Logo

E-learning: Aan de slag met arbeidscontract en nieuwe wetgeving

Van flexibele tot vaste arbeidsovereenkomst incl. proeftijd, concurrentiebeding en ketenregeling!

Opleidingbeeld
Met de invoering van de WWZ zijn de regels rond het aannemen van nieuwe werknemers voor een bepaalde of onbepaalde tijd veranderd. Kunt u wel of geen proeftijd afspreken bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Hoe zit het nu met het concurrentiebeding, de aanzegplicht en de ketenregeling? Deze online opleiding geeft u de kennis over de vernieuwde regels en helpt u aan de slag te gaan.

Wat u echt moet weten, wat u nu kunt doen en hoe direct praktisch toe te passen

De WWZ bepaalt dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten na 24 maanden omgezet worden in een vaste overeenkomst. In een organisatie waar vaak met tijdelijke overeenkomsten wordt gewerkt is het van belang dat de termijnen scherp in de gaten wordt gehouden. Maar hoe zit het met al die andere vormen van contracten? Hoe zit het met het nulurencontract en het min-max contract? 

 

Deze opleiding brengt u op de hoogte van alle ins en outs over de ketenregeling, het concurrentiebeding, de aanzegplicht. U leert de vernieuwde regels toe te passen. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen. 

 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor HR-professionals die hun kennis over arbeidscontracten onder de vernieuwde wetgeving op niveau willen brengen en er direct in de praktijk mee aan de slag willen gaan. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken. 

 

Aan de slag met arbeidscontracten

In deze opleiding gaat u aan de slag met flexibele arbeidscontracten. De onderwerpen zijn:

 • Kenmerken van de arbeidsovereenkomst
 • Verschillende flexibele arbeidsovereenkomsten
 • De bedingen binnen de overeenkomst
 • Het ketensysteem
 • Einde van de arbeidsovereenkomst en de aanzegplicht

Centrale casus 

In de opleiding loopt een praktijkcase over een fictieve organisatie als een rode draad door de onderwerpen. De case laat op een aansprekende manier herkenbare praktijksituaties zien waarin uw inbreng en oordeel wordt gevraagd. Zo krijgt u praktisch inzicht in de wet- en regelgeving en leert u deze realistisch toe te passen.

 

Praktijkopdrachten

De opleiding is erop gericht om u overzicht over de wet- en regelgeving te geven en de vertaling te maken naar praktische kennis voor uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom hebben de opdrachten ook betrekking op uw eigen praktijk.  Zo wordt u bijvoorbeeld gevraagd om in uw eigen organisatie te beoordelen of de tijdelijke contracten WWZ-proof zijn. 

 

Naslaginformatie

Bij elk onderdeel in de opleiding krijgt u praktische checklists en naslaginformatie. Die kunt u gebruiken om aan de case te werken en de praktijkopdrachten uit te voeren. De naslaginformatie kunt u op uw eigen computer opslaan, zodat u deze ook kunt gebruiken als u de opleiding heeft afgerond. 

 

Leerdoelen/ resultaten  

Na afronding van deze opleiding:

 • Kent u de verschillen tussen de diverse flexibele arbeidsovereenkomsten en kunt u deze juist toepassen
 • Kent u de verplichtingen die in een arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden
 • Kent u de verschillende bedingen en kunt u deze op de juiste wijze vormgeven binnen arbeidsovereenkomsten
 • Kent u de regels die voortvloeien uit de WWZ met betrekking tot de ketenregeling en de aanzegplicht
 • Kunt u de wetgeving toepassen op de eigen werkpraktijk

Voordelen

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over de ontslagregels en helpt u direct aan de slag te gaan. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u tijd aan de opleiding besteedt.

 

De opleiding is flexibel opgezet en volgt uw leervoorkeur. Zo kunt u meteen de onderwerpen kiezen waar u de meeste behoefte aan heeft. In korte video's behandelen experts de onderwerpen. Met de aangereikte kennis gaat u in de case- en praktijkopdrachten direct aan de slag. Checklists en naslaginformatie geven u verdere ondersteuning. 

 

Zo maakt HR Academy het makkelijk voor u om bij te blijven! 

E-learning eigenschappen breed

Deelname

De gemiddelde tijdsbesteding om de opleiding te doorlopen ligt tussen de 8  tot 12 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. Na afronding van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

 

Gerelateerde online opleidingen

"Aan de slag met...", het nieuwe online leerconcept van HR Academy

Wet- en regelgeving veranderen met regelmaat. Zeker in het arbeidsrecht. Bijblijven is voor u als HR-professional een absolute must. Dat kan op vele manieren. De meest efficiënte manier is e-learning. Met de HR Academy online opleidingen ‘Aan de slag met...’ krijgt u de mogelijkheid om op actuele (arbeidsrechtelijke) terreinen uw kennis bij te spijkeren. Kennis die onontbeerlijk is in uw HR-praktijk.

 

U leert online: in uw eigen tijd en tempo, bespaart kosten en ook veel reistijd.

 

Introductie

Deze opleiding start met een introductie door de expert Mr. Dr. Mark Diebels. U krijgt een overzicht van de onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen. Vervolgens bespreekt hij in aparte onderdelen de onderwerpen in detail.

 

 

Direct toepassen in de praktijk

U krijgt de actuele kennis en informatie op een overzichtelijke manier aangeboden via video’s met handige samenvattingen, naslaginformatie en samengevatte jurisprudentie. De kennis wordt tijdens de opleiding direct in uw eigen praktijk toegepast. Ook gaat u aan de slag met een centrale casus, waar u opdrachten uitvoert die ten grondslag liggen aan wat u heeft geleerd. Zo doorloopt u de opleiding. Aan het eind krijgt u een bewijs van deelname van HR Academy.

 

Duur

De gemiddelde tijdsbesteding om de onderdelen van de opleiding te doorlopen ligt tussen de 6 tot 10 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. U heeft drie maanden onbeperkt toegang tot de opleiding, ook als u deze al heeft afgerond. De praktische naslaginformatie kunt u in pdf-formaat downloaden en ook na afsluiting van de opleiding blijven gebruiken.

In deze opleiding gaat u aan de slag met de regels rondom de arbeidsovereenkomst. De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. Iedere module bevat naast de introductievideo’s en de centrale case, uitgebreide naslaginformatie en een helder overzicht van relevante jurisprudentie. Aan het einde van deze opleiding:

 • Kent u de verschillen tussen de diverse flexibele arbeidsovereenkomsten en kunt u deze juist toepassen
 • Kent u de verplichtingen die in een arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden
 • Kent u de verschillende bedingen en kunt u deze op de juiste wijze vormgeven binnen arbeidsovereenkomsten
 • Kent u de regels die voortvloeien uit de WWZ met betrekking tot de ketenregeling en de aanzegplicht
 • Kunt u de vernieuwde wetgeving toepassen op de eigen werkpraktijk

Heeft u tijdens de opleiding vragen, dan kunt u deze stellen aan uw expert Mark Diebels! 

 

Module 1: Introductie

In de introductiemodule maakt u kennis met de leerdoelen en krijgt u inzicht in een aantal belangrijke basisbegrippen rondom de vaste en flexibele arbeidsovereenkomst. 

 

Module 2: Wet- en regelgeving

Module 2 legt het juridisch fundament voor de regels rondom de arbeidsovereenkomst. U krijgt inzicht in de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Ook bespreekt Mark Diebels met u het aangaan van de arbeidsovereenkomst en de begrippen loon, arbeid en gezag.  

 

Module 3: Kenmerken van de arbeidsovereenkomst

In module 3 gaat u aan de slag met de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Specifieke aandacht gaat uit naar de kenmerken van de verschillende contractvormen en de verplichtingen die in de overeenkomsten moeten zijn opgenomen.   

 

Module 4: Flexibele arbeidsovereenkomsten

Flexibele arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende vormen. In module 4 leert u welke flexibele contracten u in kunt zetten bij het inzetten van tijdelijke medewerkers. Daarnaast laat Mark Diebels u zien welke aspecten u mee moet laten wegen bij het maken van uw keuze.  

 

Module 5: Bedingen

Module 5 gaat in op de verschillende bedingen die u op kunt nemen binnen de arbeidsovereenkomst. U gaat aan het werk met het proeftijd- en concurrentiebeding. Ook krijgt u inzicht in andere bedingen waaronder een beding rondom het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst, het tussentijds opzeggingsbeding en het geheimhoudingsbeding. 

 

Module 6: Ketensysteem

Bij het verlengen van contracten voor bepaalde tijd geldt het zogenoemde ketensysteem. Module 6 laat u zien welke mogelijkheden de Wet Werk en Zekerheid toestaat bij het verlengen van contracten. U leert zowel de WWZ toe te passen door eigen dossiers onder de loep te nemen. Ook leert u wat de Ragetlieregel voor u kan betekenen. 

 

Module 7: Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In module 7 neemt u kennis van de schriftelijke aanzegplicht die sinds januari 2015 geldt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast gaat u aan de slag met het berekenen van de transitievergoeding en krijgt inzicht in die sancties die gelden bij het niet goed toepassen van de wetgeving.

 

Module 8: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Die wetgeving geeft medewerkers de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de werkgever de arbeidsduur aan te passen. Module 8 laat de behandeling van een dergelijk verzoek zien. Ook wordt ingegaan op de verplichte bescherming van de vast medewerker door de werkgever én de ontslagprocedure die geldt bij een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Na het afronden van de modules en het uitvoeren van de toepassingsopdrachten binnen de centrale case ontvangt u een bewijs van deelname. Met deze online opleiding van HR Academy brengt u uw kennis over de regels over vaste en flexibele arbeidscontracten (incl. ketensysteem, aanzegplicht en de wettelijke bedingen) direct op niveau. Waar en wanneer dat u uitkomt! 

 

Mark Diebels

Sprekersfoto
Arbeidsrechtadvocaat bij KZO|O13 Advocaten
Mr. Dr. Mark Diebels heeft ervaring in het behandelen en oplossen van verschillende arbeidsrechtelijke zaken, zowel individueel als collectief, zowel voor werkgevers, als voor werknemers, zowel voor ondernemingsraden als voor werkgeversorganisaties. Hij heeft veel publicaties over arbeidsrecht, waaronder 20 boeken gericht op vooral HRM/P&O-ers, waarin op een toegankelijke manier tips, tricks en valkuilen worden besproken. Mark Diebels spreekt regelmatig op congressen en verzorgt regelmatig workshops. Zijn specialismen zijn: de zieke werknemer en re-integratie, ontslag, integriteit op de werkvloer en ongewenste omgangsvormen. Diebels promoveert aan Tilburg University op de juridische aspecten van re-integratie van zieke werknemers.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.