Actueel

november
3
2014
+ meer data

Wet Werk en Zekerheid, Modernisering ziektewet en Ontslag bij ziekte

Meer data en locaties beschikbaar
Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals Wet Werk en Zekerheid, modernisering ziektewet, wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte.
1 dag | € 590
november
4
2014

Webinar: Participatiewet en Wajong

dinsdag 4 november
Per 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking. Hiermee wordt de rol van de gemeente een stuk groter en gaat er veel voor de gemeentes veranderen. Maar ook voor de werkgevers is een belangrijke rol weggelegd. Zorg dat u helemaal op de hoogte bent van de Participatiewet en de Wajong en volg dit webinar.
1 uur | € 85
november
5
2014

Webinar: Juridisch verantwoord inzetten van oproepkrachten

woensdag 5 november
De Wet Werk en Zekerheid stelt strikte voorwaarden aan de inzet van flexibele krachten. U dient te voldoen aan de juridische eisen die de wet voorschrijft. Mr. drs. Mark Diebels geeft u in dit webinar de (nieuwe) juridische handvatten bij de inzet van oproepkrachten.
1 uur | € 85
november
10
2014

Webinar: Een waterdichte beëindigingsovereenkomst

maandag 10 november
Een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is het 'in onderling overleg' beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werknemer en werkgever onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Mr. drs. Mark Diebels gaat in dit webinar in hoe u een juridisch waterdicht beëindigingsovereenkomst opstelt.
1 uur | € 85
november
11
2014

Event: The Great Workplace to be

dinsdag 11 november in Utrecht
Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent én blijft voor talenten? En wat betekent dit voor de werkomgeving op kantoor, thuis of op een third workplace? The Great Workplace to be geeft in één dag nieuwe inzichten, resultaten en innovaties om uw human capital optimaal te laten renderen.
1 dag | € 395
november
11
2014

OR Training voor HR: Omgaan met medezeggenschap

dinsdag 11 november in Nieuwegein
Deze OR training voor HR gaat in op de veranderingen bij medezeggenschap. Hoe gaat HR om met adviesrecht or en instemmingsrecht OR? Bij wet is geregeld dat werknemers zich met het beleid van de onderneming mogen bemoeien. Veel vragen over de werkwijze, betrokkenheid, instelling en kosten zorgen vaak onnodig tot wrijving met de ondernemingsraad. De positie van HR is in dit proces veranderd, wat moet HR weten?
1 dag | € 590
november
11
2014

Seminar Ken- en stuurgetallen toepassen

dinsdag 11 november in Nieuwegein
Leer stuurgetallen te selecteren, te ontwikkelen en toe te passen voor diagnose, besturing en verantwoording van uw beleid richting directie.
1 dag | € 590
november
13
2014

Masterclass Job Crafting voor HR

donderdag 13 november in Nieuwegein
Organisaties zijn de afgelopen jaren gereorganiseerd. En dat heeft ongetwijfeld geleid tot het ontslaan van medewerkers. Dit proces is nog volop aan de gang. Echter: voor succes op langere termijn is een andere wijze van organiseren van het werk en omgaan met mensen nodig. Deze nieuwe werkwijze leidt tot een wendbare organisatie waar mensen hun kwaliteiten en ambities kunnen en willen inzetten. En dat is een kerntaak voor HRM!
1 dag | € 790
november
13
2014

Masterclass Grensoverschrijdende Arbeid

donderdag 13 november in Nieuwegein
In één dag up-to-date op het gebied van sociale zekerheid en fiscaliteit bij Internationale arbeidsmobiliteit.
1 dag | € 790
november
17
2014
+ meer data

HR Business Partner in twee dagen!

Meer data en locaties beschikbaar
Het inzicht dat HRM een belangrijke strategische succesfactor is voor organisaties wint snel terrein. Mensen maken het verschil en de afdeling HR heeft hierin samen met het lijnmanagement een grote invloed en verantwoordelijkheid. Wilt u leren hoe u zich kunt ontwikkelen tot HR business partner? Dat kan in 2 dagen. Volg deze belangrijke strategische course!
2 dagen | € 1490

Binnenkort beschikbaar

Aan de slag met uw beloningsbeleid?

Zijn functieomschrijvingen nog wel van deze tijd? Moeten we medewerkers wel plaatsen in loonschalen? Het klassieke model is nog steeds gangbaar maar medewerkers en organisaties veranderen, waarmee ook de systemen van belonen en waarderen veranderen. Deze masterclass geeft u uitgangspunten van nieuwe wijzen van belonen en waarderen.
1 dag | € 790 Meer info >

Flexibel werken en organiseren

Het is tegenwoordig een absolute noodzaak dat organisaties het vermogen hebben zich snel aan te passen aan nieuwe (markt)omstandigheden om succesvol te functioneren. De belangrijkste uitdaging daarbij is hoe je mensen meeneemt in die beweging.
1 dag | € 590 Meer info >

Invoer Werkkostenregeling (WKR) - Incompany training

De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 verplicht. Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving moet u nu al de kosten van uw arbeidsvoorwaarden in kaart brengen en beoordelen wat de (financiële) impact van de werkkostenregeling (WKR) voor u is. Laat uw team informeren over wat u te wachten staat en hoe u de financiële gevolgen in kaart kunt brengen. U maakt met deze training een gedegen start bij deze belangrijke overstap.

Masterclass Grip op Werkgeverslasten

Deze masterclass biedt u inzicht in besparing op verborgen personeelskosten zoals sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en arbeidsongeschiktheid.
1 middag | € 390 1 middag. Meer info >

Masterclass HR Analytics voor gevorderden

In deze masterclass helpt Luk Smeyers u door deze 4 stappen toe te lichten en vooral toepasbaar te maken voor uw organisatie.
1 dag | € 790 Meer info >

Masterclass Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De gemiddelde Nederlandse werkvloer wordt tegenwoordig bevolkt door drie of meer generaties. Elke groep heeft zijn eigen wensen en eisen. Tegelijkertijd neemt het aantal 55-plussers toe en wordt het aanbod aan jongeren steeds kleiner. Hoe gaat u hiermee om en hoe haalt u het maximale uit iedere leeftijdsgroep?
2 dagen | € 1590 Meer info >

Masterclass Verandermanagement vanuit HR-perspectief

Alle handvatten die u als HR-professional nodig heeft om management en medewerkers mee te krijgen in veranderingstrajecten.
1 dag | € 790 Meer info >

Persoonlijk leiderschap voor HR Professionals

Wilt u een stap maken in uw persoonlijk leiderschap en uw stijl van leidinggeven effectief inzetten, maar er dan nu werk van!
1 dag | € 590 Meer info >

Seminar: Financieel Management voor HR

Met het interactieve seminar Financieel management voor HR krijgt u niet alleen inzicht in hoe u financiële begrippen kunt interpreteren en toepassen, maar ook de praktische handvatten om het direct in uw HR-(beleids)praktijk toe te passen.
1 dag | € 590 Meer info >

Verandermanagement: in 3 stappen naar een effectief strategisch veranderplan

Herstructurering, reorganisaties, fusies, overnames, sociale innovatie, Het Nieuwe Werken: de gemene deler is organisatieverandering. Als HR-verantwoordelijke heeft u daarmee een belangrijke rol als verandermanager te vervullen. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging? In deze masterclass krijgt u de tools aangereikt om het optimale Veranderplan op te stellen.
1 dag | € 790 Meer info >

Webinar prof. dr. Rob Vinke

Bij de vormgeving van strategisch HRM gaat het er om de prioriteiten van een ondernemings- of organisatiestrategie en de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten die daarin verdisconteerd zijn te vertalen naar een HR-strategie. Wat zijn uw keuzemogelijkheden: taakverdeling door de staf, de lijn, uitbesteden of een combinatie van?
1 uur | Gratis Meer info >

Wet werk en zekerheid (WWZ) - Incompany training

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd, de Wet werk en Zekerheid (WWZ) is een feit. Wilt u uw team van HR-adviseurs, -medewerkers en (lijn)managers laten bijpraten over de ontwikkelingen in het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/flexcontracten? Kies voor een effectieve oplossing met deze interactieve training onder begeleiding van Arbeidsrecht-expert Mark Diebels.

WOR: De rechten en plichten van de werkgever

Dit seminar behandelt de juridische aspecten over de ondernemingsraad en de samenwerking met de ondernemingsraad.
1 dag | € 590 Meer info >

Zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Een herkenbare casus: een jonge, hardwerkende medewerkster is zwanger en gaat met verlof. Ze geeft aan dat ze erna ook ouderschapsverlof wil opnemen. Een langdurige afwezigheid van een medewerkster kan leiden tot onverwachte, lastige situaties op de werkvloer. Toch is er veel mogelijk om dit proces naar beide kanten toe goed en bevredigend te regelen.
1 dag | € 590 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten