Logo

Arbeidsrecht voor HR

Krijg in één dag essentiële kennis over het arbeidsrecht

Opleidingbeeld
Als HR-professional bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor arbeidsrechtelijke vragen. Daarom is het van belang dat uw basiskennis van de wet- en regelgeving actueel en goed op orde is. Want uw advies kan grote gevolgen hebben voor de organisatie en moet dus altijd juridisch juist zijn. Tijdens dit seminar krijgt u in één dag de essentiële kennis van het arbeidsrecht die u in uw HR-praktijk nodig heeft en u bent volledig op de hoogte van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Datum en locatie: donderdag 2 april 2020 om 09:00, Postillion Hotel Bunnik
Prijs: € 690 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers
Soort: Seminar

Arbeidsrecht voor HR: in het kort

In dit seminar krijgt u de essentiële kennis over het arbeidsrecht die u als HR-professional nodig heeft. Zo leert u de essentials over o.a. het aannemen van medewerkers, een correcte dossieropbouw in het geval van disfunctioneren, de juiste route voor ontslag, de regels in geval van een zieke medewerker en het toepassen van verschillende vormen van verlof. En u krijgt alle relevante informatie over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

 

Naast de theoretische kennis leert u ook hoe u de wet- en regelgeving effectief in de dagelijkse praktijk toepast. U gaat aan de slag met uw eigen praktijkvoorbeelden en u krijgt een overzicht van relevante jurisprudentie. 

 

Dit zijn de resultaten van het seminar:

 • U bent volledig op de hoogte van de essentie van het arbeidsrecht die voor HR van belang is.
 • U weet hoe u de wet- en regelgeving kunt toepassen in uw organisatie.
 • U bent klaar om in uw praktijk arbeidsrechtelijke vragen juridisch correct te beantwoorden.
 • U bent een volwaardige gesprekspartner voor uw arbeidsrecht jurist.

Dit neemt u als bagage mee:

 • U kent de verschillende soorten (flexibele) arbeidsovereenkomsten.
 • U weet de regels bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
 • U kent de regels rondom vakantie en verlof.
 • U weet hoe u een volledig dossier moet opbouwen bij disfunctioneren.
 • U kunt de juiste benadering kiezen rond arbeidsconflicten en ontslag.
 • U weet wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) inhoudt.

In het programma is aandacht voor de theorie én de praktijk. U kunt daarin uw eigen situaties en cases voorleggen, die de docente ter plekke bespreekt. Daardoor leert u niet alleen van de  kennis en ervaring van de docente, maar ook van de praktijksituaties bij de andere deelnemers.

 

 

 

 

Voor wie is dit seminar bestemd?

Na afloop van dit ééndaagse seminar heeft u de essentiële kennis over het arbeidsrecht die u als HR-professional nodig heeft. U bent op de hoogte op van de relevante wet- en regelgeving en u weet hoe u deze toepast in de praktijk. Daarmee bent u een betrouwbaar aanspreekpunt binnen uw organisatie en een volwaardige gesprekspartner voor uw arbeidsrecht jurist.

 

In de volgende situaties is het programma zeker voor u geschikt:

 • U bent verantwoordelijk voor de afhandeling van arbeidsrechtelijke zaken in uw organisatie.
 • U wilt weten hoe u concrete arbeidsrechtzaken moet aanpakken.
 • Arbeidsrecht is een nieuw onderdeel in uw takenpakket en u wilt adequate kennis hebben.
 • U wilt uw kennis ontwikkelen over het arbeidsrecht om daarmee de waarde voor uw organisatie én uw carrièreperspectief te vergroten.

 

 

Arbeidsrecht voor HR: programma

Docent: Marjolein Gobes 

 

In dit seminar heeft u in één dag de essentiële kennis over het arbeidsrecht die u als HR-professional nodig heeft. U bent op de hoogte op van de relevante wet- en regelgeving en u weet hoe u deze toepast in de praktijk. Daarmee bent u een betrouwbaar aanspreekpunt binnen uw organisatie en een volwaardige gesprekspartner voor uw arbeidsrecht jurist.

 

Dit is het programma:

 

9.00 uur – Start ochtendprogramma

 

Met daarin aandacht voor:

 • De arbeidsovereenkomst
  • Bepaalde tijd, onbepaalde tijd en flexibele vormen
  • De ketenregeling
  • Tussentijdse opzegmogelijkheid
  • Proeftijdbeding 
  • Geheimhoudingsbeding
  • Relatie en concurrentiebeding
  • Boetebeding
 • Wet Arbeid en Zorg (WAZ) / verlof
  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof 
  • Kraamverlof
  • Ouderschapsverlof
  • Adoptie en pleegzorgverlof
  • Zorgverlof (kortdurende en langdurend)
  • Calamiteiten en kort verzuimverlof
 • De zieke werknemer
  • De ziekmelding en privacy 
  • De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid
  • Re-integratie 
  • De loondoorbetalingsverplichting en mogelijke sancties
  • Beëindiging van het dienstverband en ziekte

Aan de slag met: uw eigen praktijksituaties

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

 

13.30 uur – Start middagprogramma

 

Met daarin aandacht voor:

 • Ontslagrecht
  • Ontslag in de proeftijd
  • Ontslag op staande voet
  • (Collectief) Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  • Ontslag wegens disfunctioneren
  • Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten
  • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding
  • Ontslag op andere gronden
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden
 • Ontslagvergoedingen
  • De transitievergoeding
  • De billijke vergoeding
 • Stand van zaken nieuwe wetgeving
  • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Aan de slag met: uw eigen praktijksituaties

 • Actuele jurisprudentie
 • Voorbeelden uit uw eigen praktijk

Feedback en samenvatting

 

17.00 uur - Afsluiting

Locatie
Postillion Hotel
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik (bereken route)


Plattegrond

Marjolein Gobes

Sprekersfoto
Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marjolein Gobes (1980) is sinds 2005 advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Zij adviseert en procedeert bij reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

Downloads


Cedeo

Gerelateerde opleiding

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.