Logo

Best practices in talentmanagement

Lessons learned van Enexis, Fontys Hogescholen en Libra

Opleidingbeeld
Hoe breng je talenten van medewerkers in kaart en hoe zet je dit om in effectief beleid? Leg je daarbij de focus op een selecte groep of richt je je op het complete personeelsbestand? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers hun eigen talenten kennen en de regie nemen in hun ontwikkeling? En hoe maak je een succes van talentontwikkeling op teamniveau? Dit middagseminar biedt u best practices in duurzaam talentmanagement van Enexis, Fontys en Libra Revalidatie & Audiologie.
Datum en locatie: dinsdag 10 december 2019 om 13:30, Amsterdam Art Center Amsterdam
Prijs: € 490 excl. 21% btw
Soort: Event

Best practices in talentmanagement: in het kort

 

Wat leert u in het middagseminar?

Het optimaal benutten van de talenten van medewerkers helpt uw organisatie haar doelstellingen te behalen. Waarom? Omdat medewerkers vanuit hun kracht werken en daardoor een betere bijdrage kunnen leveren aan uw organisatie. Organisaties die inzetten op het mobiliseren én stimuleren van talent bij al hun medewerkers (inclusief talentmanagement), blijken veel succesvoller. Ook zijn er instrumenten om - naast talentontwikkeling op individuele basis - meer in te zetten op talenten binnen teams.

 

In dit middagseminar laten HR-collega’s van Enexis, Fontys Hogescholen en Libra Revalidatie & Audiologie u zien hoe zij invulling geven aan duurzaam talentmanagement binnen hun organisatie.

 

Dit neemt u mee aan het eind van de middag:

 • u doet inspiratie op voor uw eigen beleid op het gebied van talentmanagement;
 • HR-collega’s laten zien hoe zij talentmanagement hebben vertaald in concreet beleid en wat de resultaten zijn;
 • u krijgt tips hoe u binnen uw eigen organisatie een effectief talentmanagementprogramma kunt opzetten;
 • u krijgt inzicht in de valkuilen en succesfactoren op het gebied van talentmanagementbeleid.

 

 

Voor wie is het middagseminar?

Samen met Marian Thunnissen, specialist duurzaam talentmanagement en lector verbonden aan Fontys Hogeschool, geven HR-collega’s van Enexis, Fontys en Libra Revalidatie u een kijkje in de keuken. Tijden dit middagseminar leert u dus uit de eerste hand van vakgenoten!

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u interessant:

 • U wilt het beleid op het gebied van talentmanagement van uw organisatie verder optimaliseren.
 • U wilt concreet aan de slag met talentmanagement en wilt geïnspireerd worden door collega’s uit het vak.
 • U bent verantwoordelijk voor talentmanagement en u zoekt een nieuwe aanpak.

 

Best practices in talentmanagement: programma

 

In dit middagseminar laten HR-collega’s van Enexis, Fontys Hogeschool en Libra Revalidatie & Audiologie u zien hoe zij invulling geven aan duurzaam talentmanagement binnen hun organisatie.

 

13.00 uur – Ontvangst

 

13.30 uur - Opening door middagvoorzitter Marian Thunnissen: de dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling

 • Waarom is het belangrijk een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk voor effectief talentbeleid?
 • Wat is de invloed van de context en actoren in die context op de ontwikkeling en uitvoering van talentbeleid?

14.00 uur - Best practice Libra Revalidatie & Audiologie: op pad met talenten – Linda Hoogkamp en Caroline Schafrat

 • Hoe zet je een beleid van zelfsturing met talentmanagement als centraal thema op?
 • Hoe stimuleer je medewerkers hun talenten te ontdekken en in te zetten?
 • Wat zijn de valkuilen, succesfactoren en lessons learned in dit proces?

14.45 uur - Pauze

 

15.00 uur - Best practice Fontys Hogescholen: duurzame talentontwikkeling vanuit medewerkersperspectief – Katja Pardoen

 • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers hun talenten kennen, ontwikkelen en benutten?
 • In welke werkomgeving komt talent het beste tot wasdom?
 • Wat zijn de voordelen van een inclusieve talentbenadering?
 • Hoe maak je een succes van talentontwikkeling binnen teams?
 • Hoe kunnen medewerkers anticiperen op ontwikkelingen in hun vakgebied en op de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan de organisatie de medewerker ondersteunen zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker te ondergraven?

15.45 uur - Best practice Enexis: duurzame inzetbaarheid van talent – Marianne Francois

 • Enexis kent een verouderde leeftijdsopbouw (veel 55+). Daardoor is er ook weinig stimulans bij medewerkers om na te denken over hun eigen talenten.
 • Enexis gebruikt organisatieverandering als middel om medewerkers het gevoel van urgentie te geven om na te denken over hun eigen talenten. Dat kan bijvoorbeeld in het geval van het reorganiseren van een afdeling.
 • Met deze zogenaamde “talentmomenten” worden medewerkers begeleid door coaches. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik.
 • Dat moet leiden naar meer gebruik van het opleidings- en talentencentrum. 
 • En daardoor naar functies binnen en buiten de organisatie die aansluiten op de gedetecteerde talenten van de medewerker.
 • Een belangrijke rol speelt het leiderschap binnen de organisatie. Met name het gedrag van leidinggevenden moet hierdoor veranderen. Van inactief naar pro actief leidinggeven.

 

16.30 uur - Samenvatting, afsluiting en netwerkborrel

Locatie: Amsterdam Art Center

  

Amsterdam Art CenterLocatie
Amsterdam Art Center
23 Donauweg
1043 AJ Amsterdam (bereken route)


Plattegrond

Marian Thunnissen

Sprekersfoto
Lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogescholen HRM en Psychologie
Zij doet onderzoek naar het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent.

Katja Pardoen

Sprekersfoto
Beleidsmedewerker bij het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling van Fontys Hogescholen

Marianne Francois

Sprekersfoto
Beleidsadviseur I De toekomst van werk I arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden bij Enexis

Caroline Schafrat

Sprekersfoto
Leidinggevende kenniscentrum bij Libra Revalidatie & Audiologie

Linda Hoogkamp

Sprekersfoto
Beleidsmedewerker P&O bij Libra Revalidatie & Audiologie
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.