Logo

Middagseminar duurzaam talentmanagement

Praktijkervaringen van Enexis, Fontys Hogescholen en Libra

Opleidingbeeld
Organisaties die inzetten op een inclusieve benadering bij het mobiliseren én stimuleren van talenten bij hun medewerkers blijken veel succesvoller. Want dan kunnen medewerkers vanuit hun kracht werken, waardoor zij een betere bijdrage leveren aan de organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers hun eigen talenten kennen en de regie nemen in hun ontwikkeling? En hoe pak je talentontwikkeling op teamniveau duurzaam aan? Leer van praktijkervaringen bij het invoeren van duurzaam, inclusief talentmangement bij Enexis, Fontys en Libra.

Middagseminar duurzaam talentmanagement: in het kort

 

Wat leert u in het middagseminar?

Organisaties die inzetten op de talenten van al hun medewerkers (inclusief talentmanagement) blijken veel succesvoller. Instrumenten en interventies binnen deze benadering richten zich niet alleen op individuen, maar ook op talentontwikkeling binnen teams. In dit middagseminar leert u van de praktijkervaringen van HR-collega's van Enexis, Fontys Hogescholen en Libra Revalidatie & Audiologie

 • wat voordelen zijn van een inclusieve talentbenadering;
 • hoe je de invoering in de organisatie aanpakt;
 • hoe je medewerkers stimuleert om eigen verantwoordelijkheid te dragen bij het ontdekken en inzetten van hun talenten;
 • wat daarbij de invloed is van teams; 
 • welke rol leidinggevenden spelen.  

Tenslotte laten wij u zien welke positieve invloed deze inclusieve talentmanagement benadering in de praktijk kan hebben op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en de implementatie van nieuwe vormen van werken, zoals bijvoorbeeld werken in zelforganiserende teams.

 

 Dit neemt u mee aan het eind van de middag:

 • U weet wat de kracht van inclusief, duurzaam talentmanagement voor organisaties is.
 • U krijgt inzicht in hoe inclusief talentmanagement in de praktijk wordt geïmplementeerd.
 • U doet inspiratie op voor uw eigen beleid voor inclusief, duurzaam talentmanagement.
 • U krijgt tips om valkuilen te vermijden en succesfactoren te benutten.

 

 

Voor wie is het middagseminar?

Marian Thunnissen, lector bij de Fontys Hogeschool en specialist in duurzaam talentmanagement, leidt het middagseminar. In haar openingskeynote geeft zij een overzicht van de dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling voor organisaties. 

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u interessant:

 • U wilt het beleid voor talentmanagement in uw organisatie optimaliseren.
 • U wilt weten wat duurzaam talentmanagement voor uw organisatie kan betekenen.
 • U wilt geïnspireerd worden door vakgenoten.
 • U bent verantwoordelijk voor talentmanagement en u zoekt een nieuwe aanpak.

Middagseminar duurzaam talentmanagement: programma

 

In dit middagseminar laten HR-collega’s van Enexis, Fontys Hogeschool en Libra Revalidatie & Audiologie u zien hoe zij invulling geven aan duurzaam talentmanagement binnen hun organisatie.

 

13.00 uur – Ontvangst

 

13.30 uur - Opening door middagvoorzitter Marian Thunnissen

 • De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling
 • Wat is nodig voor de ontwikkeling en uitvoering van een effectief talentbeleid?

14.00 uur - Best practice Libra Revalidatie & Audiologie: op pad met talenten – Linda Hoogkamp en Caroline Schafrat

 • Hoe gebruik je talentmanagement bij het uitrollen van een effectief beleid gericht op zelfsturing? 
 • Hoe stimuleer je medewerkers hun talenten te ontdekken en in te zetten?
 • Wat zijn de valkuilen, succesfactoren en lessons learned in dit proces?

14.45 uur - Pauze

 

15.00 uur - Best practice Fontys Hogescholen: duurzame talentontwikkeling vanuit medewerkersperspectief – Katja Pardoen

 • Wat zijn de voordelen van een inclusieve talentbenadering?
 • In welke werkomgeving komt talent het beste tot wasdom?
 • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen bij het leren kennen, ontwikkelen en benutten van hun talenten?
 • Hoe maak je een succes van talentontwikkeling binnen teams?
 • Hoe kunnen medewerkers anticiperen op ontwikkelingen in hun vakgebied en op de arbeidsmarkt?

15.45 uur - Best practice Enexis: duurzame inzetbaarheid van talent – Marianne Francois

 • Hoe gebruikt Enexis organisatieverandering (o.a. reorganisatie) als middel om oudere (50+) medewerkers het gevoel van urgentie te geven om na te denken over hun eigen talenten?
 • Wat betekenen zogenaamde 'talentmomenten' - begeleid door coaches - voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? 
 • Hoe stimuleert Enexis het gebruik van het opleidings- en talentencentrum?
 • Op welke wijze begeleidt Enexis medewerkers naar functies binnen en buiten de organisatie, die aansluiten op de gedetecteerde talenten van de medewerker?
 • En wat is de rol van leiderschap binnen dit proces?

 

16.30 uur - Samenvatting, afsluiting en netwerkborrel

Marian Thunnissen

Sprekersfoto
Lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogescholen HRM en Psychologie
Zij doet onderzoek naar het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent.

Katja Pardoen

Sprekersfoto
Beleidsmedewerker bij het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling van Fontys Hogescholen

Marianne Francois

Sprekersfoto
Beleidsadviseur I De toekomst van werk I arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden bij Enexis

Caroline Schafrat

Sprekersfoto
Leidinggevende kenniscentrum bij Libra Revalidatie & Audiologie

Linda Hoogkamp

Sprekersfoto
Beleidsmedewerker P&O bij Libra Revalidatie & Audiologie
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.