Logo

Best practices in Strategische Personeelsplanning

Kijkje in de keuken bij GVB, Avebe en ABN AMRO

Opleidingbeeld
Heeft u zicht op uw toekomstige gewenste formatie, hoe die opgebouwd moet zijn en wat de verhouding moet zijn tussen vast en flexibel? Weet u ook wat er straks aan medewerkers in huis is en met welke kritieke competenties? Kortom: houdt u zich voldoende bezig met strategische personeelsplanning (SPP)? Neem een kijkje in de keuken bij GVB, Avebe en ABN AMRO en leer van hoe zij hun toekomst sturen met SPP.

Best practices in Strategische Personeelsplanning: in het kort

 

Wat leert u in het middagseminar?

De economische groei zet door, de arbeidsmarkt wordt rap krapper. Talent wordt schaars, automatisering maakt banen overbodig en tijdelijke contracten en langer doorwerken worden de norm. De veranderende markt en nieuwe technologieën hebben grote invloed op de inrichting van organisaties. Het is noodzakelijk dat organisaties zich met SPP voorbereiden op nieuwe omstandigheden. Met de praktijkcases van Avebe, GVB en ABN AMRO krijgt u inspirerende voorbeelden:

 • Avebe: feitelijke onderbouwing van SPP 
 • GVB: kwantitatief strategisch personeelsplanning Model
 • ABN AMRO: fact based HR, strategic workforce management en people analytics

Dit neemt u mee aan het einde van de middag:

 • wat de successen en valkuilen zijn bij het implementeren van strategische personeelsplanning;
 • welke redenen ten grondslag hebben gelegen aan het opstellen van een gestructureerd SPP-plan binnen deze drie organisaties;
 • op welke manier zij het plan in de praktijk hebben vormgegeven;
 • welke disciplines binnen de organisatie bij het plan zijn betrokken;
 • op welke manier de continuïteit van het plan wordt bewaakt.

 

Bekijk het programma 

 

 

Voor wie is het middagseminar?

Voorafgaand aan de praktijkvoorbeelden geeft dagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra aan waarom strategische personeelsplanning noodzakelijk is voor de continuïteit van organisaties, met name vanuit het perspectief van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt: 

 • U bent binnen de organisatie verantwoordelijk voor workforce planning.
 • U wilt leren van andere organisaties om te zien wat toepasbaar is voor uw eigen organisatie.
 • U wilt op de hoogte zijn van nieuwe toepassingen en modellen voor SPP.

Best practices in Strategische Personeelsplanning: programma

 

13.00 uur - Ontvangst

 

13.30 uur - Opening en bijdrage van middagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra

 • Waarom is strategische personeelsplanning noodzakelijk voor de continuïteit van organisaties?
 • Wat is de impact van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen?

 

14.00 uur - Case Avebe – Marc van der Aa

 • Hoe onderbouw je SPP met harde data?
 • Hoe zet je digitale tools in om de gewenste situatie (zowel kwantitatief als kwalitatief) te vergelijken met de huidige situatie?
 • Hoe gaat Avebe met de hoge gemiddelde leeftijd van het personeel in een krimpregio om met SPP?
 • Wat betekent een veranderende manier van werken door technologische ontwikkelingen, anders organiseren van bedrijfsprocessen en andere vereisten aan vaardigheden en kennis van mensen voor SPP?
 • Welke scenario’s passen er bij de toekomstige visie, wat verwacht de klant, met welke interne en externe invloeden moet je rekening houden?

  

14.45 uur - Pauze

 

15.00 uur - Case GVB – Michael Otto

 • Het kwantitatief strategisch personeelsplanning Model bij GVB 
 • Hoe doet GVB op basis van dit model voorspellingen met betrekking tot de inzet van personeel?
 • Hoe achterhaal je de juiste data om tot betrouwbare voorspellingen te komen?
 • Hoe neem je hierin veranderende omstandigheden mee? Zo zal de ingebruikname van de Noord-Zuid lijn ingrijpende consequenties hebben voor het personeel van alle modaliteiten.

 

15.45 uur - Case ABN AMRO - Stijn de Vries 

 • Wat betekent fact based HR voor ABN AMRO?
 • Welke relatie heeft dit met strategic workforce management en people analytics?
 • Hoe draagt dit bij aan het ondersteunen van grote strategic workforce management trajecten?

 

16.30 uur - Vragen/discussie

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Michael Otto

Sprekersfoto
Manager Projectbureau bij GVB Rail Services
Michael Otto is manager Projectbureau bij GVB Rail Services. Hij is verantwoordelijk voor het Projectbureau (ca. 40 fte). Core business: planning, voorbereiding, calculatie, engineering, projectleiding en projectbeheersing van railinfrastructuur (tram en metro) projecten in Amsterdam. Lid van managementteam Rail Services.

Marc van der Aa

Sprekersfoto
HR Business Informatie Analist bij Avebe
Marc van der Aa is HR Business Informatie Analist bij Avebe. Hij voelt zich op zijn gemak als schakel tussen IT en de business. Daarnaast participeert hij als procesdeskundige/projectleider in strategische projecten en denkt hij mee over de meest recente ontwikkelingen, innovaties en organisatiewijzigingen.

Stijn de Vries

Sprekersfoto
Product owner van Strategic Workforce Management
Stijn de Vries is sinds zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg (Personeelwetenschappen) werkzaam in HR als HR adviseur, Hoofd P&O en HR Manager voor uiteenlopende organisaties zoals het Kadaster, het Erasmus MC, Comfort Card en DuPont. DuPont en daarna de overstap naar Fortis Bank in 2004 kenmerkten zich door een internationaal werkveld en brede HR-rollen. Toen Fortis als onderdeel van een consortium ABN AMRO bank overnam werd Stijn onderdeel van het M&A team dat de integratie voor Fortis Bank moest leiden op het gebied van HR. Na het uiteindelijke samengaan van Fortis Bank Nederland en ABN AMRO volgende functies als HR Manager Retail Banking en HR Manager Private Banking. Na een aantal (deels internationale) projecten is hij sinds ruim 2 jaar werkzaam binnen HR Analytics, alwaar hij de product owner is van Strategic Workforce Management (SWM) en organisatieonderdelen ondersteunt in SWM-trajecten.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.