Logo

E-learning: Aan de slag met bedrijfseconomisch ontslag

Alle regels over de route via het UWV

Opleidingbeeld
Het vernieuwde Ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 van kracht. Voor (collectief) ontslag wegens bedrijfseconomische reden is dan altijd een ontslagvergunning van het UWV nodig. De te volgen procedure is vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis over de nieuwe regels voor bedrijfseconomisch ontslag.

Weet de regels, doe nu de checks, ken de stappen en pas toe!
De Wet Werk en Zekerheid heeft het Ontslagrecht ingrijpend veranderd. Het UWV is nu enkel bevoegd bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (of langdurige arbeidsongeschiktheid). Daarbij gelden vaste procedures, regels (zoals het afspiegelingsbeginsel) en verplichte stappen. Het is noodzakelijk dat u zich strikt daaraan houdt om te voorkomen dat uw aanvraag nietig wordt verklaard of op procedurele redenen wordt afgewezen.

 

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over de wettelijke verplichtingen bij collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ondersteunt u bij het correct uitvoeren van regels en procedures. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen.

 

Aan de slag met bedrijfseconomisch ontslag
In deze opleiding gaat u aan de slag met de voorbereiding van bedrijfseconomisch ontslag. De onderwerpen zijn:

 • Wet Melding Collectief Ontslag
 • Sociaal Plan
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Ontslagprocedure UWV
 • Eindafrekening

Centrale case
In de opleiding loopt een praktijkcase over een fictieve organisatie als een rode draad door de onderwerpen. De case laat op een aansprekende manier herkenbare praktijksituaties zien waarin uw inbreng en oordeel wordt gevraagd. Zo krijgt u praktisch inzicht in de wet- en regelgeving en leert u deze realistisch toe te passen. 

 

Praktijkopdrachten
De opleiding is erop gericht om u overzicht over de wet- en regelgeving te geven en de vertaling te maken naar praktische kennis voor uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom zijn de opdrachten op de praktijk gericht. Zo gaat u in de case, waar 34 medewerkers moeten afvloeien, het afspiegelingsbeginsel toepassen, een rekentool gebruiken en een ontslagaanvraag voorbereiden.

 

Naslaginformatie
Bij elk onderdeel in de opleiding krijgt u praktische checklists en naslaginformatie. Die kunt u gebruiken om aan de case te werken en de praktijkopdrachten uit te voeren. De naslaginformatie kunt u op uw eigen computer opslaan, zodat u deze ook kunt gebruiken als u de opleiding heeft afgerond.

 

Leerdoelen/ resultaten 
Na afronding van deze opleiding:

 • Kent u regels en procedures van de Wet Melding Collectief Ontslag
 • Kent u de ontslagprocedures van het UWV
 • Weet u in wanneer en in welke volgorde u de juiste stappen moet nemen
 • Kunt u het afspiegelingsbeginsel correct toepassen
 • Weet u welke rol vakbonden en de OR/PVT spelen in dit proces
 • Weet u hoe een Sociaal Plan wordt toegepast
 • Kunt u een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen

Voordelen
Deze opleiding geeft u essentiële kennis over de wettelijke verplichtingen bij collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ondersteunt u bij het correct uitvoeren van regels en procedures. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u tijd aan de opleiding besteedt.

 

De opleiding is flexibel opgezet en volgt uw leervoorkeur. Zo kunt u meteen de onderwerpen kiezen waar u de meeste behoefte aan heeft. In korte video's behandelen experts de onderwerpen. Met de aangereikte kennis gaat u in de case- en praktijkopdrachten direct aan de slag. Checklists en naslaginformatie geven u verdere ondersteuning.

 

Zo maakt HR Academy het makkelijk voor u om bij te blijven!

Deelname
De gemiddelde tijdsbesteding om de opleiding te doorlopen ligt gemiddeld tussen de 8 en 12 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. Na afronding van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.

Gerelateerde online opleidingen

"Aan de slag met...", het nieuwe online leerconcept van HR Academy
Wet- en regelgeving veranderen met regelmaat. Zeker in het arbeidsrecht. Bijblijven is voor u als HR-professional een absolute must. Dat kan kan op vele manieren. De meest efficiënte manier is e-learning. Met de HR Academy online opleidingen ‘Aan de slag met...’ krijgt u de mogelijkheid om op actuele (arbeidsrechtelijke) terreinen uw kennis bij te spijkeren. Kennis die onontbeerlijk is in uw HR-praktijk.

 

U leert online: in uw eigen tijd en tempo, bespaart kosten en ook veel reistijd.

 

Direct toepassen in de praktijk
U krijgt de actuele kennis en informatie op een overzichtelijke manier aangeboden via video’s met handige samenvattingen, naslaginformatie en samengevatte jurisprudentie. De kennis wordt tijdens de opleiding direct in uw eigen praktijk toegepast. Ook gaat u aan de slag met een centrale casus, waar u opdrachten moet uitvoeren die ten grondslag liggen aan wat u heeft geleerd. Zo doorloopt u de opleiding. Aan het eind krijgt u een bewijs van deelname van HR Academy.

 

Duur
De gemiddelde tijdsbesteding om de onderdelen van de opleiding te doorlopen ligt gemiddeld tussen de 6 en 10 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. U heeft drie maanden onbeperkt toegang tot de online opleiding, ook als u deze al heeft afgerond. De praktische naslaginformatie kunt u in pdf-formaat downloaden en ook na afsluiting van de opleiding blijven gebruiken.

In deze opleiding gaat u aan de slag met Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De opleiding is opgebouwd uit 7 modules. Iedere module bevat naast de introductievideo’s en de centrale case, uitgebreide naslaginformatie en een helder overzicht van relevante jurisprudentie. Aan het einde van deze opleiding:

 • Kent u het wettelijk kader rondom ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
 • Weet u hoe de procedure bij het UWV verloopt
 • Kunt u het wettelijk kader toepassen op uw eigen werkpraktijk en de procedures op de juiste manier uitvoeren 

Heeft u tijdens de opleiding vragen, dan kunt u deze stellen aan uw expert Mark Diebels! 

 

Module 1: Introductie

In de introductiemodule maakt u kennis met de leerdoelen en krijgt u inzicht in een aantal belangrijke basisbegrippen rondom problematiek bij bedrijfseconomisch ontslag.

 

Module 2: Wet- en regelgeving

Module 2 geeft informatie over het wettelijk kader. De relevante wet- en regelgeving wordt behandeld:

 • Wet Melding Collectief Ontslag
 • Regeling Werktijdverkorting
 • Wet op de Ondernemingsraden art. 25

Aan de hand van deze wet- en regelgeving weet u hoe bedrijfseconomisch ontslag concreet vorm krijgt in uw praktijk.

 

Module 3: Sociaal Plan

Module 3 gaat nader in op het sociaal plan. Is een sociaal plan verplicht? Schrijft de CAO een sociaal plan voor? Voorts wordt hier ingegaan welke (positieve) rol een sociaal plan heeft in het proces van bedrijfseconomisch ontslag. Het voorkomt in ieder geval gerechtelijke procedures die individuele medewerkers die ontslagen worden kunnen voeren.

 

Module 4: Afspiegelingsbeginsel

In module 4 behandelt Mark Diebels het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel is de basis bij het samenstellen van de afvloeiingslijst. Aan de orde komen de begrippen leeftijdscohorten, last in first out, wanneer heeft een werknemer slecht perspectief op de arbeidsmarkt. In de casus maakt u gebruik van een rekentool.

 

Module 5: Ontslagprocedure UWV

In module 5 wordt nader ingegaan op de procedure die het UWV hanteert. Aan de orde komen onder andere de beoordelingscriteria die het UWV hanteert bij de beoordeling van de aanvraag, de compleetheid van de aangeleverde informatie. Ook komen de termijnen die het UWV hanteert aan de orde.

 

Module 6: Afronding/eindafrekening

In deze module komen praktische zaken aan de orde. Na toestemming van het UWV moeten de arbeidsovereenkomsten met de betrokken werknemers worden opgezegd. De eindafrekeningen moeten worden opgesteld. En moeten de bedrijfsgoederen (sleutels, leaseauto’s e.d.) worden ingeleverd.

 

Module 7: Werktijdverkorting

Module 7 maakt een kort uitstapje naar werktijdverkorting. De regeling Werktijdverkorting wordt in bijzondere gevallen door het Ministerie van SZW opengesteld. Op dit moment kunnen bedrijven die getroffen worden door de sancties tegen Rusland een beroep doen op deze regeling. Deze module geeft meet informatie over de werking van deze regeling.

 

Na het afronden van de modules en het uitvoeren van de toepassingsopdrachten binnen de centrale case ontvangt u een bewijs van deelname. Met de online opleidingen van HR Academy brengt u uw kennis over arbeidsomstandigheden en ziektepreventie direct op niveau. Waar en wanneer dat u uitkomt!

 

 

Babs A.M. Dubois-van Kleef

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht
Mw. Mr. Babs A.M. Dubois-van Kleef (1978) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Zij is gespecialiseerd in alle facetten van het arbeidsrecht, zowel in de advies- als in de procespraktijk. Babs Dubois heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 heeft zij de postdoctorale specialisatieopleiding ‘Arbeidsrecht’ aan de Grotius Academie met succes afgerond. Van 2006 tot en met 2008 was Babs bestuurslid van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam en zij bekleedt nu enkele functies op het gebied van tuchtrecht binnen sportorganisaties. Zij is lid van de vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e/o en van de Vereniging voor Sport en Recht.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.