Logo

Basics van Strategische Personeelsplanning

Een juiste mix van kwaliteit, kwantiteit, flexibiliteit en kosten

Opleidingbeeld
Strategische personeelsplanning is een belangrijke instrument voor HR en de lijn om te kijken hoe de optimale inzet van menselijk kapitaal nu en in de toekomst kan worden vormgegeven. Een helder uitgewerkt SPP-beleid geeft inzicht in de vraag wat de organisatie nodig heeft aan personeel. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met kwantiteiten (handjes), maar ook net kwaliteiten (competenties, gedrag), flexibiliteit (type arbeidscontract/relatie) en arbeidskosten. Tijdens de masterclass Basics van Strategische Personeelsplanning, leert dr. Gerard Evers u de basisbeginselen van SPP. U krijgt methoden en technieken aangereikt, waarmee u SPP in uw organisatie kunt vormgeven en toepassen.
Prijs: € 790 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers

De noodzaak van SPP als stuurinstrument binnen het HR-beleid, wordt steeds meer onderkend. Onzorgvuldige personeelsplanning kan namelijk vergaande effecten hebben op het niet of onvoldoende realiseren van strategische doelen. Daarnaast kan het o.a. leiden tot onvoldoende of slechte productie of dienstverlening (met een lage klanttevredenheid tot gevolg) of hoge ontslagkosten voor niet-functionerende medewerkers.

 

Juiste persoon, juiste moment, juiste plaats

Tijdens de masterclass Basics van Strategische Personeelsplanning geeft Dr. Gerard Evers u inzicht in de uitgangspunten van strategische personeelsplanning. Hij biedt u een overzicht van technieken en methodieken om SPP in uw organisatie in kaart te brengen. Ook reikt hij handvatten aan die nodig zijn om zelf aan de slag te gaan met het invullen van een beleid rondom in-, door- en uitstroom van personeel, waardoor u de juiste personen op de juiste momenten op de juiste plekken actief hebt binnen uw organisatie. Gerard maakt daarbij een  koppeling  tussen organisatiestrategie en de gewenste formatie voor de toekomt, inclusief het verdelen van werk (functiemix), de gewenste flexibiliteit (sourcing en outsourcing) en de verwachte kosten van het ‘dream team’ voor de toekomst. 

 

Resultaat

Na afloop van de masterclass heeft u 

  • geleerd hoe u de formatie (vraag) en de bezetting (aanbod)  van arbeid nu en straks in kaart kunt brengen.
  • geleerd hoe u strategisch organisatiebeleid kunt doorvertalen naar SPP
  • inzicht gekregen in hoe u dit proces continu kunt monitoren en waar nodig kunt bijsturen. HR zet concrete stappen naar de toekomst!
  • geleerd te werken met en te reflecteren op proces, data en product van SPP.
  • geleerd bedrijfskundig en beleidsmatig denken in termen van K3R: kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelatie; de vier dimensies die gelden bij het kenmerken van personeel.

Doelgroep

Deze masterclass is speciaal bedoeld voor HR professionals die in hun organisatie, zowel profit als non-profit, aan de slag willen gaan met strategische personeelsplanning. Ook is deze masterclass geschikt voor betrokken lijnmanagers en financial controllers.

 

De juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek

Dát is de focus van strategische personeelsplanning. Daarvoor is allereerst goede en actuele stuurinformatie nodig. De Amerikaanse HR-goeroe Jac Fitz-enz zegt hierover: ‘Het in kaart brengen van je sterke en zwakke plekken qua bemensing zal HR-afdelingen meer en meer in beslag nemen. Aansluitend daarop is strategische personeelsplanning van levensbelang voor de organisatie. Welke mensen heb je nodig op welke functies en wanneer? Daar moet je je grondig op voorbereiden. ’ 

 

Personeelsplanning prioriteit nr. 1

Onderzoek toont aan dat een juiste personeelsformatie en -planning prioriteit nummer 1 is op het gebied van HRM. Verandering is de enige constante. Reorganisaties, strategische koerswijzigingen, nieuwe klanten, een ander productenportfolio. Heeft u daarvoor het juiste aantal medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en gedrag in huis? Wat ontbreekt en wat wordt nodig of wellicht overbodig?

 

Met strategische personeelsplanning verbindt u de door u gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarbij gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. U kunt gerichter in-, uit-, en doorstroom van uw personeel beïnvloeden én anticiperen op de ontwikkelingen die in het verschiet liggen.

09.30 uur

Algemene inleiding, bouwstenen

 

10.30 uur
Koffiepauze

 

10.45 uur
Vraag naar arbeid, nu en straks: formatie, product-functiemix, productiviteit, toekomstscenario’s

 

12.30 uur
Lunch

 

13.30 uur
Aanbod van arbeid, nu en straks: samenstelling, kwaliteit, kosten, mobiliteit, externe arbeidsmarkt

 

14.30 uur
Koffiepauze

 

14.45 uur
Koppeling vraag en aanbod, gerichte acties om “gaps” te vermijden.

 

16.00 uur
Vragen

 

16.30 uur
Afsluiting met netwerkborrel

 

Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Onderstaand referenties over de masterclass Strategische Personeelsplanning

 


"Fijne docent, pakt zaken uit de groep op en komst er met speels gemak op terug."

M.C. Vermaat, Kinderopvang Purmerend

 

"Deze masterclass biedt een goede mix tussen theorie en praktijk en is een fundamentele bouwsteen in de expertise van een HR-professional."

R. Klep, Stork

 

"Een goede mix tussen theoretische concepten en de praktische uitwerking ervan. Gerard heeft veel kennis en verstand van zaken."

-

 

"Mooie opbouw, heldere eye openers die toepasbaar zijn in de praktijk. Zeker in deze tijd, veranderende omgeving (zorg)."

L. Blom, Zorgpartners Midden Holland

 

 

"Nuttig geeft inzicht en handvatten om ermee te starten."

N. Goedemans, Dela

 

 

"Het was wederom een inspirerende en leerzame training. Meer dan de moeite waard. Ik hoop snel gebruik te kunnen maken van de aangereikte kennis. Het is allemaal zeer goed toepasbaar en het sluit goed aan bij mijn visie op HR."

R. van Eldert, HR Café Consultancy

 

 

"Hartelijk dank voor je waardevolle input afgelopen donderdag en de toegezonden bijlagen."

H.G. Bel, HR adviseur

 

 

"Bedankt voor het aanvullend materiaal. Dat afgelopen donderdag een geslaagde dag was, lag op de eerste plaats aan jouw kennis en kunde van de materie, jouw persoonlijkheid en aanpak. Nogmaals bedankt en ik hoop gauw iets van je te horen."

Ton

 

 

 

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.