Logo

HR-boostcamp: dossiervorming en gesprekstechnieken bij disfunctioneren

Inclusief tools en vaardigheden voor betere functioneringsgesprekken

Opleidingbeeld
Het succes van een organisatie valt of staat met het functioneren van de medewerkers. Maar wat nu als een medewerker disfunctioneert? Hoe pak je dat aan? Hoe leg je dit vast in het dossier? En hoe voer je de gesprekken met deze medewerkers? Of nog beter, hoe kun je disfunctioneren voorkomen? In deze HR-boostcamp leert u hoe u dossiers opbouwt en gaat u aan de slag met gesprekstechnieken.

De HR-boostcamp: in het kort

Wat leert u in de boostcamp?

Functioneren betreft veel meer dan alleen de gesprekken, het gaat om het hele proces er omheen. Dit proces omvat de relatie tussen de functiebeschrijving, continue feedback, gespreksopbouw en een zorgvuldige borging. Daarnaast is het van groot belang om goede dossiers bij te houden en te weten wat je mogelijkheden zijn als een van je medewerkers niet meer goed functioneert. 

 

Tijdens deze boostcamp gaat u praktisch met de (juridische) theorie aan de slag. Ook is er voldoende gelegenheid om individuele vragen, knelpunten en onduidelijkheden uit uw dagelijkse werk voor te leggen.

 

Dit zijn de resultaten van de boostcamp: 

 • U leert hoe u uw communicatieve vaardigheden goed en effectief inzet voor het voeren van medewerkersgesprekken. 
 • U leert aan welke eisen een verbeterplan bij disfunctioneren moet voldoen en hoe daar concreet invulling aan te geven.
 • U begrijpt het juridisch toetsingskader bij ontslag wegens disfunctioneren.
 • U overziet de consequenties van een voorgenomen ontslag wegens disfunctioneren.

En als bagage neemt u mee:

 • Stappenplan voor dossiervorming
 • Model verbeterplan
 • Inzicht in verschillende gesprekstechnieken
 • Kennis over (non-)verbale communicatie
 • Tools voor het continu aandacht geven aan medewerkers, zodat u weet wat er speelt en tijdig interventies kunt doen

 

 

Voor wie is deze HR-boostcamp?

Deze boostcamp is geschikt voor HR-professionals en lijnmanagers die met dossiervorming te maken hebben en

 • willen begrijpen welke eisen worden gesteld aan een goed dossier 
 • willen ervaren hoe je op een positieve manier omgaat met de gesprekken in dat kader.

 

De HR-boostcamp: programma

De boostcamp bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. U leert welke rollen HR-professionals en lijnmanagers vervullen bij werknemers die disfunctioneren. Na afloop weet u wat de vereisten zijn die de wetgever aan werkgevers stelt in geval van ontslagzaken. Dit wordt gecombineerd met het oefenen van gesprekstechnieken aan de hand van cases uit uw eigen werkpraktijk.

 

Docenten: Petra Kroon & Charlotte van den Wall Bake


Dit is het programma:

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 – Start ochtendprogramma

 

Wettelijk toetsingskader

In het theoretische deel van de boostcamp ligt de nadruk op de juridische aspecten van disfunctioneren en ongewenst gedrag. U leert hoe het wettelijk toetsingskader in elkaar zit en hoe dit wordt toegepast in de praktijk aan de hand van verschillende voorbeelden uit de rechtspraak. U krijgt een concreet stappenschema aangereikt voor uw dossiervorming, dat ook goed bruikbaar is als het nodig mocht zijn een ontslagprocedure te starten. 

 

Ook krijgt u praktische handvatten aangereikt hoe om te gaan met een samenloop van problemen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer met privé problemen kampt of zich ziek meldt na een slecht nieuwsgesprek.  

 

Met aandacht voor:

 • Hoe analyseer je het disfunctioneren van een medewerker?
 • Welke eisen stelt de wet aan een ontslag op grond van disfunctioneren?
 • Van welke andere ontslaggronden kun je gebruik maken?
 • Met welke vergoedingen krijg je te maken bij ontslag?
 • Hoe bouw je een dossier van een medewerker op?
 • Hoe begeleid je lijnmanagers bij het opbouwen van dossiers?
 • Hoe voorkom je disfunctioneren?

13.30 uur – Start middagprogramma

 

Gesprekken voorbereiden

In het tweede deel van de boostcamp leert u hoe u verschillende vormen van gesprekken in uw organisatie kunt introduceren en zinvol en effectief kunt inzetten bij de aansturing van medewerkers. U leert hoe u de gesprekken voorbereidt, wat de voordelen zijn en hoe u zichzelf in het gesprek het beste kunt opstellen.  

 

Met behulp van een model, het Aandachtswiel, leert u hoe u op eenvoudige wijze structuur kunt aanbrengen in de gesprekscycli met medewerkers. Daarnaast wordt in de boostcamp uitvoerig stilgestaan bij het effect van gedrag, gesprekstechnieken en (non-)verbale communicatie.

 

Aan de slag met:

 • Model Aandachtswiel
 • Effect van gedrag
 • Gesprekstechnieken en (non-)verbale communicatie
 • Oefenen met verschillende soorten gesprekssituaties

16.30 uur - Afronding en netwerkborrel 

 

 

Charlotte van den Wall Bake

Sprekersfoto
Coach en Trainer
Charlotte van den Wall Bake begeleidt medewerkers en teams bij personele en teamvraagstukken. Als ervaren (team)coach en trainer ligt haar ervaring met name bij vraagstukken op het gebied van interpersoonlijke communicatie, gedrag en samenwerken. Charlotte biedt geen pasklare oplossingen, maar leert haar klanten ontdekken hoe ze zélf aan de slag kunnen. Het resultaat hiervan is dat mensen, teams en organisaties in beweging komen én blijven, met direct merkbare positieve consequenties.

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die u in uw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die u weer helpen de wetgeving in uw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties en auteur van de uitgave Arbeidsovereenkomst van Wolters-Kluwer.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.