E-learning opleidingen

E-learning: Aan de slag met freelancers en inlenen van personeel

Veel organisaties werken met een flexibele schil. Vaak worden zzp’ers en uitzendkrachten ingehuurd om piekmomenten weg te werken of om aan specifieke opdrachten te werken. De regels rond het inhuren van tijdelijke arbeid zijn echter complex. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis die u direct in uw HR-praktijk toepast.
€ 249

E-learning: Aan de slag met bedrijfseconomisch ontslag

Het nieuwe Ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 van kracht. Voor (collectief) ontslag wegens bedrijfseconomische reden is dan altijd een ontslagvergunning van het UWV nodig. De te volgen procedure is vastgelegd in wet- en regelgeving. Afwijkingen daarvan leiden altijd tot vertraging of zelfs tot het niet toestaan van collectief ontslag. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis over de nieuwe regels voor bedrijfseconomisch ontslag en helpt u direct aan de slag te gaan.
€ 249

E-learning: Aan de slag met uw arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandigheden is een belangrijk aandachtspunt voor HRM. Stipte naleving van de wet- en regelgeving is een must. Zo kan een te late melding van een bedrijfsongeval aan de inspectie SZW leiden tot een boete van €50.000,-! Ook een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie is een onderwerp dat streng door de Inspectie wordt gecontroleerd. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis over de wet- en regelgeving over arbo en ziektepreventie. Het helpt u om er direct in uw HR-praktijk mee aan de slag te gaan.
€ 249

Actueel

oktober
6
2015

Actualiteiten Arbeidsrecht 2015

dinsdag 6 oktober in Amersfoort
Er is veel veranderd op het gebied van tijdelijke contracten, ketenregeling en transitievergoeding. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe oordeelt de kantonrechter bij ontslagaanvragen? Met dit seminar krijgt u het overzicht van het nieuwe arbeidsrecht! Aan de orde komen o.a. contractvormen, bedingen binnen de arbeidsovereenkomst, het nieuwe ontslagrecht en complexe situaties als loondoorbetaling bij ziekte. Periodiek uw arbeidsrechtelijke kennis opfrissen en op de hoogte zijn van de laatste wettelijke ontwikkelingen is dan ook een must!
1 dag | € 590
oktober
6
2015
+ meer data

Masterclass Flexibel Organiseren en Job Crafting

Meer data en locaties beschikbaar
Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteiten van medewerkers optimaal tot hun recht komen? Hoe kunnen mensen effectief werken en duurzaam inzetbaar blijven, zodat de organisatie wendbaar en toekomstbestendig wordt? In deze masterclass krijgt u inzicht in het transitieproces naar een flexibele en wendbare organisatie. Job crafting is hierbij een onmisbaar instrument en HRM speelt een beslissende rol.
1 dag | € 790
oktober
13
2015
+ meer data

Duurzame Inzetbaarheid, vitaliteit en HRM

Meer data en locaties beschikbaar
Achmea Zorg & Gezondheid investeerde €900.000 in het programma Gezond Werken. Dat heeft geresulteerd in een verzuimkostenreductie van ruim 1,1 miljoen euro. Duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuimreductie gaan hand in hand. En daarmee realiseert HRM, die een duurzaam inzetbaarheidsbeleid uitvoert, een aanzienlijke kostenbesparing. Hoe kunt u als HR-professional de effectiviteit van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw personeel optimaal beïnvloeden? Tijdens dit programma gaat u hiermee aan de slag!
1 dag | € 790
oktober
13
2015

Gratis webinar: Rob Vinke over persoonlijk leiderschap voor HR-managers

dinsdag 13 oktober
Ulrich geeft het in zijn model al aan: HRM moet de business context goed begrijpen en moet in praktijkgerichte daden geloofwaardig zijn. Maar dat is onmogelijk als HR geen leiderschap toont. Persoonlijk leiderschap betekent ook dat de rol van HRM binnen organisaties prominenter wordt. En dat belang moet verzilverd worden! Gelijk hebben is natuurlijk prachtig, maar HRM wordt afgerekend op het gelijk krijgen.
45 minuten | Gratis
oktober
15
2015

Leergang Bedrijfskunde voor HR-managers

15 oktober, 29 oktober, 19 november, 3 december, 15 december, 7 januari, 21 januari, 11 februari in Putten
Vandaag de dag wordt van U als HR-manager meer gevraagd dan vakgerichte HR-kennis en opgedane ervaring. U moet als ‘sparring partner’ op gelijkwaardig niveau kunnen acteren met uw directie en met managers van andere disciplines. De Leergang Bedrijfskunde voor HR-managers biedt u optimaal ondersteuning binnen deze rol. In 8 interactieve modules behandelt u de raakvlakken tussen HRM en de bedrijfskundige disciplines zoals strategisch, financieel en verandermanagement, verzorgt door topsprekers en gerenommeerde hoogleraren binnen de betreffende disciplines.
8 sessies | € 6250
november
4
2015

Gratis webinar: dr. Gerard Evers over de drie valkuilen van HR Analytics

woensdag 4 november
HR analytics staat hoog op de strategische agenda van HR. Met technische (IT) ondersteuning is het mogelijk om steeds meer data te verzamelen. En op basis daarvan analyses te maken. Analyses die, idealiter, mede de basis vormen van de strategie van de organisatie. Toch blijft het lastig voor HR-professionals die met analytics aan de slag gaan om dit optimaal te organiseren. Dr. Gerard Evers gaat tijdens dit gratis webinar in op de goede bedoelingen van veel HR-professionals die de waarde van HR analytics onderschrijven en de weerbarstige praktijk.
45 minuten | Gratis
november
5
2015

Gratis webinar: Tips voor effectieve duurzame inzetbaarheid

donderdag 5 november
Aanpassingsvermogen lijkt het sleutelwoord voor de arbeidsmarkt. Voor zowel werkgever als werknemer. Wie leert om met verandering om te gaan, blijft interessant voor de andere partij. Dit webinar gaat in op een van de grote vraagstukken van deze tijd; 'Hoe houdt u mensen gemotiveerd en betrokken bij het werk?'
1 uur | Gratis
november
9
2015

Strategisch Talentmanagement conference 2015

maandag 9 november in Breukelen
Organisaties besteden veel aandacht aan het werven, ontwikkelen en behouden van talenten. ‘Het beste uit mensen halen’ vormt daarbij het ultieme doel! Maar wat verstaan we daadwerkelijk onder het begrip ‘het beste’ én is het hebben van talent alleen voldoende om optimaal te presteren? Tijdens de Strategisch Talentmanagement Conference 2015 gaan experts en ervaringsdeskundigen op Nyenrode Business Universiteit met u in gesprek over de laatste inzichten rondom het werven, ontwikkelen en behouden van talent op strategisch niveau.
1 dag | € 790
november
10
2015
+ meer data

Masterclass Strategische Personeelsplanning

Meer data en locaties beschikbaar
Kan uw organisatie haar ambities waarmaken met de medewerkers die ze in huis heeft, nu en in de toekomst? Deze masterclass biedt u achtergronden en toepassingen waarmee u gestructureerd uw plan kunt maken, zodanig dat het past in de strategische doelstellingen van uw organisatie. Met dr. Gerard Evers gaat u hiermee aan de slag!
1 dag | € 790
november
10
2015

Event Tomorrow@work

dinsdag 10 november in Utrecht
Het Nieuwe Werken is al lang niet nieuw meer: kantoorruimte is drastisch beperkt, flexibele werkplekken zijn gemeengoed en thuiswerken is ondertussen een wettelijk recht. Wendbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit zijn de sleutelwoorden bij werkgevers en werknemers. Iedereen blij dus? U weet wel beter! Nieuwe uitdagingen zoals robotisering, sharing en de circulaire economie komen op u af. En hoe blijft u een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe generaties? Tomorrow@work 2015 scheidt voor u het kaf van het koren.
1 dag | € 490

Binnenkort beschikbaar

Congres Arbeidsvoorwaarden in de praktijk

V&D, Blokker en KLM willen de arbeidsvoorwaarden versoberen. Capgemini ging actief aan de slag met een demotiebeleid. Het is inmiddels ook in de politieke belangstelling gekomen. Modernisering van arbeidsvoorwaarden staat weer hoog op de agenda. Wat betekent dit voor uw functiegebouw en arbeidsvoorwaardenpakket? Hoe loodst u wijzigingen succesvol langs alle stakeholders van uw organisatie? En wat zijn precies uw (juridische) mogelijkheden bij het versoberen van arbeidsvoorwaarden?
1 dag | € 390 Meer info >

Leergang Strategisch Talentmanagement

Op veel HR-agenda’s heeft Talentmanagement een hoge prioriteit. Nu de economie weer aantrekt wordt deze urgentie alleen maar groter. Talent detecteren, werven en behouden is noodzakelijk. HRM speelt in dit proces een doorslaggevende rol. Wat is talent, wie zijn het en wie hebben het? Hoe optimaliseer je het rendement op talent? Met de leergang Strategische Talentmanagement bouwt u als HR-professional kennis op over detectie, selectie en relevantie van talent en krijgt u inzicht en overzicht om te kunnen groeien in uw eigen professionele ontwikkeling.
3 dagen | € 3995 Meer info >

Masterclass Grensoverschrijdende Arbeid

Het aantal uitzendingen naar het buitenland neemt wereldwijd weer fors toe. Inmiddels is de 30%-regeling op twee punten bijgewerkt en gelden er nieuwe fiscale regels ten aanzien van ontslagvergoedingen aan internationaal opererende werknemers. Bent u op de hoogte van alle wijzigingen? Zorg dat u helemaal up-to-date bent op het gebied van de sociale zekerheid en fiscaliteit bij internationale arbeidsmobiliteit.
1 dag | € 790 Meer info >

Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht

HR Praktijk organiseert in samenwerking met HR Academy één keer per kwartaal een ontbijtsessie. U wordt ontvangen met een ontbijt, waarna onze arbeidsrecht juristen van Van Diepen Van der Kroef Advocaten u kort en bondig bijpraten over de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.
Ochtend | € 99 Meer info >

Recruitment via social media

Met meer dan 8 miljoen Nederlanders op Facebook, 4 miljoen op LinkedIn en 3 miljoen gebruikers op Twitter bieden social media veel kansen voor recruitment. Maar welke social media zijn interessant voor uw doelgroepen en doelstellingen? En hoe zet u social media succesvol en structureel in?
Middag | € 645 | Academie voor arbeidsmarktcommunicatieMeer info >

Seminar Basics pensioenrecht

Pensioen is een hot topic. Ingrijpende wetswijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Recent zijn de AOW-gerechtigde leeftijd en pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Per 1 januari 2015 is de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen in werking getreden. Als HR-professional zult u regelmatig met vragen over pensioen worden geconfronteerd. Bent u daarop voldoende voorbereid?
1 dagdeel | € 390 Meer info >

Seminar: Toon de meerwaarde van uw HR dienstverlening

‘Wie is mijn klant?', ‘waar ligt hij wakker van?', en ‘welke bijdrage kan HR hieraan leveren?’ De meerwaarde van HR uit zich in elke organisatie op een andere manier. Verschillende marketing concepten en tools kunnen u helpen bij het definiëren van klantwaarde en de positionering van HRM. Door op een juiste manier in te spelen op de wensen van de (interne) klant, kan Human Resource haar meerwaarde vergroten en concreet bijdragen aan doelgerichte organisatie successen.
1 dag | € 590 Meer info >

Seminar: Wet Modern Migratiebeleid en Wet Arbeid Vreemdelingen

Nederland heeft nog altijd veel behoefte aan buitenlandse werknemers. De praktijk leert dat de procedures voor het legaal in Nederland kunnen werken en wonen voor buitenlandse werknemers en hun werkgevers complex zijn. Daarom krijgt u in dit seminar uitgebreide informatie over het toepassen van de wet modern migratiebeleid en de wet arbeid vreemdelingen.
Middag | € 390 Meer info >

Update Arbeidsrecht: Arbeidsovereenkomsten en flexwerk

Het arbeidsrecht gaat in 2015 flink op de schop. Na de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari, treden vanaf 1 juli 2015 opnieuw tal van wijzigingen inwerking op basis van de Wet Werk en Zekerheid. Nieuwe bepalingen omtrent het arbeidscontract, flexwerk, een aangepaste ketenregeling, concurrentie- en proeftijdbeding binnen de arbeidsovereenkomst, staan centraal binnen de opleiding Update arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst en flexwerk.
1 dag | € 590 Meer info >

Update Arbeidsrecht: rechten en plichten bij verlof en ziekte

Het nieuwe arbeidsrecht bevat aangepaste regels omtrent vormen van verlof, loondoorbetaling bij ziekte en verzuim en de maximale duur van de WW. Binnen de opleiding Update arbeidsrecht: rechten en plichten en verlof en ziekte staat deze regelgeving centraal. U krijgt praktische en toepasbare informatie die voor u van belang is, zodat u weer helemaal up-to-date bent.
1 dag | € 590 Meer info >

Verandermanagement: in 3 stappen naar een effectief strategisch Veranderplan

Herstructurering, reorganisaties, fusies, overnames, sociale innovatie: de gemene deler is organisatieverandering. Als HR-professional heeft u daarmee een belangrijke rol als verandermanager te vervullen. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging? In deze masterclass en webinar krijgt u de tools aangereikt om het optimale Veranderplan op te stellen.
1 dag | € 790 Meer info >

Webinar Job Crafting

Job crafting bevordert zowel flexibiliteit en verandervermogen als ruimte voor medewerkers. Het is een bepalende factor in het succes van organisaties. HR-professionals spelen een cruciale rol in het toepassen van job crafting.
45 minuten | Meer info >

Webinar: Do's en Don'ts bij reorganisatie en afspiegelingsbeginsel

Een reorganisatie is nooit leuk, zeker niet voor de medewerkers die onderdeel zijn van de reorganisatie, maar ook niet voor degenen die de reorganisatie moeten uitvoeren. Allerlei emoties, allerlei onrust en wantrouwen worden je deel. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je steun hebt aan heldere regels. Niet om je daarachter te verschuilen, maar om op een zo objectief mogelijke wijze de reorganisatie te doen.
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Een waterdichte beëindigingsovereenkomst

Een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is het 'in onderling overleg' beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werknemer en werkgever onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Mr. drs. Mark Diebels gaat in dit webinar in hoe u een juridisch waterdicht beëindigingsovereenkomst opstelt.
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Juridisch verantwoord inzetten van oproepkrachten

De Wet Werk en Zekerheid stelt strikte voorwaarden aan de inzet van flexibele krachten. U dient te voldoen aan de juridische eisen die de wet voorschrijft. Mr. drs. Mark Diebels geeft u in dit webinar de (nieuwe) juridische handvatten bij de inzet van oproepkrachten.
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Juridische mogelijkheden bij loondoorbetaling ziekte

Een zieke medewerker, zeker bij langdurende ziekte, is voor de werkgever een kostbare zaak. Tijdens dit webinar bespreekt Mr. Turgut Hefti hoe u om moet gaan bij loondoorbetaling. Wanneer wel en wanneer geen betaling?
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Juridische valkuilen bij de privacy in het arbeidsrecht

De wet- en regelgeving rond privacy wordt steeds strenger. Overtredingen worden bestraft met forse geldboetes. Maar geldt in alle gevallen dat u niets van uw (aanstaande) medewerkers mag weten? Monique van de Graaf gaat in dit webinar in op de do’s en dont’s rond de privacy in de arbeidsrelatie.

Webinar: Transitievergoeding versus kantonrechtersvergoeding

De invoering van de transitievergoeding is onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Per 1 juli 2015 wordt voor de vergoedingen bij ontslag niet langer aangehaakt bij de kantonrechtersformule. Er ontstaan een tweetal nieuwe vergoedingen, te weten, de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Mr. Remmelt Suir behandelt tijdens dit webinar wanneer de transitievergoeding verschuldigd is en hoe de transitievergoeding wordt berekend.

Webinar: Wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA. De kosten voor de uitkeringen waren voorheen versleuteld in de sectorpremie, zowel voor de Ziektewet als voor de zogenaamde WGA Flex. Vanaf januari 2014 moet iedere werkgever een aparte premie betalen voor de Ziektewet en de WGA Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012.
1 uur | € 85 Meer info >

Wet werk en zekerheid (WWZ) - Incompany training

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd, de Wet werk en Zekerheid (WWZ) is een feit. Wilt u uw team van HR-adviseurs, -medewerkers en (lijn)managers laten bijpraten over de ontwikkelingen in het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/flexcontracten? Kies voor een effectieve oplossing met deze interactieve training onder begeleiding van Arbeidsrecht-expert Mark Diebels.

WOR: De rechten en plichten van de werkgever

Dit seminar behandelt de juridische aspecten over de ondernemingsraad en de samenwerking met de ondernemingsraad.
1 dag | € 590 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten