Logo

Live online seminar: Ziekteverzuim en re-integratie tijdens corona

Alle do's & don'ts bij zieke werknemers op een rij

Opleidingbeeld
Werknemers werken massaal thuis. Maar ook zij kunnen ziek worden, besmet raken en (gedwongen) in quarantaine gaan. Hoe ga je daar als werkgever mee om? Daarnaast doemen door een coronabesmetting op de werkvloer nieuwe vragen op in relatie tot de privacy van werknemers. Maar ook: onder welke voorwaarden kan een medewerker zich ziek melden? Hoe gaat u om met re-integratieverplichtingen? Wat moet u doen (en laten)? Actuele vragen waarop u in dit live online seminar van een halve dag antwoord krijgt.

Live online seminar: in het kort

Wat leert u?

Vóór de uitbraak van het coronavirus had u uiteraard ‘gewoon’ te maken met ziekteverzuim. Nu veel werklocaties zijn gesloten en medewerkers grotendeels thuiswerken is een bijzondere situatie ontstaan, die voor veel onduidelijkheid zorgt. 

 

Hoe gaat u om met ziekteverzuim van ‘oude’ en ‘nieuwe’ gevallen? Hoe verloopt de re-integratie met alle beperkende maatregelen die nu gelden? Wat kunnen arbodiensten doen? En wat kan u zelf doen? Mag u het loon van een zieke werknemer nog wel staken als hij niet meewerkt aan het Plan van Aanpak als u gebruik maakt van de NOW-subsidie?

 

Dit live online seminar gaat in op deze en meer aspecten rond ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers. Aan de orde komen onder meer:

 • Zorgplicht en preventie
 • Controle op ziekte tijdens de corona-uitbraak
 • Loonopschorting en loonstaking
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte en NOW
 • Poortwachtertoets
 • Corona en re-integratie
 • Compensatie transitievergoeding na langdurende ziekte

Stel uw vragen en breng uw eigen case in

Tijdens het live online seminar kunt u vragen stellen en uw eigen praktijkcases inbrengen. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, is er optimale (digitale) interactie mogelijk. Daarnaast ontvangt u na afloop van het online seminar de presentatie per e-mail.

 

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Voor wie is dit live online seminar?

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt: 

 • U bent verantwoordelijk voor verzuimdossiers binnen uw organisatie en wilt uw kennis over het ziekteverzuim en de impact van de corona-uitbraak daarop updaten.
 • U wilt weten wat er van uw organisatie wordt verwacht op het terrein van re-integratie en wat er mogelijk is onder de huidige beperkende maatregelen. 
 • U zoekt inzicht in de mogelijkheden voor compensatie van de transitievergoeding na langdurende ziekte van medewerkers. 

 

Live online seminar: programma

Spreker: Petra Kroon

 

Hoe gaat u om met ziekteverzuim van ‘oude’ en ‘nieuwe’ gevallen? Hoe verloopt de re-integratie met alle beperkende maatregelen die nu gelden? Wat kunnen arbodiensten doen? Dit live online seminar gaat in op deze en meer aspecten rond ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers.

 

Dit is het programma:

 

09.00 uur - Start van het live online seminar

 

Met aandacht voor: 

 • Zorgplicht en preventie
 • Wanneer (niet) ziekmelden, ziekmelding en dan?
 • Ziekteverzuimbeleid
 • Controle op ziekte tijdens de corona-uitbraak
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte, loonopschorting en loonstaking, relatie tot de NOW
 • Corona en re-integratie
 • Poortwachtertoets
 • Compensatie transitievergoeding na langdurende ziekte

 

12.00 uur - Afsluiting online seminar

 

 

 

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.