E-learning opleidingen

E-learning: Aan de slag met zieke werknemers en Poortwachter

Als een werknemer langdurig is uitgeschakeld dan vloeien er uit de Wet verbetering poortwachter allerlei verplichtingen voort waar u als werkgever aan dient te voldoen. Verzaken van die verplichtingen kosten de werkgever veel geld. Deze online opleiding geeft u kennis van alle aspecten die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft en helpt u direct aan de slag te gaan.
€ 249

E-learning: Aan de slag met bedrijfseconomisch ontslag

Het nieuwe Ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 van kracht. Voor (collectief) ontslag wegens bedrijfseconomische reden is dan altijd een ontslagvergunning van het UWV nodig. De te volgen procedure is vastgelegd in wet- en regelgeving. Afwijkingen daarvan leiden altijd tot vertraging of zelfs tot het niet toestaan van collectief ontslag. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis over de nieuwe regels voor bedrijfseconomisch ontslag en helpt u direct aan de slag te gaan.
€ 249

E-learning: Aan de slag met freelancers en inlenen van personeel

Veel organisaties werken met een flexibele schil. Vaak worden zzp’ers en uitzendkrachten ingehuurd om piekmomenten weg te werken of om aan specifieke opdrachten te werken. De regels rond het inhuren van tijdelijke arbeid zijn echter complex. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis die u direct in uw HR-praktijk toepast.
€ 249

Actueel

december
1
2015
+ meer data

Masterclass Basics van HR Analytics en Balanced Scorecard

Meer data en locaties beschikbaar
Met HR Analytics kan de impact van HR investeringen en processen in kaart worden gebracht. Het toepassen ervan blijkt voor veel HR-professionals nog een flinke uitdaging! Toch wordt HR in toenemende mate om verantwoording gevraagd. Om hieraan te voldoen moet u op de hoogte zijn van de basics van financiële ratio’s en de Balanced Scorecard. Deze masterclass geeft u een goede theoretische basis en reikt u de juiste financiële tools aan.
1 dag | € 790
december
3
2015
+ meer data

Gesprekken en Dossiervorming

Meer data en locaties beschikbaar
Leer hoe u een disfunctionerende werknemer en zijn leidinggevende begeleidt, waaraan een dossier moet voldoen om tot ontslag over te kunnen gaan en de valkuilen waarin werknemers en leidinggevenden terecht kunnen komen.
1 dag | € 590
december
3
2015
+ meer data

Masterclass Strategisch HRM-plan opstellen

Meer data en locaties beschikbaar
Strategisch HRM is erg belangrijk en krijgt al meer erkenning! Veel organisaties proberen nu invulling te geven aan strategisch HRM, maar de praktijk is weerbarstig. Hoe maakt u nu eigenlijk een strategisch HRM-plan? Waar begint u, wie betrekt u er bij en hoe ziet dat er dan concreet uit!
1 dag | € 790
december
7
2015

Eindejaar tips WWZ

maandag 7 december in Nieuwegein
De WWZ is vanaf 1 juli in werking. De eerste uitspraken van de rechter zijn inmiddels bekend. Wat betekent dat voor de HRM-praktijk? Welke consequenties hebben deze uitspraken voor de zaken waarmee u aan de slag bent? Mr. dr. Mark Diebels geeft u in dit seminar tips en advies.
Dagdeel | € 290
december
8
2015
+ meer data

Praktisch projectmanagement voor HR-professionals

Meer data en locaties beschikbaar
Fusie en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, invoeren van een nieuw beloningssysteem: HR afdelingen hebben steeds vaker te maken met projecten naast het dagelijkse werk. Het vraagt om een andere manier van denken en een planmatige en praktische manier van werken. Dit seminar geeft u het gereedschap om (HR-)projecten doeltreffend te managen en tot een goed eind te brengen.
1 dag | € 590
december
8
2015

Masterclass Flexibel Organiseren en Job Crafting

dinsdag 8 december in Nieuwegein
Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteiten van medewerkers optimaal tot hun recht komen? Hoe kunnen mensen effectief werken en duurzaam inzetbaar blijven, zodat de organisatie wendbaar en toekomstbestendig wordt? In deze masterclass krijgt u inzicht in het transitieproces naar een flexibele en wendbare organisatie. Job crafting is hierbij een onmisbaar instrument en HRM speelt een beslissende rol.
1 dag | € 790
december
10
2015
+ meer data

Seminar Opstellen van een moderne en effectieve HR-cyclus

Meer data en locaties beschikbaar
Omdat organisaties in hoog tempo veranderen, lijkt de traditionele HR-cyclus niet meer van deze tijd. Flexibiliteit en wendbaarheid staan centraal. Dat betekent dat beleid, structuren en processen eveneens flexibeler worden, met als consequentie dat de HR-cyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek) moet mee veranderen. In dit seminar geven Jan Tjerk Boonstra en Wilma van Vuuren de bouwstenen voor de moderne en effectieve HR-cyclus.
1 dag | € 590
december
10
2015

Strategische Personeelsplanning in de praktijk

donderdag 10 december in Amsterdam
Talent wordt schaars, automatisering maakt banen overbodig en tijdelijke contracten en langer doorwerken worden de norm. De veranderende markt en nieuwe technologieën hebben grote invloed op de inrichting van organisaties. Heeft u zicht op het benodigde arbeidspotentieel, hoe dit opgebouwd moet zijn en wat de verhouding moet zijn tussen vast en flexibel? Kortom: houdt u zich voldoende bezig met strategische personeelsplanning (SPP)? Dit Kijkje in de Keuken laat u zien hoe GVB, Shell en het ministerie Buitenlandse Zaken actief aan de slag zijn gegaan met SPP!
Halve dag | € 390
december
15
2015
+ meer data

Masterclass Strategische Personeelsplanning

Meer data en locaties beschikbaar
Kan uw organisatie haar ambities waarmaken met de medewerkers die ze in huis heeft, nu en in de toekomst? Deze masterclass biedt u achtergronden en toepassingen waarmee u gestructureerd uw plan kunt maken, zodanig dat het past in de strategische doelstellingen van uw organisatie. Met dr. Gerard Evers gaat u hiermee aan de slag!
1 dag | € 790
december
15
2015

Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht

dinsdag 15 december in Nieuwegein
Op zoek naar recente rechtspraak en (voorgenomen) wijzigingen binnen het arbeidsrecht? Schrijf u dan nu in voor de Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht. Op weg naar kantoor wordt u kort en bondig bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen.
Ochtend | € 99 (Gratis voor HR Praktijk Premium leden)

Binnenkort beschikbaar

Aan de slag met Ken- en Stuurgetallen

In oktober verschijnt het nieuwe benchmarkrapport Ken- en Stuurgetallen Personeelsmanagement 2015-2016. Het rapport geeft inzicht in de prestaties van uw HR-afdeling en biedt u de mogelijkheid om uw inspanningen af te zetten tegen die van sectorgenoten of organisaties van vergelijkbare omvang. De uitkomsten helpen u om een start te maken met uw HR-jaarplan 2015-2016, gebaseerd op betrouwbare ken- en stuurgetallen. Tijdens dit programma krijgt u de praktische handvatten om de juiste stappen te zetten bij het uitwerken van uw HR-plannen!
Eén ochtend | € 290 Meer info >

Congres Arbeidsvoorwaarden in de praktijk

V&D, Blokker en KLM willen de arbeidsvoorwaarden versoberen. Capgemini ging actief aan de slag met een demotiebeleid. Het is inmiddels ook in de politieke belangstelling gekomen. Modernisering van arbeidsvoorwaarden staat weer hoog op de agenda. Wat betekent dit voor uw functiegebouw en arbeidsvoorwaardenpakket? Hoe loodst u wijzigingen succesvol langs alle stakeholders van uw organisatie? En wat zijn precies uw (juridische) mogelijkheden bij het versoberen van arbeidsvoorwaarden?
1 dag | € 390 Meer info >

Event Tomorrow@work

Het Nieuwe Werken is al lang niet nieuw meer: kantoorruimte is drastisch beperkt, flexibele werkplekken zijn gemeengoed en thuiswerken is ondertussen een wettelijk recht. Wendbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit zijn de sleutelwoorden bij werkgevers en werknemers. Iedereen blij dus? U weet wel beter! Nieuwe uitdagingen zoals robotisering, sharing en de circulaire economie komen op u af. En hoe blijft u een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe generaties? Tomorrow@work 2015 scheidt voor u het kaf van het koren.
1 dag | € 490 Meer info >

Leergang Bedrijfskunde voor HR-managers

Vandaag de dag wordt van U als HR-manager meer gevraagd dan vakgerichte HR-kennis en opgedane ervaring. U moet als ‘sparring partner’ op gelijkwaardig niveau kunnen acteren met uw directie en met managers van andere disciplines. De Leergang Bedrijfskunde voor HR-managers biedt u optimaal ondersteuning binnen deze rol. In 8 interactieve modules behandelt u de raakvlakken tussen HRM en de bedrijfskundige disciplines zoals strategisch, financieel en verandermanagement, verzorgt door topsprekers en gerenommeerde hoogleraren binnen de betreffende disciplines.
8 sessies | € 6250 Meer info >

Leergang Strategisch Talentmanagement

Op veel HR-agenda’s heeft Talentmanagement een hoge prioriteit. Nu de economie weer aantrekt wordt deze urgentie alleen maar groter. Talent detecteren, werven en behouden is noodzakelijk. HRM speelt in dit proces een doorslaggevende rol. Wat is talent, wie zijn het en wie hebben het? Hoe optimaliseer je het rendement op talent? Met de leergang Strategische Talentmanagement bouwt u als HR-professional kennis op over detectie, selectie en relevantie van talent en krijgt u inzicht en overzicht om te kunnen groeien in uw eigen professionele ontwikkeling.
3 dagen | € 3995 Meer info >

Ontslagrecht en ontslagvergoeding

De Wet Werk en Zekerheid heeft het Nederlandse arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Voor HR-professionals is kennis van de wijzigingen een noodzaak om niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Tijdens het seminar Update Arbeidsrecht: ontslagrecht en ontslagvergoeding wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in regels met betrekking tot ontslag en ontslagvergoedingen, incl. de transitievergoeding en de berekening daarvan. Ook wordt u geïnformeerd over ontslag van flexwerkers.
€ 590 Meer info >

Strategisch Talentmanagement conference 2015

Organisaties besteden veel aandacht aan het werven, ontwikkelen en behouden van talenten. ‘Het beste uit mensen halen’ vormt daarbij het ultieme doel! Maar wat verstaan we daadwerkelijk onder het begrip ‘het beste’ én is het hebben van talent alleen voldoende om optimaal te presteren? Tijdens de Strategisch Talentmanagement Conference 2015 gaan experts en ervaringsdeskundigen op Nyenrode Business Universiteit met u in gesprek over de laatste inzichten rondom het werven, ontwikkelen en behouden van talent op strategisch niveau.
1 dag | € 790 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten