Actueel

september
1
2014
+ meer data

Wet Werk en Zekerheid, Modernisering ziektewet en Ontslag bij ziekte

Meer data en locaties beschikbaar
Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals Wet Werk en Zekerheid, modernisering ziektewet, wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte.
1 dag | € 590
september
9
2014

Leergang Bedrijfskunde voor HR-managers

9 september, 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 11 december, 8 januari in Putten
Ontwikkelt uzelf met deze opleiding van HR-specialist tot een Strategisch HR-business partner. In 8 modules behandelt u de raakvlakken tussen HRM en de bedrijfskundige disciplines zoals strategisch, financieel en verandermanagement.
8 sessies | € 6250
september
11
2014
+ meer data

Cursus Grip op Ziekteverzuim

Meer data en locaties beschikbaar
Werkgevers en -nemers hebben steeds meer verantwoordelijkheden gekregen als het om het beheersen van ziekteverzuim gaat. Een verzuimende medewerker kost een werkgever handenvol geld en de nodige hoofdbrekens. Tijdens deze cursus ziekteverzuim leert u hoe u door adequaat in te grijpen de verzuimkosten binnen uw onderneming kunt beperken.
1 dag | € 590
september
16
2014
+ meer data

Masterclass Basics van HR Analytics

Meer data en locaties beschikbaar
Met HR Analytics kan de impact van HR investeringen en processen in kaart worden gebracht. Het toepassen ervan blijkt voor veel HR-professionals nog een flinke uitdaging! Toch wordt HR in toenemende mate om verantwoording gevraagd: Wat zijn de kosten en de baten? Hoe maak ik inspanningen en resultaten inzichtelijk? Deze masterclass geeft u in een dag de juiste tools.
1 dag | € 790
september
16
2014

HR Praktijk Diner 2014

dinsdag 16 september in Amsterdam
Hoe kunt u nu en in de komende jaren inspelen op de veranderingen binnen en buiten de organisatie? Combineer het nuttige met het aangename: tijdens het HR Praktijk Diner komen experts en vakgenoten samen. Op het menu staan: Talentmanagement, Strategisch Personeelsplanning, Leiderschap, Employer Branding, Duurzame inzetbaarheid en Job Crafting. Ervaar de unieke tafelsetting, een programma op maat en een diner van topkwaliteit.
Middag | € 590
september
16
2014

Leergang Strategisch Talentmanagement

16 september, 7 oktober, 18 november in Breukelen
Er is toenemende aandacht voor ‘talent’. Wat is talent, wie zijn het en wie hebben het? Wat kunnen organisaties ermee? Hoe optimaliseer je het rendement op talent? Welke rol kan een HR-professional hierin spelen? Die vragen worden in drie modules vanuit verschillende disciplines en op verschillende niveaus besproken.
3 dagen | € 3995
september
17
2014

Webinar: Juridische valkuilen rond het 'tweede spoor'

woensdag 17 september
Is een werknemer langdurig niet in staat om zijn eigen werk wegens ziekte uit te voeren en is terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk, dan is passend werk bij een andere werkgever de volgende optie. Dit heet re-integratie tweede spoor.
1 uur | € 85
september
18
2014
+ meer data

Schriftelijke cursus: Coachend Leidinggeven

Meer data en locaties beschikbaar
De cursus heeft voldoende diepgang om inzicht te krijgen in de diverse methodieken die coaches gebruiken om blijvende resultaten met hun coachees te realiseren. Wilt u kennis nemen van de tools en denkrichtingen die coaches zoal gebruiken, dan is dit de opleiding voor u.
1 dag | € 1795 | International Management Forum
september
18
2014
+ meer data

Schriftelijke cursus: Competentie Management

Meer data en locaties beschikbaar
Competentie management is het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Competenties zijn specifieke eigenschappen, vaardigheden en kennis.
€ 1795 | International Management Forum
september
18
2014
+ meer data

Schriftelijke cursus: e-HRM

Meer data en locaties beschikbaar
E-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. De meerwaarde van e-HRM ligt in het efficiënter en effectiever laten werken van de personeelsafdeling. Medewerkers krijgen een hogere servicekwaliteit, kunnen sneller en efficiënter werken en op elk moment en elke plaats beschikken over correcte data. De invoering van e-HRM levert belangrijke verbeteringen en besparingen en aanzienlijke tijdwinst op.
€ 1795 | International Management Forum

Binnenkort beschikbaar

Aan de slag met uw beloningsbeleid?

Zijn functieomschrijvingen nog wel van deze tijd? Moeten we medewerkers wel plaatsen in loonschalen? Het klassieke model is nog steeds gangbaar maar medewerkers en organisaties veranderen, waarmee ook de systemen van belonen en waarderen veranderen. Deze masterclass geeft u uitgangspunten van nieuwe wijzen van belonen en waarderen.
1 dag | € 790 Meer info >

Flexibel werken en organiseren

Het is tegenwoordig een absolute noodzaak dat organisaties het vermogen hebben zich snel aan te passen aan nieuwe (markt)omstandigheden om succesvol te functioneren. De belangrijkste uitdaging daarbij is hoe je mensen meeneemt in die beweging.
1 dag | € 590 Meer info >

Invoer Werkkostenregeling (WKR) - Incompany training

De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 verplicht. Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving moet u nu al de kosten van uw arbeidsvoorwaarden in kaart brengen en beoordelen wat de (financiële) impact van de werkkostenregeling (WKR) voor u is. Laat uw team informeren over wat u te wachten staat en hoe u de financiële gevolgen in kaart kunt brengen. U maakt met deze training een gedegen start bij deze belangrijke overstap.

Masterclass Grip op Werkgeverslasten

Deze masterclass biedt u inzicht in besparing op verborgen personeelskosten zoals sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en arbeidsongeschiktheid.
1 middag | € 390 1 middag. Meer info >

Masterclass HR Analytics voor gevorderden

In deze masterclass helpt Luk Smeyers u door deze 4 stappen toe te lichten en vooral toepasbaar te maken voor uw organisatie.
1 dag | € 790 Meer info >

Masterclass Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De gemiddelde Nederlandse werkvloer wordt tegenwoordig bevolkt door drie of meer generaties. Elke groep heeft zijn eigen wensen en eisen. Tegelijkertijd neemt het aantal 55-plussers toe en wordt het aanbod aan jongeren steeds kleiner. Hoe gaat u hiermee om en hoe haalt u het maximale uit iedere leeftijdsgroep?
2 dagen | € 1590 Meer info >

Masterclass Strategic Sourcing

Wilt u als HR-verantwoordelijke een volwaardige gesprekspartner zijn voor de directie bij bedrijfsbrede (out)sourcingsbeslissingen? Tijdens deze Masterclass leert u (out)sourcingstrajecten bedrijfskundig te benaderen en een plan van aanpak te maken voor de analysefase van het (out)sourcingsbesluit. Dit alles vanuit HR-perspectief.
1 dag | € 790 Meer info >

Masterclass Verandermanagement vanuit HR-perspectief

Alle handvatten die u als HR-professional nodig heeft om management en medewerkers mee te krijgen in veranderingstrajecten.
1 dag | € 790 Meer info >

Organisatie- en Prestatieverbetering in de Zorg

Zorginstellingen zijn continu bezig met significante prestatieverbetering. Belangrijke factor daarbij is het tempo waarin de zorgprestaties verbeterd worden. Maar niet alleen dat, ook zijn er cultuur- en structuuraanpassingen nodig.
2 dagdelen | € 795 Meer info >

Seminar 'Haal het maximale uit uw team'

In deze training leert u hoe u als HR professional een team begeleidt naar een optimale samenwerking en onderlinge communicatie.
1 dag | € 590 Meer info >

Verandermanagement: in 3 stappen naar een effectief strategisch veranderplan

Herstructurering, reorganisaties, fusies, overnames, sociale innovatie, Het Nieuwe Werken: de gemene deler is organisatieverandering. Als HR-verantwoordelijke heeft u daarmee een belangrijke rol als verandermanager te vervullen. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging? In deze masterclass krijgt u de tools aangereikt om het optimale Veranderplan op te stellen.
1 dag | € 790 Meer info >

Webinar prof. dr. Rob Vinke

Bij de vormgeving van strategisch HRM gaat het er om de prioriteiten van een ondernemings- of organisatiestrategie en de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten die daarin verdisconteerd zijn te vertalen naar een HR-strategie. Wat zijn uw keuzemogelijkheden: taakverdeling door de staf, de lijn, uitbesteden of een combinatie van?
1 uur | Gratis Meer info >

Wet werk en zekerheid (WWZ) - Incompany training

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd, de Wet werk en Zekerheid (WWZ) is een feit. Wilt u uw team van HR-adviseurs, -medewerkers en (lijn)managers laten bijpraten over de ontwikkelingen in het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/flexcontracten? Kies voor een effectieve oplossing met deze interactieve training onder begeleiding van Arbeidsrecht-expert Mark Diebels.

WOR: De rechten en plichten van de werkgever

Dit seminar behandelt de juridische aspecten over de ondernemingsraad en de samenwerking met de ondernemingsraad.
1 dag | € 590 Meer info >

Zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Een herkenbare casus: een jonge, hardwerkende medewerkster is zwanger en gaat met verlof. Ze geeft aan dat ze erna ook ouderschapsverlof wil opnemen. Een langdurige afwezigheid van een medewerkster kan leiden tot onverwachte, lastige situaties op de werkvloer. Toch is er veel mogelijk om dit proces naar beide kanten toe goed en bevredigend te regelen.
1 dag | € 590 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten