Logo

Leergang Persoonlijk leiderschap voor HR

Zonder HR-Leiderschap geen inspiratie en succes

Opleidingbeeld
V&D vraagt van alle medewerkers een loonoffer. De commotie die daarop ontstond was zonder weerga. Had HRM leiderschap moeten tonen? Ulrich geeft het in zijn model al aan: HRM moet de business context goed begrijpen en moet in praktijkgerichte daden geloofwaardig zijn. Maar dat is onmogelijk als HR geen leiderschap toont. Persoonlijk leiderschap betekent ook dat de rol van HRM binnen organisaties prominenter wordt. En dat belang moet verzilverd worden! Gelijk hebben is natuurlijk prachtig, maar HRM wordt afgerekend op het gelijk krijgen.

De leergang Persoonlijk leiderschap voor HR van de Nyenrode Business Universiteit i.s.m. HR Academy omvat de eerste leergang in Nederland die integraal is gericht op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten voor HR-directeuren/managers. Leiderschapskwaliteiten die cruciaal zijn voor een succesvolle deelname aan het beleid van de organisatie.

 

Leiderschapsontwikkeling
Over leiderschap, als cruciale succesfactor, is terecht veel te doen. Daarmee is leiderschapsontwikkeling in organisaties topprioriteit van HR geworden. Niet alleen het leiderschap van lijn- en topmanagers, maar vooral ook het eigen leiderschap. In het huidige aanbod van trainingen gaat de aandacht teveel uit naar instrumenten en stijlen als een geïsoleerde activiteit. Terwijl leiderschap juist tot haar recht komt als een integraal en samenvoegend onderdeel, als katalysator, bij het realiseren van toegevoegde waarde voor de organisatie, klanten en de medewerkers. Leiderschap is een kritische succesfactor bij het behalen van succes door HR.

 

De vraag is echter, hoe zit het met het leiderschap binnen de eigen HR discipline.

 • Zijn HR-managers, directeuren zelf wel goede leiders?
 • Getuigt hun manier van opereren van goed leiderschap?
 • Zijn ze geïnspireerd?
 • Staan zij stevig in hun schoenen tegenover de directie?
 • Tonen zij zelf stimulerend leiderschap? 

Hier loopt veel spaak. Juist HR, die zich heel druk maakt over leiderschapsontwikkeling van anderen, dient zelf dat leiderschap te tonen. En dat gebeurt vaak niet. Een belangrijke reden daarvoor is dat er eigenlijk geen aanbod is voor deze specifieke doelgroep. Dat moet veranderen en dat gebeurt nu door de leergang HR leiderschap te lanceren. Zonder HR leiderschap geen inspiratie en geen succes. HR is een vak en leiderschap van HR mag nooit de ontbrekende schakel zijn.

 

Resultaat van de leergang
HR is een vak en HR-leiderschap kun je leren. In een periode van drie maanden wordt in de driedaagse training op Nyenrode Business Universiteit het HR-leiderschap verkend, geconcretiseerd en van concrete handvatten voorzien.

 

Na afloop van de leergang

 • bent u  goed in staat uw leiderschapsrol binnen de organisatie te begrijpen;
 • heeft u geleerd de uitvoering van deze rol daadwerkelijk te verbeteren;
 • heeft u beter inzicht in de aanpalende werkgebieden;
 • kunt u uw leiderschapsrol effectiever, krachtiger en met meer zelfvertrouwen vervullen.  

Met deze leergang krijgt u inzicht in wat “werkelijk” persoonlijk leiderschap nu is en hoe u dat zelf kunt bereiken vanuit uw eigen HR-perspectief.

 

Doelgroep
De leergang is ontwikkeld voor HR-directeuren en –managers die vanuit een sterk geworteld persoonlijk leiderschap een stempel willen drukken op de ontwikkeling van de eigen organisatie.

 

Deelname

De leergang bestaat uit 3 modules van twee dagdelen (ochtend en middag). De kosten voor de gehele leergang bedragen € 3.995,00. Deelnemers ontvangen na afloop van het programma een deelnemerscertificaat, uitgereikt door de Nyenrode Business Universiteit. Tevens ontvangt u het boek ‘HRM voor de toekomst’ van prof. dr. Rob Vinke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1:  Op dag één worden hoe en waarom van HR leiderschap verkent en worden de wezenlijke HR leiderschapsvragen en uitdagingen benoemd. Dat betekent samen met de andere groepsleden in interactie komen tot de persoonlijke vraagstellingen en de vraagstellingen in het bijzonder voor het HR vak en de HR rol.

 

Datum: 17 november 2015

Tijd: 09.00-17.00 uur
 

Ochtenddeel: Leiderschap van missie en visie vanuit de HR inbreng

Spreker: Prof. Dr. Rob Vinke 

 • Strategische scenario's om HR waarde te verhogen;
 • Veranderkundige opgave en betekenis van schakelen, tussen HR/HRM en tussen lijn/staf;
 • Alignment van HR aanpak met organisatie vraagstellingen vereist visie en keuze.

 

Middagdeel: Leiderschapspositionering en leiderschapsfilosofie

Spreker: Dr. Inge Nuijten 

 • Leiderschap is veel meer dan een stijl of instrument;
 • Daadkrachtig Leiderschap begint als echte HR leiders dienen;
 • Filosofie van HR Leiderschap en leiderschap als leefhouding.

 

Dag 2: Op dag twee wordt de aanpak verder verdiept en gaat u opzoek naar de handelingsarena van de HR leider. Waar en hoe worden de toegevoegde waarde geleverd? Waar wordt in de praktijk tegen aan gelopen? Hoe kan de effectiviteit verhoogd worden? Dat betekent meer handelingsbekwaam worden en de eigenheid in de leiderschapsarena bewaken en voeden.

 

Datum: 24 november 2015

Tijd: 09.30-17.00 uur
 

Ochtenddeel: De werkelijkheid van de HR leider

Spreker: Dr. Rob Blomme 

 • Macht, conflicthantering en strategische besluitvorming;
 • Emergente verandering in organisaties en de rol van de HR leider;
 • Cultuur, beïnvloeding en HR leiderschap.

 

Middagdeel: Innovatief denken, creativiteit en spiritueel leiderschap

Spreker: Prof. Dr. Jeff Gaspersz 

 • Ruimte in denken en handelen, innovatief leiderschap;
 • Op zoek naar de essentie van persoonlijk leiderschap;
 • De eenzame maar spirituele weg van de HR leider.

 

Dag 3: Op dag drie worden de leiderschapslijnen bijeengebracht en verankerd in een persoonlijk HR leiderschap. Iedere HR leider is een unieke leider in een unieke context. Hoe overeind te blijven als de spelregels constant veranderen en het speelveld niet is te overzien?

 

Datum: 1 december 2015

Tijd: 09.30-16.30 uur

 

Ochtenddeel: Excellent leidinggeven aan HR-professionals

Spreker: Prof. Dr. Mathieu Weggeman 

 • Persoonlijk leidinggeven aan leiderschap wel of niet doen?
 • Individuele reflectie op de HR leider.
 • Hoe word en blijf ik HR leider bij onzichtbaar leiderschap?

 

Middagdeel: Naar een persoonlijk groeiprofiel van de HR leider

Spreker: Drs. Boudewijn Overduin 

 • Wat blokkeert, ook in deze groep, effectief HR-leiderschap? Welke factoren zouden dat leiderschap bevorderen?
 • De verschuiving van HR-architectuur naar effectieve beïnvloeding en geloofwaardigheid, dus meer naar ankers,motivatie, talenten en competenties.
 • Bestaat er een ideaal competentie-profiel voor HR-leiderschap en zo ja hoe ziet dat eruit?
 • In hoeverre bestaat er een gap met bestaande profielen?

 

Ieder dagdeel wordt gestart met de vaststelling van de persoonlijke leerdoelen en wordt geëindigd met het evalueren van de inhoud van de bijdrage aan de hand van het eigen leerlogboek. Tussen de dagen 1 en 2 worden de dagelijkse praktijk met de leerdoelen geoefend. Na de derde dag is het persoonlijke leerdoel verduidelijkt en zal met kracht nieuw nieuw persoonlijk leiderschap voor HR kunnen worden getoond.

 

 

 

Prof. dr. Rob Vinke

Sprekersfoto
Hoogleraar
Prof. dr. Rob H. W. Vinke is emeritus hoogleraar personeelswetenschappen aan de Universiteit Nyenrode. Hij werkte ruim acht jaar als senior consultant bij Hay Management Consultants en vervolgens ruim twee jaar als senior adviseur bij Twynstra Gudde. Hij is kerndocent van de opleiding HR-strateeg aan de Universiteit Groningen en auteur van de uitgave ‘HRM voor de toekomst’. Zijn kernspecialisaties zijn: trends in de samenleving, strategisch HRM-beleid, arbeidsvoorwaarden & beloning, cultuur & motivatie. Rob Vinke is tevens voorzitter van de Raad van Advies van HR Academy.

Dr. Rob Blomme

Sprekersfoto
Associate Professor Management & Organisatie, Nyenrode Business Universiteit
Rob Blomme is Associate Professor Management & Organisatie aan Nyenrode Business Universiteit en directeur van het Centrum voor Leiderschap en Management Ontwikkeling. Zijn onderwijs omvat een breed scala van cursussen in Organizational Behavior, Organizational Dynamics, Change Management en Organisatie en Team Learning. Naast lesgeven, voert hij onderzoek uit naar organisatie-ontwikkeling en verandering van zowel de positivistische en constructivistische perspectieven. Daarvoor werkte hij als manager en professional in verschillende disciplines bij DAF, KPN, SPT, Volker Wessels Stevin en Welten.

Dr. Inge Nuijten

Sprekersfoto
Docent Leadership
Inge Nuijten is gepromoveerd op dienend-leiderschap. Vanuit Redpoint Company geeft zij op basis van wetenschappelijk onderzoek advies en training aan organisaties op het gebied van dienend-leiderschap en prestatiepsychologie. Zij is verbonden aan de Vrije Universiteit en kerndocent van de leergang Young Leadership van AOG School of Management.

Prof. dr. Jeff B.R. Gaspersz

Sprekersfoto
Hoogleraar aan de Universiteit Nyenrode
Jeff B.R. Gaspersz is hoogleraar aan de Universiteit Nyenrode en adviseur op het gebied van innovatiemanagement. Hij ondersteunt ondernemingen, teams en managers bij de vormgeving van vernieuwingsprocessen en het vinden en realiseren van kansrijke nieuwe concepten en ideeën. Voordat Gaspersz zich verbond aan Nyenrode was hij onder meer verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan KPMG. Eerst als manager van het KPMG Trendwatch Institute, daarna als directeur van het KPMG Center for Innovation.

Drs. Boudewijn Overduin

Sprekersfoto
Consultant Strategisch HR, oprichter en voormalig algemeen directeur van Vergouwen Overduin
Boudewijn Overduin verzorgt presentaties, geeft ondersteuning en advies bij het strategisch vormgeven van HR(D). Hij publiceerde onder meer over een performancegerichte benadering van training en opleiding. De laatste jaren deed hij samen met Nyenrode Business Universiteit onderzoek naar praktijk en beleving van talentmanagement in Nederland. Zijn publicaties op dit terrein opteren voor een meer gedifferentieerde en strategische benadering van talentmanagement. Recentelijk verscheen onder meer van zijn hand het boek 'Strategisch Talentmanagement: over talent, talentontwikkeling en het strategisch inzetten van talent'.

Prof. dr. Mathieu Paul Weggeman

Sprekersfoto
Nederlands bedrijfskundige, organisatie-adviseur, en hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven gespecialiseerd in kennis- en innovatiemanagement
Mathieu Paul Weggeman (1953) is een Nederlands bedrijfskundige, organisatie-adviseur, en hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven gespecialiseerd in kennis- en innovatiemanagement. Weggeman is gepromoveerd op strategisch management aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij heeft gewerkt als consultant bij Twynstra Gudde en was hij adviseur van de raad van bestuur van Philips. Bij dat laatste bedrijf werkte hij onder andere met C.K. Prahalad. Weggeman is sinds enige tijd hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de TU Eindhoven. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk als bestuursadviseur, is hij lid van de Raad voor Cultuur en onder meer commissaris bij Buurtzorg Nederland en bij Brainport in Eindhoven.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.