Logo

Bouwstenen voor een moderne HR-cyclus

Sturen op performance in veranderende organisaties

Opleidingbeeld
Organisaties zijn ingrijpend aan het veranderen en moeten wendbaarder worden. Dat maakt meer flexibiliteit in beleid, structuren, processen, werk(en) en mensen noodzakelijk. En dus begint de traditionele wijze van gesprekken en beoordelen te wringen. Daarom is een andere inrichting van de HR-cyclus nodig met een continue focus op prestaties en verbetering. In dit seminar leert u met welke bouwstenen u een effectieve HR cyclus inricht die past bij de kenmerken van uw organisatie.
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Info: 6 tot 14 deelnemers
Soort: Seminar

Organisaties veranderen in hoog tempo, want flexibiliteit en wendbaarheid staan centraal. De standaard cao wordt een raam- of minimum cao, de lijn-staf hiërarchie wordt een matrix- of netwerkstructuur wel of niet met vormen van zelforganisatie, functies worden rollen en medewerkers met een vast contract werken zij aan zij met collega’s die zijn ingehuurd.

 

En dus beginnen traditionele wijze van afspraken maken (begin van het jaar) en beoordelen (een jaar later) te wringen. En wat te denken van het onderscheid tussen een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek, een evaluatiegesprek, een loopbaangesprek en andere soorten gesprekken die tussen medewerkers en leidinggevenden worden gehouden? Niet voor niets wordt steeds vaker de roep gehoord met beoordelen te stoppen en worden in veel organisaties initiatieven gestart die ‘goede gesprekken’ tussen leidinggevenden en medewerker moeten bevorderen die leiden tot continue focus op doelen, resultaten en doorlopende verbetering.

 

Veel leidinggevenden hebben het moeilijk hiermee want wat is dat goede gesprek? En wat is je rol als leidinggevende in een context waarin mensen zelf steeds meer regie over werk en leven willen, moeten en kunnen nemen? Bovendien zien mensen elkaar steeds minder door tijd- en plaats onafhankelijk werken en doordat we organiseren en werken in steeds meer wisselende, flexibele en ‘cross border’ teams. En waarover kun en moet je afspraken maken en wat moet en kun je (nog) meten? En hoe bevorder je dat mensen zelf de regie over hun eigen ontwikkeling en performance nemen en het daarbij behorende proces in de HR cyclus? 

 

Leerdoelen
Na het afronden van het seminar heeft u geleerd: 

 • Wat de verschillende bouwstenen en condities voor een effectieve HR cyclus zijn;
 • Wat de ontwikkelingen zijn die (andere) eisen aan de HR cyclus stellen;
 • Welke organisatiekenmerken van invloed zijn op een HR cyclus;
 • Wat onderscheidende kenmerken van een HR cyclus zijn, die passen bij verschillende organisatiekenmerken;
 • Wat veranderingen in uw huidige HR cyclus zouden kunnen zijn, die leiden tot meer effectiviteit.

Doelgroep

Dit seminar is voor HR-professionals die de HR-cyclus willen inzetten als een strategisch instrument. Deelnemers krijgen concepten, modellen en voorbeelden aangereikt om hiermee later aan de slag te gaan in de eigen (huidige) HR cyclus.

 

09.30 uur

Inleiding en doelen deelnemers

10.00 uur

Hoe wij tegenwoordig werken 

 • Medewerkers worden mensen en vakmensen/kenniswerkers
 • Vakmensen regie geven op eigen werk
 • Zelforganisatie en –sturing
 • Rol van leidinggevenden
 • Werken in verschillende rollen en in meerdere projecten
 • Hoe, waar, met wie en wanneer we werken bepalen we zelf!
 • HR cyclus is afhankelijk van aard van de organisatie, van het type werk en mensen en van organisatietype en -cultuur

10.30 uur

Pauze

10.45 uur

De HR cyclus 

 • Wat is een effectieve HR cyclus?
 • De HR cyclus in de organisatie van deelnemers.
 • Wat levert die op en wat zijn knelpunten?
 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Vormen van zelf- en teambeoordeling, 360d/360evaluatie.
 • Tools die het proces ondersteunen. 

11.30 uur

Wanneer en hoe is sturen op input, throughput, output en outcome zinvol? 

 • Factoren die bepalen welke vormen van sturen effectief zijn
 • Wat is effectief om te meten en hoe?
 • Wat voor gesprekken zijn zinvol en wat is daarvan de inhoud?
 • De rol van de leidinggevende en zijn competenties en vaardigheden.
 • Wat kenmerkt een goed gesprek?

12.15 uur

Lunch

13.15 uur

Beleid, werkwijzen en hulpmiddelen voor sturen op performance, inzetbaarheid, ontwikkeling en resultaten 

 • Van competentie ’management’ naar competente mensen
 • Zinnig gebruik maken van competenties en (performance) indicatoren
 • Opzet en gebruik van functieprofielen

14.15 uur

Beoordelen en belonen van prestaties 

 • Hoe kun en wil je prestaties meten
 • Moet salarisontwikkeling afhankelijk van prestaties zijn?
 • Van promotie en/of demotie naar blijvend ontwikkelen maar zowel horizontaal en verticaal (naar boven, beneden en extern)

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Onze nieuwe HR-cyclus 

 • Hoe moet onze nieuwe HR cyclus er nu uit gaan zien?
 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Wat gaan we met onze leidinggevenden doen en hoe doen medewerkers mee?
 • Wat is de inspirerende boodschap voor onze organisatie?

16.15 uur

Afronding

 • Alle vraagstukken van vandaag of die nog niet aan de orde zijn geweest.
 • Vervolg.
 • Evaluatie en afsluiting.

 

Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal consultant en propositiemanager Strategisch HRM bij de Human Capital Group, een van de grootste HRM adviesorganisaties in Nederland. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als HRM-adviseur en heeft onder meer bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgfederatie, Hay Group, Berenschot en Manpower (Right Management) gewerkt. Zijn ervaring betreft met name het ontwikkelen en implementeren van HRM-strategie, HR-professionalisering en talent- en performancemanagement. Jan Tjerk is ontwikkelaar en docent van diverse masterclasses en leergangen in HRM (voor HR Academy) en voorzitter van het Noordelijk HR-netwerk. Verder is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, van de Advisory Board van business school TIAS en van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie.

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.