Logo

Best practices in diversiteitsbeleid en inclusie

Succes behalen met diversiteit bij Leaseplan, Rabobank en Woonstad Rotterdam

Opleidingbeeld
Diversiteit in teams leidt tot betere organisatieresultaten. Maar het gaat niet vanzelf, dus is beleid onontbeerlijk. Tegelijkertijd is het een controversieel onderwerp, want leidt het niet tot ongewenst voorkeursbeleid? En hoe bied je daarnaast ruimte voor mensen met een beperking in het kader van inclusief personeelsbeleid? Leer van best practices van Leaseplan, Rabobank en Woonstad Rotterdam.

Best practices in diversiteitsbeleid en inclusie: in het kort

 

Wat leert u in het middagseminar?

Wat zijn de personele gevolgen van een verplicht quotum voor vrouwen in topposities? Is de personeelssamenstelling van veel organisaties wel een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving? Kwesties waar veel organisaties mee worstelen. En dan moet u vanwege de Banenafspraak in het kader van de Participatiewet er ook nog voor zorgen dat u voldoende mensen aanneemt met een arbeidsbeperking.

 

Op dit middagseminar leert u hoe drie organisatie succesvol diversiteitsbeleid en inclusie hebben doorgevoerd in hun organisatie: Leaseplan, Rabobank en Woonstad Rotterdam.

 

Dit neemt u mee aan het eind van de middag:

 • U leert wat een actief diversiteitsbeleid uw organisatie oplevert;
 • U krijgt inzicht in hoe diversiteit en inclusie in de praktijk wordt geïmplementeerd;
 • U weet hoe u kunt voldoen aan de eisen van de Participatiewet en wat de mogelijkheden zijn van aansluiting bij het Charter Diversiteit.

 

 

 

 

Wat neemt u als bagage mee?

Deniece von Harras, diversiteitsexpert en zakenvrouw van het jaar in Rotterdam, treedt tijdens dit middagseminar op als voorzitter. Zij geeft toelichting op de voordelen en resultaten van een actief diversiteitsbeleid: een groter aanbod van talent, meer innovatie, blijere klanten en meer maatschappelijke betrokkenheid.

 

Als extra bagage neemt u op dit middagseminar mee:

 • De mogelijkheden om met diversiteitsbeleid de employee journey voor uw medewerkers te verbeteren;
 • Inzicht in hoe beleid op dit gebied bijdraagt aan de missie en resultaten van uw organisatie;
 • Een kijkje in de keuken bij organisaties die aantoonbaar resultaten hebben bereikt met diversiteit en een inclusief personeelsbeleid.

Voor wie is het middagseminar?

Voor HR is diversiteit een belangrijk agendapunt. Organisaties moeten werk maken van diversiteit en dus is HR in de lead. Voor HR-professionals die daarmee aan de slag gaan is dit middagseminar een inspirerende start. 

 

In de volgende situaties is dit middagseminar zeker voor u geschikt:

 • U bent een HR-professional of lijnmanager en u wilt aan de slag met een actief diversiteitbeleid in uw eigen organisatie. 
 • U bent verantwoordelijk voor inclusie en diversiteit in uw organisatie en u zoekt inspiratie voor het opzetten van diversiteitsbeleid.
 • U zoekt praktische informatie over wat diversiteit en inclusie allemaal kan betekenen en waarom het van belang is om dit te managen.

Best practices in diversiteitsbeleid en inclusie: programma

Tijdens dit middagseminar krijgt u een kijkje in de keuken bij LeasePlan, Rabobank en Woonstad Rotterdam. Zij delen hun lessons learned met u en laten zien wat een actief diversiteitsbeleid en inclusie de organisatie kan opleveren.

 

13.00 uur - Ontvangst

 

13.30 uur – Opening door middagvoorzitter Deniece von Harras

 • Bedrijven en organisaties op een innovatieve manier laten kijken naar diversiteit en inclusie.
 • Waarom diversiteit en inclusie belangrijk is voor een organisatie.
 • Hoe inclusie geïncorporeerd kan worden.

14.00 uur – Case Leaseplan – Tessa Peetom

 • De wereldwijde kansen en uitdagingen van centraal begeleide Diversity & Inclusion 
 • Beleid op hoofdlijnen
 • Raamwerk voor verdergaande implementatie
 • De employee journey: gelijke kansen/zichzelf zijn

14.45 uur - Pauze

 

15.00 uur - Case Woonstad Rotterdam – Anneke Mosman 

 • Meer creativiteit en het beter realiseren van missie en resultaten voor een organisatie.
 • Kwaliteiten en talenten benutten en waarderen - ongeacht religie, geslacht, afkomst en geaardheid
 • Realisatie van participatiebanen
 • Actieve deelname aan diversiteitsnetwerken: kennisuitwisseling en delen van good practices
 • Redenen om Charter Diversiteit te ondertekenen

15.45 uur – Case Rabobank - Roeli Pot

 • Streefcijfers voor diversiteit in (top)management
 • Diversiteit als uitgangspunt bij invulling vacatures
 • Met divers personeel beter aansluiten bij klantwensen

16.30 uur - Samenvatting door middagvoorzitter met aansluitend borrel

Deniece von Harras

Sprekersfoto
Diversiteitsexpert
Als diversiteitsexpert, zakenvrouw van het jaar 2017 in Rotterdam en vrouwelijk business influencer met meer dan 14.000 volgers online wordt Deniece von Harras regelmatig gevraagd als spreker, jurylid, dagvoorzitter en presentator. Zij werkte recentelijk voor opdrachtgevers in het bedrijfsleven zoals Coca Cola, KPN, Ziggo Zakelijk, MINI, FORD, Gemeente Rotterdam, Kamer van Koophandel, Rabobank, Register Belastingadviseurs en organiseert in eigen productie diverse marketing events. Deniece is gespecialiseerd in genderdiversiteit door personal branding en corporate branding én het verbinden van vrouwelijke ondernemers.

Tessa Peetoom

Sprekersfoto
International HR Project Manager bij Leaseplan
Tessa Peetoom is International HR Project Manager bij Leaseplan. LeasePlan opereert in 32 landen. Daardoor is er een grote diversiteit aan culturen en achtergronden in de lokale en centrale teams. Maar inclusie wordt wereldwijd nog altijd verschillend geïnterpreteerd. Om de visie op ‘Diversity & Inclusion’ wereldwijd te kunnen afstemmen, heeft LeasePlan op hoofdlijnen een beleid gecreëerd om de landen te ondersteunen met een raamwerk voor de verdergaande implementatie. Daarbij heeft het bedrijf zich gecommitteerd aan het voortbouwen aan een LeasePlan cultuur waar iedereen zichzelf kan zijn en gelijke kansen heeft – los van ras, nationaliteit, geslacht, leeftijd, beperkingen en geaardheid.

Anneke Mosman

Sprekersfoto
P&O Specialist Diversiteit en Talent- & Organisatieontwikkeling bij Woonstad Rotterdam
Anneke Mosman is P&O Specialist Diversiteit en Talent- & Organisatieontwikkeling bij Woonstad Rotterdam. Zij is betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het diversiteitsbeleid. Voorts biedt ze ondersteuning van leidinggevenden op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom en team- en persoonlijke coaching op basis van management drives.

Roeli Pot

Sprekersfoto
Global Manager Diversity & Inclusion bij Rabobank
Als Global Manager Diversity & Inclusion is Roeli Pot initiator, ontwikkelaar en uitvoerder van het (strategisch) diversiteitsbeleid van de Rabobank Groep. Zij ontwikkelt het beleid en vertaalt dit naar projecten die de in- en doorstroom van diversiteitsgroepen bevorderen (zoals vrouwen, allochtonen, arbeidsgehandicapten, LGTBI, jongeren en ouderen). Als manager is zij verantwoordelijk voor de borging van het diversiteitsbeleid in de cultuur, aanverwante HR-terreinen (zoals recruitment, talentmanagement, management development en HR-advisering) en in organisatieprocessen en systemen. Het doel is een inclusieve cultuur te creëren bij Rabobank.

Cedeo

© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.