Logo

Best practices in performance management

Vernieuwing van de HR-cyclus bij Deloitte, Eneco en gemeente Hollands Kroon

Opleidingbeeld
Steeds meer organisaties constateren dat de traditionele HR-cyclus niet meer werkt. Medewerkers willen meer eigen regie over hun werk, maar dit proces moet wel goed worden begeleid vanuit HR. Dat kan door gebruik van effectieve technologie, maar ook door het leveren van continue feedback en effectief voeren van het aloude gesprek. Dit Kijkje in de keuken biedt u best practices in performance management bij Eneco, Deloitte en gemeente Hollands Kroon.

Op vaste punten in het jaar het beoordelings- en functioneringsgesprek voeren als onderdeel van de HR-cyclus ligt bij diverse organisaties onder vuur. Performance management op basis van doorlopende feedback en ondersteund door coaching draagt bij aan betere prestaties van mensen en organisaties. 

 

Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Tools zoals e-feedback maken het mogelijk om het werk optimaal te organiseren, (informatie) te delen en samen te leren. Maar dit heeft ook zijn beperkingen. Tijdens dit Kijkje in de keuken laten collega’s zien hoe zij een nieuwe aanpak op het gebied van performance management in hun eigen organisatie hebben gerealiseerd, hoe de ervaringen tot nu toe zijn en tegen welke praktische problemen zij bij de invoering zijn aangelopen.

 

Ogenschijnlijke paradox

Middagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra gaat in op het nieuwe organiseren en wat dat betekent voor de steeds grotere eigen verantwoordelijkheid van mensen en de regie over hun eigen werk. Organisaties worden zo complex dat de ‘aansturing’ ervan, d.w.z. het organiseren en het bereiken van resultaten, alleen nog maar kan door juist niet aan te sturen, maar door mogelijk te maken dat mensen hun werk kunnen doen. Die ogenschijnlijke paradox is een van de grote uitdagingen voor managers en HR-professionals. 

 

Feedback en gesprek

Franca van Cleef van Deloitte neemt u mee in hoe Deloitte een geavanceerd systeem van performance management voor de medewerkers heeft gerealiseerd. In eerste aanleg met gebruik van technologie; later is men daarvan teruggekomen en ligt de regie veel meer bij de medewerker zelf, waarbij de leidinggevende een centrale rol speelt. Dit alles vanuit het principe dat coaching een prominente rol speelt in de ontwikkeling van medewerkers. Kort gezegd: op regelmatige wijze geven (en vragen) van persoonlijke feedback en frequent met elkaar in gesprek zijn over hoe het gaat. 

 

In de gemeente Hollands Kroon worden geen functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden. Een aantal jaar geleden is de gemeente gestart met resultaatgesprekken aan het begin van het jaar, voortgangsgesprekken halverwege en aan het eind van het jaar het afvinken van de behaalde resultaten. Corine Hansen neemt u mee in de volgende stap: de directie gaat straks de resultaatgesprekken niet meer houden met de teams, maar de medewerkers in het team gaan die voortaan met elkaar houden. 

 

Hoewel performance management bij Eneco in eerste aanleg werd ondersteund door methodieken en systemen, toont Ruud Verbeek aan dat dit niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Bij Eneco staat nu 'Heb ’t er echt over' centraal. Voorheen zat men vast in een standaardproces van beoordelen en belonen. Eneco heeft vervolgens zoveel mogelijk methodieken en systemen over boord gezet en de focus gelegd op continue dialoog over prestaties, gedrag en ontwikkeling. Er is daarbij ook veel tijd en aandacht gegaan naar communicatie en activatie onder de vlag van 'Heb ’t er echt over'. De nieuwe aanpak is na drie jaar volledig omarmd door de organisatie. 

 

Resultaten

Dit inspirerende Kijkje in de keuken biedt u: 

  • inzicht in de rol die technologie kan bieden bij het verbeteren van prestaties van medewerkers;
  • lessons learned over de nadelen die technologie met zich kan meebrengen in het proces van performance management;
  • best practices op het gebied van continue feedback, coaching en gespreksvoering in het kader van performance management;
  • inspiratie door succesvolle toepassingen bij collega’s.

Doelgroep

Dit Kijkje is bestemd voor HR-professionals die zich willen verdiepen in nieuwe, moderne vormen van performance management die uitgaan van de eigen regie van medewerkers en wat de rol van nieuwe technologieën hierin kan zijn.

13.00 uur

Ontvangst

 

13.30 uur

Opening en bijdrage van middagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra

 

14.00 uur

Deloitte: Gesprekken als kern van performance management – Franca van Cleef

 

14.45 uur

Pauze

 

15.00 uur

Hollands Kroon: Eigenaarschap performance ligt in het team – Corine Hansen

 

15.45 uur

Eneco: Terug naar de bedoeling! - Ruud Verbeek

 

16.30 uur

Samenvatting, vragen en discussie

 

17.00 uur

Borrel

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Franca van Cleef

Sprekersfoto
Ontwikkelaar van producten en beleid
Franca van Cleef is Specialist Performance & Reward bij Deloitte. Als specialist Performance & Reward is zij verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van Performance Management en arbeidsvoorwaarden bij Deloitte. Tevens adviseert zij HR collega’s en overige stakeholders op deze onderwerpen. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als Compensation & Benefits specialist, HR Adviseur en Resource Manager.

Ruud Verbeek

Sprekersfoto
Senior HR Business Partner bij Eneco
Ruud Verbeek is Senior HR Business Partner bij Eneco. Na zijn studie Sociologie is hij bij Albert Heijn en Etos gestart en heeft gewerkt in diverse operationele HR-rollen. Op zoek naar een plek waar hij meer kon bijdragen aan de groei van mensen en meer maatschappelijk kon bijdragen, belandde hij twee en een half jaar gelden bij Eneco. Daar werkt(e) hij als HR Business Partner voor verschillende afdelingen, waaronder de Business Unit Warmte & Koude en de stafafdelingen Strategie, Operational Excellence, Merging & Acquisition en Public Affairs. Tevens is hij binnen Eneco actief betrokken bij de invoering van de innovatieve prestatiemanagement methodiek.

Corine Hansen

Sprekersfoto
Strategisch Organisatie adviseur bij Gemeente Hollands Kroon
Corine Hansen is strategische organisatieadviseur bij de Gemeente Hollands Kroon, een fusiegemeente (sinds 2012) in de kop van Noord-Holland waar onder meer Anna Paulowna, Den Oever, Wieringerwerf en Middenmeer deel van uitmaken. Ze is nauw betrokken geweest bij het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie om meer maatschappelijke initiatieven vanuit de burgers te laten slagen.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.