Logo

Poortwachter voor dummies

Leer snel en effectief in te grijpen bij verzuim

Opleidingbeeld
Correcte uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter is essentieel bij de aanpak van (langdurig) ziekteverzuim. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. HR is daarbij in de lead. Dit seminar geeft u inzicht en handvatten!
Datum en locatie: woensdag 6 maart 2019 om 09:30, NBC Nieuwegein
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Soort: Seminar

Ziekteverzuim is een lastig onderwerp. Uiteraard in de eerste plaats voor de betrokken medewerker zelf. Maar zeker ook voor werkgevers. Sinds de Wet Verbetering Poortwachter hebben werkgevers namelijk veel verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om het voorkomen dat een zieke werknemer een WIA-uitkering moet aanvragen.

 

Poortwachter vraagt gedurende 2 jaar om een intensieve inzet van de werkgever als een medewerker ziek wordt. Als in die 2 jaar een fout door de zieke medewerker of werkgever wordt gemaakt kan het UWV de werkgever een loonsanctie (een loonsanctie betekent dat werkgever niet 2 maar 3 jaar het loon aan de zieke werknemer moet betalen) opleggen. Steeds vaker leiden WIA-aanvragen tot een loonsanctie bij een werkgever.

 

Wat moet u op welk moment doen?

In het seminar Poortwachter voor dummies starten we vanaf nul. Vanaf de eerste ziektedag van de medewerker nemen we u mee in het proces van Poortwachter en laten we u zien wie op welk moment wat moet doen. We laten u zien wat de rol van een casemanager, een arbeidsdeskundige, een bedrijfsarts en het UWV is. Ook leert u wat u kunt doen als er iets tijdens het Poortwachterproces misgaat, bijvoorbeeld als de zieke medewerker onvoldoende aan zijn re-integratie meewerkt of als het UWV een loonsanctie oplegt.

 

Aan het einde van dit seminar gaat u met veel kennis huiswaarts en bent u zeker geen dummie meer als het om de begeleiding van een zieke medewerker gaat.

 

Doelgroep

 

Dit seminar is voor iedereen die nog weinig ervaring heeft met de Wet verbetering Poortwachter zoals P&O-professionals, startende casemanagers, preventiemedewerkers en officemanagers met P&O-taken.

 

9.30 uur
Kennismaking en verwachtingen inventariseren

 

9.45 uur

 • De ziekmelding eerste week
 • De zesde week bij ziekte/Probleemanalyse
 • De achtste week/Plan van Aanpak/Re-integratie dossier

10.45 uur
Pauze

 

11.00 uur

 • week 42/ziekmelding bij het UWV
 • week 46 en week 52/ eerstejaarsevaluatie
 • week 87/aanvraag WIA

12.30 uur
Lunch

 

13.30 uur

 • Loondoorbetaling 
 • Passende arbeid

14.30 uur
Pauze

 

14.45 uur

 • Casemanagement
 • taken
 • begeleiding

15.30 uur
Rol arbodienst

 

16.15 uur
Samenvatting

 

*Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan rustig een kopje thee of koffie drinken!

Jessica Bond, Boon Edam

 

Een hele leerzame training waar ik erg veel van heb opgestoken. Dank jullie wel!

 

Carin Spronck, Obecc Software Engineering BV

Aan het einde van de dag loopt je hoofd voldaan over van alle nuttige informatie en wetgeving.
Maar met de uitgebreide hand-out kun je die kennis vervolgens prima gaan benutten.

 

B. Piepot, Grand Hotel Karel V

Zinvol, to the point en leuk!

 

Marianne van der Rol, Gemeente Doesburg

Zinvolle bijenkomst en een goede presentatie

Locatie
NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein (bereken route)


Plattegrond

Turgut Hefti

Sprekersfoto
Jurist en arbeidsdeskundige
Turgut Hefti is jurist en arbeidsdeskundige en heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van re-integratieconcepten bij zowel grote werkgevers als in het mkb. Hij werkt sinds1989 in de sociale zekerheidsbranche. Als jurist is hij als arbeidsdeskundige en projectmanager verbonden geweest aan UWV, verzekeringsmaatschappijen en re-integratiebedrijven. Sinds een aantal jaren is hij eigenaar van Hefti Consultancy, een bureau dat zich bezighoudt met arbeidsmobiliteit. Hefti ondersteunt als jurist en arbeidsdeskundige werkgevers en werknemers bij het vinden van re-integratie oplossingen.

Downloads


Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.