Logo

Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek

Actieplan voor effectief performance management

Opleidingbeeld
STAP opleiding mogelijk
We moeten stoppen met het jaarlijkse ritueel van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De HR-cyclus is een papieren tijger! Maar wat komt ervoor in de plaats? In deze masterclass leer je alles over het nieuwe beoordelen. Op basis van een organisatieanalyse maak je een plan van aanpak voor een effectieve prestatiemeting, waarin ruimte is voor feedback en een continue dialoog die past bij jouw organisatie. En je leert wat de consequenties daarvan zijn op functies, competenties en vormen van belonen.
Datum en locatie: dinsdag 3 oktober 2023 om 09:00, Postillion Hotel Bunnik
Vervolgdata: 12 okt
Prijs: € 899 excl. 21% btw
Info: 6 tot 14 deelnemers l Bekijk hier de online cursus

Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek: in het kort

Wat leer je in deze masterclass?

De geheel vernieuwde masterclass geeft je een volledig overzicht van moderne wijzen van beoordelen en performance management bij verschillende typen organisaties. We laten je zien waarom de traditionele ‘HR-cyclus’ niet meer werkt en hoe moderne werkwijzen leiden tot een effectieve sturing van prestaties. Flexibele sturing waarin het goede gesprek centraal staat, die uitgaat van wat de situatie vereist en de medewerker en zijn/haar behoeften en kwaliteiten centraal stelt.

Stappenplan performance management

Je leert wat de kritieke succesfactoren voor effectief performance management zijn en ontdekt de samenhang met het type organisatie, de bedrijfscultuur en de kwaliteit van leidinggeven. Stap voor stap werk je tijdens de opleiding aan jouw performance management stappenplan. Daarin bepaal je de consequenties van het nieuwe beoordelen op functies, competenties en vormen van belonen. Het stappenplan biedt je de gelegenheid om na dag 1 met betrokkenen in je organisatie een analyse van knelpunten en oplossingsrichtingen te maken.

Het ingevulde stappenplan wordt besproken met de andere deelnemers, onder begeleiding van de docenten, in het derde dagdeel dat online plaatsvindt.

Dit levert je de volgende resultaten:

 • Je weet hoe je performance management specifiek voor jouw organisatie moet vormgeven;
 • Je kent de kritieke succesfactoren voor effectief performance management voor je organisatie;
 • Je weet wat de impact hiervan is op de leidinggevenden van je organisatie en wat de gevolgen zijn voor het HR-beleid;
 • Je hebt een persoonlijk actieplan voor effectief performance management van je organisatie dat een goede basis vormt voor afstemming en nadere invulling met alle stakeholders in je organisatie.

En dit neem je als bagage mee:

 • Je hebt inzicht in moderne wijzen van beoordelen en performance management;
 • Je weet wat de consequenties daarvan zijn op op functies, competenties en vormen van belonen;
 • Je kent de best practices van moderne prestatiemeting van verschillende typen organisaties;
 • Je hebt de tools om aan de slag te gaan met het performance management stappenplan.

 Hoe leer je in deze masterclass? 

Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus, één opleidingsdag live op locatie en halve opleidingsdag die online plaatsvindt in een virtuele classroom.

eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen een introductie op het programma, extra informatie en opdrachten over je eigen organisatie.
Klassikaal In de klassikale opleidingsdag draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit de eCampus.
Aan de slag Tijdens de masterclass stel je een persoonlijk actieplan op voor effectief performance management in jouw organisatie.
Virtueel 

In de virtuele classroom staat de uitwerking van het persoonlijke actieplan centraal en wordt kennis verder verdiept.    


Voor wie is deze masterclass?

Je werkt in deze masterclass aan het opstellen van een persoonlijk actieplan om je huidige HR-cyclus beter aan te laten sluiten bij jouw organisatie. In de volgende gevallen is het programma zeker voor jou geschikt:

 • De huidige HR-cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen je organisatie staat onder druk en medewerkers en/of leidinggevenden hebben behoefte aan een andere invulling;
 • Je wilt de traditionele HR-cyclus omvormen naar een strategisch instrument voor effectief performance management;
 • Je bent op zoek naar een concreet plan van aanpak om hiermee te kunnen starten.

 

 

Aan de slag met je eigen team? 

We kunnen dit programma ook in huis voor jouw team organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een incompany programma maken we op maat en direct toepasbaar op jullie eigen werksituatie. Bovendien kan het financiële voordeel bij grotere groepen oplopen tot 50% van open deelname.

Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie of een offerte.

3 kritieke succesfactoren voor effectief perfomance management

 1. Geef mensen aandacht, aandacht, aandacht…
  Het maakt niet uit op welke manier: met formele of informele gesprekken, gepland of onregelmatige. Waar het om gaat is dat je medewerkers oprechte aandacht geeft.

 2. Kwaliteit van de leidinggevenden is cruciaal
  Leidinggevenden hebben met hun gedrag en acties een directe impact op de betrokkenheid van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat goed management leidt tot hogere productiviteit, meer winstgevendheid, hogere klanttevredenheid, minder verloop en een lager ziekteverzuim. Tel uit je winst!

 3. One size doesn’t fit all
  Zorg voor maatwerk: de aanpak kan per medewerker verschillen. Differentieer in de manier waarop je vanuit de organisatie Performance Management aanpakt en inricht. En wat in de ene organisatie werkt hoeft niet automatisch ook in de andere te werken.

 

 

 

Video: Maatwerk in Performance Management: waar moet je rekening mee houden?

 

Binnen performance management is sprake van een continue dialoog. Dat vraagt om situationele ondersteuning en maatwerk. Waar houd je rekening mee? Wat is de leerstijl van de medewerker?

 

Jan Tjerk Boonstra, docent van de masterclass Moderne HR-cyclus ontwerpen, legt in deze video uit wat de belangrijkste factoren zijn in een performance-dialoog.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees het artikel Het Nieuwe Beoordelen: zo komt u tot een moderne HR-cyclus hier

Masterclass Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek: programma

Docenten: Jan Tjerk Boonstra en Wilma van Vuuren

 

In steeds meer organisaties begint de traditionele wijze van afspraken maken en beoordelen te wringen. In deze masterclass krijg je praktische handvatten aangereikt om jouw huidige HR-cyclus te moderniseren.

 

Naast het opdoen van kennis en vaardigheden werk je in deze masterclass aan jouw persoonlijk actieplan voor effectief performance management in jouw organisatie.

 

Masterclass Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek - eCampus

 

2 weken voor opleidingsdag - Openstelling eCampus

HR Academy eCampusDe HR Academy eCampus is het online deel van de masterclass. De eCampus:

 • Biedt je basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads.
 • Bevat opdrachten over uw organisatie.
 • Helpt je met de voorbereidingen op de opleidingsdagen.
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdag.
 • Begeleidt je door de 'leerreis' van de opleiding.

 

Masterclass Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek - Dag 1 (2 dagdelen - live op locatie)

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Met aandacht voor:

 • Leerdoelen van de deelnemers
 • Organisatietrends
 • Werken in verschillende rollen en in meerdere projecten
 • Wat is een effectieve HR-cyclus?
 • Wat levert die op en wat zijn knelpunten?
 • Welke gesprekken zijn zinvol en wat is daarvan de inhoud?
 • Wat kenmerkt een goed gesprek?

HR Academy eCampus Bespreking van de opdracht uit de HR Academy eCampus: Waarom staat de HR-cyclus in uw organisatie onder druk?

 

Aan de slag met jouw plan van aanpak voor effectief performance management:

 • Wat hebben medewerkers in jouw organisatie nodig om succesvol te zijn?
 • Zinnig gebruik maken van competenties en (performance) indicatoren
 • Opzet en gebruik van functieprofielen

13.15 uur - Start van het middagprogramma

 

Met aandacht voor:

Kritieke succesfactoren voor effectief performance management

 • Aandacht
 • Kwaliteit van leidinggevenden
 • One size doesn’t fit all

Impact op belonen van medewerkers

 • Hoe kun en wil je prestaties meten?
 • Moet salarisontwikkeling afhankelijk van prestaties zijn?
 • Van promotie en/of demotie naar blijvend ontwikkelen 
 • Van functies naar rollen
 • Tools voor performance management

HR Academy eCampus Voorbereiding huiswerkopdracht van het stappenplan in de eCampus.

17.00 uur - Afsluiting

Masterclass Het nieuwe beoordelen vraagt om het goede gesprek - Dag 2 (1 dagdeel online)

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

Tijdens het afsluitende dagdeel bespreken we per deelnemer het ingevulde stappenplan voor effectief performance management. Daarbij gaat o.a. aandacht uit naar: 

 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Wat gaan we met onze leidinggevenden doen en hoe doen medewerkers mee?
 • Wat is de inspirerende boodschap voor onze organisatie?

12.30 uur - Afsluiting

Locatie
Postillion Hotel
Baan van Fectio 1
Bunnik (bereken route)


Plattegrond

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.