Logo

Best practices in datagedreven HR

HR Analytics bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Saint-Gobain en VWE Automotive

Opleidingbeeld
Door slimme toepassingen van HR Analytics kunt u de organisatie verder helpen op uiteenlopende terreinen, van talent management tot engagement en diversiteit. Goed analyseren en interpreteren van organisatiedata is onmisbaar om te komen tot datagedreven HR-beleid. Maar hoe pakt u dit aan en hoe maakt u er een succes van? Laat u inspireren op dit middagseminar door best practices van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Saint-Gobain en VWE Automotive.

Best practices in datagedreven HR: in het kort

Wat leert u in het middagseminar?

Met datagedreven HR kunt u uw beleid en acties onderbouwen. Organisaties die HR Analytics inzetten scoren beter. Het HR-beleid wordt daarmee relevanter en meer gedragen door het management.

 

In dit middagseminar laten HR-collega’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Saint-Gobain en VWE Automotive u zien hoe zij invulling geven aan HR Analytics binnen hun organisatie. Dit neemt u mee aan het eind van de middag:

 • U krijgt inzicht in de concrete toepassing van data-analyse voor HR-doeleinden;
 • U krijgt een kijkje in de keuken bij HR-collega’s die HR Analytics hebben vertaald in concreet beleid en wat de resultaten hiervan zijn;
 • U krijgt tips hoe u binnen uw eigen organisatie HR Analytics effectief kunt inzetten;
 • U krijgt inzicht in de valkuilen en succesfactoren op het gebied van datagedreven HR.

 

 

Voor wie is het middagseminar?

Samen met Irma Doze, specialist op het gebied van HR Analytics, laten HR-collega’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Saint-Gobain en VWE Automotive u zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van datagedreven HR. Tijden dit middagseminar leert u dus uit de eerste hand van vakgenoten! 

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u interessant:

 • U bent verantwoordelijk voor datagedreven HR binnen uw organisatie en u bent op zoek naar praktijktoepassingen;
 • U wilt nieuwe stappen zetten op het gebied van HR Analytics en hiervoor geïnspireerd worden door collega’s uit het vak;
 • U wilt uw competenties op het terrein van HR Analytics vergroten.

Best practices in datagedreven HR: programma

In dit middagseminar laten HR-collega’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Saint-Gobain en VWE Automotive u zien hoe zij invulling geven aan datagedreven HR binnen hun organisatie.

 

Dit is het programma: 

 

13.00 uur - Ontvangst

 

13.30 uur - Opening door middagvoorzitter Irma Doze

 

In haar praktijk ziet Irma regelmatig organisaties die beginnen met datagedreven werken binnen HR zonder na te denken over de wijze waarop mensen, processen en de techniek moeten (samen)werken en worden aangestuurd. Waar iemand er mee aan de slag gaan, maar het ‘erbij’ moet doen. Deze organisaties lopen na een tijdje vast of boeken geen vooruitgang meer. Irma zal de deelnemers meenemen in haar ervaringen met organisaties die zijn vastgelopen na een paar eerste experimenten en met organisaties die wel succes boeken en daarmee structurele impact maken op de business resultaten.

 

14.00 uur - Best practice VWE Automotive: Medewerkersbetrokkenheid monitoren met tekstanalyse – Erwin Brik

 

Door real time 24/7/365 te meten met behulp van tekstanalyse van e-mailverkeer verzamelt VWE Automotive extra inzichten die bijdragen aan het verhogen van plezier en prestatie van medewerkers. 

 • Hoe kun je de betrokkenheid van medewerkers meten op basis van taalanalyse?
 • Hoe trekt je precies conclusies hieruit?
 • Wat doe je met de uitkomsten en de verzamelde data?
 • Wat levert dit de organisatie op?
 • Met welke privacy-issues moet je rekening houden?

In zijn presentatie gaat Erwin Brik onder meer dieper in op deze vragen.

 

14.45 uur - Pauze

 

15.00 uur - Best practice Ministerie van Buitenlandse Zaken: Diversiteit en inclusiviteit zichtbaar maken met data-analyse – Willem Jan Pott Hofstede


Het ministerie van Buitenlandse Zaken streeft naar een diverse en inclusieve organisatie. Toch leeft bij een deel van de medewerkers het beeld dat dit beleid in de interne overplaatsingrondes niet voldoende wordt nageleefd, met name op het gebied van een gelijke man-vrouwverhouding. Tegelijkertijd geven leidinggevenden aan zeer bewust met diversiteit en inclusiviteit rekening te houden. Een data-analyse moest uitkomst bieden om een goed beeld te  geven van de feitelijke situatie. 

 • Hoe meet je diversiteit en inclusiviteit? Hoe stel je hiervoor de juiste hypotheses op?
 • Wat kwam er in de analyses bij het ministerie naar voren?
 • Welke databronnen moet je allemaal gebruiken om tot de juiste conclusies te komen?
 • Welke HR-interventies hebben er inmiddels plaatsgevonden op basis van de uitkomsten?

In deze case geeft Willem Jan Pott Hofstede antwoord op deze vragen en laat hij zien tot welke inzichten dit heeft geleid.

 

15.45 uur - Best practice Saint-Gobain: Big Data gebruiken om je talenten beter te identificeren en te managen – Jan Billekens

 

Hoe kun je Big Data gebruiken om je talenten te identificeren in een wereldwijde en sterk gedecentraliseerde matrixorganisatie? Multinational Saint-Gobain past dit toe op drie terreinen:

 • een assessment van het wereldwijde talentmanagementproces;
 • het identificeren van talenten die het bedrijf riskeren te verlaten;
 • het identificeren van talenten die via het klassieke proces niet geïdentificeerd zijn.

In deze case deelt Jan Billekens van Saint-Gobain de belangrijkste bevindingen met het toepassen van Big Data in het kader van talentmanagement. Wat moet er verbeterd worden om nog meer uit HR Analytics te halen? En kan HR Analytics de personeelsmanager vervangen in het talent managementproces?

 

16.30 uur - Samenvatting, afsluiting en netwerkborrel

 

 

Irma Doze

Sprekersfoto
MD AnalitiQs, Customer Intelligence & HR analytics
Irma Doze is eigenaar van AnalitiQs en een expert in Customer Intelligence & HR Analytics. ‘Turning data into profit’, is zowel de persoonlijk passie van Irma Doze, als de missie van haar bedrijf AnalitiQs. Met een achtergrond in alle vormen van intelligence: datamanagement, marktonderzoek, (predictive) analytics en reporting, helpt Irma bedrijven die meer willen halen uit de ‘people’ data die ze in HR systemen, via onderzoek, online én offline verzamelen. In deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven duurzaam hun medewerkerstevredenheid én hun bottom-line resultaten kunnen verbeteren. Irma deelt haar kennis en ervaring al jarenlang met veel plezier met klanten, collega’s, cursisten en leerlingen in de vorm van trainingen, workshops en coaching. De aanpak van Irma in projecten én trainingen wordt gekenmerkt door passie en resultaat. De combinatie van strategisch denken en hands-on uitvoering is haar favoriete manier van werken; de combinatie van theorie met cases en oefeningen is haar favoriete trainingsmethode.

Erwin Brik

Sprekersfoto
HR director bij VWE Automotive
Erwin Brik is sinds medio 2014 als HR director werkzaam bij VWE Automotive, een specialist in voertuiginformatie. Hiervoor heeft hij HR-managementposities vervuld bij Bloemenveiling Aalsmeer, VNU / World Directories en PON. Erwin is altijd op zoek naar het, vanuit HR perspectief gezien, bedrijfseconomisch nut van handelen van zijn team. Deze continue reflectie vraagt inzichten in het handelen en het rendement van HR. Inzichten die eveneens oplossingsrichtingen bieden. HR Analytics, waaronder tekstanalyse, moet het management en het HR-team hierbij helpen.

Willem Jan Pott Hofstede

Sprekersfoto
HR data analist bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Willem Jan Pott Hofstede is ruim 25 jaar werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was in de eerste jaren nauw betrokken bij de implementatie van automatiseringssystemen van financiële processen, consulaire processen (inburgeringsexamen, vingerafdruk in het paspoort) en HR-processen. Daarna heeft hij de overstap gemaakt van systemen naar informatiemanagement. In zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor managementinformatie op het gebied van de HR-data voor het departement en het buitenlandse postennetwerk.

Jan Billekens

Sprekersfoto
Group HR Efficiency Manager bij Saint-Gobain
Jan Billekens werkt sinds 2007 bij Saint-Gobain, een bedrijf dat bouwstoffen ontwikkelt, produceert en distribueert en innovatieve oplossingen biedt voor de uitdagingen van economische groei, energiebesparing en milieubescherming. Hij heeft in meerdere aan HR gelinkte functies gewerkt, waaronder het uitbouwen van HR SSC, beheer van internationale mobiliteit, implementatie van HRIS-systemen en verscheidene HR-projecten.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.