Logo

Effectief leiderschap bij zelfsturing in wendbare organisaties

Sturen op TRUST, het slimme zusje van SMART

Opleidingbeeld
Autonomie, zelfsturing, het 'loslaten' door managers en het sturen op resultaat staan centraal binnen hedendaagse organisaties. In dit verband geeft SMART als managementinstrument weinig energie: doelen zijn vaak moeilijk helemaal SMART te maken en na een paar maanden al weer door de werkelijkheid ingehaald. Als alternatief is er TRUST, het slimme zusje van SMART. Tijdens deze masterclass gaat u op zoek naar nieuwe vormen van leiderschap voor uw organisatie geïnspireerd door het TRUST-concept.

Bestuurders, managers en professionals in organisaties staan voor forse en (ogenschijnlijk) tegenstrijdige uitdagingen:

·        professionals eisen autonomie op en tegelijkertijd moeten organisaties zo efficiënt mogelijk werken;

·        er worden zelfsturende teams ingericht die moeten opereren binnen gemeenschappelijke kaders;

·        organisaties moeten wendbaar worden, maar mogen niet te lang flexkrachten oproepen.

 

Dit kan ertoe leiden dat een organisatie onvoldoende effectief wordt en er onvrede ontstaat over wat leiders, managers en medewerkers bereiken. Het gevolg: ‘chagrijn’ en onmacht. Aan u als HR-professional de taak om te voorkomen dat er een mismatch ontstaat tussen de eisen die gesteld worden aan de organisatie aan de ene kant en leiderschap en rolopvatting van medewerkers aan de andere kant. Dit vraagt om nieuwe, effectieve, vormen van leiderschap die beter aansluiten bij de wendbaarheid en hoge mate van autonomie binnen hedendaagse organisaties.

 

Nieuwe vormen van leiderschap

Onder leiding van organisatiekundige, docent en auteur drs. Eelke Pol gaat u in deze masterclass aan de slag met nieuwe vormen van leiderschap, nieuwe organisatievormen en nieuwe arbeidsverhoudingen. U gaat analyseren waar zich een ‘angel’ in uw organisatie bevindt en u krijgt handvatten aangereikt waarmee u belangrijke stakeholders kunt betrekken bij dit strategische onderwerp. Daarbij wordt u geïnspireerd door het TRUST-concept (zie ook tabblad Details voor meer uitleg):

·         Tweezijdigheid in arbeidsverhoudingen;

·         Ruimte voor professionals;

·         Uitdagende doelen;

·         Support geven én durven te vragen en tenslotte

·         Transparantie in attitude, gedrag en resultaten.

 

Eelke Pol helpt u een vertaalslag te maken naar uw eigen organisatie en geeft u tools om te ontwikkelen naar een TRUST-organisatie, die beter past bij deze tijd en wordt gekenmerkt door betere resultaten, tevreden klanten en meer plezier in de organisatie en het werk. Hij zal hierbij gebruik maken van een op maat gemaakte ‘TRUST-dialoogmap’ én zijn onlangs verschenen boek ‘TRUST, het slimme zusje van SMART’.

 

Leerdoelen

Aan het eind van de masterclass heeft u het volgende bereikt: 

·        een visionair en tegelijkertijd haalbaar en praktisch toepasbaar beeld van het TRUST-concept;

·        een vertaling van het TRUST-concept naar uw eigen organisatie;

·        werkvormen, suggesties en tips voor het zetten van de eerste stappen binnen het TRUST-concept in uw eigen organisatie;

·        genoeg bagage om de volgende dag concreet in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan!

 

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor bestuurders, (HR-)managers en (HR-)professionals/adviseurs die een rol hebben of willen innemen in het doorontwikkelen van hun organisatie: meer effectiviteit, beter resultaat, meer professionaliteit én meer werkplezier. 

 

Deelname

Deelnemers aan deze masterclass ontvangen gratis het boek: TRUST, het slimme zusje van SMART van Eelke Pol.

 

TRUST, het slimme zusje van SMART

TRUST bestaat uit 5 aspecten en dimensies die elkaar versterken. Dimensies die iets zeggen over nieuwe vormen van leiderschap, een andere invulling van arbeidsverhoudingen, een frisse cultuur en daar waar nodig het wijzigen van structuur, systemen en processen. Kortom, een integraal geheel waarbij de aspecten elkaar versterken. Laten we ze even kort langslopen.

 

Tweezijdig

De eerste T van TRUST staat voor Tweezijdig. De hedendaagse professional opereert meer en meer binnen horizontale verbanden, bijvoorbeeld in zelforganiserende teams. Peer to peer relaties en feedback worden belangrijker, niet alles kan meer via de verticale as van de hiërarchie.

 

Ruimte

De R van Ruimte is zowel letterlijk als figuurlijk aan de orde. De professional anno nu wil verlost worden van regeldruk en wenst voor zichzelf regelruimte om eigen afwegingen te maken. Dit betekent dat de organisatie, lees de manager, moet  ‘loslaten’. Dit is een proces dat ‘tweezijdig’ moet plaatsvinden: de manager moet ruimte bieden, de professional moet ruimte pakken. Als dit laatste niet gebeurt, ontstaat er een vacuüm. Ruimte pakken kan alleen effectief zijn als de richting van de organisatie helder is. Immers, van de professional wordt meer autonomie en eigen initiatief verwacht en daarmee wordt ook meer keuzevrijheid geboden. Te maken keuzes moeten dan natuurlijk wel passen bij de richting van de organisatie.

 

Uitdagend

De U van Uitdagend is van belang, omdat de uitdagingen waar onze samenleving en daarmee onze organisaties voor staan, immens zijn. De lat ligt dus hoog, voor iedereen in en om de organisatie. Dit betekent dat er een voldoende niveau van kritisch vermogen moet zijn bij de professional, zowel richting zichzelf, richting de collega’s als richting de organisatie: wat kan ik beter doen, wat kunnen en moeten we samen beter doen? Dit betekent ook het een en ander voor bestuurders en toezichthouders, zo laat het onderstaande citaat uit het boek ‘TRUST, het slimme zusje van SMART’ zien:

 

“Wat de bijdrage van bestuurders kan zijn richting het TRUST-concept? Je kwetsbaar opstellen, je open stellen voor kritiek, die tegenspraak uitnodigen. En die zit er helaas onvoldoende in. Bijna is er sprake van handelingsverlegenheid. Ik probeer zelf altijd kritisch te zijn. De relatie kan je goed houden, maar op de inhoud moet je kritisch zijn. Niet altijd wordt dat gewaardeerd, zo is ook mijn ervaring. In de modus van comfort willen veel mensen blijven, maar als bestuurders, toezichthouders en management kan dat niet. Kijk naar de Fyra, kijk naar de Nationale Politie, kijk naar wat de afgelopen jaren is gebeurd bij het ROC Leiden. Lastige vragen worden niet of onvoldoende gesteld. Heel lang geleden heb ik zelf nog wel gedacht: ik durf die vraag niet te stellen. Maar die vragen stel ik nu wel.”

 

Marcel Wintels, interim-bestuurder, o.a. in het onderwijsveld

 

Support

De S van Support heeft betrekking op de steun en support die collega’s elkaar kunnen bieden, maar ook op de coachende en leidende rol die de leidinggevende heeft. Immers, in de turbulente wereld met alle onzekerheid waarin we leven, vragen we van professionals om meer verantwoordelijkheid te pakken in de eigen organisatie. Dat proces gaat niet vanzelf, dat vraagt om leiderschap. Vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker is daarbij cruciaal. Via de zgn. vertrouwensindex, uitgewerkt in het boek ‘TRUST, het slimme zusje van SMART’, kan je het vertrouwen wat de medewerker in diens leidinggevende heeft, inzichtelijk maken. Punten op stellingen met betrekking tot ‘geloofwaardigheid’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘persoonlijk contact’ worden dan gedeeld door de punten op de stellingen die betrekking hebben op ‘ego’ van de leidinggevende.

 

Transparant

De T van Transparant past als volgt in het TRUST-concept: alles wat qua intentie, gedrag, houding en resultaten inzichtelijk is, hoeft niet te worden gecontroleerd via systemen. En systemen kosten geld, nemen doorlooptijd en leiden af waar het echt om gaat in organisaties: klanten, bedrijven, burgers en cliënten van dienst zijn. En hiermee komen we ook op de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘professional’ dat is afgeleid van het latijnse woord ‘profiteri’ dat openlijk verklaren betekent. De professional anno 2016 zal zich dus transparant moeten opstellen, in de zin dat volstrekt helder moet zijn wat de intenties, het gedrag en de resultaten zijn die men nastreeft en behaalt.

 

09.00 uur
Ontvangst

 

09.30 uur

Kennismaking met het TRUST-concept

 

10.30 uur

Koffiepauze 

 

10.45 uur

Tweezijdigheid en Ruimte

De T van Tweezijdigheid en de R van Ruimte: we werken deze aspecten van TRUST uit en projecteren die op uw eigen organisatie? Hoe is het nu gesteld met deze aspecten, waar liggen kansen, hoe doe je dat? We maken hierbij o.a. gebruik van een op maat gemaakte  ‘TRUST-dialoogmap’, die u ook kunt gebruiken in uw eigen organisatie.

 

12.30 uur

Lunch

 

13.30 uur

Uitdaging en Support

De U van Uitdaging, de S van Support: we werken deze aspecten van TRUST uit en projecteren die op uw eigen organisatie

 

14.30 uur

Koffiepauze

 

14.45 uur

Transparant

De T van Transparant: we werken deze aspecten van TRUST uit en projecteren die op uw eigen organisatie

 

15.45 uur

TRUST binnen uw organisatie: welke eerste stappen kunt u concreet nemen in uw eigen organisatie?

 

16.30 uur

Vragen, discussie en afsluiting

 

17.00 uur

Borrel

Drs. Eelke Pol

Sprekersfoto
Hoofd HR, gemeente Gouda
Drs. Eelke Pol MMC is docent Strategisch HRM - MBA Hogeschool Windesheim en Hoofd HR, gemeente Gouda . Daarvoor was hij docent HRM bij De Baak, Hoofd HR Advies en Beleid bij Stichting Philadelphia Zorg en adviseur HRM bij Rijnconsult. Eelke Pol is de auteur van het succesvolle boek Strategisch HRM.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.