Logo

Effectief meten en sturen op HR-performance

Aan de slag met performance management

Opleidingbeeld
Het continu verbeteren en managen van de prestaties van uw organisatie en medewerkers staat hoog de agenda. Maar hoe staat het met het meetbaar maken van de prestaties van HR zelf? Hoe stelt u de juiste doelen en prestatieniveaus van HR vast? En hoe zorgt u voor de juiste link met uw organisatiestrategie? Tijdens deze training gaat u aan de slag met een effectief HR Performance Management!

Werken met performance management en prestatie-indicatoren levert o.a. een belangrijke bijdrage aan het behalen van (organisatie)doelstellingen en het ontwikkelen en verbeteren van talenten en ambities. Dit geldt binnen de gehele organisatie, maar uiteraard ook binnen uw eigen HR-afdeling.

 

Effectief formuleren van de juiste HR-doelstellingen

Deze training effent de weg naar een effectief performance management binnen HR. Uw vertrekpunt is de mate waarin u nu al performance management toepast in uw eigen HR-organisatie. Tijdens de training krijgt antwoorden op vragen als:

 • Wat is strategisch performance management; wat zijn de implicaties voor HR?
 • Hoe kunnen typische HR doelstellingen worden geformuleerd (bijvoorbeeld voor: recruitment, talentontwikkeling,  talentmanagement, organisatiecompetenties, bedrijfsgezondheidszorg)?
 • Hoe kan rekening worden gehouden met toekomstige onzekerheid bij bepalen recruitment- en ontwikkeldoelstellingen?

HR-performance doelen

Samen met organisatieadviseur Leo Kerklaan gaat u aan de slag om de genoemde vragen te beantwoorden. Daarna maakt u een start met het opstellen van uw eigen HR-performancedoelen. U leert direct hoe u doelen afleidt van de strategie, hoe u ze formuleert en hoe u ze concretiseert en toetsbaar maakt. Tenslotte stelt u uw HR-dashboard op waarmee u uw vorderingen in beeld brengt.

 

Leerresultaten

Na afloop van de opleiding weet u hoe

 • organisatiecompetenties kunnen worden afgeleid van de organisatiestrategie en hoe deze doelstellend kunnen worden geformuleerd;
 • de prestaties van individuen, teams, eenheden op elkaar en op de organisatiedoelen kunnen worden afgestemd;
 • doelstellingen meet- en toetsbaar kunnen worden gemaakt;
 • HR-indicatoren (KPI’s) in de praktijk kunnen worden geformuleerd;
 • een HR-dashboard eruit zou kunnen zien.

Doelgroep
Deze incompany training is bedoeld voor HR-directeuren, -managers en -adviseurs die HR-performance management willen gaan invoeren en die zoeken naar een aanpak om de prestaties van HR af te leiden van de strategie van de organisatie en meetbaar willen maken.

 

Incompany of maatwerk?
Daarnaast is het programma uitermate geschikt om als incompany programma – samen met uw complete HR-team – te volgen. Het programma wordt in dat geval direct toepasbaar gemaakt op uw eigen werksituatie. Bovendien bevordert de in huis aanpak de onderlinge samenhang binnen het team, omdat u groepsgewijs werkt aan opdrachten die de persoonlijke en organisatieontwikkeling ondersteunen. Wilt u meer informatie over de incompany mogelijkheden, neem dan contact met ons op of plan een belafspraak.

De wendbare organisatie. Agility based strategy in de praktijk
Hoe overleven in de nieuwe economie en daar zelfs sterker uit tevoorschijn komen? Leo Kerklaan laat zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen. Tools voor het omgaan met onzekerheid en complexiteit in de strategie-ontwerpfase. Manoeuvres voor optimale afstemming van de bedrijfsmiddelen op de doelen tijdens de strategie-implementatie. Een 'coöperatief systeem' voor de strategierealisatie door teams van gemotiveerde medewerkers. Relevante KPI's om een sterke feedback-loop in te richten.

 

'De wendbare organisatie': een strategieboek voor de praktijk van nu. Leo Kerklaan (1948) is organisatieadviseur. Van zijn hand verscheen eerder de bestseller 'De cockpit van de organisatie'. Kerklaan is directeur van Franeker Management Academie en sinds 2012 als associate partner verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau Passionned Group.

9.00 uur tot 16.00 uur

 

Op deze dag leert u hoe u de prestaties van uw HR-organisatie en medewerkers kunt verbeteren en managen. Tijdens de trainingsdag gaat u samen met Leo Kerklaan o.a. aan de slag met de volgende thema’s:

 

HR Performance management

 • Waarom? Link met strategie
 • Typische HR performance velden
 • Het performance proces; waar loop je tegen aan
 • Waar sta ik? Deelnemers voeren HR performance scan uit.

Ambitie en doelen

 • Wat leert de scan mij? 
 • Strategische prioriteiten en de aansluiting van HR
 • Bepalen onzekerheidsmarge bij doelenstellen
 • Wat is de urgentie?

Focus voor komende 3 jaar

 • Mijn HR-doelen
 • Top KPI’s HR
 • Mijn agenda en acties
 • Globaal plan

Feedback

 • Prestatie agenda en planning
 • Feedback andere deelnemers
 • Feedback docent
 • Tips & tricks

 

Leo Kerklaan

Sprekersfoto
Associate Partner bij Passionned Group
Leo Kerklaan (1948) heeft een langjarige ervaring als organisatieadviseur en sinds 2003 directeur van de Franeker Management Academie. Na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij 15 jaar managementfuncties vervuld, aanvankelijk bij de Postbank en later bij Fokker Aircraft BV. Daarna was hij 20 jaar verbonden aan de Holland Consulting Group.Hij is sinds 2012 verbonden aan het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Passionned Group. Leo is tevens de auteur van De Cockpit van de organisatie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.