Logo

Live online masterclass: HR-projecten succesvol sturen

Aan de slag met een urgent HR-vraagstuk in uw organisatie

Opleidingbeeld
De nasleep van de coronacrisis vraagt veel van iedereen. Als HR-professional moet u meer dan ooit keuzes maken voor de juiste projecten, de juiste projectaanpak en moet u snel concrete resultaten leveren. Deze live online masterclass geeft u in twee dagdelen de tools om urgente HR-projecten succesvol te sturen. U gaat daarbij aan de slag met een actueel project dat op dit moment speelt in uw organisatie.
Datum en locatie: donderdag 20 januari 2022 om 09:00, Achter uw eigen computer Virtual
Vervolgdata: 27 jan
Prijs: € 790 excl. 21% btw

Live online masterclass: in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

Implementeren van een nieuw HR-systeem, wijzigen van arbeidsvoorwaarden, opzetten van een nieuw functiehuis. Als HR-professional heeft u steeds vaker te maken met werken in projecten. En dat  is heel anders dan het uitvoeren van reguliere HR-taken. Van u wordt gevraagd dat u op korte termijn - vaak samen met een tijdelijk (online) projectteam - met oplossingen en resultaten komt, die vervolgens succesvol moeten worden overgedragen naar de lijn. Bovendien moet dit veelal op afstand – zonder fysiek contact – worden aangestuurd en uitgevoerd.

 

Deze masterclass helpt u in twee dagdelen bij het behalen van resultaten en het managen van de stakeholders in tijden waarin het uiterste van iedereen wordt gevraagd. U gaat aan de slag met uw eigen actuele HR-vraagstuk, zodat u het geleerde direct kunt toepassen in uw organisatie. 

 

Deze masterclass levert u de volgende resultaten op:

 • U leert hoe u snel een projectplan en -planning maakt.
 • U leert hoe u de verwachtingen van uw stakeholders kunt managen, duidelijk kunt communiceren op afstand en kunt omgaan met weerstand.
 • U kunt projectrisico’s inschatten en maatregelen nemen om de risico’s te voorkomen.
 • U krijgt tips om op de meest effectieve manier uw projectresultaten te behalen.
 • U heeft een concrete projectaanpak voor een HR-vraagstuk dat nu speelt binnen uw organisatie.

Daarnaast neemt u als bagage mee: 

 • kennis van projectfasering en -aanpak;
 • kennis van stakeholdermanagement en interne communicatie;
 • best practises uit andere organisaties.

 

 

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is interessant voor HR-professionals die: 

 • een project moeten leiden of als projectmedewerker aan een project deelnemen;
 • een projectplan moeten opstellen voor een concreet HR-project binnen hun organisatie. 
 • willen leren hoe je een project inricht en hoe je sturing geeft aan projectresultaten;
 • willen leren hoe je verwachtingen kunt managen en een (online) projectteam motiveert;
 • willen weten hoe je om moet gaan met weerstanden.

 

 

 

 

Voorwaarden voor succes project

 1. Maak scherp wat de doelstelling is
 2. Maak kosten en baten inzichtelijk
 3. Maak duidelijk welke producten en diensten moeten worden geleverd
 4. Stuur strak en claim capaciteit projectteam

 

1. Maak scherp wat de doelstelling is

Vaak zijn er al veel ideeën, maar is het nog onduidelijk wat er precies bereikt moet worden. Stel daarom in het begin heel veel vragen. Dit leidt tot een soort bewustwording. Vraag duidelijk door wat de business wil. Die stap in een project wordt vaak vergeten. Houd goed in de gaten wat de trends zijn en vertaal die trends naar de eigen organisatie. Een voorbeeld is HR-analytics. Vraag daarbij aan de directie wat voor hen de meest relevante thema’s zijn. 

 

2. Maak kosten en baten inzichtelijk

Als op basis van de gestelde vragen de doelstelling van een project scherp is, volgt de tweede stap: wat is de business case die onder het project ligt? Bij HR zijn de baten vaak kwalitatief. Om daar dan kwantitatieve baten van te maken, is lastig. In plaats van proberen de resultaten te vangen in harde cijfers kun je beter de vraag stellen of het de investering waard is: Wat levert dit de organisatie op?

 

3. Maak duidelijk welke producten en diensten moeten worden geleverd

Een volgende stap in een project is het scherp krijgen welke producten of diensten er moeten worden opgeleverd om de doelstellingen te bereiken. Als dat allemaal helder is kan een projectteam worden samengesteld met mensen uit de organisatie. 

 

Organiseer met dat projectteam een project startup, waarin je kijkt wat de belangrijkste mijlpalen in het project zijn en waarin je nog scherper maakt hoe het project er in de tijd uitziet, wat het gaat opleveren en vooral ook welke risico’s je kunt gaan tegenkomen.

 

4. Stuur strak en claim capaciteit projectteam

Projectmanagement vereist een heel andere manier van aansturen dan lijnmanagement. Als projectmanager moet je heel strak sturen. Het is de kunst om heel duidelijk te zijn en goed te sturen zonder dat het vervelend wordt. Als men merkt dat het tot goede resultaten leidt, wordt strakke sturing niet als vervelend ervaren. en onderdeel van de strakke sturing is het maken van hele duidelijke afspraken. En dat gaat verder dan het maken van goede afspraken over de rapportage en de frequentie van rapporteren. 

 

Claim formeel de capaciteit van de mensen in het projectteam. Als er formeel afspraken zijn gemaakt kun je betrokkenen daarop aanspreken en voorkom je dat de leden van het projectteam in een spagaat komen. Als je lopende het project merkt dat de projectleden minder tijd voor het project hebben dan benodigd en afgesproken is zijn er meerdere opties: Uitlopen in de planning, lagere eisen stellen aan wat het project moet opleveren of ergens anders capaciteit vandaan halen. Als je dat spel heel helder en transparant speelt help je de organisatie.

 

Tijdens de live online masterclass HR-projecten Succesvol sturen gaat u aan de slag met uw eigen actuele HR-vraagstuk, zodat u het geleerde direct kunt toepassen in uw organisatie. U krijgt hulp bij het behalen van resultaten en het managen van de stakeholders in tijden waarin het uiterste van iedereen wordt gevraagd.  

 

Bekijk het programma

 

Live online masterclass: programma


Docent: Erik Marcelis

 

Deze masterclass helpt u in twee dagdelen bij het behalen van resultaten en het managen van de stakeholders in tijden waarin het uiterste van iedereen wordt gevraagd. U gaat aan de slag met uw eigen actuele HR-vraagstuk, zodat u het geleerde direct kunt toepassen in uw organisatie. 

 


DAGDEEL 1

 

09.00 uur – Start 

 

Met aandacht voor:

 • Projectfasering en projectinitiatie
 • Uitwerken van een projectinitiatie
 • Project startup, stakeholders en teamrollen
 • Projectorganisatie, projectactiviteiten en risico-analyse
 • Uitwerken van een projectplanning

 

Aan de slag met je eigen projectplan:

 • Welke doelen wil je bereiken?
 • Wat is je analyse?
 • Wat is je strategie (voor de aanpak)?
 • Wat ga je concreet doen en met wie?

 

12.00 uur – Einde dagdeel 1

 


 

DAGDEEL 2

 

09.00 uur – Start

 

Reviewen eigen projectplan: 

 • Presentatie per deelnemer
 • Feedback van docent en deelnemers
 • Do's & don'ts

   

Aandacht voor:

 • Hoe verkoop je een project intern?
 • Hoe structureer je je projectoverleg?
 • Wat zijn de stappen in een verandertraject?
 • Hoe creëer je draagvlak voor veranderingen?

   

12.00 uur – Einde masterclass

Locatie
Achter uw eigen computer


Plattegrond

Erik Marcelis

Sprekersfoto
Associate Bonte Bij | docent HR Academy
Erik Marcelis is Associate bij Bonte Bij, een netwerk van ervaren HR-professionals. Na jarenlange ervaring als HR Manager heeft hij zo’n vijf jaar geleden de overstap gemaakt naar HR project- en programmamanagement. Hij wordt vaak gevraagd voor complexe HR-opdrachten, waarin hij met een team zorgt voor concrete resultaten: "Ik merk dat HR-professionals het vaak lastig vinden om met het management vast te stellen wat er bereikt moet worden op HR-gebied. Ook als dit wel lukt, is de realisatie van de doelstellingen en de overdracht naar de lijnorganisatie vaak problematisch. Zeker wanneer dit vraagt om verandering van gedrag en cultuur. Om ervoor te zorgen dat HR echt impact heeft in de organisatie, maakt ik veel gebruik van methodieken uit HR project- en programmamanagement. Door mijn ervaring als HR Manager begrijp ik goed wat de uitdagingen zijn van een HR-professional die projecten en lastige programma’s tot een goed einde moet brengen, naast al het reguliere HR-werk."

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.