Logo

Masterclass Strategische personeelsplanning

Plan van aanpak voor een toekomstvaste workforce planning

Opleidingbeeld
Strategische personeelsplanning (SPP) neemt op veel HR-agenda’s inmiddels een prominente plek in. Een toekomstbestendige workforce planning helpt organisaties ambities en resultaten waar te maken. Welke personeelsbezetting heeft u straks nodig? Welke plekken gaan vervallen en hoe bepaalt u dat? En hoe vangt u de gaten op? Tijdens deze inspirerende en praktische masterclass helpen wij u aan de slag te gaan met uitwerken en implementeren van een succesvol human capital plan voor uw organisatie.

Masterclass: in het kort

Hoe de toekomst er na de coronacrisis uit komt te zien is ongewis. Stil zitten en afwachten is geen optie. HR moet zich voorbereiden op scenario's voor de post-coronatijd. Dat dit consequenties heeft voor de personeelsbezetting is nu al duidelijk. Daarom is strategische personeelsplanning (SPP) juist nu essentieel voor de toekomst van uw organisatie.

 

In deze masterclass leert u hoe u een succesvol SPP-proces kunt ontwerpen, begeleiden, implementeren en verankeren in uw organisatie. 


U krijgt zicht op: 

 • de manier waarop u de gewenste personeelsbezetting (tijdens en na de coronacrisis) kunt bepalen; 
 • de wijze waarop u de verschillen tussen de gewenste personeelsomvang en de verwachte bezetting kunt inventariseren; 
 • relevante data en de stuurknoppen (parameters) waaraan gedraaid kan worden binnen uw workforce beleid;
 • de impact daarvan op bijbehorende kosten, draagvlak en haalbaarheid.

U gaat aan de slag met goede onderliggende modellen voor uw human capital plan, die tegelijkertijd voldoende eenvoudig en transparant zijn om gebruikt te kunnen worden door HR-adviseurs én lijnmanagers. 

 

Dit zijn de resultaten:

 • U kunt een SPP-proces ontwerpen: praktisch, resultaatgericht en op maat voor uw eigen organisatie.
 • U kunt de huidige workforce in beeld brengen en een analyse maken van de actuele en de toekomstig gewenste personeelsbezetting.
 • U kunt een vertaling maken van de nieuwe positionering van uw organisatie naar kritieke competenties van mensen.
 • U kunt personele toekomstscenario’s maken en analyseren en hiervoor een effectief human capital plan opstellen.

 

En u krijgt als bagage mee:

 • U kunt de strategie van uw organisatie verbinden met strategische personeelsplanning.
 • U leert wat de 9 essentiële bouwstenen zijn van SPP.
 • U heeft inzicht in noodzakelijke in-, door- en uitstroom ontwikkelingen.
 • U heeft zicht op de maatregelen, nodig om SPP-doelstellingen in uw organisatie te realiseren.
 • U kunt op eigen kracht het SPP-proces voor uw organisatie inrichten en uitvoeren.

Hoe leert u in deze masterclass?

 

Blended learning Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus én twee opleidingsdagen op locatie.
Twee opleidingsdagen In de twee opleidingsdagen draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit het online deel.
eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over uw eigen organisatie.
Persoonlijk actieplan Tijdens de masterclass stelt u een plan van aanpak op voor strategische personeelsplanning in uw organisatie. 

 

Tijdens deze masterclass gaat u aan de slag met uw eigen praktijkcasus. Het doel is om aan het eind van de training een plan van aanpak voor de implementatie of verbetering van de strategische personeelsplanning voor uw organisatie te hebben. Tevens krijgt u enkele SPP-praktijkopdrachten waarmee u oefent en direct de vertaalslag maakt naar uw organisatie. 
Concreet aan de slag met uw eigen plan

 Voor wie is deze masterclass?

In de volgende situaties is deze masterclass zeker voor u geschikt:

 • U gaat in uw organisatie aan de slag met SPP. U gaat leiding geven aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • U wilt weten hoe u SPP voor uw organisatie kunt toepassen (als gevolg van de coronacrisis) en u wilt weten wat daarbij komt kijken.
 • U wilt zich ontwikkelen in SPP om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

 


Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf. 

 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo bent u ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan. 

Strategische Personeelsplanning (SPP) wordt ook wel gezien als de bedrijfskundige uitwerking van de organisatiestrategie door HR. SPP neemt met name de bouwsteen ‘mens’ onder de loep, met als doel: het juiste aantal mensen met de juiste kwaliteiten, de juiste kosten en de juiste flexibiliteit op het juiste moment op de juiste plaats in huis te hebben voor het uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om de strategische doelen te halen.

De 9 stappen van strategische personeelsplanning (SPP)

Stap 1: Voorbereiding

Wie zijn er bij betrokken en hoe krijgt u commitment? Hoe koppelt u SPP aan andere processen binnen uw organisatie? Wat wordt de scope van uw (eerst)volgende project? Voor welke onderdelen van de organisatie gaat u aan de slag? Hoe ver wilt u vooruitkijken?


Stap 2: Huidige formatie & bezetting

U bepaalt de huidige formatie, dat wil zeggen: huidige interne bezetting + externe inhuur + vacatures - boventalligheid.


Stap 3: Externe analyse

Welke externe factoren hebben er allemaal invloed op de strategische personeelsplanning van uw organisatie?


Stap 4: Interne analyse

Welke strategische keuzes zijn er gemaakt en hoe verbindt u deze aan uw personeelsplanning?


Stap 5: Toekomstige gewenste formatie

Op basis van de externe ontwikkelingen en de strategische keuzes rond positionering brengt u per scenario een gewenste formatie in beeld.


Stap 6: Toekomstig verwachte bezetting

Hoe ziet uw toekomstige personeelsbestand eruit bij ongewijzigd beleid? En wat als u kiest voor een andere strategie (bijvoorbeeld een fusie)? In deze stap wordt ook het huidige personeelsbestand doorgelicht: de 'vlootschouw'. Hoeveel, hoe oud, hoe duur, hoe flexibel, en welke kwaliteit heeft u in huis? Hoe zien de doorstroom en uitstroom eruit? En hoe voldoen deze aan de gewenste kwaliteiten voor de toekomst?


Stap 7: gap-analyse

Door de toekomstige gewenste formatie te vergelijken met de toekomstige verwachte bezetting wordt duidelijk in welke mate en waar er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief overschot of tekort.


Stap 8: Externe arbeidsmarktontwikkelingen

U kijkt naar de ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt. Wat komt er beschikbaar op de arbeidsmarkt vanuit opleidingen en andere organisaties? Maar ook: hoe aantrekkelijk bent u als werkgever op deze arbeidsmarkt?


Stap 9: actieplannen

De verschillende bevindingen en discrepanties uit de voorgaande fase leiden tot adviezen voor uw beleid, actieplannen en HR-interventies. SPP maakt het daarmee mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen. 

 

Masterclass: programma

Docent: Irma Doze

 

In deze masterclass leert u hoe u zicht krijgt op de gewenste personeelsbezetting tijdens en na de coronacrisis. En hoe u de verschillen bepaalt tussen de gewenste formatie en de verwachte bezetting. U kunt personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau inventariseren. 

 

Dit is het programma: 


Voorbereiding - eCampus 

 

2 weken voor aanvang - Openstelling eCampus 

 

Afbeelding met tekst, teken

Automatisch gegenereerde beschrijvingDe HR Academy eCampus maakt deel uit van deze live online masterclass. De eCampus: 

 
 • Biedt u basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads. 
 • Bevat opdrachten over uw organisatie. 
 • Helpt u met de voorbereidingen op de opleidingsdag. 
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdag. 
 • Begeleidt u door de hele 'leerreis' van de opleiding  

 

Masterclass Strategische Personeelsplanning - Dag 1


09.00 uur
- Start van het ochtendprogramma 

 • Verwachtingen & leerdoelen
 • Theorie en inbedding datagedreven strategie en Strategische Personeelsplanning.

 En aandacht voor:

 • Wat en waarom van SPP?
 • Waarom datagedreven SPP?
 • Hoe start je met SPP en hoe geef je het praktisch handen en voeten in de praktijk?
 • Hoe ontwerp je een SPP-proces op maat, passend voor jouw organisatie?
 • Hoe creëer je draagvlak, eigenaarschap en commitment? Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden?
 • Afstemming met bestaande processen zoals jaarplan en budget cyclus

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma

 • Stap 1: voorbereiding en scope
 • Stappen 2 t/m 4: huidige formatie/bezetting en externe en interne ontwikkelingen

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Top down of Bottom up benadering?
 • Hoe kom je aan data?
 • Welke werkvormen in te zetten in de verschillende stappen?
 • Huiswerk: plan van aanpak voor een SPP-traject binnen de eigen organisatie

17.00 - Einde dag 1

  


Masterclass Strategische Personeelsplanning - Dag 2


09.00 uur
- Start van het ochtendprogramma 

 • Huiswerk: presentatie en bespreken plan van aanpak SPP (eigen organisatie)
 • Stappen 5 en 6

Met aandacht voor:

 • Kritieke competenties en vlootschouw (o.a. HR3P en 9-grid)
 • Conclusies trekken uit analyses

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma

 • Stappen 7 t/m 9
 • Presenteren van de resultaten

Met aandacht voor:

 • Innovatieve en effectieve interventies en oplossingen om de ‘gap’ te dichten
 • Hoe een goed actie- en communicatieplan te schrijven
 • Hoe nu verder binnen uw eigen organisatie?

17.00 - Einde masterclass 

 

Irma Doze

Sprekersfoto
MD AnalitiQs, Customer Intelligence & HR analytics
Irma Doze is eigenaar van AnalitiQs en een expert in Customer Intelligence & HR Analytics. ‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijk passie van Irma Doze, als de missie van haar bedrijf AnalitiQs. Met een achtergrond in alle vormen van intelligence: datamanagement, marktonderzoek, (predictive) analytics en reporting, helpt Irma bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in HR systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen. In deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven duurzaam hun medewerkerstevredenheid én hun bottom-line resultaten kunnen verbeteren. Irma deelt haar kennis en ervaring al jarenlang met veel plezier met klanten, collega’s, cursisten en leerlingen in de vorm van trainingen, workshops en coaching. De aanpak van Irma in projecten én trainingen wordt gekenmerkt door passie en resultaat. De combinatie van strategisch denken en hands-on uitvoering is haar favoriete manier van werken; de combinatie van theorie met cases en oefeningen is haar favoriete trainingsmethode.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.