Logo

Effectief Reorganiseren in de praktijk

Houd grip op het proces en ken de valkuilen en mogelijkheden

Opleidingbeeld
Het besluit om te reorganiseren is genomen. Maar, welke stappen moet u zetten? En in welke volgorde? Welke fouten moet u vermijden? Tijdens dit praktische seminar krijgt u aan de hand van deskundigen en de kennis en ervaringen van alle deelnemers een overzicht van do’s & don’ts, inzicht in valkuilen en mogelijkheden en vooral volop praktische tips!

Reorganiseren en herstructureren zijn aan de orde van de dag. Wat ging er allemaal mis bij de reorganisaties bij de Belastingdienst en de Nationale Politie? Wat leren we van de teloorgang van V&D? En wat is de impact van de Wet Werk en Zekerheid op flexibele arbeid en ontslag in het proces van reorganiseren?

 

In dit zeer praktische seminar komen onderzoek en ‘doorleefde’ ervaringen aan bod. Er worden handzame modellen besproken die een leidraad vormen voor zowel het reorganisatie- als het communicatieproces (ook rondom doorstart-scenario's). De docenten zullen vele voorbeelden hanteren uit hun levendige praktijk om zaken duidelijk te maken. De deelnemers worden uitgedaagd om een scherper zicht te krijgen op hun eigen situatie. Er is volop ruimte ingebouwd voor specifieke vragen die bij de deelnemers leven. Via een interactieve dialoog wordt de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers benut.

 

Resultaat

Na afloop heeft u:

  • Inzicht: in belangrijkste valkuilen EN mogelijkheden van reorganisaties;
  • Overzicht: van alle te nemen stappen en acties in het reorganisatieproces;
  • Kennis: van de belangrijkste juridische aspecten (Wet Werk en Zekerheid en Wet Melding Collectief Ontslag);
  • Praktische tips: ten aanzien van aanzegging en begeleiding van medewerkers;
  • Concrete suggesties: de communicatieboodschap.

Voor wie?

HR-professionals of andere medewerkers die een rol hebben bij de uitvoering van reorganisaties. Om de interactie tussen deelnemers en docenten te garanderen is de maximale groepsgrootte 12.

 

09.00 uur

Ontvangst en kennismaking


09.30 uur

Introductie en verkenning vragen/issues deelnemers


10.00 uur

Reorganisaties, wat gaat er mis? Introductie stappenmodel


11.15 uur

Pauze


11.30 uur

Toepassing model op situatie deelnemers


12.30 uur

Lunch


13.30 uur

Reorganisatie: Juridisch kader + alternatieve mogelijkheden


15.00 uur

Reorganisatie en mobiliteitsvraagstukken


15.30 uur

Pauze

 

15.45 uur

Communicatieplan + werken aan eigen boodschap

 

17.00 uur

Conclusie en evaluatie

 

        

Rein Heddema

Sprekersfoto
Managing Director van i-Start
Rein heeft rollen vervuld als projectmanager, algemeen secretaris, HR-manager, HR-directeur (ABN AMRO, Fortis), directielid (MeesPierson). Na 25 jaar is hij actief als ondernemer, maar ook als investeerder en toezichthouder. Rein heeft veel ervaring opgedaan met fusies en overnames, outsourcing, offshoring, afsplitsing, afstoting en inkrimping en met HR transformatie-trajecten.

Jeroen Riemeijer

Sprekersfoto
HR-manager (Riemeijer ArbeidsMediation en HR Consultancy)
Jeroen heeft begin 2012 een 34-jarige carrière binnen Shell – HR afgesloten. In 2011 is hij gestart met het 'InTransition-netwerk': een samenwerkingsvorm tussen bedrijven en specialisten, gericht op advies, begeleiding en uitvoering van een reorganisatietraject. De sprekers tijdens deze masterclass zijn allen actief lid van dit netwerk. Sinds begin 2012 is Jeroen verbonden aan de TU-Delft en geeft hij vorm en inhoud aan een HR-project bij Sanoma uitgeverijen. Daarnaast is hij actief als columnist en mediator.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.