Logo

Live online masterclass: Strategische personeelsplanning in tijden van corona

Bepaal met welke personeelsbezetting de organisatie verdergaat

Opleidingbeeld
De coronacrisis drukt organisaties met de neus op de feiten. Welke personeelsbezetting heeft u straks nodig? Welke plekken gaan vervallen en hoe bepaalt u dat? En hoe vangt u de gevallen gaten op? Strategische personeelsplanning gaat juist nu een prominente plek op de HR-agenda innemen, want u moet nadenken over mogelijke scenario's voor uw organisatie post-corona. Deze live online masterclass neemt u hiervoor bij de hand!

Live online masterclass: in het kort

Wat leert u?

Veel organisaties zijn door de coronacrisis in verwarring. Hoe de toekomst er uit ziet is ongewis. Stil zitten en afwachten is echter geen optie. HR moet zich voorbereiden op scenario's voor de post-coronatijd. Dat dit consequenties heeft voor de personeelsbezetting is nu al duidelijk. Daarom is strategische personeelsplanning (SPP) juist nu essentieel voor de toekomst van uw organisatie. Dr. Gerard Evers gaat met u aan de slag om SPP in deze bijzondere tijd vorm te geven. 

 

In deze live online masterclass leert u hoe u zicht krijgt op de gewenste personeelsbezetting tijdens en na de coronacrisis. En hoe u de verschillen bepaalt tussen de gewenste formatie en de verwachte bezetting. U kunt personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau inventariseren. 

 

Dit zijn de resultaten:

 • U kunt de huidige personeelsformatie in beeld brengen, gezien door een bedrijfskundige bril.
 • U kunt een analyse maken van de actuele en de door de coronacrisis veroorzaakte gewenste personeelsbezetting in uw organisatie.
 • U kunt een vertaling maken van de nieuwe positionering van uw organisatie naar kritieke competenties van mensen.
 • U kunt personele toekomstscenario’s maken en analyseren en hiervoor een effectief SPP-plan opstellen.

En u krijgt als bagage mee:

 • U kunt de (nieuwe) strategie van uw organisatie verbinden met strategische personeelsplanning.
 • U leert wat de 8 essentiële bouwstenen zijn van SPP
 • U heeft inzicht in noodzakelijke in-, door- en uitstroom ontwikkelingen.
 • U heeft zicht op de maatregelingen om SPP-doelstellingen in uw organisatie te realiseren.

 Inclusief toegang tot de HR Academy eCampus 

Blended learning Voor deze opleiding krijgt u toegang tot de HR Academy eCampus én neemt u deel aan twee live online masterclasses van een halve dag.
Twee opleidingsdagen In de twee live online masterclasses draait het om interactie en verdieping.
eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over uw eigen organisatie.
   

Hoe werkt een live online masterclass?

Net als bij een gewoon masterclass op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan u computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Een paar dagen voordat het online seminar begint, nemen we contact met u op om een proefverbinding te maken met de online seminar software. Zo weet u zeker dat u ongestoord kunt deelnemen aan de live online masterclass!

  

Voor wie is deze live online masterclass?

In de volgende situaties is deze masterclass zeker voor u geschikt:

 • U gaat in uw organisatie aan de slag met SPP. U gaat leiding geven aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • U wilt weten hoe u SPP voor uw organisatie kunt toepassen (als gevolg van de coronacrisis) en u wilt weten wat daarbij komt kijken.
 • U wilt zich ontwikkelen in SPP om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

Live online masterclass: programma

Docent: Dr. Gerard Evers

 

In deze live online masterclass leert u hoe u zicht krijgt op de gewenste personeelsbezetting tijdens en na de coronacrisis. En hoe u de verschillen bepaalt tussen de gewenste formatie en de verwachte bezetting. U kunt personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau inventariseren. 

 

Dit is het programma: 

 

Voorbereiding - eCampus

2 weken voor aanvang - Openstelling eCampus

 

De HR Academy eCampus maakt deel uit van deze live online masterclass. De eCampus:

 • Biedt u basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads.
 • Bevat opdrachten over uw organisatie.
 • Helpt u met de voorbereidingen op de opleidingsdag.
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdag.
 • Begeleidt u door de hele 'leerreis' van de opleiding 

----------------------------

Live online masterclass – dagdeel 1: 

09.00 uur - Start van de masterclass

 

Verwachtingen, leerdoelen en bespreking van opdrachten uit de eCampus.

 

En aandacht voor:

 • SPP-bouwsteen 1 en 2: Interne en externe analyse, scenario-analyse
 • Bouwsteen 3: Toekomstige gewenste formatie

12.00 uur – Afsluiting en korte vooruitblik naar tweede deel van de masterclass

 

-------------------------------

 

Live online masterclass – dagdeel 2: 

9.00 uur - Start van de masterclass 

 

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Bouwsteen 4: Huidige bezetting in kaart brengen
 • Bouwsteen 5 en 6: Externe ontwikkelingen en toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid
 • Bouwsteen 7: Confronteren vraag en aanbod
 • Bouwsteen 8: Maatregelen

Bespreking huiswerkopdrachten uit de eCampus.

 

12.00 - Afsluiting

 

 

 

 

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.