Logo

HR Strategisch Partner

Strategische bedrijfskunde voor HR-professionals

Opleidingbeeld
Veranderende klantwensen, flexibilisering van de organisatie en de introductie van nieuwe business modellen vergen het uiterste van uw menselijk kapitaal. Tegelijkertijd staat door digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën de rol van HR onder druk. Hoe kunt u op effectieve wijze inspelen op deze ontwikkelingen? Hoe onderbouwt u de toegevoegde waarde van uw HR-beleid? De leergang HR Strategisch Partner brengt u op het juiste niveau om vanuit een bedrijfskundig perspectief HR te verbinden aan de strategische organisatiedoelen.
Prijs: € 4995
Info: Maximaal 12 plaatsen beschikbaar

Een snel veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties waar mensen optimaal rendement en toegevoegde waarde kunnen leveren. Aan HR de taak om het menselijk kapitaal van de organisatie de mogelijkheden te bieden om het werk zo te doen, dat de organisatie ontwikkelt, leert en concurrerend is. Om aan deze vraag te voldoen moet u kunnen optreden als strategisch gesprekspartner voor uw directie en het lijnmanagement, waarmee u de impact van HR op de organisatie en op de prestaties van de medewerkers vergroot.

 

"Vanuit meerdere invalshoeken naar HR kijken, "weer" up-to-date zijn. Gewoon tijdens modules genieten van inspirerende sprekers over allerlei ontwikkelingen die spelen in het HR vak."
Jolanda Hoogenboom, HR adviseur bij Achmea

 

“Waardevolle toevoeging voor een ieder die verbreding zoekt.”
Bernice de Groote, HR Manager bij Sensus


Kernvragen van de leergang 
HR Strategisch Partner zijn: 

 • Hoe kunnen we ons menselijk kapitaal - in een wereld die snel technologiseert en digitaliseert - optimaal laten renderen en welke HR-activiteiten dragen daaraan bij?
 • Welke wijzen van (flexibel) organiseren sluiten vanuit organisatie- en bedrijfskundig perspectief het beste aan op de organisatiestrategie en -doelen?
 • Hoe zorgt u voor effectieve inzetbaarheid van mensen, productiviteit en resultaten en hoe maakt u dat meetbaar?
 • Hoe ziet de HR-afdeling en -portfolio eruit en hoe organiseert u die door een slimme make, buy, ally en share strategie?
 • Hoe wordt HR de professionele sparring partner van directie en management met een beslissende rol in de strategische besluitvorming? 

Uitgebreide informatie HR Strategisch Partner


6 invloedrijke voordelen van de leergang HR Strategisch Partner
De leergang HR Strategisch Partner brengt u in 7 modules op het strategisch niveau om vanuit een bedrijfskundig perspectief HR te verbinden aan de strategische organisatiedoelen. Na het volgen:

 1. Heeft u kennis van het rendement van menselijk kapitaal in uw organisatie en bent u in staat hierop invloed uit te oefenen;
 2. Heeft u kennis van nieuwe wijzen van organiseren en veranderen en kunt u uw visie en voorstellen daaromtrent cijfermatig onderbouwen;
 3. Doorgrondt u de (bedrijfskundige) processen in uw organisatie en kunt u deze processen integreren in het strategisch HR-beleid;
 4. Bent u een gedegen business partner voor uw directie en lijnmanagers;
 5. Bent 

  u in staat strategisch HRM te verbinden aan de strategische organisatiedoelen;

 6. Heeft u een concreet plan van aanpak voor een HR-vraagstuk uit uw eigen organisatie.

 

 

Voor wie bestemd

De leergang HR Strategisch Partner is een opleiding op post HBO-niveau, bedoeld voor ervaren en gedreven HR professionals én managers met HR in hun portefeuille, die hun kennis op het gebied van strategisch HR-management willen verrijken. U heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen als invloedrijke business partner van het management, met een heldere visie op toekomstbestendig HRM voor uw organisatie.

Kennis verwerven, vaardigheden ontwikkelen én interactie met vakgenoten

De leergang HR Strategisch Partner bestaat uit 7 modules, waarin de raakvlakken tussen HRM en de verschillende bedrijfskundige disciplines aan de orde komen. Uitgangspunt is de relevantie van de disciplines voor HRM. De stof wordt blended aangeboden. Naast 7 bijeenkomsten krijgen de deelnemers de gelegenheid om tijd- en plaats onafhankelijk video’s en aanbevolen literatuur te bestuderen. De laatste dag wordt afgesloten met een presentatie van de eindopdracht waarbij deelnemers opgedane kennis en vaardigheden laten zien. 

Wilt u meer weten over het programma, de inhoud van de modules, praktijkcases of de gastsprekers, download dan de brochure.

 

Neem uw werk mee

Onderdeel van de opleiding is het uitwerken van een vraagstuk in uw organisatie waar u nu voor staat. Dit kan bijvoorbeeld zijn het opstellen van een strategisch visiedocument, de uitwerking van een businesscase voor de herinrichting van de organisatie of een HR (jaar)plan. Met de nieuwe kennis en inzichten uit de leergang HR Strategisch Partner kunt u nu met een duidelijke strategische visie en een praktische aanpak voor de implementatie het vraagstuk goed afronden. Zo profiteren u en uw organisatie direct van alle opgedane kennis. 

Onderstaand referenties over de leergang HR Strategisch Partner, najaar 2016

 

“Vanuit meerdere invalshoeken naar HR kijken, "weer" up-to-date zijn. Gewoon tijdens modules genieten van inspirerende sprekers over allerlei ontwikkelingen die spelen in het HR vak.”
Jolanda Hoogenboom, HR adviseur bij Achmea

 

“Waardevolle toevoeging voor een ieder die verbreding zoekt.”
Bernice de Groote, HR Manager bij Sensus

 

"Leuke en leerzame leergang. Je gaat aan het eind van de iedere cursusdag met veel energie en ideeën weer naar huis."  
Anja Choi, Senior HR Business Partner bij Huisman

 

 

 

Prof. dr. Lidewey van der Sluis

Sprekersfoto
Hoogleraar Strategisch Talent Management aan Nyenrode Business Universiteit
Prof. dr. Lidewey E. C. van der Sluis is part-time hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is zij toezichthouder, auteur, adviseur en coach. Verder is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika en visiting professor aan de Berlin School for Creative Leadership en Stellenbosch Business School. Zij richtte binnen het Nyenrode Center for Leadership and Management Development het Powerhouse ‘Competing for Talent’ op. Dat is inmiddels een toonaangevend netwerk van academici en praktijkdeskundigen rondom haar leerstoel. Zij heeft ruim 200 publicaties op haar naam staan en heeft in Nederland en daarbuiten een reputatie opgebouwd als bevlogen spreker en vernieuwende denker met een strategische visie op onderwijs, ontwikkeling van arbeidskracht en talentmanagement.

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal consultant en propositiemanager Strategisch HRM bij de Human Capital Group, een van de grootste HRM adviesorganisaties in Nederland. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als HRM-adviseur en heeft onder meer bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgfederatie, Hay Group, Berenschot en Manpower (Right Management) gewerkt. Zijn ervaring betreft met name het ontwikkelen en implementeren van HRM-strategie, HR-professionalisering en talent- en performancemanagement. Jan Tjerk is ontwikkelaar en docent van diverse masterclasses en leergangen in HRM (voor HR Academy) en voorzitter van het Noordelijk HR-netwerk. Verder is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, van de Advisory Board van business school TIAS en van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie.

Downloads


Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten