Logo

HR en integriteit: tools om uw vertrouwensrol te pakken

Zo gaat u om met misstanden op de werkvloer (incl. preventie)

Opleidingbeeld
Pestgedrag, seksuele intimidatie, medewerkers die zich onveilig voelen op de werkvloer, diefstal, CV-fraude… Iedere HR-professional krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Vaak fungeert u hierbij als interne vertrouwenspersoon. Niet zo vreemd, want integriteit is een van de belangrijkste competenties van HR. Maar weet u ook hoe u in voorkomende gevallen het beste kunt handelen? En welke preventieve maatregelen u kunt nemen? Het komt allemaal aan bod in het seminar ‘HR en integriteit: tools om uw vertrouwensrol te pakken’.

HRM en integriteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de eerste plaats bestaan er HR-instrumenten die specifiek gericht zijn op het bevorderen van integriteit zoals bij indiensttreding, trainingen, disfunctioneren, belonen, ontslagzaken en specifieke wetgeving zoals bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling.


Daarnaast kan de wijze waarop leidinggevenden omgaan met medewerkers en invulling geven aan beleid van invloed zijn op de integriteit van de medewerkers. Denk hierbij aan de voorbeeldgedrag en de impact van bepaalde bedrijfsculturen.

 

Breng uw eigen casus in

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u in dit seminar hoe u het beste kunt omgaan met verschillende misstanden op de werkvloer. Ook nemen we u mee in hoe u integriteit binnen een organisatie als kernwaarde kunt ontwikkelen en managen. Bij voorkeur bespreken we ook casussen uit de eigen organisatie, breng deze dus gerust mee! Vanzelfsprekend maken we tijdens het seminar onderling afspraken voor wat betreft vertrouwelijkheid.

 

Wat dit seminar u oplevert:

 • U krijgt zicht op een concrete aanpak en acties bij misstanden op de werkvloer
 • U leert welke interventies passen bij welke doelgroep
 • U krijgt inzicht in de preventieve maatregelen die u in dit kader kunt nemen
 • U krijgt tools aangereikt voor het managen van integriteit binnen uw organisatie
 • U leert welke instrumenten u kunt gebruiken om integriteit als kernwaarde te ontwikkelen voor uw organisatie

Doelgroep

Dit seminar is bedoeld voor HR-professionals die hun competenties op het gebied van integriteit verder willen ontwikkelen en de hun als vertrouwenspersoon optimaal willen invullen.

 

 

09.30 uur

Start seminar

 

Wat is integriteit?

 • Onderscheid tussen zelfverrijking en professionele verantwoordelijkheid dragen en nemen
 • De perceptie verandert als je een andere pet op zet
 • Integriteit, compliance en risicomanagement, verschillen en overeenkomsten

HR en integriteit

 • Uw rol bij integriteitschendingen
 • Verschillende normen en gedragingen binnen organisaties
 • Discutabel gedrag van leidinggevenden en medewerkers

Preventiemaatregelen

 • Het herkennen van risicovolle situaties
 • Het nemen van de juiste stappen
 • Pre employment screening

13.00 uur
Lunch

 

13.30 uur
Vervolg seminar

 

Een raamwerk voor integriteitsmanagement

 • Integriteit kun je managen
 • 5 posities en onderliggende aannames van waaruit je integriteit kunt benaderen
 • Harde en zachte ‘controls’
 • De dominante rol van leiderschap en leiding geven

Integriteit als kernwaarde ontwikkelen

 • Wat zijn de ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien?
 • Welke instrumenten zijn beschikbaar?
 • Zélf ervaren waarom het zo lastig is om integriteitdilemma’s te bespreken
 • Bewust worden van de eigen opvattingen en overtuigingen over integriteit
 • Zelf ervaren hoe u risicogedrag, integriteitsdilemma’s en onderliggende problemen samen kunt bespreken en afspraken voor verbetering kunt maken

16.30
Afsluiting en netwerkborrel

 

Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Antoon van den Boogaard

Sprekersfoto
Bedrijfskundige en ethicus
Antoon van den Boogaard is bedrijfskundige en ethicus, ervaren in tal van ethiek projecten, van stellingendebatten tot ethiekspeeddates. Met behulp van een beurs van de Stichting Thomas More (toentertijd Radboudstichting) studeerde hij Applied Ethics in Leuven. Hij is bestuursvoorzitter van de Stichting Netwerk Bedrijfethiek Nederland. Daarnaast heeft hij zitting in de Denkfabriek HR & Ethiek die nadenkt over uiteenlopende HR thema’s.

Wil Houtzager

Sprekersfoto
HR organisatieadviseur
Wil Houtzager is een HR organisatieadviseur die wordt geboeid door het gedrag van mensen in organisaties. Ervaren in het wendbaar organiseren van organisaties, het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid van leidinggevenden en medewerkers, met een bijzondere aandacht voor het belang van een integere cultuur. Hij is toezichthouder bij 2 onderwijsinstellingen, doceert over de effecten van cultuur op beveiliging in de security sector en is gastdocent strategisch HRM bij de Radboud universiteit.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.