Logo

Healthy Workplace als basis voor een gezonde organisatie

Business case, interventies en best practices om er een succes van te maken

Opleidingbeeld
Aangezien we een groot deel van onze tijd in de werkomgeving doorbrengen heeft dit grote impact op onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. En medewerkers die zich gezond voelen zijn productiever en presteren beter. Hoe kunnen we werken aan een Healthy Workplace? Welke instrumenten kunnen we inzetten om gezond gedrag van medewerkers te stimuleren? Deze masterclass geeft u inzicht in de mogelijke interventies en helpt u met het opstellen van een business case voor een gezonde werkomgeving.

Te veel zitten brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en verkort zelfs de levensverwachting, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Een hoge werkdruk in combinatie met weinig bewegen en ontspannen kan leiden tot onderpresteren, medische klachten en uitval door ziekte van medewerkers. Het is dus van groot belang om dit te voorkomen, niet alleen voor de medewerker in kwestie maar ook voor de organisatie als geheel.

 

Tijdens de masterclass ‘Healthy Workplace als basis voor een gezonde organisatie’ geven Jan Gerard Hoendervanger en Klaske Veth u de tools in handen om succesvol te werken aan een gezonde werkomgeving in uw eigen organisatie. U gaat samen met andere deelnemers op zoek naar mogelijke interventies en u maakt een begin met het opstellen van een business case.

 

Case Menzis en Living Lab

Onderstaand model laat goed zien aan welke knoppen u allemaal kunt draaien om uw organisatie ‘gezonder’ te maken:

 

 

 

Naast inzichten en interventies worden tijdens de masterclass ook best practices gedeeld. Een mooi voorbeeld hiervan is de vernieuwde werkomgeving die momenteel wordt gerealiseerd bij verzekeraar Menzis. De docenten van deze masterclass doen hier meerjarig onderzoek naar de effecten van diverse interventies. Ook zijn zij betrokken bij het Living Lab Healthy Workplace bij de Hanzehogeschool. Hier wordt gebruik gemaakt van moderne technologie (sensoren, wearables en apps) om data te verzamelen over het gedrag en de gezondheid van medewerkers en de invloed van omgevingsfactoren. Tijdens de masterclass krijgt u een terugkoppeling van de eerste resultaten van deze innovatieve projecten.

 

Wat levert deze masterclass u op?

Na het volgen van deze masterclass:

  • heeft u inzicht in de impact van de werkomgeving op de gezondheid van medewerkers én de resultaten van de organisatie;
  • weet u welke interventies u kunt toepassen om dit positief te beïnvloeden;
  • heeft u alle ingrediënten voor het opstellen van een Healthy Workplace business case voor uw eigen organisatie.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor HR en facility professionals die meer grip willen krijgen op het creëren van een gezonde werkomgeving. Het is van belang om beide vakdisciplines samen te brengen, omdat het realiseren van een gezonde werkomgeving een gezamenlijke opgave is. Naast de fysieke aspecten komen nadrukkelijk ook de gedragscomponenten aan bod die van invloed zijn op de gezondheid van medewerkers en daarmee het succes van de organisatie als geheel. 

 

Deelname

Deelname aan deze masterclass kost € 790,- (excl. btw) per persoon. De prijs is inclusief lunch en documentatiemateriaal.

 

09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

 

09.30 uur

Kennismaking en leerdoelen vaststellen

 

10.15 uur

  • Gezondheidsrisico’s en van kenniswerk
  • Wetenschappelijke inzichten en gevolgen voor uw organisatie

11.15 uur

Pauze

 

11.30 uur

Praktijkvoorbeeld: Menzis werkomgeving 2020

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

  • Een werkomgeving die gezondheid bevordert: mogelijke interventies
  • Best practices en innovaties

14.30 uur

Opdracht: stel uw eigen business case op (fictief of eigen casus)

 

15.15 uur

Pauze

 

15.30 uur

Implementatie: hoe zorgt u voor de gewenste gedragsverandering?

 

16.00 uur

De opgaven voor HR en facility: goede voornemens en de praktijk

 

16.30 uur

Afsluiting en netwerkborrel

Ir. Jan Gerard Hoendervanger

Sprekersfoto
Senior onderzoeker bij het Kenniscentrum NoorderRuimte (lectoraat Facility Management)
Ir. Jan Gerard Hoendervanger werkt bij de Hanzehogeschool Groningen als senior onderzoeker bij het Kenniscentrum NoorderRuimte (lectoraat Facility Management) en als hogeschooldocent bij het Instituut voor Bedrijfskunde. Hij is projectleider van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace, een project waarin professionals, onderzoekers en studenten op het gebied van gezondheid, gedrag, omgeving en technologie samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en tools voor gezond werken.

Dr. Klaske Veth

Sprekersfoto
Postdoc onderzoeker Well-being@Work (W@W) en leading expert master leiderschap aan de Hanzehogeschool Groningen
Dr. Klaske Veth is lector Duurzaam HRM aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens haar loopbaan is zij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het thema Healthy Ageing@Work en heeft zij gewerkt in diverse HR-functies en sectoren. Aan de Universiteit van Utrecht heeft ze onder andere de postdoctorale opleiding Coaching en Consulting in Context afgerond. Haar initiële opleiding Management & Organisatiewetenschappen heeft ze ('met genoegen') afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Klaske Veth richt zich binnen haar lectoraat op de onderzoekslijnen Well-being@Work (W@W) en Leiderschap. Hieronder vallen thema’s als (sociaal psychologisch) HRM, bevlogenheid, healthy ageing, en (persoonlijk) leiderschap. Ook verzorgt ze colleges binnen (post-)bachelor en masteropleidingen en is ze begeleider van afstudeerders. Ze heeft in diverse (inter)nationale (wetenschappelijke) vakbladen gepubliceerd en op (wetenschappelijke) conferenties in buiten- en binnenland en in het werkveld gepresenteerd. Het uitgangspunt is altijd om wetenschappelijke kennis uit te dragen naar de plekken waar mensen in het werk er ook daadwerkelijk iets aan hebben.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.