Logo

Live online boostcamp: Duurzame mobiliteit tijdens en na corona

Zo stelt u een plan voor verduurzaming van mobiliteit op

Opleidingbeeld
Het coronavirus heeft het woon-werkverkeer drastisch veranderd. Files verdwenen als sneeuw voor de zon, maar ook het ov was opeens nagenoeg leeg. Nu de maatregelen versoepeld zijn, zien we vooral een toename in het wegverkeer. Dit staat haaks op de duurzame ambities van bedrijven. Hoe kun je als organisatie (blijven) werken aan de duurzame mobiliteit van medewerkers? In deze live online boostcamp brengt u in kaart welke concrete maatregelen u kunt nemen en leert u hoe u reisgedrag van medewerkers positief kunt beïnvloeden.

Live online boostcamp: in het kort

Wat leert u in deze boostcamp?

De gevolgen van de coronacrisis op zakelijke mobiliteit zijn enorm. Niet alleen is het aantal verplaatsingen sterk afgenomen door thuiswerken, maar ook pakken mensen vaker de fiets voor korte ritten. Dit draagt bij aan de doelstellingen van bedrijven en organisaties die hun CO2-uitstoot willen verlagen en zichzelf willen profileren als duurzame werkgever. 

 

Aan de andere kant is het gebruik van openbaar vervoer sterk gedaald en stappen mensen sneller in de auto. Hoe behoudt u de voordelen van thuiswerken en fietsen en zet u ook na de crisis in op duurzame mobiliteit? In deze boostcamp gaat u er concreet mee aan de slag.

 

Dit zijn de resultaten:

 • U weet welke concrete maatregelen u kunt nemen om vanuit de coronacrisis het mobiliteitsbeleid van uw organisatie (verder) te verduurzamen.
 • U weet hoe u reisgedrag van medewerkers positief kunt beïnvloeden in het kader van duurzaamheid.
 • U weet hoe u communicatie effectief kunt inzetten om uw plannen en maatregelen rondom duurzame mobiliteit te ondersteunen.

Dit neemt u als bagage mee:

 • U heeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit en de verschuivingen daarin als gevolg van de coronacrisis.
 • U heeft inzicht in de uitdagingen op het gebied van verduurzaming van de mobiliteit in uw organisatie en de mogelijke oplossingen hiervoor.
 • U heeft kent de verbanden tussen attitude en gedrag van medewerkers ten aanzien van duurzame mobiliteit.

 

 

 

Voorbereiding & follow-up
Ter voorbereiding van deze boostcamp vult u een mini-enquête in, waarin u kunt aangeven hoe mobiliteit in uw bedrijf of organisatie veranderd is als gevolg van de coronacrisis en tegen welke uitdagingen u aanloopt om verder te verduurzamen. Dit nemen de docenten mee als startpunt tijdens de boostcamp.
 
Vervolgens kunt u na een half jaar aangeven in hoeverre u voortgang heeft geboekt. Na afloop van deze tweede mini-enquête ontvangt u een handige samenvatting van uw acties en vorderingen op het gebied van duurzame mobiliteit.

 

Hoe werkt een live online boostcamp?

Net als bij een gewone boostcamp op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op een afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt HR Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Een paar dagen voordat de online boostcamp begint, nemen we contact met u op om een proefverbinding te maken met de online software. Zo weet u zeker dat u ongestoord kunt deelnemen aan de live online boostcamp!

 

 

Voor wie is deze boostcamp bedoeld?

In veel organisaties is de verantwoordelijkheid voor mobiliteit belegd bij verschillende afdelingen, van HR tot Facility of Finance. Hierdoor komen duurzame initiatieven vaak moeizaam van de grond, terwijl er veel winst valt te behalen met het verduurzamen van uw mobiliteitsbeleid: minder reistijd, minder CO2-uitstoot en gezondere medewerkers. 

 

In de volgende gevallen is deze boostcamp zeker voor u geschikt:

 • U bent vanuit HR of Facility (mede)verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid binnen uw organisatie;
 • U bent op zoek naar handvatten voor een integrale aanpak van duurzame mobiliteit;
 • U wilt weten hoe u het reisgedrag van medewerkers positief kunt beïnvloeden met duurzaamheid als uitgangspunt.

 

 

Live online boostcamp Duurzame mobiliteit tijdens en na corona: programma

Docenten: Anne Marthe Jalvingh & Jantine Zwinkels

 

In deze boostcamp krijgt u inspiratie en concrete handvatten om het effect van de coronacrisis op een positieve manier te benutten voor het verduurzamen van mobiliteit.

 

Dit is het programma:

 

DAGDEEL 1

 

9.00 uur – Start dagdeel 1

 

Aandacht voor:

 • Mobiliteitsbeleid in beweging: nut en noodzaak
 • Gedragsverandering en -behoud, hoe werkt dat eigenlijk?
 • Het effect van de coronacrisis op mobiliteit
 • Combinaties van maatregelen voor optimalisatie van duurzame mobiliteit

Aan de slag met:

 • Casus: Hoe kan organisatie X inzetten op duurzame alternatieven?
 • Eigen uitdagingen voor verduurzaming

12.00 uur – Einde dagdeel 1

 

DAGDEEL 2

 

9.00 uur – Start dagdeel 2

 

Aandacht voor:

 • Reispatronen van medewerkers en vervoersaanbod van de organisatie
 • Welk reisgedrag is wenselijk, hoe stimuleer je dat?
 • Hoe communiceer je hierover met medewerkers?
 • Hoe nu en straks verder?

Aan de slag met:

 • Doorpakken op thuiswerken en fietsen en inzetten op duurzame mobiliteit na de crisis
 • Eigen organisatie: Tegen welke uitdagingen loop je aan om gedrag te veranderen of juist te behouden?
 • Leren van elkaar: Hoe zou je die uitdagingen kunnen aanpakken? 
 • Evaluatie: Wat neem je mee, wat heb je geleerd, hoe ga je hiermee verder?

12.00 uur – Einde dagdeel 2 

 

 

Jantine Zwinkels

Sprekersfoto
Adviseur Duurzaamheid
Jantine Zwinkels is werkzaam als adviseur in het duurzaamheidsteam van Royal HaskoningDHV. Op dagelijkse basis werkt zij samen met collega’s in projecten rondom afval en grondstoffen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarbij maakt Jantine de vertaalslag van strategie naar projecten en maatregelen die organisaties verder helpen om te verduurzamen. Mede dankzij haar bestuurskundige achtergrond is Jantine goed in het bij elkaar brengen van stakeholders om gedeelde ambities te formuleren, concreet te maken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerking. Naast haar inhoudelijke bijdragen aan projecten wordt Jantine vaak gevraagd om bijeenkomsten te faciliteren.

Anne Marthe Jalvingh

Sprekersfoto
Adviseur Mobiliteit en Gedrag bij Royal HaskoningDHV
Anne Marthe werkt sinds 2018 als adviseur Mobiliteit en Gedrag bij Royal HaskoningDHV. Zij zet haar achtergrond in de psychologie veelvuldig in op het gebied van duurzame mobiliteit. Hiervoor voert zij onder andere gedrags- en belevingsonderzoek uit en past zij haar kennis over gedragsverandering toe. Zo helpt zij haar opdrachtgevers onder andere met het verduurzamen van hun mobiliteit(sbeleid). Anne Marthe draagt dit onderwerp vanzelfsprekend een warm hart toe en zet haar kennis en ervaring graag in om ook andere organisaties verder te helpen. Via een interactieve training daagt zij deelnemers uit om niet alleen van haar, maar ook van elkaar te leren.

Cedeo

© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.