Logo

Live online masterclass: Performance vertalen naar modern beloningsbeleid

Van teambeloning tot individueel maatwerk

Opleidingbeeld
Hoe beloon je ‘rollen’ wanneer de organisatie steeds meer projectmatig werkt? Hoe ga je om met teambeloning? Hoeveel ruimte is er om individueel maatwerk te bieden binnen je beloningsbeleid? In deze live online masterclass legt u uw huidige arbeidsvoorwaarden langs de meetlat van modern belonen. Na afloop weet u welke maatregelen u moet nemen voor duurzaam beloningsbeleid met als resultaat betere performance en hogere betrokkenheid van medewerkers.

Live online masterclass: in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

Ondanks alle dynamiek op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven, is het beloningsbeleid van veel organisaties nog traditioneel opgebouwd. Hoe werk je toe naar een moderne invulling van belonen, die rekening houdt met (team)performance, inzetbaarheid en individueel potentieel van medewerkers? In deze masterclass gaat u hiermee aan de slag op basis van een analyse van uw eigen organisatie.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U heeft inzicht in hoe u wendbaarheid van de organisatie vertaalt naar modern beloningsbeleid.
 • U weet hoe u differentiatie aanbrengt in beloningsgrondslagen op basis van de strategie en het profiel van uw organisatie.
 • U weet hoe inzetbaarheid en performance van medewerkers zich vertaalt naar modern beloningsbeleid.
 • U begrijpt hoe beloningsbeleid optimaal kan bijdragen aan het realiseren van de strategie van de organisatie.

En dit neemt u als bagage mee:

 • U heeft inzicht in de verbinding tussen beloningsbeleid en andere relevante HR-thema’s zoals werken in rollen, performance van medewerkers en talentmanagement.
 • U heeft kennis van veranderingen op het gebied van beloningsgrondslagen (van functiezwaarte naar individuele waarde en impact).
 • U bent bekend met best practices van modern beloningsbeleid.
 • U heeft kennis van duurzame beloningsvormen, -marktvergelijkingen en -maatstaven.

 

 

Hoe werkt een live online masterclass? 

Net als bij een gewone masterclass op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docenten op de afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u ruim de gelegenheid om met de docenten én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken. 

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat nodig is om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden! 

 

Voor wie is deze masterclass?

In deze situaties is deze masterclass zeker voor u geschikt:

 • U bent (mede)verantwoordelijk voor belonen en arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie;
 • U houdt zich als Compensation & Benefits Adviseur bezig met het beloningsbeleid;
 • U bent verantwoordelijk voor de herziening of het opstellen van (strategisch) beloningsbeleid in uw organisatie. 

 

 

 

 

Performance vertalen naar modern beloningsbeleid: programma

Docenten: Hanneke van Dorst & Jan Tjerk Boonstra

 

Hoe werk je toe naar een moderne invulling van belonen, die rekening houdt met (team)performance, inzetbaarheid en individueel potentieel van medewerkers? In deze live online masterclass gaat u hiermee aan de slag op basis van een analyse van uw eigen organisatie.

 

Dit is het programma:

 

9.00 uur – Start programma dagdeel 1

 

Met aandacht voor:

 • Dynamiek op de arbeidsmarkt: diversiteit, generaties, flexibel werken.
 • Belonen: van collectieve regelingen naar individueel maatwerk.
 • Veranderingen in beloningsgrondslagen: van functiezwaarte naar individuele  waarde en impact.
 • Performance management als continu verbeter- en ontwikkelproces.
 • Organiseren en werken in teams: teamperformance, -beoordeling en -beloning.
 • Werken in rollen en beoordelen en belonen van inzetbaarheid en impact.

Aan de slag met:

 • Analyse van de eigen organisatie: wat is doorslaggevend voor het beloningsbeleid en hoeveel interne differentiatie is er?
 • Bepalen van differentiatie in beloningsgrondslagen, beloningsvormen en -doelen en -markten, afhankelijk van strategie en interne wijze(n) van organiseren.

12.00 uur - Afsluiting

 

------------------

 

9.00 uur – Start programma dagdeel 2

 

Met aandacht voor:

 • Duurzame vormen van arbeidsvoorwaarden.
 • Discretionair belonen (op persoonlijke titel) en de rol van management en HR.
 • Vormen van belonen gericht op prestatie en resultaat.
 • Duurzaam beloningsbeleid; lange versus korte termijn en veranderingen in beoordelings- en beloningsmaatstaven.
 • Beloningsmarktvergelijkingen; doel, aanpak en resultaat.
 • Beloningsbeleid en medezeggenschap. 
 • Communicatie over belonen.

Aan de slag met de contouren van het eigen beloningsbeleid plaatsen in de context van:

 • Totale beloning (totale renumeratie)
 • Werkgeluk en alle condities die van invloed zijn op betrokkenheid
 • Performance en inzetbaarheid
 • Salarisschalen en salarisgroei
 • Differentiatie in belonen en arbeidsvoorwaarden

12.00 uur - Afsluiting

 

 

 

 

Hanneke van Dorst

Sprekersfoto
sr. Consultant Compensation & Benefits bij Human Capital Group
Hanneke is specialist op gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Ze adviseert werkgevers over alle denkbare arbeidsvoorwaardelijke regelingen, waaronder individuele keuzebudgetten, cao-toepassing en consequenties na fusies en overnames. Daarnaast ondersteunt zij werkgevers in het overleg met ondernemingsraad en vakbonden.

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.