Logo

HR-webinar: Corona en de inzet van oproepkrachten

Alle juridische do’s & don’ts op een rij

Opleidingbeeld
Het corona-virus heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering van organisaties. Hoe gaat u om met bijvoorbeeld oproepkrachten die op een jaarurencontract voor u werken? En hoe verhoudt zich dat met de strikte regels die de Wet Arbeidsmarkt in Balans voorschrijft bij de inzet van flexibele krachten? U moet voldoen aan de juridische eisen die de WAB voorschrijft, maar tegelijkertijd heeft u te maken met een uitzonderlijke situatie. In deze webinaropname krijgt u de juridische do’s & don’ts.

HR-webinar: in het kort

Op dit moment maakt u wellicht geen gebruik van uw oproepkrachten. Moet u tijdens het niet-werken van de oproepkracht het loon doorbetalen? En op de iets langere termijn hebt u wellicht een probleem. Want hoe gaat u bijvoorbeeld om met het jaarurennormcontract? Kunt u de oproepkracht dan veel meer inzetten dan eerst is afgesproken? 

 

Deze webinaropname gaat in op de inzet van oproepkrachten. Aan de orde komen:

  • Juridische definitie van de oproepovereenkomst
  • Welk oproepcontract past het beste in uw situatie?
  • Uitzondering: het jaarurennormcontract
  • Rechten en plichten van de werkgever van oproepkrachten
  • Wat schrijft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) over oproepcontracten?
  • Praktische problemen met het jaarurennormcontract bij ziekte en ontslag

Alle webinaropnames uit deze serie:

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die je in jouw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die je weer helpen de wetgeving in jouw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van 'Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties'. Ook schrijft zij (onder meer) de uitleg bij de wetsartikelen die gaan over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de uitgave 'Arbeidsovereenkomst' van Wolters-Kluwer.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.