Actueel

april
29
2015

Webinar: Juridisch verantwoord inzetten van oproepkrachten

woensdag 29 april
De Wet Werk en Zekerheid stelt strikte voorwaarden aan de inzet van flexibele krachten. U dient te voldoen aan de juridische eisen die de wet voorschrijft. Mr. drs. Mark Diebels geeft u in dit webinar de (nieuwe) juridische handvatten bij de inzet van oproepkrachten.
1 uur | € 85
april
30
2015

Leergang Bedrijfskunde voor HR-managers

30 april, 12 mei, 21 mei, 4 juni, 23 juni, 2 juli, 3 september, 17 september in Nieuwegein
Ontwikkelt uzelf met deze opleiding van HR-specialist tot een Strategisch HR-business partner. In 8 modules behandelt u de raakvlakken tussen HRM en de bedrijfskundige disciplines zoals strategisch, financieel en verandermanagement.
8 sessies | € 6250
mei
11
2015

Webinar: Een waterdichte beëindigingsovereenkomst

maandag 11 mei
Een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is het 'in onderling overleg' beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werknemer en werkgever onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Mr. drs. Mark Diebels gaat in dit webinar in hoe u een juridisch waterdicht beëindigingsovereenkomst opstelt.
1 uur | € 85
mei
12
2015
+ meer data

Masterclass Basics van HR Analytics en Balanced Scorecard

Meer data en locaties beschikbaar
Met HR Analytics kan de impact van HR investeringen en processen in kaart worden gebracht. Het toepassen ervan blijkt voor veel HR-professionals nog een flinke uitdaging! Toch wordt HR in toenemende mate om verantwoording gevraagd. Om hieraan te voldoen moet u op de hoogte zijn van de basics van financiële ratio’s en de Balanced Scorecard. Deze masterclass geeft u een goede theoretische basis en reikt u de juiste financiële tools aan.
1 dag | € 790
mei
20
2015

Webinar: Juridische valkuilen rond het 'tweede spoor'

woensdag 20 mei
Is een werknemer langdurig niet in staat om zijn eigen werk wegens ziekte uit te voeren en is terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk, dan is passend werk bij een andere werkgever de volgende optie. Dit heet re-integratie tweede spoor.
1 uur | € 85
mei
21
2015
+ meer data

Seminar: Bezwaar tegen een UWV besluit

Meer data en locaties beschikbaar
Krijg inzicht in de haalbaarheid van een bezwaarzaak. Hoe toetst u de door u ingeschakelde deskundigen? Wat doet u als u het niet eens bent met een opgelegde loondoorbetalingsverplichting of een WIA-claimbeoordeling? En wat zijn uw mogelijkheden als u het niet eens bent met een deskundigenoordeel?
1 dag | € 590
mei
21
2015

Leergang: Leiderschap voor HR

21 mei, 9 juni, 25 juni
De leergang HR Leiderschap van de Nyenrode Business Universiteit i.s.m. HR Academy omvat de eerste leergang in Nederland die integraal is gericht op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten voor HR-directeuren/managers. Leiderschapskwaliteiten die cruciaal zijn voor een succesvolle deelname aan het beleid van de organisatie.
3 dagen | € 3995
mei
26
2015
+ meer data

Gesprekken en Dossiervorming

Meer data en locaties beschikbaar
Leer hoe u een disfunctionerende werknemer en zijn leidinggevende begeleidt, waaraan een dossier moet voldoen om tot ontslag over te kunnen gaan en de valkuilen waarin werknemers en leidinggevenden terecht kunnen komen.
1 dag | € 590
mei
28
2015

Masterclass Talentmanagement in 1 dag

donderdag 28 mei in Nieuwegein
Identificeren, inzetten en talent ontwikkeling van medewerkers is voor organisaties de belangrijkste opgave in personeelsmanagement. Het bestaande personeelsinstrumentarium van veel organisaties is echter niet geschikt voor het managen van talenten; het is vaak te beheersmatig en weinig gericht op ontwikkelen van medewerkers. Dr. Michiel Schoemaker leert u in deze praktische en interactieve masterclass in 1 dag hoe u talentmanagement succesvol inzet in uw organisatie.
1 dag | € 790
juni
2
2015
+ meer data

Masterclass Strategische Personeelsplanning

Meer data en locaties beschikbaar
Kan uw organisatie haar ambities waarmaken met de medewerkers die ze in huis heeft, nu en in de toekomst? Deze masterclass biedt u achtergronden en toepassingen waarmee u gestructureerd uw plan kunt maken, zodanig dat het past in de strategische doelstellingen van uw organisatie. Met dr. Gerard Evers gaat u hiermee aan de slag!
1 dag | € 790

Binnenkort beschikbaar

Cursus Werkkostenregeling 2015: uitstellen kan niet meer!

Uitstellen kan niet meer. De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 een feit. Een belangrijke keuze die financiële impact heeft op uw organisatie. Heeft u al uw zaken op orde?
1 dag | € 590 Meer info >

Employabilitycommunicatie

Arbeidsmarktkennis en arbeidsmarktcommunicatie zijn uitstekend te vertalen naar interne mobiliteit en het vergroten van het (externe) arbeidsmarktperspectief. Door actuele arbeidsmarktkennis te combineren met bewegingsinstrumenten creëert u een dynamiek die de employability bevordert.
1 dag | € 495 | Academie voor arbeidsmarktcommunicatieMeer info >

Employer branding

Een sterk werkgeversmerk geeft u een voorsprong om talent binnen te halen én aan uw organisatie te binden. Goed en aantrekkelijk werkgeverschap spelen hierbij een cruciale rol, evenals ‘company pride’ en de juiste interne (arbeidsmarkt)communicatie. Een sterk werkgeversmerk ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen vraagt om de nodige kennis. Met employer branding kunt u het verschil maken in het behouden en aantrekken van het juiste talent.
1 dag | € 795 | Academie voor arbeidsmarktcommunicatieMeer info >

Event: The Great Workplace to be

Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent én blijft voor talenten? En wat betekent dit voor de werkomgeving op kantoor, thuis of op een third workplace? The Great Workplace to be geeft in één dag nieuwe inzichten, resultaten en innovaties om uw human capital optimaal te laten renderen.
1 dag | € 395 Meer info >

Gratis webinar: Rechten en plichten WW eigenrisicodragerschap

Alle (semi-)overheids- en onderwijswerkgevers zijn verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Dit houdt in dat zij de WW-uitkeringen en de re-integratie van werkzoekende ex-werknemers moeten bekostigen. Dit kan een behoorlijke kostenpost vormen. Daar staat tegenover dat werkgevers met gericht beleid die kosten ook zelf kunnen terugdringen. In dit webinar krijgt u de antwoorden.
Gratis | 11:00 tot 12:00 Meer info >

Gratis webinar: Werkstress preventie

De werkdruk in Nederland is hoog en zal de komende jaren ook hoog blijven. Uitval van medewerkers door aanhoudende werkstress wil je als werkgever voorkomen. Welke preventieve maatregelen kun je nemen, hoe begeleid je medewerkers in de gevarenzone en wie herkent de signalen binnen de organisatie? In dit gratis webinar krijgt u de antwoorden.
Gratis |10:00 tot 11:00 Meer info >

In drie stappen naar een optimaal duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Een uitgebalanceerd duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen uw organisatie leidt tot een daling van het personeelsverloop, de daaraan gerelateerde kosten van werving en selectie, minder verzuim, een hogere productiviteit en een positiever imago. Hoe kunt u als HR-professional de effectiviteit van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw personeel optimaal beïnvloeden? Tijdens dit interactieve programma gaat u hiermee aan de slag!
1 dag Masterclass en 1 webinar | € 890 Meer info >

Invoer Werkkostenregeling (WKR) - Incompany training

De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 verplicht. Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving moet u nu al de kosten van uw arbeidsvoorwaarden in kaart brengen en beoordelen wat de (financiële) impact van de werkkostenregeling (WKR) voor u is. Laat uw team informeren over wat u te wachten staat en hoe u de financiële gevolgen in kaart kunt brengen. U maakt met deze training een gedegen start bij deze belangrijke overstap.

Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht

Op zoek naar recente rechtspraak en (voorgenomen) wijzigingen binnen het arbeidsrecht? Schrijf u dan nu in voor de Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht. Op weg naar kantoor wordt u kort en bondig bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen.
Ochtend | € 99 (Gratis voor HR Praktijk Premium leden) Meer info >

OR Training voor HR: Omgaan met medezeggenschap

Deze OR training voor HR gaat in op de veranderingen bij medezeggenschap. Hoe gaat HR om met adviesrecht or en instemmingsrecht OR? Bij wet is geregeld dat werknemers zich met het beleid van de onderneming mogen bemoeien. Veel vragen over de werkwijze, betrokkenheid, instelling en kosten zorgen vaak onnodig tot wrijving met de ondernemingsraad. De positie van HR is in dit proces veranderd, wat moet HR weten?
1 dag | € 590 Meer info >

Recruitment via social media

Met meer dan 8 miljoen Nederlanders op Facebook, 4 miljoen op LinkedIn en 3 miljoen gebruikers op Twitter bieden social media veel kansen voor recruitment. Maar welke social media zijn interessant voor uw doelgroepen en doelstellingen? En hoe zet u social media succesvol en structureel in?
Middag | € 645 | Academie voor arbeidsmarktcommunicatieMeer info >

Seminar: Toon de meerwaarde van uw HR dienstverlening

‘Wie is mijn klant?', ‘waar ligt hij wakker van?', en ‘welke bijdrage kan HR hieraan leveren?’ De meerwaarde van HR uit zich in elke organisatie op een andere manier. Verschillende marketing concepten en tools kunnen u helpen bij het definiëren van klantwaarde en de positionering van HRM. Door op een juiste manier in te spelen op de wensen van de (interne) klant, kan Human Resource haar meerwaarde vergroten en concreet bijdragen aan doelgerichte organisatie successen.
1 dag | € 590 Meer info >

Seminar: Wet Modern Migratiebeleid en Wet Arbeid Vreemdelingen

Nederland heeft nog altijd veel behoefte aan buitenlandse werknemers. De praktijk leert dat de procedures voor het legaal in Nederland kunnen werken en wonen voor buitenlandse werknemers en hun werkgevers complex zijn. Daarom krijgt u in dit seminar uitgebreide informatie over het toepassen van de wet modern migratiebeleid en de wet arbeid vreemdelingen.
Middag | € 390 Meer info >

Succession Planning

Het belang van de juiste kwantiteit én kwaliteit op de juiste plek in uw organisatie, nu en in de toekomst, is cruciaal voor de concurrentievoordeel en misschien wel het voortbestaan van uw organisatie. Vormgeven aan succession planning die ervoor zorgt dat de sleutelposities binnen uw organisatie optimaal bezet zijn en blijven behoort tot de kerntaak van HRM!
2 dagen | € 1490 Meer info >

Update Arbeidsrecht: Arbeidsovereenkomsten en flexwerk

Het arbeidsrecht gaat in 2015 flink op de schop. Na de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari, treden vanaf 1 juli 2015 opnieuw tal van wijzigingen inwerking op basis van de Wet Werk en Zekerheid. Nieuwe bepalingen omtrent het arbeidscontract, flexwerk, een aangepaste ketenregeling, concurrentie- en proeftijdbeding binnen de arbeidsovereenkomst, staan centraal binnen de opleiding Update arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst en flexwerk.
1 dag | € 590 Meer info >

Update Arbeidsrecht: rechten en plichten bij verlof en ziekte

Het nieuwe arbeidsrecht bevat aangepaste regels omtrent vormen van verlof, loondoorbetaling bij ziekte en verzuim en de maximale duur van de WW. Binnen de opleiding Update arbeidsrecht: rechten en plichten en verlof en ziekte staat deze regelgeving centraal. U krijgt praktische en toepasbare informatie die voor u van belang is, zodat u weer helemaal up-to-date bent.
1 dag | € 590 Meer info >

Verandermanagement: in 3 stappen naar een effectief strategisch Veranderplan

Herstructurering, reorganisaties, fusies, overnames, sociale innovatie: de gemene deler is organisatieverandering. Als HR-professional heeft u daarmee een belangrijke rol als verandermanager te vervullen. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging? In deze masterclass en webinar krijgt u de tools aangereikt om het optimale Veranderplan op te stellen.
1 dag | € 790 Meer info >

Vitaliteit: Kritische succesfactor voor uw organisatie

Vitaliteit is in het HRM-beleid een centraal thema. Vitale en gelukkige werknemers in een gezonde en dynamische werkomgeving wordt door het management gezien als een kritische succesfactor. Hoe je een efficiënt vitaliteitsbeleid vorm geeft is het centrale thema tijdens dit Kijkje in de Keuken bij SAS. Met inspirerende praktijkcases!
€ 390 Meer info >

Webinar Job Crafting

Job crafting bevordert zowel flexibiliteit en verandervermogen als ruimte voor medewerkers. Het is een bepalende factor in het succes van organisaties. HR-professionals spelen een cruciale rol in het toepassen van job crafting.
45 minuten | Meer info >

Webinar: Do's en Don'ts bij reorganisatie en afspiegelingsbeginsel

Een reorganisatie is nooit leuk, zeker niet voor de medewerkers die onderdeel zijn van de reorganisatie, maar ook niet voor degenen die de reorganisatie moeten uitvoeren. Allerlei emoties, allerlei onrust en wantrouwen worden je deel. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je steun hebt aan heldere regels. Niet om je daarachter te verschuilen, maar om op een zo objectief mogelijke wijze de reorganisatie te doen.
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Juridische valkuilen bij de privacy in het arbeidsrecht

De wet- en regelgeving rond privacy wordt steeds strenger. Overtredingen worden bestraft met forse geldboetes. Maar geldt in alle gevallen dat u niets van uw (aanstaande) medewerkers mag weten? Monique van de Graaf gaat in dit webinar in op de do’s en dont’s rond de privacy in de arbeidsrelatie.

Webinar: Wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA. De kosten voor de uitkeringen waren voorheen versleuteld in de sectorpremie, zowel voor de Ziektewet als voor de zogenaamde WGA Flex. Vanaf januari 2014 moet iedere werkgever een aparte premie betalen voor de Ziektewet en de WGA Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012.
1 uur | € 85 Meer info >

Wet werk en zekerheid (WWZ) - Incompany training

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd, de Wet werk en Zekerheid (WWZ) is een feit. Wilt u uw team van HR-adviseurs, -medewerkers en (lijn)managers laten bijpraten over de ontwikkelingen in het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/flexcontracten? Kies voor een effectieve oplossing met deze interactieve training onder begeleiding van Arbeidsrecht-expert Mark Diebels.

WOR: De rechten en plichten van de werkgever

Dit seminar behandelt de juridische aspecten over de ondernemingsraad en de samenwerking met de ondernemingsraad.
1 dag | € 590 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten