Logo

Best practices in performance management

Vernieuwing van de HR-cyclus bij ING, Deloitte en Eneco

Opleidingbeeld
Steeds meer organisaties constateren dat de traditionele HR-cyclus niet meer werkt. Medewerkers willen meer eigen regie over hun werk, maar dit proces moet wel goed worden begeleid vanuit HR. Dat kan door gebruik van effectieve technologie, maar ook door het leveren van continu feedback en effectief voeren van het aloude gesprek. Dit Kijkje in de keuken biedt u best practices in performance management bij Eneco, ING en Deloitte.
Datum en locatie: dinsdag 9 oktober 2018 om 13:00, Amsterdam Art Center Amsterdam
Prijs: € 490 excl. 21% btw I Early bird € 390,- excl. 21% btw geldig t/m 17 augustus 2018
Soort: Event

Op vaste punten in het jaar het beoordelings- en functioneringsgesprek voeren als onderdeel van de HR-cyclus ligt bij diverse organisaties onder vuur. Performance management op basis van doorlopende feedback en ondersteund door coaching draagt bij aan betere prestaties van mensen en organisaties. 

 

Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Tools zoals e-feedback maken het mogelijk om het werk optimaal te organiseren, (informatie) te delen en samen te leren. Maar dit heeft ook zijn beperkingen. Tijdens dit Kijkje in de keuken laten collega’s zien hoe zij een nieuwe aanpak op het gebied van performaance management in hun eigen organisatie hebben gerealiseerd, hoe de ervaringen tot nu toe zijn en tegen welke praktische problemen zij bij de invoering zijn aangelopen.

 

Ogenschijnlijke paradox

Middagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra gaat in op het nieuwe organiseren en wat dat betekent voor de steeds grotere eigen verantwoordelijkheid van mensen en de regie over hun eigen werk. Organisaties worden zo complex dat de ‘aansturing’ ervan, d.w.z. het organiseren en het bereiken van resultaten, alleen nog maar kan door juist niet aan te sturen, maar door mogelijk te maken dat mensen hun werk kunnen doen. Die ogenschijnlijke paradox is een van de grote uitdagingen voor managers en HR-professionals. 

 

ING zit midden in een transformatie van een traditionele bank naar een bedrijf dat bankdiensten aanbiedt om klanten te helpen hun doelen te realiseren op zakelijk en privé-vlak. Performance management is een van de manieren om daaraan vorm te geven. Martijn Mark van ING gaat in zijn bijdrage in op de ontwikkeling van performance management binnen ING vanuit een ‘global & local’ perspectief. Hoe performance management past (of nog niet past) in de nieuwe manier van werken bij de bank. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat hij zien wat er zo leuk maar ook belangrijk is aan het vak. 

 

Feedback en gesprek

Franca van Cleef van Deloitte neemt u mee in hoe Deloitte een geavanceerd systeem van performance management voor de medewerkers heeft gerealiseerd. In eerste aanleg met gebruik van technologie; later is men daarvan teruggekomen en ligt de regie veel meer bij de medewerker zelf, waarbij de leidinggevende een centrale rol speelt. Dit alles vanuit het principe dat coaching een prominente rol speelt in de ontwikkeling van medewerkers. Kort gezegd: op regelmatige wijze geven (en vragen) van persoonlijke feedback en frequent met elkaar in gesprek zijn over hoe het gaat. 

 

Hoewel performance management bij Eneco in eerste aanleg werd ondersteund door methodieken en systemen, toont Sanna van der Wijst aan dat dit niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Bij Eneco staat nu 'Heb ’t er echt over' centraal. Voorheen zat men vast in een standaardproces van beoordelen en belonen. Eneco heeft vervolgens zoveel mogelijk methodieken en systemen over boord gezet en de focus gelegd op continue dialoog over prestaties, gedrag en ontwikkeling. Er is daarbij ook veel tijd en aandacht gegaan naar communicatie en activatie onder de vlag van 'Heb ’t er echt over'. De nieuwe aanpak is na drie jaar volledig omarmd door de organisatie. 

 

Resultaten

Dit inspirerende Kijkje in de keuken biedt u: 

  • inzicht in de rol die technologie kan bieden bij het verbeteren van prestaties van medewerkers;
  • lessons learned over de nadelen die technologie met zich kan meebrengen in het proces van performance management;
  • best practices op het gebied continue feedback, coaching en gespreksvoering in het kader van performance management;
  • inspiratie door succesvolle toepassingen bij collega’s.

Doelgroep

Dit Kijkje is bestemd voor HR-professionals die zich willen verdiepen in nieuwe, moderne vormen van performance management die uitgaan van de eigen regie van medewerkers en wat de rol van nieuwe technologieën hierin kan zijn.

13.00 uur

Ontvangst

 

13.30 uur

Opening en bijdrage van middagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra

 

14.00 uur

Deloitte: Gesprekken als kern van performance management – Franca van Cleef

 

14.45 uur

Pauze

 

15.00 uur

Performance management binnen ING vanuit een ‘global & local’ perspectief – Martijn Mark

 

15.45 uur

Eneco: Terug naar de bedoeling! - Sanna van der Wijst

 

16.30 uur

Samenvatten, vragen en discussie

 

17.00 uur

Hapje/drankje

Locatie
Amsterdam Art Center
23 Donauweg
1043 AJ Amsterdam (bereken route)


Plattegrond

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal HR consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal consultant en propositiemanager Strategisch HRM bij de Human Capital Group, een van de grootste HRM adviesorganisaties in Nederland. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als HRM-adviseur en heeft onder meer bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgfederatie, Hay Group, Berenschot en Manpower (Right Management) gewerkt. Zijn ervaring betreft met name het ontwikkelen en implementeren van HRM-strategie, HR-professionalisering en talent- en performancemanagement. Jan Tjerk is ontwikkelaar en docent van diverse masterclasses en leergangen in HRM (voor HR Academy) en voorzitter van het Noordelijk HR-netwerk. Verder is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, van de Advisory Board van business school TIAS en van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie.

Franca van Cleef

Sprekersfoto
Ontwikkelaar van producten en beleid
Franca van Cleef is Specialist Performance & Reward bij Deloitte. Als specialist Performance & Reward is zij verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van Performance Management en arbeidsvoorwaarden bij Deloitte. Tevens adviseert zij HR collega’s en overige stakeholders op deze onderwerpen. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als Compensation & Benefits specialist, HR Adviseur en Resource Manager.

Sanna van der Wijst

Sprekersfoto
Manager Transformatie
Sanna van der Wijst is als manager Transformatie verantwoordelijk voor organisatie veranderprogramma’s binnen Eneco Groep. Zij heeft de afgelopen 16 jaar verschillende rollen vervult, waaronder manager van het callcenter. Daarnaast was ze verantwoordelijk voor de succesvolle verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor en het invoeren van het nieuwe werken. Sinds 6 jaar is ze werkzaam bij HR. Ze heeft hier verschillende programma’s geleid waaronder een aantal overnames, reorganisaties en ook de invoering van de innovatieve prestatiemanagement methodiek.

Martijn Mark

Sprekersfoto
Expert Lead Performance Management
Martijn Mark studeerde rechten aan de Universteit van Amsterdam. Sinds 1991 is hij werkzaam bij ING in diverse rollen. Momenteel is hij verantwoordelijk voor Performance Management bij ING Nederland.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.