Actueel

januari
7
2015

Webinar: Een waterdichte beëindigingsovereenkomst

woensdag 7 januari
Een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is het 'in onderling overleg' beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werknemer en werkgever onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Mr. drs. Mark Diebels gaat in dit webinar in hoe u een juridisch waterdicht beëindigingsovereenkomst opstelt.
1 uur | € 85
januari
13
2015

Webinar: Participatiewet en Wajong

dinsdag 13 januari
Per 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking. Hiermee wordt de rol van de gemeente een stuk groter en gaat er veel voor de gemeentes veranderen. Maar ook voor de werkgevers is een belangrijke rol weggelegd. Zorg dat u helemaal op de hoogte bent van de Participatiewet en de Wajong en volg dit webinar.
1 uur | € 85
januari
21
2015

Webinar: Impact van de nieuwe verlofregelingen

woensdag 21 januari
De regels van 4 soorten verlof veranderen. Dat wordt geregeld in de Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. De impact van de wijzigingen is bij P&O veelal onbekend. Toch hebben de nieuwe regels veel invloed op de wijze hier hiermee om te gaan. Mr. Dr. Mark Diebels behandelt in dit webinar de wijzigingen en hoe u er mee omgaat.
€ 85
januari
22
2015
+ meer data

Gesprekken en Dossiervorming

Meer data en locaties beschikbaar
Leer hoe u een disfunctionerende werknemer en zijn leidinggevende begeleidt, waaraan een dossier moet voldoen om tot ontslag over te kunnen gaan en de valkuilen waarin werknemers en leidinggevenden terecht kunnen komen.
1 dag | € 590
januari
22
2015

Cursus Werkkostenregeling 2015: uitstellen kan niet meer!

donderdag 22 januari in Nieuwegein
De overstap naar de Werkkostenregeling komt steeds dichterbij. Uitstellen kan niet meer. De definitieve ingangsdatum voor de werkkostenregeling is 1 januari 2015. Een belangrijke keuze die financiële impact kan hebben op uw organisatie.
1 dag | € 590
januari
27
2015

Webinar: Juridische mogelijkheden bij loondoorbetaling ziekte

dinsdag 27 januari
Een zieke medewerker, zeker bij langdurende ziekte, is voor de werkgever een kostbare zaak. Tijdens dit webinar bespreekt Mr. Turgut Hefti hoe u om moet gaan bij loondoorbetaling. Wanneer wel en wanneer geen betaling?
1 uur | € 85
januari
27
2015
+ meer data

Wet Werk en Zekerheid, Modernisering ziektewet en Ontslag bij ziekte

Meer data en locaties beschikbaar
Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals Wet Werk en Zekerheid, modernisering ziektewet, wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte.
1 dag | € 590
januari
29
2015
+ meer data

Seminar: Bezwaar tegen een UWV besluit

Meer data en locaties beschikbaar
Krijg inzicht in de haalbaarheid van een bezwaarzaak. Hoe toetst u de door u ingeschakelde deskundigen? Wat doet u als u het niet eens bent met een opgelegde loondoorbetalingsverplichting of een WIA-claimbeoordeling? En wat zijn uw mogelijkheden als u het niet eens bent met een deskundigenoordeel?
1 dag | € 590
februari
3
2015
+ meer data

Masterclass Basics van HR Analytics

Meer data en locaties beschikbaar
Met HR Analytics kan de impact van HR investeringen en processen in kaart worden gebracht. Het toepassen ervan blijkt voor veel HR-professionals nog een flinke uitdaging! Toch wordt HR in toenemende mate om verantwoording gevraagd: Wat zijn de kosten en de baten? Hoe maak ik inspanningen en resultaten inzichtelijk? Deze masterclass geeft u in een dag de juiste tools.
1 dag | € 790
februari
3
2015

Succession Planning

3 februari, 12 februari in Nieuwegein
Het belang van de juiste kwantiteit én kwaliteit op de juiste plek in uw organisatie, nu en in de toekomst, is cruciaal voor de concurrentievoordeel en misschien wel het voortbestaan van uw organisatie. Vormgeven aan succession planning die ervoor zorgt dat de sleutelposities binnen uw organisatie optimaal bezet zijn en blijven behoort tot de kerntaak van HRM!
2 dagen | € 1490

Binnenkort beschikbaar

Aan de slag met uw beloningsbeleid?

Zijn functieomschrijvingen nog wel van deze tijd? Moeten we medewerkers wel plaatsen in loonschalen? Het klassieke model is nog steeds gangbaar maar medewerkers en organisaties veranderen, waarmee ook de systemen van belonen en waarderen veranderen. Deze masterclass geeft u uitgangspunten van nieuwe wijzen van belonen en waarderen.
1 dag | € 790 Meer info >

Flexibel werken en organiseren

Het is tegenwoordig een absolute noodzaak dat organisaties het vermogen hebben zich snel aan te passen aan nieuwe (markt)omstandigheden om succesvol te functioneren. De belangrijkste uitdaging daarbij is hoe je mensen meeneemt in die beweging.
1 dag | € 590 Meer info >

Invoer Werkkostenregeling (WKR) - Incompany training

De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 verplicht. Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving moet u nu al de kosten van uw arbeidsvoorwaarden in kaart brengen en beoordelen wat de (financiële) impact van de werkkostenregeling (WKR) voor u is. Laat uw team informeren over wat u te wachten staat en hoe u de financiële gevolgen in kaart kunt brengen. U maakt met deze training een gedegen start bij deze belangrijke overstap.

Masterclass Grip op Werkgeverslasten

Deze masterclass biedt u inzicht in besparing op verborgen personeelskosten zoals sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en arbeidsongeschiktheid.
1 middag | € 390 1 middag. Meer info >

Masterclass HR Analytics voor gevorderden

In deze masterclass helpt Luk Smeyers u door deze 4 stappen toe te lichten en vooral toepasbaar te maken voor uw organisatie.
1 dag | € 790 Meer info >

Masterclass Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De gemiddelde Nederlandse werkvloer wordt tegenwoordig bevolkt door drie of meer generaties. Elke groep heeft zijn eigen wensen en eisen. Tegelijkertijd neemt het aantal 55-plussers toe en wordt het aanbod aan jongeren steeds kleiner. Hoe gaat u hiermee om en hoe haalt u het maximale uit iedere leeftijdsgroep?
2 dagen | € 1590 Meer info >

Persoonlijk leiderschap voor HR Professionals

Wilt u een stap maken in uw persoonlijk leiderschap en uw stijl van leidinggeven effectief inzetten, maar er dan nu werk van!
1 dag | € 590 Meer info >

Webinar prof. dr. Rob Vinke

Bij de vormgeving van strategisch HRM gaat het er om de prioriteiten van een ondernemings- of organisatiestrategie en de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten die daarin verdisconteerd zijn te vertalen naar een HR-strategie. Wat zijn uw keuzemogelijkheden: taakverdeling door de staf, de lijn, uitbesteden of een combinatie van?
1 uur | Gratis Meer info >

Wet werk en zekerheid (WWZ) - Incompany training

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd, de Wet werk en Zekerheid (WWZ) is een feit. Wilt u uw team van HR-adviseurs, -medewerkers en (lijn)managers laten bijpraten over de ontwikkelingen in het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/flexcontracten? Kies voor een effectieve oplossing met deze interactieve training onder begeleiding van Arbeidsrecht-expert Mark Diebels.

WOR: De rechten en plichten van de werkgever

Dit seminar behandelt de juridische aspecten over de ondernemingsraad en de samenwerking met de ondernemingsraad.
1 dag | € 590 Meer info >

Zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Een herkenbare casus: een jonge, hardwerkende medewerkster is zwanger en gaat met verlof. Ze geeft aan dat ze erna ook ouderschapsverlof wil opnemen. Een langdurige afwezigheid van een medewerkster kan leiden tot onverwachte, lastige situaties op de werkvloer. Toch is er veel mogelijk om dit proces naar beide kanten toe goed en bevredigend te regelen.
1 dag | € 590 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten