Logo

Het nieuwe beoordelen met e-feedback

Een Kijkje in de Keuken bij start up Truqu

Opleidingbeeld
De HR cyclus moet anders, dat lezen en zien we overal. Door de snelheid van veranderingen en door andere eisen van medewerkers, en nieuwe generaties wordt een nieuwe manier van stimuleren en ondersteunen van performance, ontwikkeling en inzetbaarheid steeds belangrijker. Organisaties moeten voortdurend veranderen en verbeteren en dat vraagt om een constante dialoog over het werk en om mensen die zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen en dus over de organisatie en effectiviteit van hun werk. E-feedback speelt daarin een centrale rol! Tijdens dit Kijkje in de Keuken leert u van best practices bij Sogeti, Valtech en Truqu.

Organisaties moeten in continue verandering kunnen zijn en dat vraagt om mensen die dat kunnen en willen.  Wat is de impact van al die veranderingen op de (traditionele) HR cyclus? Er is een breed gedragen opvatting dat de traditionele cyclus veel te weinig toegevoegde waarde heeft en vooral leidt tot frustratie en veel tijd van iedereen kost. 

 

E-feedback is een van de oplossingen. Continue online feedback van collega’s, leidinggevenden, klanten, afnemers geeft veel meer inzicht in waar  verbeteringen mogelijk zijn. Het geeft daarmee de broodnodige handvatten en leerpunten voor medewerkers om het werk en zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren. Met e-feedback zijn gesprekken niet verdwenen maar ontstaat er juist informatie die een constante dialoog stimuleert.

 

Dagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra gaat in zijn bijdrage in op die nieuwe HR cyclus die aansluit op moderne, wendbare en dynamische kennisorganisaties en de voordelen die e-feedback heeft.

In het Kijkje in de keuken bij Truqu krijgt u succesvolle praktijkvoorbeelden over het toepassen van e-feedback. 

 

In het praktijkvoorbeeld van Sogeti gaan Monique van Ruitenburg en Ronald Huigen in op de trend dat medewerkers steeds  meer regie krijgen over eigen carrière en ontwikkeling. Onderdeel van die regie is dat je ook jezelf evalueert door middel van e feedback. Simone Dissel gaat in haar presentative in hoe het implementatieproces van e-feedback bij Have a Nice Day is verlopen. Tevens gaat ze dieper in op de gebruikerservaringen van de medewerkers. Tenslotte behandelt Bart Kollau van Truqu de mogelijkheden van e-feedback. Hoe organiseer je dat en is daarmee het beoordelingsgesprek ten einde? 

 

Resultaten

Na afloop van dit inspirerende kijkje in de keuken bij Truqu heeft u:

  • inzicht in de rol die e-feedback heeft in het continue beoordelingsproces,
  • kennis van hoe u e-feedback in de HR-cyclus implementeert,
  • kennis van succesvolle toepassingen bij collega’s.

Doelgroep

Dit Kijkje is bestemd voor HR-professionals die zich willen verdiepen in nieuwe, moderne vormen van performance management en op zoek zijn naar best practices op dit gebied.

 

Early bird € 390 t/m 31 juli - UITVERKOCHT

Het Kijkje in de keuken vindt plaats bij B Amsterdam. B Amsterdam is een innovatief concept waarin werken en leren samen komen. Naast evenementen die er plaats vinden zijn in het gebouw ook veel start ups gevestigd. Start ups die helemaal geen HR cyclus hanteren.

 

Het Kijkje wordt dan ook afgesloten met een korte rondleiding door Bart Kollau. Wilt u meer informatie over het gebouw, klik dan op http://b-buildingbusiness.com/amsterdam/

 

 

13.00 uur

Ontvangst

 

13.30 uur

Opening en presentatie door dagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra

 

 14.00 uur

Praktijkvoorbeeld Sogeti – Monique van Ruitenburg en Ronald Huigen

Bij Sogeti krijg je steeds meer regie te geven over je eigen carrière en ontwikkeling. Het voordeel voor de medewerker is dat je meer keuze krijgt in de manier waarop je werkt en de wijze waarop je je carrière invult. Zowel de medewerker als Sogeti geven aan wat je van elkaar verwacht en hoe je de relatie invulling geeft. Onderdeel van die regie is dat je ook jezelf evalueert. Je kijkt terug op jouw ontwikkeling,  activiteiten en prestaties en hoe die hebben bijgedragen aan het behalen van je doelstellingen. 

 

14.45 uur

Pauze

 

15.00 uur

Praktijkvoorbeeld Have a Nice Day – Simone Dissels

Have a Nice Day wil van het traditionele beoordelen naar een systeem van continue e-feedback. Simone Dissels is betrokken geweest bij het implementatietraject van het e-feedbacksysteem. In haar bijdrage gaat ze onder andere in op dit traject. Vervolgens deelt ze met u de gebruikerservaringen. Vragen als hoe het nieuwe systeem bevalt en waar je tegenaan loopt in het gebruik komen in haar bijdrage aan de orde.

 

15.45 uur

Praktijkvoorbeeld Truqu – Bart Kollau

Meer en meer spreken we over lerende organisaties en lerende medewerkers. Bij dit leren is feedback cruciaal. Feedback om van te leren. Aangejaagd door veranderende arbeidsverhoudingen, een nieuwe generatie en een nieuwe manier van werken. Over 5 jaar weten we niet meer beter en willen we niet meer anders. Continu feedback. Continu leren.

 

16.15 uur
Rondleiding door B Amsterdam

 

16.45 uur
Wrap-up & afsluiting

 

17.00 uur
Borrelen & netwerken

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Bart Kollau

Sprekersfoto
Oprichter van TruQu
Bart Kollau is co-founder van de onderneming TruQu. In eerdere ondernemingen welke hij opstartte met Eelco Veltenaar merkten ze dat performance management, het beoordelingsproces en met name het laten leren van medewerkers écht anders kon. Daarom zijn zij met start-up Truqu gestart met als missie om iedereen middels continue feedback leuker, makkelijker en vooral digitaal te ontwikkelen middels e-feedback.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.