Logo

Live online seminar: Ziekteverzuim en re-integratie tijdens en na de corona-uitbraak

De impact van corona op de Wet verbetering poortwachter

Opleidingbeeld
Door de corona-uitbraak is het uitvoeren en naleven van de verplichtingen op grond van de Wet verbetering poortwachter een stuk bemoeilijkt. Daarnaast doemen door een coronabesmetting op de werkvloer nieuwe vragen op in relatie tot de privacy van werknemers. Maar ook: onder welke voorwaarden kan een medewerker zich ziek melden? Hoe gaat u om met re-integratieverplichtingen? Wat moet u doen (en laten)? Zeer actuele vragen waarop u in dit live online seminar van een halve dag antwoord krijgt!

Live online seminar: in het kort

Wat leert u?

Vóór de uitbraak van het coronavirus had u uiteraard ‘gewoon’ te maken met ziekteverzuim. Nu veel werklocaties zijn gesloten en medewerkers grotendeels thuiswerken is een bijzondere situatie ontstaan, die voor veel onduidelijkheid zorgt. 

 

Hoe gaat u om met ziekteverzuim van ‘oude’ en ‘nieuwe’ gevallen? Hoe verloopt de re-integratie met alle beperkende maatregelen die nu gelden? Wat kunnen arbodiensten doen? En wat kan u zelf doen? Mag u het loon van een zieke werknemer nog wel staken als hij niet meewerkt aan het Plan van Aanpak als u gebruik maakt van de NOW-subsidie?

 

Dit live online seminar gaat in op deze en meer aspecten rond ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers. Aan de orde komen onder meer:

  • Zorgplicht en preventie
  • Controle op ziekte tijdens de corona-uitbraak
  • Loonopschorting en loonstaking
  • Loondoorbetaling tijdens ziekte en NOW
  • Poortwachtertoets
  • Corona en re-integratie
  • Compensatie transitievergoeding na langdurende ziekte

Stel uw vragen en breng uw eigen case in

Tijdens het live online seminar kunt u vragen stellen en uw eigen praktijkcases inbrengen. Omdat het aantal deelnemers maximaal 10 bedraagt is er optimale (digitale)  interactie mogelijk. Daarnaast ontvangt u na afloop van het online seminar de presentatie per e-mail.

 

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan u computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Een paar dagen voordat het live online seminar begint, nemen we contact met u op om een proefverbinding te maken met de online software. Zo weet u zeker dat u ongestoord kunt deelnemen aan het live online seminar!

 

 

Voor wie is dit live online seminar?

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt: 

  • U bent verantwoordelijk voor verzuimdossiers binnen uw organisatie en wilt uw kennis over de Wet verbetering poortwachter in verband met de impact van de corona-uitbraak updaten.
  • U wilt weten wat er van uw organisatie wordt verwacht op het terrein van re-integratie en wat er mogelijk is onder de huidige beperkende maatregelen. 
  • U zoekt inzicht in de mogelijkheden voor compensatie van de transitievergoeding na langdurende ziekte van medewerkers. 

 

Live online seminar: programma

Spreker: Petra Kroon

 

Hoe gaat u om met ziekteverzuim van ‘oude’ en ‘nieuwe’ gevallen? Hoe verloopt de re-integratie met alle beperkende maatregelen die nu gelden? Wat kunnen arbodiensten doen? Dit live online seminar gaat in op deze en meer aspecten rond ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers.

 

Dit is het programma:

 

13.30 uur

Korte introductie en kennismaken met de overige deelnemers 

 

13.45 uur

Zorgplicht en preventie, wanneer niet ziekmelden, ziekmelding en dan? Ziekteverzuimbeleid. Controle op ziekte tijdens de corona-uitbraak.

 

14.00 uur

Beantwoording van de vragen van deelnemers

 

14.30 uur

Koffiebreak

 

14.45 uur

Loondoorbetaling tijdens ziekte, loonopschorting en loonstaking, relatie tot de NOW

 

15.15 uur

Corona en re-integratie.  Poortwachtertoets.

 

15.45 uur

Compensatie transitievergoeding na langdurende ziekte

 

16.30 uur

Afsluiting online seminar

 

 

 

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die u in uw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die u weer helpen de wetgeving in uw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties en auteur van de uitgave Arbeidsovereenkomst van Wolters-Kluwer.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.