Logo

Gesprekken en Dossiervorming

Alle wettelijke eisen aan uw personeelsdossier op een rij

Opleidingbeeld
Dossieropbouw over het functioneren van werknemers krijgt binnen veel organisaties niet altijd de prioriteit die het verdient. Toch is dossieropbouw belangrijk, niet alleen om een positief signaal af te geven richting goed functionerende werknemers. Ook bij het vaststellen van een verbetertraject en bij een ontslagprocedure in geval van een slecht functionerende werknemer. Hoe bouwt u een dossier op? Wat zijn de arbeidsrechtelijke eisen? En hoe voert u de juiste gesprekken?

Een goed (disfunctionerings)dossier is van essentieel belang om een succesvolle ontslagprocedure in te kunnen zetten als een medewerker onvoldoende functioneert. Maar wat zijn nu de arbeidsrechtelijke eisen die gelden voor een goed opgebouwd dossier?

 

Dossieropbouw bij disfunctioneren

In het seminar ‘Gesprekken en Dossiervorming’ leert u onder meer welke eisen aan een sluitend personeelsdossier worden gesteld en hoe u daar praktisch mee omgaat. Daarbij komen vragen aan de orde als:

 • Heeft u als werkgever de verwachtingen omtrent het functioneren voldoende duidelijk gemaakt aan de werknemer?
 • Wanneer moet u de werknemer in kennis stellen over de ongewenste situatie die is ontstaan?
 • Wanneer moet een waarschuwing worden gegeven en hoe wordt deze correct uitgevoerd?
 • Wanneer is het zaak een verbetertraject te starten en aan welke eisen moet dit traject voldoen?
 • Welke ontslaggrond moet aan de basis liggen van een disfunctioneringsdossier en hoe geeft u de juiste onderbouwing aan die grond?

Dossiervorming in positieve zin

Dossieropbouw is niet alleen aan de orde bij een disfunctionerende medewerker. Dossiers worden ook gebruikt om een positief signaal af te geven richting goed functionerende werknemers. Daarom leert u ook op een positieve manier naar dossiervorming te kijken. De docenten laten u zien waarom het belangrijk is dat iemands loopbaan goed wordt vastgelegd en zichtbaar wordt. Met name door wisseling van leidinggevenden loopt de organisatie een risico dat de lijn in iemands loopbaan zonder dossieropbouw niet goed wordt vastgelegd, hetgeen een invloed kan hebben op iemands carrièreontwikkeling.

 

Inbreng eigen casus

Dit seminar heeft een arbeidsrechtelijk gedeelte, maar ook een zeer interactief en praktijkgericht deel waarin u kunt oefenen met het voeren van gesprekken. U kunt zelf een casus uit uw werkpraktijk aandragen die wordt besproken. Ook oefent u met een vaardigheidstrainer aan uw gesprekstechnieken. Omdat u deze cursus volgt met andere HR-professionals, kunt u ook leren van de ervaringen van anderen.

 

Welke praktische kennis hebt u na deze cursus in handen?

Na afloop van de training

 • heeft u geleerd situaties waarin onvrede over het functioneren van een werknemer bestaat te analyseren;
 • weet u welke maatregelen moeten worden onderzocht of mogelijk zijn;
 • heeft u geleerd leidinggevenden te begeleiden die te maken krijgen met een disfunctionerende werknemer en past u de juiste taakverdeling toe tussen HR en de leidinggevende;
 • weet u wanneer een dossier voldoet aan de arbeidsrechtelijke verplichtingen om tot ontslag over te kunnen gaan;
 • heeft u geoefend met lastige gesprekken waar spanning een rol speelt en het motiveren van werknemers om onnodige conflicten voorkomen.

Doelgroep

Voor HR-professionals en lijnmanagers die met dossiervorming te maken hebben en willen begrijpen welke eisen worden gesteld aan een goed dossier en willen ervaren hoe op een positieve manier om  te gaan met de gesprekken in dat kader.

 

Incompany of maatwerk?
Daarnaast is het programma uitermate geschikt om als incompany programma – samen met uw complete HR-team – te volgen. Het programma wordt in dat geval direct toepasbaar gemaakt op uw eigen werksituatie. Bovendien bevordert de in huis aanpak de onderlinge samenhang binnen het team, omdat u groepsgewijs werkt aan opdrachten die de persoonlijke en organisatieontwikkeling ondersteunen. Wilt u meer informatie over de incompany mogelijkheden, neem dan contact met ons op of plan een belafspraak.

 

De training Gesprekken en Dossiervorming bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. U leert welke rol een HR-professional en de lijnmanager vervult bij werknemers die disfunctioneren en wat de vereisten zijn die de wetgever aan werkgevers stelt in geval van ontslagzaken. Dit wordt gecombineerd met het oefenen van gesprekstechnieken aan de hand van cases uit uw eigen werkpraktijk.

 

Het programma bevat de volgende onderwerpen: 

 

09.30 -10.45 uur 

Theoretisch gedeelte

 • Welke ontslaggronden worden in het arbeidsrecht onderscheiden?
 • Wat betekenen die gronden in de praktijk?
 • Hoe analyseer je een casus?
 • Hoe bouw je een dossier op?
 • Hoe help je de medewerker beter te functioneren?
 • Hoe begeleid je de lijnmanager bij het opbouwen van het dossier?

10.45 - 12.30 uur 

Cases

 • Behandelen van aangedragen cases

12.30 -13.30 uur
Lunch


13.30 -16.30 uur
Gesprekstechnieken

Oefenen met verschillende soorten gesprekssituaties

 

16.30 uur
Afronding en borrel 

 

Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Onderstaand referenties over het seminar gesprekken en dossiervorming

 

"Wij hebben de training incompany gedaan en vonden de training zeer op de praktijk gericht, direct toepasbaar. Er werd goed ingespeeld op de specifieke cases, we kregen praktische tips en duidelijke handvaten. Met name het oefenen van gesprekken werd door iedereen als zeer nuttig en zinvol ervaren. Het zijn ten slotte gesprekken die je niet dagelijks voert, des te meer behoefte ook aan feedback en ‘tips and tricks’. Het zorg voor een stukje bewustwording, waar moet je op letten, hoe kom je over. Eén van de managers heeft zijn opgedane kennis de volgende dag direct in de praktijk gebracht en dit heeft zeer goed uitgepakt! De combinatie theorie (ochtenddeel) en praktijk (middagdeel) was ook erg prettig. Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagde dag met de complimenten voor de  trainers!"  - Mariska Altena, HRM adviseur, ROC RijnIJssel

 

"Heel nuttig en praktijkgericht. Veel ruimte voor casus uit eigen organisatie."

Platform 31

 

"Erg fijne  dag gehad. Leerzaam en herkenbare voorbeeld situaties. Voelde me prettig in het stellen van vragen en het rollenspel. Ga zo door met deze training."

Medewerker van G-star Raw C.V.

 

"Positief, aan te raden. Lekker praktijk gericht!" 


Medewerker van ceramics B.V.

 


"Zeer leerzame en waardevolle training, waarvan de technieken direct in de praktijk toe te passen zijn."

K. de Klein, Terberg leasing BV

 

"Leerzaam en snel toepasbaar."

M. Bakker, Cineworld BV

 

"Heel leerzaam en behoefte naar meer!"


MHE Straver, E-Care Repair Services

 

"Hele leuke trainsters! Complimenten voor beide."

M. Pot, Hoek en Blok

 

Marianne Verhagen

Sprekersfoto
Jurist
Als jurist begeleidt mr. Marianne Verhagen klanten met arbeidsrechtelijke of samenwerkingsproblemen. Zij verzorgt trainingen over het nieuwe arbeidsrecht en de problematiek rond de zieke werknemer. Zij maakt en beoordeelt contracten. Als mediator kan zij haar ervaring op een neutrale manier inzetten en de achterliggende belangen helder krijgen die de partijen kunnen helpen bij het vinden van oplossingen.

Christine Slootweg

Sprekersfoto
Trainer-adviseur bij RaymakersvdBruggen
Christine Slootweg is na haar opleiding Arbeids-en Organisatiepsychologie aan de VU gaan werken bij Manpower Uitzendorganisatie als intercedente, waarna zij haar carrière als trainer is gestart bij een trainingsbureau. In 2000 is zij in dienst getreden bij RaymakersvdBruggen waar zij als trainer-adviseur werkt. Zij heeft voor uiteenlopende opdrachtgevers - in zowel profit- als non-profitsector - maatwerktrajecten op gebied van organisatieverandering opgezet en begeleid. Zij heeft veel expertise opgebouwd in het begeleiden van (management)teams in organisaties waarbij verbetering van de onderlinge samenwerking en versterking van de resultaatgerichtheid centraal staat. Daarnaast heeft zij veel ervaring met HR gerelateerde trainingen, (incompany en open inschrijving), zoals omgaan met disfunctionerende medewerkers, mediationvaardigheden en ziekteverzuim.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.