Logo

E-learning: Aan de slag met het ontslagrecht

Van juiste dossieropbouw tot aan toetsingscriteria van de kantonrechter!

Opleidingbeeld
Sinds 1 juli 2015 is een vernieuwd Ontslagrecht van kracht. Ontslag van individuele werknemers gaat dan altijd via de kantonrechter. Daarbij zijn de criteria voor ontslag aanzienlijk aangescherpt. Bij disfunctioneren, een arbeidsconflict of bij fraude zult u een sluitend dossier moeten hebben voor de kantonrechter. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis over deze ontslagregels.

 

Weet de regels, doe nu de checks, ken de stappen en pas toe!  

De Wet Werk en Zekerheid heeft het Ontslagrecht ingrijpend veranderd. Bij disfunctioneren, een arbeidsconflict of bij fraude moet u voor ontslag toestemming hebben van de kantonrechter. Die zal daarvoor nieuwe en aangescherpte criteria toepassen. Het is noodzakelijk dat u een zorgvuldig opgebouwd dossier heeft en kan aantonen dat u de medewerker vergaand heeft begeleid.

 

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over deze ontslagregels, ondersteunt u bij de beoordeling van uw eigen praktijk en leert u de regels toe te passen. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen. 

 

Doelgroep

Deze online opleiding is bedoeld voor personen die hun kennis over het ontslagrecht op niveau willen brengen en er direct in de praktijk mee aan de slag willen gaan. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken. 

 

Aan de slag met het ontslagrecht

In deze opleiding gaat u aan de slag met ontslagsituaties van individuele medewerkers. De onderwerpen zijn:

 • Overzicht van de wet- en regelgeving
 • Criteria voor dossiervorming
 • Welke gesprekken voeren en hoe opvolgen
 • Redenen voor ontslag
 • Wat te doen bij ontslag op staande voet
 • Hoe de arbeidsovereenkomst beëindigen 
 • Afhandeling van het ontslag

Centrale case

In de opleiding loopt een praktijkcase over een fictieve organisatie als een rode draad door de onderwerpen. De case laat op een aansprekende manier herkenbare praktijksituaties zien waarin uw inbreng en oordeel wordt gevraagd. Zo krijgt u praktisch inzicht in de wet- en regelgeving en leert u deze realistisch toe te passen.  

 

Praktijkopdrachten

De opleiding is erop gericht om u overzicht over de wet- en regelgeving te geven en de vertaling te maken naar praktische kennis voor uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom hebben de opdrachten ook betrekking op uw eigen praktijk. Zo wordt u bijvoorbeeld gevraagd om personeelsdossiers te controleren, lopende situaties te beoordelen en voorkomende gesprekken voor te bereiden.

 

Naslaginformatie

Bij elk onderdeel in de opleiding krijgt u praktische checklists en naslaginformatie. Die kunt u gebruiken om aan de case te werken en de praktijkopdrachten uit te voeren. De naslaginformatie kunt u op uw eigen computer opslaan, zodat u deze ook kunt gebruiken als u de opleiding heeft afgerond. 

 

Leerdoelen/ resultaten  

Na afronding van deze opleiding:

 • Kent u het de wetten, regels en procedures voor ontslag
 • Weet u op welke wijze uw personeelsdossiers moeten zijn opgebouwd
 • Kent u de criteria voor (waarschuwings)gesprekken
 • Kunt u dossiers op de juiste wijze samenstellen
 • Heeft u situaties uit uw praktijk gecontroleerd en beoordeeld
 • Onderscheidt u de verschillende redenen voor ontslag
 • Kent u de toetsingscriteria van de kantonrechter
 • Kunt u de transitievergoeding berekenen
 • Weet u hoe u het nieuwe ontslagrecht in de praktijk kan toepassen

Voordelen

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over ontslagregels en helpt u direct aan de slag te gaan. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u tijd aan de opleiding besteedt.

 

De opleiding is flexibel opgezet en volgt uw leervoorkeur. Zo kunt u meteen de onderwerpen kiezen waar u de meeste behoefte aan heeft. In korte video's behandelen experts de onderwerpen. Met de aangereikte kennis gaat u in de case- en praktijkopdrachten direct aan de slag. Checklists en naslaginformatie geven u verdere ondersteuning. 

 

Zo maakt HR Academy het makkelijk voor u om bij te blijven! 

E-learning eigenschappen breed

Deelname

De gemiddelde tijdsbesteding om de opleiding te doorlopen ligt tussen de 8 en 12 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. Na afronding van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.

 

Gerelateerde online opleidingen

"Aan de slag met...", het nieuwe online leerconcept van HR Academy

Wet- en regelgeving veranderen met regelmaat. Zeker in het arbeidsrecht. Bijblijven is voor u als HR-professional een absolute must. Dat kan kan op vele manieren. De meest efficiënte manier is e-learning. Met de HR Academy online opleidingen ‘Aan de slag met...’ krijgt u de mogelijkheid om op actuele (arbeidsrechtelijke) terreinen uw kennis bij te spijkeren. Kennis die onontbeerlijk is in uw HR-praktijk.

 

U leert online: in uw eigen tijd en tempo, bespaart kosten en ook veel reistijd.

 

Introductie

Deze opleiding start met een introductie door de expert Mr. Babs Dubois. U krijgt een overzicht van de onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen. Vervolgens bespreekt zij de onderwerpen in detail.

 

 

Direct toepassen in de praktijk

U krijgt de actuele kennis en informatie op een overzichtelijke manier aangeboden via video’s met handige samenvattingen, naslaginformatie en samengevatte jurisprudentie. De kennis wordt tijdens de opleiding direct in uw eigen praktijk toegepast. Ook gaat u aan de slag met een centrale casus, waar u opdrachten moet uitvoeren die ten grondslag liggen aan wat u heeft geleerd. Zo doorloopt u de opleiding. Aan het eind krijgt u een bewijs van deelname van HR Academy.

 

Duur

De gemiddelde tijdsbesteding om de onderdelen van de opleiding te doorlopen ligt tussen de 6 en 10 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. U heeft drie maanden onbeperkt toegang tot de online opleiding, ook als u deze al heeft afgerond. De praktische naslaginformatie kunt u in pdf-formaat downloaden en ook na afsluiting van de opleiding blijven gebruiken.

In deze opleiding gaat u aan de slag met het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in werking is getreden. De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. Iedere module bevat naast de introductievideo’s en de centrale case, uitgebreide naslaginformatie en een helder overzicht van relevante jurisprudentie. Aan het einde van deze opleiding:

 • kent u het wettelijk kader rondom ontslag en de toetsingscriteria die door de kantonrechter worden gehanteerd
 • weet u hoe u een dossier op de juiste wijze dient op te bouwen
 • kunt u het wettelijk kader toepassen op uw eigen werkpraktijk en de procedures op de juiste manier uitvoeren

Heeft u tijdens de opleiding vragen, dan kunt u deze stellen aan uw expert Babs Dubois! 

 

Module 1: Introductie

In de introductiemodule maakt u kennis met de leerdoelen en krijgt u inzicht in een aantal belangrijke basisbegrippen uit het ontslagrecht. 

 

Module 2: Wet- en regelgeving

Module 2 legt het juridisch fundament dat geldt voor het ontslagrecht. U leert het wettelijk kader (per 1 juli 2015) te overzien. Daarbij krijgt u inzicht in de redenen van ontslag die de wetgever onderscheidt, de rol van de kantonrechter, opzeg- en ontbindingstermijnen en de mogelijkheid tot beroep.  

 

Module 3: Dossiervorming

Het ontslagrecht stelt strenge eisen aan het personeelsdossier. In module 3 gaat u aan de slag met uw eigen dossiers en laten wij u zien aan welke eisen deze moeten voldoen in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid. Specifieke aandacht gaat uit naar de waarschuwingsplicht en het opstellen van verbeterplannen.  

 

Module 4: Gesprekken

In module 4 gaat mr. Babs Dubois in op verschillende typen gesprekken die u met medewerkers voert in het geval van disfunctioneren of een andere vorm van een conflict. U oefent met het voeren van de gesprekken en krijgt tips over de wijze van vastlegging. 

 

Module 5: Redenen van ontslag

Module 5 gaat in op de verschillende redenen van ontslag. Naast het ontslag wegens disfunctioneren krijgt u in inzicht in ontslag wegens verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsrelatie of als gevolg van andere omstandigheden. 

 

Module 6: Ontslag op staande voet

Module 6 laat u de wettelijke vereisten zien, die gelden voor een ontslag op staande voet. Daarbij gaat de aandacht uit naar de dringende reden, de onverwijldheid, de verplichte eisen die aan communicatie omtrent het ontslag worden gesteld én naar de voorwaardelijke ontbinding.

 

Module 7: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In module 7 neemt u kennis van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden én de procedure via de kantonrechter. U gaat aan de slag met het berekenen van de transitievergoeding, krijgt inzicht in het toekennen van een billijke vergoeding en weet welke beroepsmogelijkheden medewerkers vanaf 1 juli 2015 hebben.

 

Module 8: Afhandeling

Module 8 laat de afhandeling van de ontslagprocedure zien. Aandacht gaat uit naar het opstellen van de eindafrekening incl. de verrekening van vakantiedagen en studiekosten. 

 

Na het afronden van de modules en het uitvoeren van de toepassingsopdrachten binnen de centrale case ontvangt u een bewijs van deelname. Met de online opleidingen van HR Academy brengt u uw kennis over het nieuwe ontslagrecht direct op niveau. Waar en wanneer dat u uitkomt!

Babs A.M. Dubois-van Kleef

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht
Mw. Mr. Babs A.M. Dubois-van Kleef (1978) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Zij is gespecialiseerd in alle facetten van het arbeidsrecht, zowel in de advies- als in de procespraktijk. Babs Dubois heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 heeft zij de postdoctorale specialisatieopleiding ‘Arbeidsrecht’ aan de Grotius Academie met succes afgerond. Van 2006 tot en met 2008 was Babs bestuurslid van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam en zij bekleedt nu enkele functies op het gebied van tuchtrecht binnen sportorganisaties. Zij is lid van de vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e/o en van de Vereniging voor Sport en Recht.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.