Logo

HR-webinar: Ziekteverzuim en re-integratie tijdens de corona-uitbraak

Hoe gaat u om met bestaande en nieuwe ziektegevallen?

Opleidingbeeld
Vóór de uitbraak van het coronavirus had u uiteraard ‘gewoon’ te maken met ziekteverzuim. Nu veel werklocaties zijn gesloten en medewerkers grotendeels thuiswerken is een bijzondere situatie ontstaan, die voor veel onduidelijkheid zorgt. Hoe gaat u om met ziekteverzuim en re-integratie? Wat kunnen arbodiensten doen? En hoe gaat u om met loondoorbetaling tijdens ziekte in relatie tot een NOW-aanvraag? Deze webinaropname geeft u uitsluitsel.

HR-webinar: in het kort

Het uitvoeren en naleven van de Wet verbetering poortwachter wordt bemoeilijkt door de corona-uitbraak. Hoe gaat u hier nu mee om? Wat moet u doen (en laten)? En wat is de rol van de arbo-arts en casemanager onder de huidige omstandigheden?

 

Deze webinaropname gaat in op deze en meer aspecten rond ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers. Aan de orde komen onder meer:

  • Zorgplicht en preventie, wanneer niet ziekmelden, ziekmelding en dan?
  • Controle op ziekte tijdens de corona-uitbraak, loonopschorting en loonstaking
  • Loondoorbetaling tijdens ziekte en NOW
  • Poortwachtertoets en corona
  • Corona en re-integratie
  • Compensatie transitievergoeding na langdurende ziekte

Alle webinaropnames uit de serie webinars:

 

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die u in uw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die u weer helpen de wetgeving in uw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties en auteur van de uitgave Arbeidsovereenkomst van Wolters-Kluwer.

Cedeo
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.