Logo

E-learning: Aan de slag met freelancers en inlenen van personeel

Van uitzenden tot detacheren, arbeidspools en payrollers: de risico's op een rij

Opleidingbeeld
Veel organisaties werken met een flexibele schil. Vaak worden zzp’ers en uitzendkrachten ingehuurd om piekmomenten weg te werken of om aan specifieke opdrachten te werken. De regels rond het inhuren van tijdelijke arbeid en de inzet van uitzendkrachten zijn echter complex. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis die u direct in uw HR-praktijk toepast.

De regels rond het inhuren van tijdelijke arbeid zijn complex. Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Op grond van de Wet DBA is een eigen beoordeling van de arbeidsrelatie en de feiten en omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd, opnieuw een veel grotere rol gaan spelen. Volgens deze wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. 

 

Weet de regels, doe nu de checks, ken de stappen en pas toe!  

Het is lastig om te beoordelen welke constructie voor het inlenen van personeel het beste voor de organisatie is. Er zijn immers diverse vormen: uitzendbureaus, detacheringsbureaus, arbeidspools, payrollers. Elke dienstverlener biedt arbeid aan. Welke kiest u? En wat zijn de voor- en nadelen die aan die keuze kleven? Hoe gaat het met de afdracht van premies? Bent u daarvoor gevrijwaard of loopt u juist risico’s. Ook bij het aangaan van opdrachten aan freelancers (zzp’ers) kleven risico’s. 

 

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over de regels rond het inhuren van personeel en opdrachtovereenkomsten met freelancers, ondersteunt u bij de beoordeling van uw eigen praktijk en leert u de regels toe te passen. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen.

 

Doelgroep

Deze online opleiding is bedoeld voor HR-professionals die hun kennis over de regels rond het inzetten van tijdelijke arbeid op niveau willen brengen en er direct in de praktijk mee aan de slag willen gaan. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken. 

 

Aan de slag met tijdelijke arbeid in de flexibele schil

In deze opleiding gaat u aan de slag met uiteenlopende situaties. De onderwerpen zijn:

 • Aangaan van freelancecontract;
 • Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA);
 • Beëindiging freelancecontract;
 • Vormen van inlenen;
 • Aangaan inleencontract;
 • Inlenersaansprakelijkheid;
 • Beëindiging inleencontract.

Centrale case

In de opleiding loopt een praktijkcase over een fictieve organisatie als een rode draad door de onderwerpen. De case laat op een aansprekende manier herkenbare praktijksituaties zien waarin uw inbreng en oordeel wordt gevraagd. Zo krijgt u praktisch inzicht in de wet- en regelgeving en leert u deze realistisch toe te passen.  

 

Praktijkopdrachten

De opleiding is erop gericht om u overzicht over de wet- en regelgeving te geven en de vertaling te maken naar praktische kennis voor uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom hebben de opdrachten ook betrekking op uw eigen praktijk. U krijgt te maken met bijvoorbeeld een hele drukke periode die alleen aangepakt kan worden met uitzendkrachten. Een Pools uitzendbureau levert een aantal tijdelijke medewerkers. Hoe bepaalt u of dit uitzendbureau aan de wettelijke eisen voldoet?

 

Naslaginformatie

Bij elk onderdeel in de opleiding krijgt u praktische checklists en naslaginformatie. Die kunt u gebruiken om aan de case te werken en de praktijkopdrachten uit te voeren. De naslaginformatie kunt u op uw eigen computer opslaan, zodat u deze ook kunt gebruiken als u de opleiding heeft afgerond. 

 

Leerdoelen/ resultaten  

Na afronding van deze opleiding:

 • Weet u wanneer er sprake is van een fictief dienstverband bij tijdelijke arbeid;
 • Kunt u beoordelen of een opdrachtovereenkomst voldoet aan de wettelijke eisen;
 • Weet u hoe u de status controleert van aanbieders van tijdelijke arbeidskrachten;
 • Heeft u kennis van de relevante wet- en regelgeving (Waadi, TBA, DBA);
 • Weet u waar de Belastingdienst op controleert met betrekking tot mogelijke fictieve dienstverbanden;
 • Weet u hoe u freelance- en inlenersovereenkomsten  op een juridisch juiste wijze beëindigt. 

Voordelen

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over de regels van het inhuren van tijdelijk personeel en helpt u direct aan de slag te gaan. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u tijd aan de opleiding besteedt.

 

De opleiding is flexibel opgezet en volgt uw leervoorkeur. Zo kunt u meteen de onderwerpen kiezen waar u de meeste behoefte aan heeft. In korte video's behandelen experts de onderwerpen. Met de aangereikte kennis gaat u in de case- en praktijkopdrachten direct aan de slag. Checklists en naslaginformatie geven u verdere ondersteuning. 

 

Zo maakt HR Academy het makkelijk voor u om bij te blijven! 

E-learning eigenschappen breed

Deelname

De gemiddelde tijdsbesteding om de onderdelen van de opleiding te doorlopen ligt tussen de 6 en 10 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. Na afronding van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.

 

Gerelateerde online opleidingen

"Aan de slag met...", het nieuwe online leerconcept van HR Academy

Wet- en regelgeving veranderen met regelmaat. Zeker in het arbeidsrecht. Bijblijven is voor u als HR-professional een absolute must. Dat kan kan op vele manieren. De meest efficiënte manier is e-learning. Met de HR Academy online opleidingen ‘Aan de slag met...’ krijgt u de mogelijkheid om op actuele (arbeidsrechtelijke) terreinen uw kennis bij te spijkeren. Kennis die onontbeerlijk is in uw HR-praktijk.

 

U leert online: in uw eigen tijd en tempo, bespaart kosten en ook veel reistijd.

 

Direct toepassen in de praktijk

U krijgt de actuele kennis en informatie op een overzichtelijke manier aangeboden via video’s met handige samenvattingen, naslaginformatie en samengevatte jurisprudentie. De kennis wordt tijdens de opleiding direct in uw eigen praktijk toegepast. Ook gaat u aan de slag met een centrale casus, waar u opdrachten moet uitvoeren die ten grondslag liggen aan wat u heeft geleerd. Zo doorloopt u de opleiding. Aan het eind krijgt u een bewijs van deelname van HR Academy.

 

Duur

De gemiddelde tijdsbesteding om de opleiding te doorlopen ligt tussen de 8 en 12 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. U heeft drie maanden onbeperkt toegang tot de online opleiding, ook als u deze al heeft afgerond. De praktische naslaginformatie kunt u in pdf-formaat downloaden en ook na afsluiting van de opleiding blijven gebruiken.

In deze opleiding gaat u aan de slag met inhuren en inlenen. De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. Iedere module bevat naast de introductievideo’s en de centrale case, uitgebreide naslaginformatie en een helder overzicht van relevante jurisprudentie. Aan het einde van deze opleiding:

 • kent u het wettelijk kader rondom inhuren, inlenen en opdrachtovereenkomsten;
 • weet u hoe u effectief controle op aanbieders van tijdelijke arbeid toepast;
 • kunt u het wettelijk kader toepassen op uw eigen werkpraktijk en de procedures op de juiste manier uitvoeren.

Heeft u tijdens de opleiding vragen, dan kunt u deze stellen aan uw expert Mark Diebels! 

 

Module 1: Introductie

In de introductiemodule maakt u kennis met de leerdoelen en krijgt u inzicht in een aantal belangrijke basisbegrippen rondom problematiek van inhuren van freelancers en het inlenen van personeel.

 

Module 2: Aangaan van een freelanceovereenkomst

Module 2 geeft informatie over de kenmerken van een opdrachtovereenkomst. Aan de hand van checklists en modellen kunt u een juridisch waterdichte overeenkomst opstellen.

 

Module 3: Wet DBA

In deze module worden de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelateis (Wet DBA) behandeld. Deze wet is sinds 1 mei 2016 van kracht.

 

Module 4: Beëindiging van de freelanceovereenkomst

Aan het beëindigen van de overeenkomst zitten juridische haken en ogen. Deze module geeft u het overzicht waar u aan moet voldoen om het contract optimaal (tussentijds) kunt beëindigen. Het voorkomt in ieder geval mogelijke claims van de freelancer dan wel de Belastingdienst.

 

Module 5: Vormen van inlenen

Inlenen van personeel kan op diverse manieren. Veel voorkomende vormen zijn uitzendbureaus, detacheringsbureaus, arbeidspools of payrollbedrijven. Module 5 geeft een overzicht van de soorten dienstverlening, aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan bij de samenwerking met een dienstverlener. Maar ook hoe u als inlener de controle uitvoert.

 

Module 6: Aangaan van een inleenovereenkomst

Module 6 behandelt alle juridisch aspecten rond het inlenen van personeel. Belangrijke wet- en regelgeving als Waadi en de TBA spelen hier een rol. Het is van belang dat een inleenovereenkomst  juridisch waterdicht is. Aan de hand van modellen en checklists en de bijbehorende naslaginformatie wordt u door deze complexe materie geleid.

 

Module 7: Inlenersaansprakelijkheid

Als inlener bent u aansprakelijk voor het welzijn van de medewerker. Wat zijn de consequenties bij een bedrijfsongeval met een tijdelijke, ingeleende medewerker? Hoe verzekert u zich tegen dergelijke gevallen? Bent u verantwoordelijk voor het gedrag van de ingeleende medewerker? Module 7 geeft het overzicht en de oplossingen.

 

Module 8: Beëindiging inleencontract

Module 8 gaat in op de beëindiging van een inleencontract. Contracten kunnen voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Wat zijn de consequenties als een dergelijk contract wordt beëindigd? Kan dat zo maar? Of kan dat alleen bij wanprestatie. In deze module worden alle aspecten rond de beëindiging behandeld. 

 

Na het afronden van de modules en het uitvoeren van de toepassingsopdrachten binnen de centrale case ontvangt u een bewijs van deelname. Met de online opleidingen van HR Academy brengt u uw kennis over het nieuwe ontslagrecht direct op niveau. Waar en wanneer dat u uitkomt! 

Mark Diebels

Sprekersfoto
Arbeidsrechtadvocaat bij KZO|O13 Advocaten
Mr. Dr. Mark Diebels heeft ervaring in het behandelen en oplossen van verschillende arbeidsrechtelijke zaken, zowel individueel als collectief, zowel voor werkgevers, als voor werknemers, zowel voor ondernemingsraden als voor werkgeversorganisaties. Hij heeft veel publicaties over arbeidsrecht, waaronder 20 boeken gericht op vooral HRM/P&O-ers, waarin op een toegankelijke manier tips, tricks en valkuilen worden besproken. Mark Diebels spreekt regelmatig op congressen en verzorgt regelmatig workshops. Zijn specialismen zijn: de zieke werknemer en re-integratie, ontslag, integriteit op de werkvloer en ongewenste omgangsvormen. Diebels promoveert aan Tilburg University op de juridische aspecten van re-integratie van zieke werknemers.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.