Logo

Live online seminar: Reorganiseren in tijden van corona

Alle (spel)regels en do's & don'ts op een rij

Opleidingbeeld
De corona-uitbraak gaat gepaard met een stevige economische crisis. Een reorganisatie zal voor veel bedrijven helaas onvermijdelijk zijn. Hoe kan je dit vanuit HR zo goed mogelijk voorbereiden? En hoe faciliteer je op verantwoorde wijze bij de uitvoering van een reorganisatie? Na het volgen van dit live online seminar bent u op de hoogte van alle (spel)regels en do's & don'ts van reorganiseren in de praktijk.
Datum en locatie: woensdag 28 april 2021 om 09:00, Achter uw eigen computer Virtual
Vervolgdata: 29 apr
Prijs: € 590 excl. 21% btw

Live online seminar: in het kort

Wat leert u?

Hoe werkt afspiegelen in het kader van reorganiseren? En wat zijn de eventuele alternatieven? Welke ruimte is er binnen de spelregels van het UWV? Zomaar enkele vragen rondom reorganisaties.

 

Effectief reorganiseren vraagt om twee dingen: een goede voorbereiding en een strakke uitvoering. In het eerste dagdeel van dit live online seminar gaan we uitgebreid in op wat er allemaal nodig is voordat je een reorganisatie kunt gaan uitvoeren. Daarbij gaat het om zaken als:

 • de informatie, documenten en plannen die je nodig hebt;
 • wie wat gaat doen (in welke rolverdeling);
 • hoe je de boodschap van de reorganisatie het beste kunt communiceren;
 • en wat de aanpak voor de reorganisatie wordt.

Het tweede dagdeel staat in het teken van de uitvoering: 

 • Met wie voer je overleg en hoe?
 • Wat doet HR en wat doet het management? 
 • Welke externen ga je erbij betrekken? 
 • Wat leg je vast in een vaststellingsovereenkomst?
 • Welke informatie gaat er naar het UWV?
 • Wie voert welke gesprekken? 
 • Wat doe je op het gebied van nazorg? 

Na het bijwonen van deze twee dagdelen bent u volledig op de hoogte van wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren (en voorbereiden) van een reorganisatie. Alle aspecten en elementen komen aan bod. Er worden vele, praktische voorbeelden gegeven. En tips! Tevens wordt duidelijk gemaakt wat er vaak misgaat… om van te leren!

 

Stel uw vragen en breng uw eigen case in

Tijdens het live online seminar kunt u vragen stellen en uw eigen praktijkcases inbrengen. Omdat het aantal deelnemers maximaal 10 bedraagt is er optimale (digitale) interactie mogelijk. Daarnaast ontvangt u na afloop van het online seminar de presentaties per e-mail.  

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden.

 

Voor wie is dit live online seminar?

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt: 

 • U bent vanuit HR betrokken bij (mogelijke) reorganisaties binnen uw bedrijf en u moet hiervoor advies uitbrengen aan de directie. 
 • U wilt proactief handelen en goed voorbereid zijn op een mogelijke reorganisatie als gevolg van de coronacrisis.
 • U zoekt inzicht en kennis van alle stappen die doorlopen moeten worden om een  reorganisatieproces, zowel de voorbereiding als de uitvoering, effectief te doorlopen.

 

 

 

Live online seminar: programma

Spreker: Rein Heddema


Na het volgen van dit seminar bent u volledig op de hoogte van wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren (en voorbereiden) van een reorganisatie. Alle aspecten en elementen komen aan bod. Er worden vele, praktische voorbeelden gegeven.

 

In het programma zijn korte pauzes opgenomen om even te bewegen, wat te drinken of te eten. Dit is het programma per dagdeel:

 

Dagdeel 1

 

9.00 uur – Start programma dagdeel 1: Voorbereiding van een reorganisatie

 

Aandacht voor:

 • Waarom gaan ‘we’ reorganiseren?
 • Wie gaat wat doen bij de reorganisatie (rollen)?
 • Wat is de rol van de OR?
 • Hoe ziet een adviesaanvraag eruit?
 • Wat is een functie-migratie-matrix?
 • Wat is ‘belangstellingsregistratie’?
 • Hoe ziet ‘afspiegelen’ er uit?
 • Wat is een ‘uitwisselbare’ en een ‘passende’ functie?
 • Welke informatie is van cruciaal belang?
 • Sociaal Plan: ja of nee?
 • De kosten van een reorganisatie?
 • Transitievergoeding
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Weten we waar gaan ‘we’ afslanken?
 • -Het ‘plaatsingsplan’
 • Wat gaat er vaak mis bij reorganisaties?
 • Zijn er alternatieven?

12.00 uur - Afsluiting programma dagdeel 1

 

 

Dagdeel 2

 

9.00 uur – Start programma dagdeel 2: Uitvoering van een reorganisatie

 

Aandacht voor:

 • Het OR-advies
 • Rol van de vakbonden
 • Aanzeg-gesprek
 • Opzeg-gesprek
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Boventalligheid
 • UWV
 • Kantonrechter
 • Vrijwillig vertrek / remplacering
 • Volgorde in afbouw
 • ‘Handling’: wat moeten we allemaal in kaart brengen
 • Outplacement
 • Omgaan met verandering
 • Deeltijdontslag
 • ‘Billijke vergoeding’
 • Nazorg

12.00 uur - Afsluiting programma dagdeel 2

 

 

 

 

Locatie
Achter uw eigen computer


Plattegrond

Rein Heddema

Sprekersfoto
Managing Director van i-Start
Rein heeft rollen vervuld als projectmanager, algemeen secretaris, HR-manager, HR-directeur (ABN AMRO, Fortis), directielid (MeesPierson). Na 25 jaar is hij actief als ondernemer, maar ook als investeerder en toezichthouder. Rein heeft veel ervaring opgedaan met fusies en overnames, outsourcing, offshoring, afsplitsing, afstoting en inkrimping en met HR transformatie-trajecten.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.