Logo

Live online seminar - Arbeidsrecht voor HR

Krijg in twee ochtenden de noodzakelijke kennis over het arbeidsrecht

Opleidingbeeld
Als HR-professional bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor arbeidsrechtelijke vragen. Daarom is het van belang dat uw basiskennis van de wet- en regelgeving actueel en goed op orde is. Want uw advies kan grote gevolgen hebben voor de organisatie en moet dus altijd juridisch juist zijn. Tijdens dit live online seminar krijgt u in twee dagdelen de noodzakelijke kennis van het arbeidsrecht die u in uw HR-praktijk nodig heeft. Uiteraard geven wij u ook een overzicht van de laatste juridische inzichten omtrent de invloed van covid-19 op de werkvloer.
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Info: 6 tot 12 personen

Live online seminar - Arbeidsrecht voor HR: in het kort

In dit live online seminar krijgt u de noodzakelijke kennis over het arbeidsrecht die u als HR-professional nodig heeft. In twee ochtenden leert u de noodzakelijke kennis over o.a. het aannemen van medewerkers, een correcte dossieropbouw in het geval van disfunctioneren, de juiste route voor ontslag, de regels in geval van een zieke medewerker en het toepassen van verschillende vormen van verlof. En u krijgt relevante informatie over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

 

Invloed van het coronavirus op de werkvloer

Ook zal de docente ingaan op de invloed van covid-19 op de werkvloer. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan de loondoorbetaling in de verschillende situaties en de verplichtingen die je als werkgever hebt in tijden van de pandemie. 

 

Naast de theoretische kennis leert u ook hoe u de wet- en regelgeving effectief in de dagelijkse praktijk toepast. U gaat aan de slag met uw eigen praktijkvoorbeelden en u krijgt een overzicht van relevante jurisprudentie. 

 

Dit zijn de resultaten van het seminar:

 • U bent volledig op de hoogte van de essentie van het arbeidsrecht die voor HR van belang is.
 • U weet hoe u de wet- en regelgeving kunt toepassen in uw organisatie.
 • U bent klaar om in uw praktijk arbeidsrechtelijke vragen juridisch correct te beantwoorden.
 • U bent een volwaardige gesprekspartner voor uw arbeidsrecht jurist.

Dit neemt u als bagage mee:

 • U kent de verschillende soorten (flexibele) arbeidsovereenkomsten.
 • U weet de regels bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
 • U kent de regels rondom vakantie en verlof.
 • U weet hoe u een volledig dossier moet opbouwen bij disfunctioneren.
 • U kunt de juiste benadering kiezen rond arbeidsconflicten en ontslag.

In het programma is aandacht voor de theorie én de praktijk. U kunt daarin uw eigen situaties en cases voorleggen, die de docente plenair bespreekt. Daardoor leert u niet alleen van de  kennis en ervaring van de docente, maar ook van de praktijksituaties bij de andere deelnemers!

 

 

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan u computer veranderd of geinstalleerd te worden!

 

 

HR Academy - Live online seminar

 

Voor wie is dit live online seminar bestemd?

In dit live online seminar van twee ochtenden krijgt u op uw eigen werkplek of thuis, de essentiële kennis over het arbeidsrecht die u als HR-professional nodig heeft. U bent op de hoogte op van de relevante wet- en regelgeving en u weet hoe u deze toepast in de praktijk. Daarmee bent u een betrouwbaar aanspreekpunt binnen uw organisatie en een volwaardige gesprekspartner voor uw arbeidsrecht jurist.

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt:

 • U bent verantwoordelijk voor de afhandeling van arbeidsrechtelijke zaken in uw organisatie.
 • U wilt weten hoe u concrete arbeidsrechtzaken moet aanpakken.
 • Arbeidsrecht is een nieuw onderdeel in uw takenpakket en u wilt adequate kennis hebben.
 • U wilt uw kennis ontwikkelen over het arbeidsrecht om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

 

 

Live online seminar - Arbeidsrecht voor HR: programma

Docent: Marjolein Gobes 

 

In dit live online seminar heeft u in twee aaneengesloten ochtenden de essentiële kennis over het arbeidsrecht die u als HR-professional nodig heeft. U bent op de hoogte op van de relevante wet- en regelgeving en u weet hoe u deze toepast in de praktijk. Daarmee bent u een betrouwbaar aanspreekpunt binnen uw organisatie en een volwaardige gesprekspartner voor uw arbeidsrecht jurist.

 

In het programma zijn vaak korte pauzes opgenomen om even te bewegen, wat te drinken of te eten. Dit is het programma per dagdeel:

 

09.00 uur – Start Programma dagdeel 1

 

Met daarin aandacht voor:

 • De arbeidsovereenkomst
  • Bepaalde tijd, onbepaalde tijd en flexibele vormen
  • De ketenregeling
  • Tussentijdse opzegmogelijkheid
  • Proeftijdbeding 
  • Geheimhoudingsbeding
  • Relatie en concurrentiebeding
  • Boetebeding

 • Wet Arbeid en Zorg (WAZ) / verlof
  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 
  • Kraamverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Calamiteitenverlof
  • Zorgverlof (kortdurende en langdurend)

 • De zieke werknemer
  • De ziekmelding en privacy 
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 
  • De loondoorbetalingsverplichting en mogelijke sancties

Aan de slag met: uw eigen praktijksituaties

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

12.00 uur - Afsluiting Programma dagdeel 1


---- 


09.00 
– Start Programma dagdeel 2

 

Met daarin aandacht voor:

 • Ontslagrecht
  • Ontslag in de proeftijd
  • Ontslag op staande voet
  • Opzegging op de a of b grond (wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte)
  • Ontbinding op de gronden c tot en met i (o.a. wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, verstoorde arbeidsverhouding)
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden
  • Pensioenontslag en doorwerken na AOW

 • Ontslagvergoedingen
  • De transitievergoeding
  • De billijke vergoeding

Aan de slag met: uw eigen praktijksituaties

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

Feedback en samenvatting


12.00 uur - 
Afsluiting Programma dagdeel 2.

Marjolein Gobes

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marjolein Gobes (1980) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zij adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.