Logo

Moderne HR-cyclus ontwerpen

Actieplan voor effectief performance management

Opleidingbeeld
We moeten stoppen met het jaarlijkse ritueel van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De HR-cyclus is een papieren tijger! Maar wat komt ervoor in de plaats? In deze masterclass met online onderdelen stelt u een plan van aanpak op voor modernisering van uw HR-cyclus en een ontwerp voor effectief performance management.
Datum en locatie: dinsdag 5 juli 2022 om 09:00, Bunnik - Postillion Hotel Bunnik
Prijs: € 890 excl. 21% btw
Info: 6 tot 14 deelnemers l Bekijk hier de online cursus

Moderne HR-cyclus ontwerpen: in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

In deze masterclass worden de knelpunten in uw huidige HR-cyclus haarfijn blootgelegd. U krijgt scherp inzicht in de oorzaken hiervan en de samenhang met het type organisatie, de bedrijfscultuur en de kwaliteit van leidinggeven. Daarnaast leert u wat de kritieke succesfactoren zijn voor effectief performance management.

 

Stap voor stap werkt u samen met de andere deelnemers en ondersteund en geïnspireerd door de docenten, aan uw persoonlijk actieplan voor effectief performance management in uw organisatie. Op basis van een organisatieanalyse gaat u dieper in op de consequenties hiervan voor functies, competenties en vormen van belonen.

 

Dit levert u de volgende resultaten:

 • U heeft overzicht over wat er moet worden aangepast in uw huidige HR-cyclus;
 • U heeft inzicht in de kritieke succesfactoren voor effectief performance management binnen uw organisatie;
 • U weet hoe u performance management specifiek voor uw organisatie moet vormgeven;
 • U weet wat de impact hiervan is op de leidinggevenden in uw organisatie en wat de gevolgen zijn voor uw HR-beleid.
 • U heeft een persoonlijk actieplan voor effectief performance management in uw organisatie.

En dit neemt u als bagage mee:

 • Een analyse van de knelpunten in uw huidige HR-cyclus;
 • Inzicht in best practices van modern performance management;
 • Kennis van tools ter ondersteuning van performance management;

 

 

Hoe leert u in deze masterclass? 

Blended learning Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus en één opleidingsdag op locatie.
Een opleidingsdag op locatie In de opleidingsdag draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit het online deel.
eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over uw eigen organisatie.
Persoonlijk actieplan Tijdens de masterclass stelt u een persoonlijk actieplan op voor effectief performance management in uw organisatie.

 

  

 

Voor wie is deze masterclass?

U werkt in deze masterclass aan het opstellen van een persoonlijk actieplan om uw huidige HR-cyclus beter aan te laten sluiten bij uw organisatie. In de volgende gevallen is het programma zeker voor u geschikt:

 • De huidige HR-cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen uw organisatie staat onder druk en medewerkers en/of leidinggevenden hebben behoefte aan een andere invulling;
 • U wilt de traditionele HR-cyclus omvormen naar een strategisch instrument voor effectief performance management;
 • U bent op zoek naar een concreet plan van aanpak om hiermee te kunnen starten.

 

 

 

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf. 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo bent u ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan! 

3 kritieke succesfactoren voor de moderne HR-cyclus 

 1. Geef mensen aandacht, aandacht, aandacht…
  Het maakt niet uit op welke manier: met formele of informele gesprekken, gepland of onregelmatige. Waar het om gaat is dat je medewerkers oprechte aandacht geeft.

 2. Kwaliteit van de leidinggevenden is cruciaal
  Leidinggevenden hebben met hun gedrag en acties een directe impact op de betrokkenheid van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat goed management leidt tot hogere productiviteit, meer winstgevendheid, hogere klanttevredenheid, minder verloop en een lager ziekteverzuim. Tel uit je winst!

 3. One size doesn’t fit all
  Zorg voor maatwerk: de aanpak kan per medewerker verschillen. Differentieer in de manier waarop je vanuit de organisatie Performance Management aanpakt en inricht. En wat in de ene organisatie werkt hoeft niet automatisch ook in de andere te werken.

 

 

 

Video: Maatwerk in Performance Management: waar moet je rekening mee houden?

 

In de moderne HR-cyclus is sprake van een continue dialoog. Dat vraagt om situationele ondersteuning en maatwerk. Waar houd je rekening mee? Wat is de leerstijl van de medewerker?

 

Jan Tjerk Boonstra, docent van de masterclass Moderne HR-cyclus ontwerpen, legt in deze video uit wat de belangrijkste factoren zijn in een performance-dialoog.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees het artikel Het Nieuwe Beoordelen: zo komt u tot een moderne HR-cyclus hier

Masterclass Moderne HR-cyclus ontwerpen: programma

Docenten: Jan Tjerk Boonstra en Wilma van Vuuren

 

In steeds meer organisaties begint de traditionele wijze van afspraken maken en beoordelen te wringen. In deze masterclass krijgt u praktische handvatten aangereikt om uw huidige HR-cyclus te moderniseren.

 

Naast het opdoen van kennis en vaardigheden werkt u in deze masterclass aan uw persoonlijk actieplan voor effectief performance management in uw organisatie.

 

Masterclass Moderne HR-cyclus ontwerpen - eCampus

 

2 weken voor opleidingsdag - Openstelling eCampus

HR Academy eCampusDe HR Academy eCampus is het online deel van de masterclass. De eCampus:

 • Biedt u basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads.
 • Bevat opdrachten over uw organisatie.
 • Helpt u met de voorbereidingen op de opleidingsdagen.
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdag.
 • Begeleidt u door de 'leerreis' van de opleiding.

 

Masterclass Moderne HR-cyclus ontwerpen - opleidingsdag

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Met aandacht voor:

 • Leerdoelen van de deelnemers
 • Organisatietrends
 • Werken in verschillende rollen en in meerdere projecten
 • Wat is een effectieve HR-cyclus?
 • Wat levert die op en wat zijn knelpunten?
 • Welke gesprekken zijn zinvol en wat is daarvan de inhoud?
 • Wat kenmerkt een goed gesprek?

HR Academy eCampus Bespreking van de opdracht uit de HR Academy eCampus: Waarom staat de HR-cyclus in uw organisatie onder druk?

 

Aan de slag met uw plan van aanpak voor effectief performance management:

 • Wat hebben medewerkers in uw organisatie nodig om succesvol te zijn?
 • Zinnig gebruik maken van competenties en (performance) indicatoren
 • Opzet en gebruik van functieprofielen

13.15 uur - Start van het middagprogramma

 

Met aandacht voor:

Kritieke succesfactoren voor effectief performance management

 • Aandacht
 • Kwaliteit van leidinggevenden
 • One size doesn’t fit all

Impact op belonen van medewerkers

 • Hoe kun en wil je prestaties meten?
 • Moet salarisontwikkeling afhankelijk van prestaties zijn?
 • Van promotie en/of demotie naar blijvend ontwikkelen 
 • Van functies naar rollen
 • Tools voor performance management

Vervolg plan van aanpak voor effectief performance management:

 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Wat gaan we met onze leidinggevenden doen en hoe doen medewerkers mee?
 • Wat is de inspirerende boodschap voor onze organisatie?

17.00 uur - Afsluiting

 

 

Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf.

 

 Locatie
Bunnik - Postillion Hotel
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik (bereken route)


Plattegrond

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.