Logo

Meten is weten: rendement van opleiden

Leer in 8 stappen de basics om het effect van uw investering te onderbouwen

Opleidingbeeld
Jaarlijks investeren bedrijven en overheden ruim 8 miljard euro in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Investeren in mensen is nodig om de actuele uitdagingen rondom o.a. mobiliteit, digitalisering en big data aan te pakken. Leren is daarmee cruciaal voor de huidige en toekomstige succes en winstgevendheid van een organisatie. Maar wat leveren deze investeringen nu daadwerkelijk op? Hoe kunt u de effectiviteit en toegevoegde waarde van leren zichtbaar maken om daarmee opleidingsbudgetten te beschermen en uit te breiden? In deze masterclass leert u in acht stappen om het effect van uw investering in opleiden te analyseren en onderbouwen.

Lerende organisaties hebben een voorsprong op organisaties waar leren wordt gezien als een kostenpost. HR heeft de uitdaging om HRD en het nieuwe leren vorm te geven, te onderbouwen met een business case en financieel te verantwoorden. Vragen die daarbij spelen zijn:

 • Is leren de beste oplossing?
 • Draagt leren bij aan de organisatie doelstellingen?
 • Leidt leren tot het nieuwe gewenste gedrag?
 • Levert leren financieel meer op dan het kost?

Acht stappen voor effectief leerbeleid

Tijdens deze masterclass gaat Klaas Toes – expert op het gebied van meten van de waarde van leren - aan de hand van een praktijkcasus met u aan de slag om bovenstaande vragen voor uw eigen organisatie te beantwoorden. Met behulp van de ROI Methodiek en het rendementsmodel leert u in acht stappen een effectief leerbeleid te identificeren en toe te passen. Daarmee wordt u als HR- professional beter in staat te gesteld de juiste leeroplossing te kiezen, toepassing van gedrag te bevorderen, de impact van leren te verhogen en budgetten te verantwoorden middels een uitgewerkte business case. 

 

Evalueren en analyseren van investeringen

Bovendien leert u de strategie te koppelen aan doelstellingen van uw organisatie en de resultaten van uw investeringen op een effectieve wijze te evalueren en vooral ook te analyseren. Met behulp van de ROI Methodiek kunt u de organisatie laten zien wat het daadwerkelijke effect van leren is in geld en niet-financiële opbrengsten, waaronder werknemerstevredenheid en loyaliteit. Dit geeft u de gelegenheid een fact-based dialoog te voeren over de relatie tussen investeringen in leren en de impact op de organisatiedoelen en (individuele) prestatie-indicatoren. 

 

Dilemma’s overwinnen

Naast de methodiek bespreekt Klaas Toen met u de trends en uitdagingen van leren en leert hij u manieren om de top 5 leer dilemma’s te overwinnen, door:

 • aan te tonen dat leren de best renderende investering is;
 • verspilde opleidingstijd te identificeren en te elimineren;
 • toepassing van gewenst gedrag aan te tonen en de impact vast te stellen;
 • management te voorzien van voor hen relevante informatie;
 • indien nodig te kiezen voor een andere interventie dan een leerprogramma.

Leerresultaten

 • Na het volgen van de masterclass 
 • heeft u inzicht in technieken van het meten van de toepassing , de impact en het rendement van leren;
 • kunt u beoordelen of meten van rendement van leren voor uw organisatie loont.
 • bent u in staat om vooraf de business case van leren en opleiden vast te stellen.
 • werkt u met “state of the art” rapportages en tooling om uw stakeholders te informeren.

Doelgroep

HR-, HRD of opleidingsverantwoordelijken die de noodzaak van leren willen vaststellen, de meest effectieve leeroplossing willen kiezen, de toepassing van het gewenste gedrag willen ondersteunen, de impact van de leeroplossing willen beoordelen en het opleidingsrendement willen becijferen.

 

LET OP: HR Academy biedt naast deze masterclass, samen met het ROI Institute Europe, ook de mogelijkheid om het vijfdaagse ROI-Certificeringsprogramma te volgen. Tijdens dit intensieve programma leert u de impact en de Return On Investment o.a. managementprogramma’s, salesprogramma’s, leiderschap- en salesprogramma’s op een gedetailleerde wijze vast te stellen. U oefent met analyseren, rapporteren en presenteren van resultaten en leert hoe u de ROI Methodiek structureel kunt implementeren in uw organisatie.

 

 

Tijdens de masterclass gaat u aan het werk met de ROI Methodiek en het rendementsmodel van het ROI Institute Europe. U leert in 8 stappen een effectief leerbeleid te identificeren en toe te passen. 

 

Het model ondersteunt u bij 

 • het kiezen van de juiste leeroplossing; 
 • de bevordering van het toepassen van gewenst gedrag;
 • het verhogen van de impact van leren; 
 • het verantwoorden van budgetten. 

Resultaat van de inspanning is een uitgewerkte Business Case die het rendement van leren binnen uw organisatie zichtbaar maakt voor management en leidinggevenden.

 

Meten is weten 

 

Deze masterclass wordt samen met ROI Institute Europe verzorgd. U kunt dan ook zowel vanuit HR Academy als vanuit het ROI Institute Europe communicatie over de training ontvangen na inschrijving.

 

9.00  uur

Ontvangst & kennismaken

 

9.30  uur

Introductie van de Business Case methodiek

 

10.00 uur

Introductie Casus

 

10.30 uur

Stap 1: Start met Why: “Align Programma’s met de Business”

 

11.30 uur

Stap 2: Maak het haalbaar: “Kies de juiste oplossing”

 

12.00 uur

Stap 3: Verwacht Succes: “Ontwerp voor resultaat”

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Stap 4: Zorg dat het er toe doet: “Ontwerp om input te krijgen op Reactie en Learning”

 

14.00 uur

Stap 5.Zorg dat het plakt: “Ontwerp voor Toepassing en Impact”

 

14.30 uur

Stap 6: Maak het geloofwaardig: “Meet resultaten en bereken ROI”

 

15.00 uur

Stap 7: Vertel het verhaal: “Communiceer resultaten naar stakeholders”

 

15.30 uur

Stap 8: Optimaliseer resultaten: “Gebruik ‘Black Box Thinking’ voor budgetten”

 

16.00 uur

De toekomst van leren

 

16.30 uur

Afsluiting

 

Klaas Toes

Sprekersfoto
CEO bij ROI Institute Europe
Als leereconoom is Klaas Toes sinds 1987 werkzaam in de wereld van leren. De waarde van leren voor mensen, organisaties en de samenleving was nergens tastbaar in financiële kengetallen. Dat heeft hem gemotiveerd om in 1998 ROI Institue Europe op te richten. Jack Philips en Donald Kirckpatrick hebben al in 1959 laten zien hoe je die waarde kan berekenen. Het grote probleem daarbij was het collecteren en in effectieve rapportages beschikbaar maken van de informatie over de waarde van leren. Samen met het ROI-team is hij erin geslaagd om een robuuste digitale informatiemotor te bouwen, waardoor klanten financieel inzicht hebben in de waardetoevoeging van goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. De laatste jaren werkt Klaas als CEO van ROI Institute Europe en Council Director Human Capital Analytics voor The Conference Board. Als leereconoom heeft hij samen met klanten de waarde van leren in veel programma’s inzichtelijk gemaakt.Klaas is tevens de auteur van De Waarde van Leren.

Downloads

Partners

De opleiding wordt georganiseerd i.s.m.:

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.