Logo

Live online seminar - Praktijk-update Arbeidsrecht

Blijf up-to-date over actuele regelgeving en jurisprudentie

Opleidingbeeld
Het arbeidsrecht is volop in beweging. Door actuele jurisprudentie verandert in de praktijk voortdurend de uitleg en toepassing van regels rondom ontslag, ontslagvergoedingen, de inhuur van zzp'ers en zieke medewerkers. En natuurlijk moet u op de hoogte zijn van de gevolgen van de Corona pandemie op de werkvloer. Van u wordt verwacht dat u up-to-date bent en het arbeidsrecht in de dagelijkse HR-praktijk kunt toepassen. Dit live online seminar brengt u in twee ochtenden weer volledig op de hoogte.
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Info: 6 tot 12 deelnemers

Live online seminar - Praktijk-update arbeidsrecht: in het kort

Wat leert u in dit seminar?

In dit live online seminar brengt u uw kennis up-to-date over de actualiteit in het arbeidsrecht. U wordt volledig geïnformeerd over de huidige praktijk rondom het ontslagrecht, de berekening van transitievergoeding, arbeidsovereenkomsten die aansluiten op moderne organisatievormen en de actuele bepalingen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

 

Ook krijgt u op hoofdlijnen zicht op de impact van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) op regels en rechtspraak. En natuurlijk is er aandacht voor de invloed van covid-19 op de werkvloer met onderwerpen als loondoorbetaling in verschillende situaties.  

 

Na afloop van het seminar heeft u actuele kennis over het arbeidsrecht, met deze resultaten:

 • U weet welk type arbeidscontract of flexibele contractvorm nu gebruikelijk is en welke bedingen u daarin kunt opnemen.
 • U weet wat de impact is op uw privacy-regels door de actualiteit rondom de AVG.
 • U kent de nu geldende routes bij een (voorgenomen) ontslag.
 • U kunt de hoogte van de nu gebruikelijke transitievergoeding berekenen.
 • U weet welke andere billijke vergoedingen nu gebruikelijk zijn bij een ontslag.
 • U weet welke route te volgen wanneer een medewerker zich ziek meldt. 
 • U weet wat erop u af komt bij re-integratie en loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

 

In dit seminar is aandacht voor de theorie én voor uw praktijk. U kunt u eigen cases inbrengen, die ter plekke wordt besproken. Daardoor leert u niet alleen van de kennis en ervaring van de docente, maar ook van de praktijkervaringen van de andere deelnemers.

 

 

Bekijk het programma

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale videosoftware. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

HR Academy - Live online seminar 

Voor wie is dit live online seminar?

Tijdens dit interactieve seminar krijgt u actuele kennis van alle recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Ook krijgt u in op hoofdlijnen zicht op de impact van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). En krijgt u gelegenheid uw eigen casuïstiek in te brengen, die ter plekke door de docente wordt besproken. 

 

Dit seminar is zeker geschikt als u zich hier in herkent:

 • U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk of betrokken bij taken die relateren aan het arbeidsrecht. 
 • U wilt volledig up-to-date wil zijn en blijven van recente wet- en regelgeving én jurisprudentie binnen het arbeidsrecht.
 • U wilt op de hoogte blijven van de gevolgen van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB).

 

 

Live online seminar - Praktijk-update arbeidsrecht: programma

 

Docente: Marjolein Gobes 

 

In dit live online seminar krijgt u een update van recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. U wordt volledig geïnformeerd over alle componenten van de moderne arbeidsovereenkomst en over ontwikkelingen binnen het ontslagrecht, vergoedingen en de wettelijke bepalingen bij ziekte. En u wordt in hoofdlijnen bijgepraat over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). 

 

In het programma zijn vaak korte pauzes opgenomen om even te bewegen, wat te drinken of te eten. Dit is het programma per dagdeel:

 

09.00 uur – Start Programma dagdeel 1

 

Aandacht voor:

 • De arbeidsovereenkomst
  • Bepaalde tijd, onbepaalde tijd en flexibele vormen
  • Nieuwe vormen van flexibel werken, ZZP/platform
  • Relatiebeding en concurrentiebeding (in relatie tot flexibel werken), boetebeding
 • Privacy en HR
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Controle van werknemers
  • Personeelsdossiers en bewaartermijnen

 • De zieke werknemer
  • De ziekmelding en privacy 
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 
  • De loondoorbetalingsverplichting en mogelijke sancties

Aan de slag met: uw eigen casuïstiek

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

 

12.00 uur - Afsluiting Programma dagdeel 1


---- 


09.00 
– Start Programma dagdeel 2

 

Aandacht voor:

 • Ontslagrecht
  • Ontslag in de proeftijd
  • Ontslag op staande voet
  • Opzegging op de a of b grond (wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte)
  • Ontbinding op de gronden c tot en met i (o.a. wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, verstoorde arbeidsverhouding)
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden
  • Pensioenontslag en doorwerken na AOW
 • Ontslagvergoedingen
  • De transitievergoeding
  • De billijke vergoeding

Aan de slag met: uw eigen casuïstiek

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

 

12.00 uur - Afsluiting Programma dagdeel 2

Marjolein Gobes

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marjolein Gobes (1980) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zij adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.