Logo

Ziekteverzuim: zo hebt en houdt u grip

Ken de regels en reduceer verzuimkosten

Opleidingbeeld
Een zieke medewerker kost al gauw zo’n 250 euro per dag. Met een gemiddeld landelijk ziekteverzuimpercentage van rond de 4 procent, blijkt dus wel dat ziekteverzuim een kostbare zaak is voor werkgevers. Hoe pak je het reduceren van ziekteverzuim op een creatieve manier aan? Turgut Hefti geeft praktische voorbeelden en leidt u langs de formele regels rond ziekteverzuim en de rol van het UWV hierin.

Het ziekteverzuim is niet in alle bedrijfstakken hetzelfde. Zo verzuimen werknemers die werkzaam zijn in het openbaar bestuur en de gezondheids- en welzijnszorg in 2016 het meest. In de horeca wordt juist het minst verzuimd. 

 

Er zijn diverse vormen van ziekteverzuim. Maar omdat er bij verzuim niet altijd sprake is van ziekte of een andere medische oorzaak, is het beter om van arbeidsverzuim te spreken. Zo kan er sprake zijn van:

 • wit verzuim, als het verzuim wordt veroorzaakt door een duidelijk aanwijsbare ziekte of een andere medische oorzaak;
 • grijs verzuim, waarbij geen objectief vast te stellen reden of klacht wordt gevonden en de legitimiteit van de ziekmelding twijfelachtig is;
 • zwart verzuim, waarbij geen legitieme reden is aangevoerd en er daarom ook sprake is van frauduleus verzuim.

Actief verzuimmanagement 

Tijdens dit praktische seminar leert u de mogelijkheden om het ziekteverzuim binnen uw organisatie te beheersen en terug te dringen. Ziekteverzuim is namelijk in hoge mate beïnvloedbaar. U leert om stap voor stap instrumenten in te zetten om zowel langdurend als kortdurend wit, grijs en zwart verzuim te verlagen en de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten. U begrijpt ook wanneer u welke deskundigen op het gebied van verzuimbegeleiding, zoals een arbeidsdeskundige, casemanager of een bedrijfsarts inschakelt.

 

Ken de regels!

Turgut Hefti leert u kosten van verzuim in kaart te brengen, geeft u inzicht in het juridisch kader rondom verzuim en re-integratie en legt u de rol uit van het UWV. Ook krijgt u van hem tips en adviezen van over hoe u op een andere manier tegen ziekteverzuim aan kunt kijken en betere resultaten behaalt in het terugdringen van ziekteverzuim.

 

U kunt vooraf een verzuimcasus uit uw praktijk inbrengen. Tijdens de workshop behandelt Turgut Hefti uw casus geanonimiseerd.   

 

Resultaten van de training

Nadat u dit seminar hebt gevolgd bent in staat verzuimknelpunten te signaleren en kunt u gerichte maatregelen nemen en oplossingen bieden die passen bij het type verzuim dat speelt in uw organisatie.

 

Bovendien weet u:

 • op welke wijze u uw medewerker op zijn verzuimgedrag kunt aanspreken;
 • welke betrokkenen een rol het UWV, een arbeidsdeskundige, casemanager of een bedrijfsarts spelen bij verzuim en re-integratie;
 • hoe u passende arbeid volgens de nieuwe regels (binnen en buiten uw organisatie) kunt organiseren;
 • op welke wijze u verzuim en ziekte van elkaar kunt loskoppelen: demedicalisering van verzuim. 

Na afloop heeft u alle kennis verzameld om een actief verzuimbeleid binnen uw organisatie te implementeren, dat bijdraagt in termen van financiën maar ook helpt het arbeidsrendement gezond te houden. In plaats van een lastig verzuimdossier voor u uit te schuiven bent u in staat om vroegtijdig de regie op verzuim te nemen en zodoende actief verzuimmanagement toe te passen.

 

Doelgroep

HR-managers en lijnmanagers die verantwoordelijk zijn voor ziekteverzuim.

 

Het seminar start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.

9:30 uur
Opening en voorstellen Turgut Hefti

9:45 uur
Ziekteverzuim is uiterst kostbaar, tijdrovend en lastig. Aandacht voor ziekteverzuim is belangrijk in het kader van kostenbeheersing, het zijn van een aantrekkelijke werkgever, het aanstaande structurele tekort aan medewerkers (vergrijzing) en duurzame inzetbaarheid. Samen met u gaat Turgut Hefti o.a. aan de slag met het

 • analyseren van verzuimcijfers;
 • in kaart brengen van de kosten van een verzuimende medewerker;
 • herkennen van verschillende vormen van verzuim;
 • het juridisch kader dat van toepassing is rondom verzuim en re-integratie.
12:45 uur
Lunch

13:45 uur
In de middag krijgt u van Turgut Hefti handvatten om het ziekteverzuim binnen de perken te houden en te voorkomen dat een verzuimdossier een probleemdossier wordt. Daarbij besteedt hij o.a. aandacht aan:
 • demedicalisering: loskoppelen van ziekte en verzuim;
 • aanspreken van medewerkers op verzuimgedrag;
 • gerichte maatregelen bij ieder type verzuim;
 • de inzet van deskundigen;
 • het vinden van passende (vervangende) arbeid.
16:30 uur
Vragen 

 

Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Jessica Bond, Boon Edam

 

Een hele leerzame training waar ik erg veel van heb opgestoken. Dank jullie wel!

 

Carin Spronck, Obecc Software Engineering BV

Aan het einde van de dag loopt je hoofd voldaan over van alle nuttige informatie en wetgeving.
Maar met de uitgebreide hand-out kun je die kennis vervolgens prima gaan benutten.

 

B. Piepot, Grand Hotel Karel V

Zinvol, to the point en leuk!

 

Marianne van der Rol, Gemeente Doesburg

Zinvolle bijenkomst en een goede presentatie

Turgut Hefti

Sprekersfoto
Jurist en arbeidsdeskundige
Turgut Hefti is jurist en arbeidsdeskundige en heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van re-integratieconcepten bij zowel grote werkgevers als in het mkb. Hij werkt sinds1989 in de sociale zekerheidsbranche. Als jurist is hij als arbeidsdeskundige en projectmanager verbonden geweest aan UWV, verzekeringsmaatschappijen en re-integratiebedrijven. Sinds een aantal jaren is hij eigenaar van Hefti Consultancy, een bureau dat zich bezighoudt met arbeidsmobiliteit. Hefti ondersteunt als jurist en arbeidsdeskundige werkgevers en werknemers bij het vinden van re-integratie oplossingen.

Downloads

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

CEDEO-erkenning

Alle opleidingen hebben een CEDEO-erkenning.
Cedeo
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten