Logo

E-learning: Aan de slag met alle regels voor verlof en vakantie

Over de nieuwste bepalingen rondom o.a. ouderschapsverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof

Opleidingbeeld
De regels rond diverse verlofvormen zijn veranderd. Zo kunnen medewerkers die ouderschapsverlof aanvragen zelf bepalen hoe zij dat invullen. Ook heeft de partner van de moeder tegenwoordig recht op 3 dagen onbetaald verlof bij de geboorte van een kind. Sinds 1 juli 2015 is ook het zorgverlof gewijzigd. Dit en meer verlofvormen worden behandeld in deze online opleiding.

Weet de regels, doe nu de checks, ken de stappen en pas toe!  

De wijzigingen in allerlei verlofregelingen kunnen een behoorlijke impact hebben op de werkzaamheden in uw organisatie. Wat doet u bijvoorbeeld met een medewerker die ouderschapsverlof aanvraagt terwijl hij of zij in een cruciale functie werkzaam is. Kunt u weigeren? Kunt u daarover in overleg? Daarnaast is sinds 1 juli 2015 zowel kortdurend als langdurend zorgverlof voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden mogelijk. Daarmee kan een medewerker ook zorgverlof voor zijn ernstig zieke grootmoeder aanvragen. Kunt u weigeren? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld zijn salaris?

 

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over de (vernieuwde) regels rond vakantie en verlof, ondersteunt u bij de beoordeling van uw eigen praktijk en leert u de nieuwe regels toe te passen. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen.

 

Doelgroep

Deze online opleiding is bedoeld voor HR-professionals die hun kennis over de regels rond vakantie en verlof op niveau willen brengen en er direct in de praktijk mee aan de slag willen gaan. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken. 

 

Aan de slag met vakantie en verlof

In deze opleiding gaat u aan de slag met uiteenlopende situaties van individuele medewerkers. De onderwerpen zijn:

 • Wet en regelgeving vakantie en verlof;
 • Vakantiedagen;
 • Zwangerschaps- en bevallingverlof; 
 • Ouderschapsverlof (artikel 6:1 WAZO);
 • Overige betaalde verlofsvormen;
 • Onbetaald verlof;
 • Langdurend zorgverlof (artikel 5:9 WAZO).

Centrale case

In de opleiding loopt een praktijkcase over een fictieve organisatie als een rode draad door de onderwerpen. De case laat op een aansprekende manier herkenbare praktijksituaties zien waarin uw inbreng en oordeel wordt gevraagd. Zo krijgt u praktisch inzicht in de wet- en regelgeving en leert u deze realistisch toe te passen.  

 

Praktijkopdrachten

De opleiding is erop gericht om u overzicht over de wet- en regelgeving te geven en de vertaling te maken naar praktische kennis voor uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom hebben de opdrachten ook betrekking op uw eigen praktijk. Zo is de baby van een medewerkster direct na de bevalling ziek geworden. U krijgt dan te maken met de Couveuseregeling. Hoe pakt dat uit voor de medewerkster?

 

Naslaginformatie

Bij elk onderdeel in de opleiding krijgt u praktische checklists en naslaginformatie. Die kunt u gebruiken om aan de case te werken en de praktijkopdrachten uit te voeren. De naslaginformatie kunt u op uw eigen computer opslaan, zodat u deze ook kunt gebruiken als u de opleiding heeft afgerond. 

 

Leerdoelen/ resultaten  

Na afronding van deze opleiding:

 • Kent u het de wetten, regels en procedures voor vakantie en verlof;
 • Kunt u de verschillende verlofvormen toepassen in uw praktijk;
 • Weet u wanneer verlofaanvragen strijdig zijn met het organisatiebelang;
 • Heeft u kennis van de belangrijkste artikelen uit de Wet Arbeid en Zorg;
 • Heeft u kennis van de belangrijkste artikelen van de Wet Aanpassing Arbeidsduur;
 • Weet u het verschil tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen;
 • Weet u wanneer een medewerker met langdurend verlof niet terug kan keren in zijn/haar oude functie.

Voordelen

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over de regels van vakantie en verlof en helpt u direct aan de slag te gaan. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u tijd aan de opleiding besteedt.

 

De opleiding is flexibel opgezet en volgt uw leervoorkeur. Zo kunt u meteen de onderwerpen kiezen waar u de meeste behoefte aan heeft. In korte video's behandelen experts de onderwerpen. Met de aangereikte kennis gaat u in de case- en praktijkopdrachten direct aan de slag. Checklists en naslaginformatie geven u verdere ondersteuning. 

 

Zo maakt HR Academy het makkelijk voor u om bij te blijven! 

E-learning eigenschappen breed

Deelname

De gemiddelde tijdsbesteding om de opleiding te doorlopen ligt tussen de 8 en 12 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. Na afronding van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.

 

Gerelateerde online opleidingen

"Aan de slag met...", het nieuwe online leerconcept van HR Academy

Wet- en regelgeving veranderen met regelmaat. Zeker in het arbeidsrecht. Bijblijven is voor u als HR-professional een absolute must. Dat kan kan op vele manieren. De meest efficiënte manier is e-learning. Met de HR Academy online opleidingen ‘Aan de slag met...’ krijgt u de mogelijkheid om op actuele (arbeidsrechtelijke) terreinen uw kennis bij te spijkeren. Kennis die onontbeerlijk is in uw HR-praktijk.

 

U leert online: in uw eigen tijd en tempo, bespaart kosten en ook veel reistijd.

 

Direct toepassen in de praktijk

U krijgt de actuele kennis en informatie op een overzichtelijke manier aangeboden via video’s met handige samenvattingen, naslaginformatie en samengevatte jurisprudentie. De kennis wordt tijdens de opleiding direct in uw eigen praktijk toegepast. Ook gaat u aan de slag met een centrale casus, waar u opdrachten moet uitvoeren die ten grondslag liggen aan wat u heeft geleerd. Zo doorloopt u de opleiding. Aan het eind krijgt u een bewijs van deelname van HR Academy.

 

Duur

De gemiddelde tijdsbesteding om de onderdelen van de opleiding te doorlopen ligt tussen de 6 en 10 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. U heeft drie maanden onbeperkt toegang tot de online opleiding, ook als u deze al heeft afgerond. De praktische naslaginformatie kunt u in pdf-formaat downloaden en ook na afsluiting van de opleiding blijven gebruiken.

In deze opleiding gaat u aan de slag met vakantie en verlof. De opleiding is opgebouwd uit 7 modules. Iedere module bevat naast de introductievideo’s en de centrale case, uitgebreide naslaginformatie en een helder overzicht van relevante jurisprudentie. Aan het einde van deze opleiding:

 • Kent u het wettelijk kader rondom vakantie en verlof;
 • Weet u hoe u de diverse verlofvormen toepast;
 • Kunt u het wettelijk kader toepassen op uw eigen werkpraktijk en de procedures op de juiste manier uitvoeren.

Heeft u tijdens de opleiding vragen, dan kunt u deze stellen aan uw expert Mark Diebels! 

 

Module 1: Introductie

In de introductiemodule maakt u kennis met de leerdoelen en krijgt u inzicht in een aantal belangrijke basisbegrippen rondom problematiek bij vakantie en verlof.

 

Module 2: Wet- en regelgeving

Module 2 geeft informatie over het wettelijk kader. De relevante wetgeving wordt behandeld rondom de Wet Arbeid en Zorg; Wet Aanpassing arbeidsduur; Burgerlijk Wetboek (Boek 7: art.634-645). Aan de hand van deze wet- en regelgeving weet u hoe vakantie en verlof concreet vorm krijgt in uw praktijk.

 

Module 3: Vakantiedagen

Module 3 gaat nader in op de opbouw van vakantiedagen. Wat zijn de wettelijke en wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe bepaalt u de verplichte vrije dagen door de werkgever? En hoe gaat u om met ziekte tijdens vakantie. Ook wordt aandacht besteed aan het vervallen van rechten op vakantiedagen in het kader van het vermijden van stuwmeren.

 

Module 4: Zwangerschaps- en bevallingsverlof

In module 4 behandelt Mark Diebels de ins en outs van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wie betaalt het salaris? Wat gebeurt er als de baby na de bevalling langer in het ziekenhuis moet blijven? Wat betekent dan de Couveuseregeling? En waar heeft de partner van de moeder recht op?

 

Module 5: Ouderschapsverlof

In module 5 wordt nader ingegaan op de (nieuwe) regels rond ouderschapsverlof. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat sinds 1 januari 2015 de werknemer zelf mag  bepalen hoe en wanneer dit verlof opgenomen wordt. Kunt u ouderschapsverlof weigeren? In welke situaties kunt u aanvragen voor ouderschapsverlof bespreekbaar maken? En hoe zit het als er een meerling geboren wordt?

 

Module 6: Overige betaalde verlofvormen

Module 6 geeft een overzicht van de overige verlofvormen: betaald verlof op basis van overeenkomst; calamiteitenverlof; verlof voor ondernemingsraadsleden; kortdurend zorgverlof.

 

Module 7: Onbetaald verlof

Module 7 gaat in op met name het zorgverlof. De regels rond zorgverlof zijn verruimd omdat in de maatschappij steeds meer mantelzorg wordt gegeven aan familieleden. De wet verruimt nu het zorgverlof ook aan bekenden, vrienden, buren enz. In de praktijk krijgt u hier veel meer mee te maken. Hoe gaat u hiermee om? Hoe gaat het met het betalen van loon? En hoe lang mag zorgverlof worden opgenomen?

 

Na het afronden van de modules en het uitvoeren van de toepassingsopdrachten binnen de centrale case ontvangt u een bewijs van deelname. Met de online opleidingen van HR Academy brengt u uw kennis over het nieuwe ontslagrecht direct op niveau. Waar en wanneer dat u uitkomt!

 

Mark Diebels

Sprekersfoto
Arbeidsrechtadvocaat bij KZO|O13 Advocaten
Mr. Dr. Mark Diebels heeft ervaring in het behandelen en oplossen van verschillende arbeidsrechtelijke zaken, zowel individueel als collectief, zowel voor werkgevers, als voor werknemers, zowel voor ondernemingsraden als voor werkgeversorganisaties. Hij heeft veel publicaties over arbeidsrecht, waaronder 20 boeken gericht op vooral HRM/P&O-ers, waarin op een toegankelijke manier tips, tricks en valkuilen worden besproken. Mark Diebels spreekt regelmatig op congressen en verzorgt regelmatig workshops. Zijn specialismen zijn: de zieke werknemer en re-integratie, ontslag, integriteit op de werkvloer en ongewenste omgangsvormen. Diebels promoveert aan Tilburg University op de juridische aspecten van re-integratie van zieke werknemers.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.