Logo

Online cursuspakket: Employee & Performance

Drie online cursussen voor de prijs van twee!

Opleidingbeeld
Weet u welke mensen uw organisatie straks nodig heeft om concurrerend te blijven? In aantallen, in kwaliteiten, in flexibiliteit en in kosten? Hoe biedt u deze medewerkers een passend en flexibel functiehuis en een optimale hr-cyclus met continue focus op prestaties en verbetering? U leert het in dit pakket van drie online cursussen over strategische personeelsplanning, functiehuis en functiewaardering en moderne HR-cyclus.
Prijs: € 698 excl. 21% btw | in plaats van € 1.047!

Online cursuspakket: Employee & Performance

In dit pakket krijgt u drie online cursussen voor de prijs van twee. In plaats van € 1.047 is de prijs van dit pakket € 698. Dus u krijgt één online cursus gratis!

 

Het pakket bevat de drie online cursussen: Strategische personeelsplanning, Functiehuis & functiewaardering en Moderne HR-cyclus. Dit zijn de hoofdlijnen per cursus:

Online cursus Strategische Personeelsplanning

U leert in deze online cursus wat de bouwstenen zijn van strategische personeelsplanning (SPP) en welke interne en externe factoren een rol spelen bij de transitie van de huidige naar de toekomstige gewenste personeelsbezetting in uw organisatie. Met deze resultaten:

 • U leert hoe u de huidige personeelsformatie in beeld brengt vanuit een bedrijfskundige blik.
 • U leert hoe u een analyse maakt van uw actuele en gewenste personeelsbezetting.
 • U leert hoe u mogelijke personele toekomstscenario’s maakt en analyseert.
 • U heeft zicht op de maatregelingen om SPP-doelstellingen in uw organisatie te realiseren.

Docent: Dr. Gerard Evers

Bekijk het programma >

 

Online cursus Functiehuis en functiewaardering

U leert in deze online cursus hoe u een concrete start maakt met het ontwikkelen en onderhouden van uw functiehuis. Met deze resultaten:

 • U heeft kennis van systemen van functiewaardering en -ontwerp.
 • U heeft inzicht in welk systeem het beste past bij uw organisatie.
 • U kent de principes en vormen van een functiebeschrijving.
 • U weet wat het onderscheid is tussen een functie en een rol.
 • U weet welk type functie-/rolbeschrijving past bij uw organisatie en uw functiehuis.

Docent: Wilma van Vuuren

Bekijk het programma >

 

Online cursus Moderne HR-cyclus 

U leert in deze online cursus hoe u een concrete start maakt met de omvorming van de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken naar een moderne HR-cyclus met een continue focus op prestaties en verbetering. Met deze resultaten:

 • U heeft inzicht in de organisatietrends met impact op de HR-cyclus van functioneren en beoordelen.
 • U leert organisatiekenmerken te verbinden met de bouwstenen voor de moderne HR-cyclus.
 • U maakt kennis met de condities voor effectief performance management. 
 • U weet hoe u een goede start maakt met een HR-cyclus die past bij uw organisatie en ambities.

Docenten: Wilma van Vuuren & Jan-Tjerk Boonstra

Bekijk het programma >

 

 

Hoe leert u in een online cursus? 

Voor de online cursussen krijgt u toegang tot de HR Academy eCampus. 

 

Online cursuspakket Employee & Performance

 

Online kennis en informatie

De online cursussen in de HR Academy eCampus geven u praktische kennis en informatie. U ziet video’s, artikelen en downloads. Ook krijgt u opdrachten waarmee u de vertaling maakt naar uw eigen organisatie.

 

Overal eCampus

Online leren doet u waar en wanneer het u uitkomt. Gebruik de eCampus op uw laptop, tablet of smartphone. Dan heeft u de eCampus altijd bij de hand. 

 
    

 

De totale duur van een online cursus is circa 6 uur, net zolang als een seminar op een locatie.
Maar u hoeft er niet de deur voor uit en u bepaalt zelf wanneer u aan de slag gaat en hoe lang u erover doet!

 

 

HR Academy eCampus Online cursuspakket Employee & Performance

 Het programma per online cursus: 

 

Online cursuspakket Employee & Performance 

Online cursus Strategische Personeelsplanning

U maakt met deze online cursus een concrete start met de toepassing van strategische personeelsplanning in uw organisatie. Na het volgen weet u welke interne en externe factoren een rol spelen bij de transitie van de huidige naar de toekomstige gewenste personeelsbezetting.

 

 Programma

 


HR Academy eCampusIntroductie strategische personeelsplanning

 • Waarom strategische personeelsplanning?
 • De 4 dimensies
 • De 8 bouwstenen
 • Strategische personeelsplanning als co-productie

HR Academy eCampus Vraagzijde

 • Introductie vraagzijde
 • Bouwsteen 1: huidige formatie
 • Bouwsteen 2: scenarioanalyse
 • Bouwsteen 3: gewenste formatie

HR Academy eCampus Aanbodzijde

 • Introductie aanbodzijde
 • Bouwsteen 4: huidige bezetting
 • Bouwsteen 5: externe arbeidsmarkt
 • Bouwsteen 6: verwachte bezetting

HR Academy eCampusDiscrepanties

 • Introductie discrepanties
 • Bouwsteen 7: Confrontatie- en beleidsdiscussie
 • Bouwsteen 8: Cocktails en actieplannen

HR Academy eCampusPlan van aanpak

 

 

Online cursus Functiehuis en functiewaardering

U maakt met deze online cursus een concrete start met het ontwikkelen en onderhouden van functiewaardering en het functiehuis in uw organisatie.

 

 Programma

 


HR Academy eCampus Achtergrond en actuele trends

 • Introductie
 • Inbedding en trends

HR Academy eCampus Functiewaardering

 • Systemen van functiewaardering
 • Functie-indelingsmethoden

HR Academy eCampus Functie-ontwerp

 • Bepalende factoren functiebeschrijving
 • Formats functiebeschrijving
 • Generiek functiegebouw
 • Opstellen van een resultaatgerichte functiebeschrijving
 • Van functies naar rollen

HR Academy eCampus Beloning

 • Beloning van functies
 • Beloning van rollen

HR Academy eCampus Plan van aanpak

 

HR Academy eCampus De toekomst van functiewaardering

 

 

Online cursus Moderne HR-cyclus

U maakt met deze online cursus een concrete start om de traditionele functionerings- en beoordelingscyclus te veranderen naar een moderne HR-cyclus met een continue focus op prestaties en verbetering.

 

 Programma

 


HR Academy eCampus Organisatietrends

 • Introductie
 • Het nieuwe organiseren
 • Verandervermogen

HR Academy eCampus Huidige HR-cyclus

 • Introductie
 • Effectieve sturing
 • Organisatievormen

HR Academy eCampus Condities en tools 

 • Kritieke succesfactoren | Aandacht
 • Kwaliteitsmanagement  
 • Tools en best practices

HR Academy eCampus Impact op het HR-beleid

 • Zelfsturing en empowerment 
 • Van functies naar rollen
 • Rollenhuis en belonen

 

 

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Cedeo

© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.