Logo

HR-boostcamp: toekomstgericht mobiliteitsbeleid maken

Handvatten om medewerkers te verbinden, versterken én onthechten

Opleidingbeeld
Mobiliteit en loopbaanontwikkeling staan hoog op de agenda in veranderende en wendbare organisaties. De War for talent, de millennium-generatie, levensfasebewust HR-beleid en de invloed van ICT hebben grote impact op mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Van HR wordt verwacht dat zij het proces van begeleiding en ontwikkeling van medewerkers optimaal faciliteren. Het opzetten van een modern mobiliteitsbeleid voor medewerkers én voor de organisatie vraagt echter om een aantal serieuze stappen. Tijdens deze boostcamp gaat u actief aan de slag met een tactische tool om uw mobiliteitsdiensten (opnieuw) vorm te geven.

Tijdens deze HR-boostcamp gaat u aan de slag met het uitwerken van een toekomstgericht mobiliteits- en loopbaanbeleid en krijgt u input om uw directie te overtuigen van deze nieuwe insteek van interne mobiliteit en loopbaanplanning.

                                 

U gaat werken met een tactische tool om uw mobiliteitsdiensten (opnieuw) vorm te geven. Daarbij gaat het niet alleen om de begeleiding van disfunctionerende of overbodige professionals op weg naar de uitgang. Maar vooral om de ontwikkeling van een beleid waarmee professionals 24/7 worden begeleid in hun ontwikkeling. Een beleid gericht op professionals die hun loopbaan serieus nemen en begeleiding wensen om op de juiste plaats, met de juiste profilering en performance van klantwaarde te zijn. U krijgt de handvatten om medewerkers te verbinden, te versterken en (indien nodig) te onthechten.

 

Mobiliteit als careerservice

Onder leiding van Marjel Dijk werkt u aan de hand van het keuze-instrument careerservice aan uw eigen plan van aanpak. Mobiliteit als careerservice biedt medewerkers ondersteuning waardoor zij kunnen excelleren in hun werk, zich thuis voelen binnen de organisatie en zich verbinden aan gezamenlijke ambities. Doel is het verduidelijken van uw visie op, het bepalen van kaders en het vormgeven van een mobiliteitsbeleid, dat aansluit op uw organisatiedoelen en de ambities van de professionals binnen uw organisatie.

 

Hoe gaan we te werk tijdens de boostcamp?

 • Tijdens de ochtend gaat Marjel Dijk in hoofdlijnen in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die van invloed zijn om de juiste medewerkers te binden, te boeien en te behouden voor uw organisatie. De War for talent, de millennium-generatie, levensfasebewust HR-beleid en de invloed van ICT passeren daarbij de revue.
 • Daarna presenteert zij aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe en op welke positie organisaties aan mobiliteit vorm en inhoud geven en geeft zij uitleg over het keuze-instrument careerservice.
 • Het ochtendprogramma wordt afgesloten met de vorming van de groepjes die in de middag aan de slag gaan met het plan van aanpak voor hun eigen organisatie.

 

Een plan van aanpak voor uw mobiliteitsvraagstuk

Tijdens de middag wordt in kleine groepjes (teams) interactief gewerkt aan een deelopdracht. Aan het eind van de dag presenteert uw team concrete oplossingen aan de hele groep. We nemen hierbij drie HR-uitdagingen als leidraad: 

 1. Instroom / verbinden
  War for talent, hoe krijgt u ze, hoe houdt u ze in huis? Wat kan een mobiliteitscentrum als careerservice hiervoor betekenen? Dit team gaat aan de slag met een plan van aanpak voor het binden van verschillende professionals.

 2. Doorstroom / versterken
  Doorlopend leren en excelleren is essentieel voor de groei en performance van uw organisatie, zeker voor kennisintensieve organisaties waarbij er sprake is van kennisconcentratie bij sleutelfiguren in de organisatie. Mobiliteit draagt bij aan de toegevoegde waarde van medewerkers en behoud van vitale organisaties. Bij veel organisaties is de interne mobiliteit laag, er is weinig sprake van verloop en beweging. Dit team richt zich op een plan van aanpak voor het behouden en vergroten van kennis voor de organisatie door het ontsluiten/verbinden van deeldomeinen als performance, L&D, Employability, Recruitment en Mobiliteit door inzet van IT en gezamenlijke inzet voor medewerkers van careerservice.

 3. Uitstroom / onthechten

Dit team gaat aan de slag met een plan van aanpak wanneer externe omstandigheden of gewijzigde ambities van de organisatie vragen om sanering en/of herpositioneren van medewerkers.

 

Resultaten van de boostcamp

Na afloop van de boostcamp heeft u:

 • Geleerd uw eigen visie op mobiliteit op te stellen om daarmee mobiliteitsdiensten te positioneren binnen uw organisatie. Het biedt u een zienswijze op de vraag waarom u iets aan mobiliteit zou moeten/willen doen?
 • Een tool leren gebruiken waarmee u keuzes kunt maken en scherper uw directie kunt adviseren waarom mobiliteit meer is dan uitsluitend uitstroom en outplacement. Deze tool verbindt instroom, doorstroom en uitstroom van professionals binnen uw organisatie. Het geeft handvatten voor duurzame begeleiding op binden, bewegen en bekwamen van bevlogen professionals
 • De eerste stappen gezet voor het opzetten van een plan van aanpak waarmee u direct werk kan maken van mobiliteit of inrichten van een careerservice. 

Doelgroep
Deze boostcamp is voor HR-professionals die het mobiliteitsbeleid van de organisatie willen vernieuwen naar een actief strategische loopbaanbeleid voor alle medewerkers. Ook voor managers van mobiliteitscentra is deze boostcamp relevant.

 

 

10.00 uur           

Ontvangst met koffie en thee

 

10.30 uur           

Marjel Dijk -  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die van invloed zijn om de juiste medewerkers te binden, te boeien en te behouden voor uw organisatie

 

11.30 uur           

Wat is het doel van de boostcamp? En hoe gaan we dat tijdens de boostcamp realiseren? Tevens worden de groepen samengesteld.

 

12.00 uur           

Lunch

 

13.00 uur           

Start boostcamp.

 

15.30 uur           

Eindpresentatie door de groepen en bespreking van hoe de resultaten in de eigen praktijk geconcretiseerd kunnen worden.

 

16.00 uur           

 

Afsluiting.

Marjel Dijk

Sprekersfoto
Loopbaanprofessional
Marjel Dijk is een gedreven en veelzijdige loopbaanprofessional als het gaat om mensen te laten excelleren en shinen op de juiste plek in de gewenste rol en met gevraagde performance. Zij geeft op een inspirerende wijze coaching en training, deelt graag haar expertise op het gebied van Mobiliteit, Vitaliteit en Talentontwikkeling en heeft een kijk op wat werkt om medewerkers te motiveren en te bewegen naar een volgende stap in hun loopbaan. Haar visie op veranderen van skills & gedragsrepertoire in een veranderende arbeidsmarkt triggert om mobiliteitsbeleid en instrumenten van een nieuw jasje te voorzien. De afgelopen jaren heeft zij binnen de sectoren overheid, zorg en profit een bijdrage geleverd aan het opzetten van mobiliteitscentra en/of uitvoeren van mobiliteitstrajecten. Haar visie op in-, door- en uitstroom van medewerkers heeft zij samengevat in een praktisch keuze instrument waar u uw voordeel mee kunt doen.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.