Logo

Live online masterclass: Strategische personeelsplanning implementeren

Plan van aanpak voor een toekomstbestendige bezetting

Opleidingbeeld
De coronacrisis drukt organisaties met de neus op de feiten. Welke personeelsbezetting heeft u straks nodig? Welke plekken gaan vervallen en hoe bepaalt u dat? En hoe vangt u de gevallen gaten op? Strategische personeelsplanning (SPP) gaat juist nu een prominente plek op de HR-agenda innemen, want u moet nadenken over mogelijke scenario's voor uw organisatie post-corona. Wat zijn de essentiële bouwstenen voor het opstellen van een SPP-plan voor uw organisatie? Hoe zorgt u voor een adequate implementatie van het plan? Deze live online masterclass helpt u op weg!

Live online masterclass: in het kort

Veel organisaties zijn door de coronacrisis in verwarring. Hoe de toekomst er uit ziet is ongewis. Stil zitten en afwachten is echter geen optie. HR moet zich voorbereiden op scenario's voor de post-coronatijd. Dat dit consequenties heeft voor de personeelsbezetting is nu al duidelijk. Daarom is strategische personeelsplanning (SPP) juist nu essentieel voor de toekomst van uw organisatie. 

 

In deze live online masterclass leert u hoe u zicht krijgt op de gewenste personeelsbezetting tijdens en na de coronacrisis. En hoe u de verschillen bepaalt tussen de gewenste formatie en de verwachte bezetting. U kunt personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau inventariseren. 

 

Dit zijn de resultaten:

 • U kunt de huidige personeelsformatie in beeld brengen, gezien door een bedrijfskundige bril.
 • U kunt een analyse maken van de actuele en de door de coronacrisis veroorzaakte gewenste personeelsbezetting in uw organisatie.
 • U kunt een vertaling maken van de nieuwe positionering van uw organisatie naar kritieke competenties van mensen.
 • U kunt personele toekomstscenario’s maken en analyseren en hiervoor een effectief SPP-plan opstellen.

En u krijgt als bagage mee:

 • U kunt de (nieuwe) strategie van uw organisatie verbinden met strategische personeelsplanning.
 • U leert wat de 8 essentiële bouwstenen zijn van SPP
 • U heeft inzicht in noodzakelijke in-, door- en uitstroom ontwikkelingen.
 • U heeft zicht op de maatregelingen om SPP-doelstellingen in uw organisatie te realiseren.
 • U kunt op eigen kracht het SPP-proces voor uw organisatie inrichten en uitvoeren.

Concreet aan de slag met uw eigen plan

Tijdens deze masterclass gaat u aan de slag met een plan van aanpak voor de strategische personeelsplanning voor uw organisatie. Daarin komt u tot een samenhangende visie op de toekomst en de personele consequenties die dat tot gevolg heeft. 

 Hoe leert u in deze live online masterclass? 

Blended learning Deze opleiding bestaat uit een online voorbereiding in de HR Academy eCampus en vier virtual classrooms (4 dagdelen).
Twee opleidingsdagen In de virtual classrooms (4 dagdelen) draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit de online voorbereiding in de HR Academy eCampus.
eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over uw eigen organisatie.

  

  Tijdens de masterclass stelt u een plan van aanpak op voor strategische personeelsplanning in uw organisatie.

 

 

Voor wie is deze live online masterclass?

In de volgende situaties is deze masterclass zeker voor u geschikt:

 • U gaat in uw organisatie aan de slag met SPP. U gaat leiding geven aan dit proces, of bent er nauw bij betrokken.
 • U wilt weten hoe u SPP voor uw organisatie kunt toepassen (als gevolg van de coronacrisis) en u wilt weten wat daarbij komt kijken.
 • U wilt zich ontwikkelen in SPP om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

 

De 8 bouwstenen van strategische personeelsplanning (SPP)

 

Bouwsteen 1: Huidige formatie
De huidige formatie wordt bepaald, dat wil zeggen: huidige interne bezetting + externe inhuur + vacatures - boventalligheid. 

 

Bouwsteen 2: Scenario-analyse
Welke externe factoren hebben er allemaal invloed op de strategische personeelsplanning van uw organisatie?

 

Bouwsteen 3: Toekomstige gewenste formatie
Op basis van strategische keuzen rond positionering en beleidsmatige keuzen wordt per scenario een gewenste formatie in beeld gebracht, met de bijbehorende bandbreedtes.

 

Bouwsteen 4: Huidige bezetting
In deze fase wordt het huidige personeelsbestand doorgelicht: de 'vlootschouw'. Hoeveel, hoe oud, hoe duur, hoe flexibel, en welke kwaliteit heeft u in huis?

 

Bouwsteen 5: Externe arbeidsmarktontwikkelingen
Wij kijken naar patronen rond instroom, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.

 

Bouwsteen 6: Toekomstige verwachte bezetting
Wat betekent dit voor de toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid?

 

Bouwsteen 7: Confrontatie en beleidsdiscussie
Door de toekomstige gewenste formatie (bouwsteen 3) te vergelijken met de toekomstige verwachte bezetting (bouwsteen 6) wordt duidelijk in welke mate en waar er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief overschot of tekort.

 

Bouwsteen 8: Cocktails en actieplannen
De verschillende bevindingen en discrepanties uit de voorgaande fase leiden tot adviezen voor uw beleid, actieplannen en HR-interventies.

Dit laatste, het vermijden van mogelijke gaten, is in wezen het preventieve karakter van SPP. Feitelijk is SPP een ‘self denying prophecy’. SPP maakt het mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen. Preventief beleid kan op veel manieren worden gedaan. SPP is een ook soort van Rubik-kubus. Alles hangt met alles samen, als je ergens aan draait, dan bewegen er direct en indirect andere zaken mee.

 

SPP als Rubik-kubus

 

Voorbeeld 1

Een verwachte verandering in het verloop van personeel zal invloed hebben op de doorstroommogelijkheden en inzetbaarheid van personeel.


Voorbeeld 2

Verschuivende behoeften aan de vraagzijde kunnen leiden tot leegloop aan de aanbodzijde in leeftijdscategorieën waarbij het verloop laag is.


Voorbeeld 3

Er kan zelf worden opgeleid (make) of direct gekwalificeerde arbeid extern inkopen (buy). Er kan ook worden geschoven met de functiestructuur (differentiatie, samenvoegen) om te bezien of dat tot betere oplossingen leidt.

Een belangrijk aspect van SPP is dat er niet één goede oplossing is. Er zijn altijd meerdere varianten te onderscheiden die kunnen leiden tot een goede oplossing. SPP betekent dan dat er een aantal stuurknoppen zijn (parameters) waaraan gedraaid kan worden. De te kiezen oplossing zal kunnen worden bepaald door ook te letten op bijbehorende kosten, draagvlak, haalbaarheid, et cetera. Dat vraagt om goede onderliggende modellen, die tegelijkertijd voldoende eenvoudig en transparant zijn om gebruikt te kunnen worden door lijnmanagers en HR-adviseurs.


HR3P

HR3P staat voor Human Resources Performance Potentieel Portfolio (de 3P’s). Het is een vlootschouw-instrument, dat beoogt een koppeling aan te brengen tussen de huidige performance (prestatie) en het toekomstig verwachte potentieel van medewerkers. Op die wijze kan de omvang van groepen goudhaantjes, diesels, vraagtekens en achterblijvers snel in beeld worden gebracht.

 

Live online masterclass: programma

Docenten: Gerard Evers & Irma Doze

 

In deze live online masterclass leert u hoe u zicht krijgt op de gewenste personeelsbezetting tijdens en na de coronacrisis. En hoe u de verschillen bepaalt tussen de gewenste formatie en de verwachte bezetting. U kunt personele knelpunten op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau inventariseren. 

 

Dit is het programma: 

 

Voorbereiding - eCampus

2 weken voor aanvang - Openstelling eCampus

 

De HR Academy eCampus maakt deel uit van deze live online masterclass. De eCampus:

 • Biedt u basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads.
 • Bevat opdrachten over uw organisatie.
 • Helpt u met de voorbereidingen op de opleidingsdag.
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdag.
 • Begeleidt u door de hele 'leerreis' van de opleiding 

 

Dagdeel 1: virtual classroom

09.00 uur - Start dagdeel 1

 

Verwachtingen, leerdoelen en bespreking van opdrachten uit de eCampus.

 

En aandacht voor:

 • SPP-bouwsteen 1 en 2: Interne en externe analyse, scenario-analyse
 • Bouwsteen 3: Toekomstige gewenste formatie

12.00 uur – Einde dagdeel 1

 

 

Dagdeel 2: virtual classroom

9.00 uur - Start van de masterclass 

 

Daarin o.a. aandacht voor:

 • Bouwsteen 4: Huidige bezetting in kaart brengen
 • Bouwsteen 5 en 6: Externe ontwikkelingen en toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid
 • Bouwsteen 7: Confronteren vraag en aanbod
 • Bouwsteen 8: Maatregelen

Bespreking huiswerkopdrachten uit de eCampus.

 

12.00 - Einde dagdeel 2

  

Dagdeel 3: virtual classroom

9.00 uur - Start van de masterclass 

HR Academy eCampus Behandeling huiswerkopdracht uit de eCampus. 


Aandacht voor:

 • Terugblik op dag 1, vragen en opmerkingen
 • Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, incl. eerste discussieronde

12.00 - Einde dagdeel 3

 

Dagdeel 4: virtual classroom

9.00 uur - Start van de masterclass 

 

Met daarin o.m. aandacht voor:

 • Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, tweede discussieronde
 • Resultaten van de masterclass op een rij
 • Hoe nu verder binnen uw organisatie?

12.00 - Einde masterclass 

 

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.

Irma Doze

Sprekersfoto
MD AnalitiQs, Customer Intelligence & HR analytics
Irma Doze is eigenaar van AnalitiQs en een expert in Customer Intelligence & HR Analytics. ‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijk passie van Irma Doze, als de missie van haar bedrijf AnalitiQs. Met een achtergrond in alle vormen van intelligence: datamanagement, marktonderzoek, (predictive) analytics en reporting, helpt Irma bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in HR systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen. In deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven duurzaam hun medewerkerstevredenheid én hun bottom-line resultaten kunnen verbeteren. Irma deelt haar kennis en ervaring al jarenlang met veel plezier met klanten, collega’s, cursisten en leerlingen in de vorm van trainingen, workshops en coaching. De aanpak van Irma in projecten én trainingen wordt gekenmerkt door passie en resultaat. De combinatie van strategisch denken en hands-on uitvoering is haar favoriete manier van werken; de combinatie van theorie met cases en oefeningen is haar favoriete trainingsmethode.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.