Logo

Basics van Duurzame inzetbaarheid

Waar loopt u subsidies en premiekortingen mis?

Opleidingbeeld
Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen om vitaliteit en gezondheid van medewerkers, maar ook over het lerende vermogen van de organisatie, loopbaanperspectief en het managen van talent. Duurzame inzetbaarheid is daarmee een containerbegrip, dat vele items in zich heeft. Hoe is de menselijke maat van invloed op inzetbaarheid binnen uw organisatie? Maakt u optimaal gebruik van subsidies en premiekortingen? En welke bijdrage levert uw HR-afdeling aan een effectief beleid? In deze masterclass gaat u aan de slag met de basics van Duurzame inzetbaarheid!

Bedrijven en organisaties die werk maken van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid plukken daar direct de vruchten van. Maar wat is nu eigenlijk duurzame inzetbaarheid (DI) en op welke verschillende manieren kan uw organisatie invulling geven aan een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid?

 

Uitrafelen van het containerbegrip

In deze masterclass wordt tussen docenten en deelnemers een werkbare definitie van duurzame inzetbaarheid vastgesteld. Het containerbegrip wordt uitgerafeld en aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt u kennis van verschillende middelen die uw beleid kunnen ondersteunen. Daarbij gaat niet alleen om vitaliteit en gezondheid van medewerkers, maar ook over het voorkomen en terugbrengen van verzuim, het lerende vermogen van de organisatie, loopbaanperspectief en het managen van talent. 

 

Onbenutte subsidies en premiekortingen

Ook wordt een overzicht gegeven van middelen, die uw duurzame inzetbaarheidsbeleid kunnen ondersteunen, zoals het benutten van premiekortingen en subsidies, maar ook gebruik maken van uw collectieve zorgverzekering. Recent onderzoek heeft aangetoond dat organisaties veel geld mislopen, omdat er zoveel subsidies en regelingen zijn voor het in dienst nemen en houden van 55-plussers en arbeidsgehandicapten, dat werkgevers door de bomen het bos niet meer zien. Deze masterclass laat zien waar u mogelijk geld laat liggen.

 

Prioriteitstelling

Ten slotte gaat u aan de slag met uw eigen prioriteitenlijst. U doet dat ook weer in interactie met de andere deelnemers. U en de andere deelnemers hebben uiteindelijk één doel: op welke items gaat mijn organisatie de focus leggen voor wat betreft duurzame inzetbaarheid. Een ICT-bedrijf heeft immers een andere focus op duurzame inzetbaarheid als een metaalbedrijf. De kracht van deze masterclass is vooral dat onder leiding van Guillerm van der Lans ervaringen en praktijkcases worden gedeeld.


Opstellen van uw top 3

Door deze masterclass te volgen:

  • ontwikkelt u een definitie over duurzame inzetbaarheid die past op uw organisatie;
  • stelt u een top 3 samen van middelen die binnen uw organisatie de focus dienen te krijgen bij het invullen van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid;
  • leert u stakeholders (management en OR) van deze uitgangspunten te overtuigen;
  • zet u de eerste stappen naar een duurzaam inzetbaarheidsplan waarin dit verder wordt uitgewerkt;
  • leert u gebruik te maken van premiekorting en subsidie en krijgt u tips mee om gebruik te maken van andere financieringsvormen.

Resultaten

U sluit de masterclass met de volgende resultaten af:

  • u heeft een werkbare definitie van duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. Met deze duidelijkere omschrijving van duurzame inzetbaarheid kunt binnen uw organisatie een volgende stap zetten.
  • u heeft gedurende de dag een steeds duidelijke focus op welke 3 items u en uw organisatie zich gaat richten. Met de top 3 items kunt u met de stakeholders (management en OR) in gesprek.
  • op basis van deze focus op 3 items heeft u een duidelijk beeld hoe u verder gaat met het ontwikkelen en implementeren van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Doelgroep

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor HR-professionals die aan de slag willen gaan met een actief duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de eigen organisatie.

 


Vervolg op dit programma

Na het volgen van deze masterclass kunt u zich inschrijven voor de tweedaagse training Aan de slag met Duurzame inzetbaarheid. In dit programma gaat u dieper in op de materie. Uw (voorgenomen) duurzaam inzetbaarheidsbeleid wordt verder uitgewerkt naar een concreet Plan van Aanpak. 

 

Programma

09.30 uur            

Ontvangst

 

10.00 uur            

Opening en kennismaking

 

10.15 uur            

Definitie van Duurzame inzetbaarheid

 

11.00 uur            

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

 

12.30 uur            

Lunch

 

13.30 uur            

Vaststellen prioriteiten Duurzame inzetbaarheid

 

16.00 uur            

Wat is uw volgende stap?

 

16.30 uur            

Afsluiting en borrel

Guillerm van der Lans

Sprekersfoto
Consultant, Aon, Corporate Wellness
Guillerm van der Lans (RADI®) adviseert en begeleidt grotere werkgevers bij het maken van strategische en beleidsmatige keuzes op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Hij verbindt de gekozen visie van de werkgever op Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers aan de organisatiedoelstellingen om zo maximaal gebruik te maken van de inzet en het potentieel van de medewerkers. Daarnaast geeft hij regelmatig masterclasses, seminars en trainingen op het gebied van Werkgeluk, #168 en Grip op Werkstress.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.