Logo

Moderne HR-cyclus ontwerpen

Plan van aanpak voor effectief performance management

Opleidingbeeld
We moeten stoppen met het jaarlijkse ritueel van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De HR-cyclus is een papieren tijger. Maar wat komt ervoor in de plaats? In deze masterclass stelt u een plan van aanpak op voor modernisering van uw HR-cyclus en een ontwerp voor effectief performance management.
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
Prijs: € 890 excl. 21% btw

Moderne HR-cyclus ontwerpen: in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

In deze masterclass worden de knelpunten in uw huidige HR-cyclus haarfijn blootgelegd. U krijgt inzicht in de oorzaken hiervan en de samenhang met het type organisatie, de bedrijfscultuur en de kwaliteit van leidinggeven. Daarnaast leert u wat de kritieke succesfactoren zijn voor effectief performance management.

 

Stap voor stap werkt u samen met de andere deelnemers en ondersteund en geïnspireerd door de docenten aan uw eigen plan van aanpak voor effectief performance management. Op basis van analyse van uw organisatie gaat u dieper in op de consequenties hiervan voor functies, competenties en vormen van belonen. Op basis van best practices leert u van de ervaringen van andere organisaties.

 

Na afloop van de masterclass: 

 • heeft u in kaart gebracht wat er moet worden aangepast in uw huidige HR-cyclus;
 • heeft u inzicht in de kritieke succesfactoren voor effectief performance management binnen uw organisatie;
 • weet u hoe u performance management specifiek voor uw organisatie moet vormgeven;
 • weet u wat de impact hiervan is op de leidinggevenden in uw organisatie en wat de gevolgen zijn voor uw HR-beleid.

En dit neemt u als bagage mee:

 • een analyse van de knelpunten in uw huidige HR-cyclus;
 • inzicht in best practices van modern performance management;
 • kennis van tools ter ondersteuning van performance management;
 • een eigen plan van aanpak voor c in uw organisatie.

 HR Academy eCampus
Bij dit programma krijgt u toegang tot de eCampus, de online leeromgeving van HR Academy. Hier kunt u zich met video's, achtergrondartikelen, leerzame links en opdrachten voorbereiden op uw deelname. Na het programma wordt de eCampus uitgebreid met extra opleidingsmateriaal en kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot 1-op-1 consult met de docenten.

 

 

Voor wie is deze masterclass?

U werkt in deze masterclass aan het opstellen van een plan van aanpak om uw huidige HR-cyclus beter aan te laten sluiten bij de wensen van uw organisatie. In de volgende gevallen is het programma zeker voor u geschikt:

 • de huidige HR-cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen uw organisatie staat onder druk en medewerkers en/of leidinggevenden hebben behoefte aan een andere invulling;
 • u wilt de traditionele HR-cyclus omvormen naar een strategisch instrument voor effectief performance management;
 • u bent op zoek naar een concreet plan van aanpak om hiermee te kunnen starten.

Masterclass Moderne HR-cyclus ontwerpen: programma

Docenten: Jan Tjerk Boonstra en Wilma van Vuuren

 

In steeds meer organisaties begint de traditionele wijze van afspraken maken en beoordelen te wringen. In deze masterclass krijgt u praktische handvatten aangereikt om uw huidige HR-cyclus te moderniseren.

 

Naast het verkrijgen van kennis en het opdoen van vaardigheden werkt u in deze masterclass – samen met de docenten en andere deelnemers - aan een eigen plan van aanpak voor effectief performance management in uw organisatie.

 

 HR Academy eCampus
Bij dit programma krijgt u toegang tot de eCampus, de online leeromgeving van HR Academy. Hier kunt u zich met video's, achtergrondartikelen, leerzame links en opdrachten voorbereiden op uw deelname. Na het programma wordt de eCampus uitgebreid met extra opleidingsmateriaal en kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot 1-op-1 consult met de docenten.

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor:

 • Leerdoelen van de deelnemers
 • Organisatietrends
 • Werken in verschillende rollen en in meerdere projecten
 • Wat is een effectieve HR-cyclus?
 • Wat levert die op en wat zijn knelpunten?
 • Welke gesprekken zijn zinvol en wat is daarvan de inhoud?
 • Wat kenmerkt een goed gesprek?

HR Academy eCampus Bespreking van de opdracht uit de HR Academy eCampus: Waarom staat de HR-cyclus in uw organisatie onder druk?

 

Aan de slag met uw plan van aanpak voor effectief performance management:

 • Wat hebben medewerkers in uw organisatie nodig om succesvol te zijn?
 • Zinnig gebruik maken van competenties en (performance) indicatoren
 • Opzet en gebruik van functieprofielen

13.15 uur - Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor:

Kritieke succesfactoren voor effectief performance management

 • Aandacht
 • Kwaliteit van leidinggevenden
 • One size doesn’t fit all

Impact op belonen van medewerkers

 • Hoe kun en wil je prestaties meten?
 • Moet salarisontwikkeling afhankelijk van prestaties zijn?
 • Van promotie en/of demotie naar blijvend ontwikkelen 
 • Van functies naar rollen
 • Tools voor performance management

Vervolg plan van aanpak voor effectief performance management:

 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Wat gaan we met onze leidinggevenden doen en hoe doen medewerkers mee?
 • Wat is de inspirerende boodschap voor onze organisatie?

17.00 uur - Afsluiting

 

HR Academy eCampus Na afloop van de masterclass komt aanvullend lesmateriaal in de HR Academy eCampus beschikbaar.

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal consultant en propositiemanager Strategisch HRM bij de Human Capital Group, een van de grootste HRM adviesorganisaties in Nederland. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als HRM-adviseur en heeft onder meer bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgfederatie, Hay Group, Berenschot en Manpower (Right Management) gewerkt. Zijn ervaring betreft met name het ontwikkelen en implementeren van HRM-strategie, HR-professionalisering en talent- en performancemanagement. Jan Tjerk is ontwikkelaar en docent van diverse masterclasses en leergangen in HRM (voor HR Academy) en voorzitter van het Noordelijk HR-netwerk. Verder is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, van de Advisory Board van business school TIAS en van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie.

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.