Logo

Bouwen aan een dynamisch functiehuis (2-daags)

Plan van aanpak voor een passend en up-to-date functiegebouw

Opleidingbeeld
In organisaties lijken functies te veranderen in rollen. Toch blijft er behoefte aan functiehuizen met herkenbare functies. Hoe ziet het functiegebouw dat past bij uw organisatie eruit? En hoe houdt u uw bestaande functiehuis up-to-date? In deze 2-daagse masterclass krijgt u hiervoor de bouwstenen aangereikt en werkt u aan een plan van aanpak voor implementatie van of grootschalig onderhoud aan uw functiehuis.
Datum en locatie: maandag 9 september 2019 om 09:30, NBC Nieuwegein
Vervolgdata: 23 sep
Prijs: € 1690 excl. 21% btw
Info: 6 tot 14 deelnemers

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis: in het kort

 

Wat leert u in deze masterclass?

 

In deze masterclass maakt u kennis met verschillende functie-ontwerpen en waarderingsmethodieken. En u leert de bouwstenen te gebruiken voor het ontwikkelen en onderhouden van een functiehuis, dat: 

 • meebeweegt met veranderingen binnen en rond uw organisatie;
 • zorgt voor de herkenbaarheid van functies en een objectieve waardering en indeling is voor management en medewerkers;
 • een legitimatie vormt van beloningsverschillen;
 • ingebed is in andere HR-instrumenten voor organisatieontwikkeling en performance. 

Daarmee legt u de concrete basis voor een plan van aanpak voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van uw functiehuis. U krijgt daarbij hulp en input van de docent en de andere deelnemers. Samen bespreekt u praktijkvoorbeelden en trekt u lessen die bijdragen aan het uitwerken van uw plan.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass: 

 • U heeft een heldere (toekomst)visie op hoe functiewaardering past in een moderne HR-context en de ontwikkelingen binnen uw organisatie ondersteunt.
 • U stelt een plan van aanpak op om uw functiehuis te bouwen of aan te passen aan de actuele situatie.

En u krijgt als bagage mee:

 • Kennis van (erkende) systemen van functiewaardering en functie-ontwerp.
 • Inzicht in de verschillen en overeenkomsten en welk systeem het beste past bij uw organisatie.
 • Inzicht in de elementen, die het ‘format’ van een functiebeschrijving bepalen.
 • Kennis van de verschillen tussen de diverse soorten functiebeschrijvingen: specifieke en generieke, feitelijke en organieke.
 • Inzicht in de keuze voor een taakgerichte of een resultaatgerichte beschrijving en hoe u een resultaatgerichte beschrijving opstelt.
 • Inzicht in de verschillen tussen functies en rollen en de mogelijkheden van een rollenhuis.

 

Hoe leert u in deze masterclass?

 

Blended learning Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus én twee opleidingsdagen op locatie.
Twee opleidingsdagen In de twee opleidingsdagen draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit het online deel.
eCampus De eCampus geeft met video's en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over uw eigen organisatie.
Persoonlijk actieplan Tijdens de masterclass stelt u een persoonlijk actieplan op en een plan van aanpak voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van uw functiehuis.
Virtual classroom Drie weken na de opleiding komt u weer online samen in een virtual classroom om implementatievragen te bespreken.

 


Voor wie is deze masterclass?

 

Deze masterclass is zeker geschikt als u zich hierin herkent:

 • U bent verantwoordelijk voor het functiehuis binnen uw organisatie en u geeft sturing aan het bouwen of onderhouden ervan.
 • U wilt weten hoe u het functiegebouw en de functiebeschrijvingen up-to-date kunt houden om mee te bewegen met veranderingen binnen en rond uw organisatie.
 • U wilt aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak om uw functiehuis te ontwikkelen of aan te passen aan de actuele omstandigheden binnen de organisatie.

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis: programma 


Docent: Wilma van Vuuren 

 

In deze 2-daagse masterclass krijgt u inzicht in verschillende functiewaarderingssystemen, functie-ontwerpen, functiehuizen en de ontwikkeling van functies naar rollen. Na afloop bent u klaar om op eigen kracht de (ver)bouw van uw functiehuis in gang te zetten.

 

Naast het verkrijgen van kennis en het opdoen van vaardigheden werkt u in deze 2-daagse masterclass – samen met de docenten en andere deelnemers - aan een persoonlijk actieplan en een plan van aanpak voor implementatie of grootschalig onderhoud van uw functiehuis. 

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis - eCampus

 

2 weken voor Dag 1 - Openstelling eCampus

HR Academy eCampusDe HR Academy eCampus is het online deel van de opleiding. De eCampus:

 • Biedt u basiskennis en achtergrondinformatie met video’s, artikelen en downloads.
 • Bevat opdrachten over uw organisatie.
 • Helpt u met de voorbereidingen op de opleidingsdagen.
 • Bevat opdrachten voor op de opleidingsdagen.
 • Begeleidt u door de hele 'leerreis' van de opleiding.

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis - Dag 1

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma


Aandacht voor:

 • Introductie en leerdoelen voor persoonlijk actieplan van deelnemers
 • Inzicht in functie-ontwerp
 • Verschillende systemen van functiewaardering
 • Verschillende vormen en typen functiebeschrijvingen en toepassingen
 • Do's en don'ts bij beschrijven van functies

 

HR Academy eCampus Bespreking van opdrachten uit de eCampus.

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

Aandacht voor:            

 • De inzet van functiebeschrijvingen voor meer dan alleen beloning
 • Implementatie of actualisatie van het functiebouwwerk
 • Van functies naar rollen?

 

Aan de slag met uw persoonlijk actieplan

 • Welke doelen wilt u bereiken?
 • Wat is uw analyse?
 • Wat is uw strategie (voor de aanpak)?
 • Wat gaat u concreet doen en met wie?

 

HR Academy eCampus Bespreking huiswerkopdrachten uit de eCampus.

 

17.00 uur - Afsluiting

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis - Dag 2

 

09.00 uur - Ontvangst

09.30 uur - Start van het ochtendprogramma


HR Academy eCampus Behandeling huiswerkopdrachten uit de eCampus.

 

Plan van aanpak voor implementatie of grootschalig onderhoud van uw functiehuis

 

 • Presentatie per deelnemer
 • Feedback van docent en deelnemers
 • Do's & don'ts

 

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

Aandacht voor:           

 • Juiste format voor jouw plan van aanpak
 • Omgaan met stakeholders
 • De toekomst van functiewaardering

 

17.00 uur - Afsluiting

 

 

Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis - Virtual Classroom

 

3 weken na Dag 2 - Online bijeenkomst in de virtual classroom vanuit de eCampus

HR Academy eCampus U kunt deelnemen aan een online bijeenkomst van circa 1 uur met de docent en andere deelnemers. Hierin kunt u:

 • Vragen stellen over de onderdelen uit de opleiding.
 • Implementatievragen voorleggen aan de docent en de andere deelnemers.
 • Ervaringen delen met elkaar. 

 

 

 

 

 

Locatie
NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein (bereken route)


Plattegrond

Wilma van Vuuren

Sprekersfoto
Principal Consultant Human Capital Group
Wilma van Vuuren is HR-professional, zowel als consultant, projectmanager en manager. Haar expertise is het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend pakket van personeelsinstrumenten gericht op besturing van de organisatie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.