Logo

Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Do’s & don’ts inclusief stappenschema

Opleidingbeeld
Verandering van de werkdagen of -tijden, een functiewijziging of aanpassing van de onkostenvergoeding: er kunnen goede redenen zijn voor een werkgever om de arbeidsvoorwaarden van een werknemer te wijzigen. Maar kunt u dit zomaar eenzijdig bepalen? Wanneer wel en wanneer niet? En hoe gaat u vervolgens om met weerstand bij de medewerker? De masterclass ‘Arbeidsvoorwaarden wijzigen’ geeft antwoorden en biedt uitkomst.

Masterclass Arbeidsvoorwaarden wijzigen: in het kort

Wat leert u in de masterclass?

Voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden is toestemming nodig van zowel werknemer als werkgever. Maar in bepaalde gevallen kunt als werkgever een wijziging van arbeidsvoorwaarden toch eenzijdig doorvoeren. Dat kan als in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Maar ook als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden mogelijk. In dat geval geldt het volgende:

 • Is er sprake van een redelijke aanleiding?
 • Is een redelijk voorstel aan de werknemer gedaan?
 • Kan in redelijkheid van de werknemer worden verlangd met dit voorstel in te stemmen?

Tijdens de masterclass neemt de docent de (on)mogelijkheden voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden voor uw situatie onder de loep.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U krijgt inzicht in welke situaties u eenzijdig arbeidsvoorwaarden kunt wijzigen.
 • U krijgt praktische voorbeelden die nauw aansluiten op uw praktijk.
 • U weet hoe u met weerstand van de betreffende medewerker(s) omgaat.

En u krijgt als bagage mee:

 • Jurisprudentie over de verschillende redenen voor wijziging en de belangenafweging bij een eenzijdig wijzigingsbeding.
 • Een stappenschema wijziging arbeidsvoorwaarden dat u in uw eigen praktijk kunt toepassen.
 • De aanzet tot een communicatieplan voor de wijziging van arbeidsvoorwaarden.

 

 

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is bedoeld voor HR-professionals en lijnmanagers:

 • die met wijzigingen van arbeidsvoorwaarden te maken hebben
 • en willen begrijpen welke eisen daaraan worden gesteld
 • en willen ervaren hoe op een positieve manier om te gaan met de gesprekken in dat kader.

 

 

 

 

Masterclass Arbeidsvoorwaarden wijzigen: programma 

Tijdens deze masterclass neemt de docent de (on)mogelijkheden voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden voor uw situatie onder de loep.

 

Docent: Petra Kroon

 

Dit is het programma:

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur – Start ochtendprogramma

 

In het eerste deel van deze masterclass ligt de nadruk op de juridische aspecten van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. En welke daarvoor in aanmerking (kunnen) komen.

 

Met aandacht voor:

 • Wat zijn arbeidsvoorwaarden en wat niet?
 • Individuele arbeidsvoorwaarden versus collectief en primair/secundair/tertiair
 • Welke arbeidsvoorwaarden kun je wijzigen (van salaris en pensioen tot leaseauto, vakantieopname, werk/openingstijden, werkdagen, locatie, taken/demotie)?
 • Redenen voor wijziging (bedrijfseconomisch of persoonlijk, ingegeven door wetgeving of door wens van werkgever)
 • De belangenafweging bij een eenzijdig wijzigingsbeding 

Aan de slag met: 

 • Stappenschema wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Voorbeelden uit de praktijk en rechtspraak 

 

13.30 uur – Start middagprogramma

 

In het tweede deel van deze masterclass gaat u aan de hand van actieve werkvormen zelf aan de slag met:

 • Het ondervangen van weerstand bij werknemers
 • De aanzet tot een communicatieplan
 • Een stappenplan voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden aan de hand van een casus. 

 

16:30 uur – Feedback, vragen en afsluiting

 

 

Petra Kroon

Sprekersfoto
Juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht
Mr.drs. Petra Kroon is juriste en gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft haar eigen juridische praktijk ‘BabelFish Legal’. In haar praktijk heeft zij met alle facetten van het arbeidsrecht te maken. Zij maakt een perfecte verbinding tussen wat er in de praktijk leeft en de juridische consequenties van wet- en regelgeving. In haar trainingen vertelt Petra het juridische verhaal in begrijpelijk Nederlands en brengt zij de wetgeving naar situaties die u in uw praktijk tegen komt. Zij brengt de theorie met veel voorbeelden en praktische tips die u weer helpen de wetgeving in uw praktijk toe te passen. Petra is daarnaast mede-hoofdredacteur en auteur van Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties en auteur van de uitgave Arbeidsovereenkomst van Wolters-Kluwer.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.