Logo

Bouwen aan een dynamisch functiehuis

Handvatten voor een passend en up-to-date functiegebouw

Opleidingbeeld
In organisaties lijken functies te veranderen in rollen. Maar toch is er blijvende behoefte aan functiehuizen met herkenbare functies, die aansluiten bij performance en ontwikkelgesprekken. En die zorgen voor een ordening van de beloningsverhoudingen. Hoe ziet het functiegebouw eruit dat het beste past bij uw organisatie? En hoe houdt u uw bestaande functiehuis up-to-date? In deze masterclass krijgt u de bouwstenen voor een passend functiehuis en leert u deze gebruiken!

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis: in het kort

 

Wat leert u in deze masterclass?

In deze masterclass maakt u kennis met verschillende functie-ontwerpen en waarderingsmethodieken. En u leert de bouwstenen te gebruiken voor het ontwikkelen en onderhouden van een functiehuis, dat: 

 • Meebeweegt met veranderingen binnen en rond uw organisatie; 
 • Zorgt voor de herkenbaarheid van functies en een objectieve waardering en indeling is voor management en medewerkers; 
 • Een legitimatie vormt van beloningsverschillen; 
 • Ingebed is in andere HR-instrumenten voor organisatieontwikkeling en performance. 

Stap voor stap maakt u uw One Page Action Plan. Daarmee legt u de concrete basis voor een plan van aanpak voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van uw functiehuis. U krijgt daarbij hulp en input van de docente en de andere deelnemers. Samen bespreekt u praktijkvoorbeelden en trekt u lessen die bijdragen aan het uitwerken van uw plan.

 

 

In deze masterclass maakt u een praktisch One Page Action Plan. Daarmee kunt u direct aan de slag om de bouw of het onderhoud van het functiehuis van uw organisatie aan te pakken.

 

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass: 

 • U heeft een heldere (toekomst)visie op hoe functiewaardering past in een moderne HR-context en de ontwikkelingen binnen uw organisatie ondersteunt.
 • U maakt een praktisch One Page Action Plan dat u zicht geeft op de benodigde stappen om uw functiehuis te bouwen of aan te passen aan de actuele situatie.

En u krijgt als bagage mee:

 • Kennis van (erkende) systemen van functiewaardering en functie-ontwerp.
 • Inzicht in de verschillen en overeenkomsten en welk systeem het beste past bij uw organisatie.
 • Inzicht in de elementen, die het ‘format’ van een functiebeschrijving bepalen.
 • Kennis van de verschillen tussen de diverse soorten functiebeschrijvingen: specifieke en generieke, feitelijke en organieke. 
 • Inzicht in de keuze voor een taakgerichte of een resultaatgerichte beschrijving.

 

 

Bekijk het programma

 

 

Voor wie is deze masterclass?

Tijdens deze interactieve masterclass vergroot u uw kennis over en inzichten in het bouwen en onderhouden van een passend functiehuis voor uw organisatie. Met uw eigen praktische One Page Actionplan legt u daarvoor de concrete basis.

 

Deze masterclass is zeker geschikt als u zich hierin herkent:

 • U bent verantwoordelijk voor het functiehuis binnen uw organisatie en u geeft sturing aan het bouwen of onderhouden ervan.
 • U wilt weten hoe u het functiegebouw en de functiebeschrijvingen up-to-date kunt houden om mee te bewegen met veranderingen binnen en rond uw organisatie.
 • U wilt aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak om uw functiegebouw te ontwikkelen of aan te passen aan de actuele omstandigheden binnen de organisatie.

 

 

 

 

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis: programma

 

Docente: Wilma van Vuuren 

 

In deze interactieve masterclass gaat u aan de slag met de bouw of een onderhoudsplan van een passend functiehuis voor uw organisatie. U krijgt inzicht in verschillende functiewaarderingssystemen en functie-ontwerpen en leert functiematrices te gebruiken. Na afloop bent u klaar om op eigen kracht de (ver)bouw van uw functiehuis in gang te zetten.

 

Dit is het programma:

 

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor:

 • Introductie en leerdoelen van deelnemers
 • Achtergronden, toepassingen en actuele trends en ontwikkelingen
 • Inzicht in functie-ontwerp
 • Verschillende systemen van functiewaardering
 • Verschillende vormen en typen functiebeschrijvingen en de toepassingen
 • Do's en don'ts bij het beschrijven van functies

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor:            

 • Functiewaardering als basis voor de toepassing van uw HR-processen
 • De inzet van functiebeschrijvingen voor meer dan alleen beloning
 • Implementatie of actualisatie van het functiebouwwerk 
 • Blik op de toekomst: Heeft functiewaardering (de) toekomst?

Aan de slag met – Plan van aanpak Implementatie of grootschalig onderhoud

 • Plan van aanpak Implementatie
 • Probleemanalyse – Projectvoorbereiding - Projectstructuur – Projectuitvoering
 • Do's & don'ts

Aan de slag met – One Page Action Plan

 • Welke doelen wilt u bereiken?
 • Wat is uw analyse?
 • Wat is uw strategie (voor de aanpak)?
 • Wat gaat u concreet doen en met wie?

Feedback en samenvatting

 

17.00 uur - Afsluiting

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.