Logo

Aan de slag met scenarioplanning voor HR

Sorteer voor op uw toekomstige personeelsformatie

Opleidingbeeld
Met welke belangrijke externe ontwikkelingen en veranderingen heeft uw organisatie te maken? En hoe stemt u het HR-beleid hierop af? Door aan de slag te gaan met scenarioplanning kunt u zich hier tijdig op voorbereiden. Na het volgen van deze masterclass weet u hoe u relevante toekomstscenario’s voor uw eigen organisatie moet opstellen en wat dit betekent voor uw HR-beleid.

Aan de slag met scenarioplanning voor HR: in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

 

Scenarioplanning is een instrument waarbij je verschillende scenario’s ontwikkelt om de toekomst voor je organisatie te verkennen. Het is geen manier om de toekomst te voorspellen, wel helpt het om te anticiperen en beter om te gaan met onzekerheden. Dit met het doel om strategische (HR-)beslissingen effectiever en efficiënter te kunnen nemen.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U weet hoe u verschillende scenario’s kunt opstellen aan de hand van de ontwikkelingen die op uw organisatie afkomen.
 • U weet hoe u deze scenario’s kunt vertalen naar belangrijke HR-thema’s zoals strategische personeelsplanning, talentmanagement, recruitment en duurzame inzetbaarheid.
 • U heeft inzicht in de gevolgen van de verschillende toekomstscenario’s voor de personele formatie van uw organisatie.

Dit neemt u als bagage mee:

 • Inzicht in de mechanismen achter scenarioplanning en hoe u dit kunt toepassen op organisaties en de personeelsformatie in het bijzonder.
 • Een overzicht van de externe factoren met impact op uw organisatie (demografisch, technologisch, economisch, politiek).
 • Een hanteerbare strategische menukaart die richting geeft aan uw HR-beleid voor de komende jaren.

 

Voor wie is deze masterclass?

In de masterclass leert u hoe u de grote en vaak complexe buitenwereld kunt analyseren en op basis daarvan tot een overzichtelijk aantal toekomstscenario’s komt. 

 

In deze situaties is de masterclass zeker voor u geschikt:

 • U bent in uw organisatie (mede)verantwoordelijk voor de HR-strategie en het HR-beleid. 
 • U wilt weten hoe u scenarioplanning voor uw organisatie kunt toepassen en u wilt weten wat daarbij komt kijken.
 • U wilt weten hoe u met uw HR-beleid flexibel kunt anticiperen op uiteenlopende toekomstscenario’s voor uw organisatie.

  

 

Aan de slag met scenarioplanning voor HR: programma

Docent: Gerard Evers

 

In de masterclass leert u hoe u de complexe buitenwereld kunt analyseren en op basis daarvan tot een overzichtelijk aantal toekomstscenario’s komt. 

 

Dit is het programma:  

 

09.00 uur 

Ontvangst

 

09.30 uur 

Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor:

 • Theorie en belang van scenarioplanning
 • Scenarioplanning voor HR: SPP, talentmanagement, recruitment en duurzame inzetbaarheid
 • Vaststellen en prioriteren van belangrijke externe factoren

Aan de slag met:

 • Managementgame scenarioplanning op basis van herkenbare casus

13:30 uur 

Start middagprogramma

 

Aan de slag met:

 • Identificeren van 4 mogelijke scenario’s voor de eigen organisatie
 • Uitwerken van deze scenario’s
 • Vaststellen van HR-beleid en -acties

16:30 uur 

Afsluiting

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.