Logo

Basics van Strategische Personeelsplanning

Juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek

Opleidingbeeld
Kan uw organisatie haar ambities waarmaken met de medewerkers die ze nu in huis heeft? En hoe zit dat in de toekomst? Strategische personeelsplanning is een lastige maar noodzakelijke HRM activiteit! Met de masterclass Basics van Strategische Personeelsplanning, leert u de basisbeginselen. U krijgt methoden en technieken aangereikt, waarmee u SPP in uw organisatie kunt vormgeven en toepassen.
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
Prijs: € 790 excl. 21% btw

Organisaties veranderen, de markt is turbulent en slechts beperkt voorspelbaar. Dit stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties en hun medewerkers en maakt personeelsplanning noodzakelijk. Onzorgvuldige personeelsplanning kan vergaande effecten hebben, namelijk:

  • niet of onvoldoende kunnen realiseren van strategische doelen;
  • niet (tijdig) kunnen realiseren van commerciële en financiële afspraken;
  • niet beschikken over het juiste personeel, waardoor onnodig moet worden ingehuurd;
  • onvoldoende of slechte productie of dienstverlening wat kan leiden tot een lage klanttevredenheid;
  • hoge ontslagkosten voor niet-functionerende medewerkers.

Daarom wordt de noodzaak van SPP, o.a. als stuurinstrument om medewerkers effectief in te zetten voor de realisatie van organisatiedoelen, steeds meer onderkend.

 

Juiste persoon, juiste moment, juiste plaats

Tijdens de masterclass Basics van Strategische Personeelsplanning geeft Dr. Gerard Evers u inzicht in de uitgangspunten van strategische personeelsplanning (SPP). Hij leert u de technieken en methodieken om strategische personeelsplanning in uw organisatie in kaart te brengen. Bovendien krijgt u inzichten en handvatten aangereikt, die nodig zijn om zelf aan de slag te gaan met SPP-beleid binnen uw organisatie. Beleid dat gericht is op het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie. Daarmee bent u in staat de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen.


Resultaat

  • U leert hoe u de vraag naar en het aanbod van arbeid nu en straks in kaart kunt brengen.
  • U leert hoe u vraag en aanbod kunt koppelen om op basis daarvan uw plan voor strategische personeelsplanning te schrijven.
  • U krijgt inzicht in hoe u dit proces continu kunt monitoren en waar nodig kunt bijsturen. HR zet concrete stappen naar de toekomst!
  • U leert te werken met en te reflecteren op proces, data en product van SPP.
  • U leert denken in termen van K3R: kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelatie; de vier dimensies die gelden bij het kenmerken van personeel.

Doelgroep

Deze masterclass is speciaal bedoeld voor HR professionals die in hun organisatie, zowel profit als non-profit, aan de slag willen gaan met strategische personeelsplanning.

 

 

De juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek
Dát is de focus van strategische personeelsplanning. Daarvoor is allereerst goede en actuele stuurinformatie nodig. De Amerikaanse HR-goeroe Jac Fitz-enz zegt hierover: ‘Het in kaart brengen van je sterke en zwakke plekken qua bemensing zal HR-afdelingen meer en meer in beslag nemen. Aansluitend daarop is strategische personeelsplanning van levensbelang voor de organisatie. Welke mensen heb je nodig op welke functies en wanneer? Daar moet je je grondig op voorbereiden. HR analytics helpt je bij het bepalen van de return on investment van je mensen, nu en in de toekomst.’

 

Personeelsplanning prioriteit nr. 1
Onderzoek toont aan dat een juiste personeelsformatie en -planning prioriteit nummer 1 is op het gebied van HRM. Verandering is de enige constante. Reorganisaties, strategische koerswijzigingen, nieuwe klanten, een ander productenportfolio. Heeft u daarvoor het juiste aantal medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en gedrag in huis? Wat ontbreekt en wat wordt nodig of wellicht overbodig?

 

Met strategische personeelsplanning verbindt u de door u gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarbij gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. U kunt gerichter in-, uit-, en doorstroom van uw personeel beïnvloeden én anticiperen op de ontwikkelingen die in het verschiet liggen.

09.30 uur

Algemene inleiding, bouwstenen

 

10.30 uur
Koffiepauze

 

10.45 uur
Vraag naar arbeid, nu en straks: formatie, product-functiemix, productiviteit, toekomstscenario’s

 

12.30 uur
Lunch

 

13.30 uur
Aanbod van arbeid, nu en straks: samenstelling, kwaliteit, kosten, mobiliteit, externe arbeidsmarkt

 

14.30 uur
Koffiepauze

 

14.45 uur
Koppeling vraag en aanbod, gerichte acties om “gaps” te vermijden.

 

16.00 uur
Vragen

 

16.30 uur
Afsluiting met netwerkborrel

 

Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Onderstaand referenties over de masterclass Strategische Personeelsplanning

 


"Fijne docent, pakt zaken uit de groep op en komst er met speels gemak op terug."

M.C. Vermaat, Kinderopvang Purmerend

 

"Deze masterclass biedt een goede mix tussen theorie en praktijk en is een fundamentele bouwsteen in de expertise van een HR-professional."

R. Klep, Stork

 

"Een goede mix tussen theoretische concepten en de praktische uitwerking ervan. Gerard heeft veel kennis en verstand van zaken."

-

 

"Mooie opbouw, heldere eye openers die toepasbaar zijn in de praktijk. Zeker in deze tijd, veranderende omgeving (zorg)."

L. Blom, Zorgpartners Midden Holland

 

 

"Nuttig geeft inzicht en handvatten om ermee te starten."

N. Goedemans, Dela

 

 

"Het was wederom een inspirerende en leerzame training. Meer dan de moeite waard. Ik hoop snel gebruik te kunnen maken van de aangereikte kennis. Het is allemaal zeer goed toepasbaar en het sluit goed aan bij mijn visie op HR."

R. van Eldert, HR Café Consultancy

 

 

"Hartelijk dank voor je waardevolle input afgelopen donderdag en de toegezonden bijlagen."

H.G. Bel, HR adviseur

 

 

"Bedankt voor het aanvullend materiaal. Dat afgelopen donderdag een geslaagde dag was, lag op de eerste plaats aan jouw kennis en kunde van de materie, jouw persoonlijkheid en aanpak. Nogmaals bedankt en ik hoop gauw iets van je te horen."

Ton

 

 

 

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.