Actueel

september
30
2014
+ meer data

Masterclass Strategisch HRM-plan opstellen

Meer data en locaties beschikbaar
Hoe maakt u een strategisch hrm-plan? Waar begint u, wie betrekt u er bij en hoe ziet dat er dan concreet uit!
1 dag | € 790
oktober
7
2014

Opstellen van een effectieve HR-cyclus

dinsdag 7 oktober in Nieuwegein
De jaarlijkse HR-cyclus is voor veel organisaties en medewerkers een verplicht nummer. En dat is jammer, want er is veel meer uit te halen! De achterliggende doelstelling moet juist zijn om slimme plannen te maken die leiden tot zichtbare resultaten in het werk. Plannen waar mensen enthousiast van worden en waardoor zij zich ontwikkelen op een manier die waardevol is voor henzelf en voor de organisatie.
1 dag | € 590
oktober
8
2014

Webinar: Do's en Don'ts bij reorganisatie en afspiegelingsbeginsel

woensdag 8 oktober
Een reorganisatie is nooit leuk, zeker niet voor de medewerkers die onderdeel zijn van de reorganisatie, maar ook niet voor degenen die de reorganisatie moeten uitvoeren. Allerlei emoties, allerlei onrust en wantrouwen worden je deel. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je steun hebt aan heldere regels. Niet om je daarachter te verschuilen, maar om op een zo objectief mogelijke wijze de reorganisatie te doen.
1 uur | € 85
oktober
14
2014

Persoonlijk leiderschap voor HR Professionals

dinsdag 14 oktober in Nieuwegein
Wilt u een stap maken in uw persoonlijk leiderschap en uw stijl van leidinggeven effectief inzetten, maar er dan nu werk van!
1 dag | € 590
oktober
16
2014
+ meer data

Schriftelijke cursus: e-HRM

Meer data en locaties beschikbaar
E-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. De meerwaarde van e-HRM ligt in het efficiënter en effectiever laten werken van de personeelsafdeling. Medewerkers krijgen een hogere servicekwaliteit, kunnen sneller en efficiënter werken en op elk moment en elke plaats beschikken over correcte data. De invoering van e-HRM levert belangrijke verbeteringen en besparingen en aanzienlijke tijdwinst op.
€ 1795 | International Management Forum
oktober
16
2014
+ meer data

Schriftelijke cursus: Coachend Leidinggeven

Meer data en locaties beschikbaar
De cursus heeft voldoende diepgang om inzicht te krijgen in de diverse methodieken die coaches gebruiken om blijvende resultaten met hun coachees te realiseren. Wilt u kennis nemen van de tools en denkrichtingen die coaches zoal gebruiken, dan is dit de opleiding voor u.
1 dag | € 1795 | International Management Forum
oktober
16
2014
+ meer data

Schriftelijke cursus: Competentie Management

Meer data en locaties beschikbaar
Competentie management is het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Competenties zijn specifieke eigenschappen, vaardigheden en kennis.
€ 1795 | International Management Forum
oktober
28
2014
+ meer data

Cursus Werkkostenregeling 2015: uitstellen kan niet meer!

Meer data en locaties beschikbaar
De overstap naar de Werkkostenregeling komt steeds dichterbij. Uitstellen kan niet meer. De definitieve ingangsdatum voor de werkkostenregeling is 1 januari 2015. Een belangrijke keuze die financiële impact kan hebben op uw organisatie.
1 dag | € 590
oktober
28
2014
+ meer data

Seminar: Bezwaar tegen een UWV besluit

Meer data en locaties beschikbaar
Krijg inzicht in de haalbaarheid van een bezwaarzaak. Hoe toetst u de door u ingeschakelde deskundigen? Wat doet u als u het niet eens bent met een opgelegde loondoorbetalingsverplichting of een WIA-claimbeoordeling? En wat zijn uw mogelijkheden als u het niet eens bent met een deskundigenoordeel?
1 dag | € 590
november
3
2014

Wet Werk en Zekerheid, Modernisering ziektewet en Ontslag bij ziekte

maandag 3 november in Nieuwegein
Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals Wet Werk en Zekerheid, modernisering ziektewet, wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte.
1 dag | € 590

Binnenkort beschikbaar

Aan de slag met uw beloningsbeleid?

Zijn functieomschrijvingen nog wel van deze tijd? Moeten we medewerkers wel plaatsen in loonschalen? Het klassieke model is nog steeds gangbaar maar medewerkers en organisaties veranderen, waarmee ook de systemen van belonen en waarderen veranderen. Deze masterclass geeft u uitgangspunten van nieuwe wijzen van belonen en waarderen.
1 dag | € 790 Meer info >

Flexibel werken en organiseren

Het is tegenwoordig een absolute noodzaak dat organisaties het vermogen hebben zich snel aan te passen aan nieuwe (markt)omstandigheden om succesvol te functioneren. De belangrijkste uitdaging daarbij is hoe je mensen meeneemt in die beweging.
1 dag | € 590 Meer info >

Invoer Werkkostenregeling (WKR) - Incompany training

De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 verplicht. Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving moet u nu al de kosten van uw arbeidsvoorwaarden in kaart brengen en beoordelen wat de (financiële) impact van de werkkostenregeling (WKR) voor u is. Laat uw team informeren over wat u te wachten staat en hoe u de financiële gevolgen in kaart kunt brengen. U maakt met deze training een gedegen start bij deze belangrijke overstap.

Masterclass Grip op Werkgeverslasten

Deze masterclass biedt u inzicht in besparing op verborgen personeelskosten zoals sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, verzekeringen en arbeidsongeschiktheid.
1 middag | € 390 1 middag. Meer info >

Masterclass HR Analytics voor gevorderden

In deze masterclass helpt Luk Smeyers u door deze 4 stappen toe te lichten en vooral toepasbaar te maken voor uw organisatie.
1 dag | € 790 Meer info >

Masterclass Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De gemiddelde Nederlandse werkvloer wordt tegenwoordig bevolkt door drie of meer generaties. Elke groep heeft zijn eigen wensen en eisen. Tegelijkertijd neemt het aantal 55-plussers toe en wordt het aanbod aan jongeren steeds kleiner. Hoe gaat u hiermee om en hoe haalt u het maximale uit iedere leeftijdsgroep?
2 dagen | € 1590 Meer info >

Masterclass Strategic Sourcing

Wilt u als HR-verantwoordelijke een volwaardige gesprekspartner zijn voor de directie bij bedrijfsbrede (out)sourcingsbeslissingen? Tijdens deze Masterclass leert u (out)sourcingstrajecten bedrijfskundig te benaderen en een plan van aanpak te maken voor de analysefase van het (out)sourcingsbesluit. Dit alles vanuit HR-perspectief.
1 dag | € 790 Meer info >

Masterclass Verandermanagement vanuit HR-perspectief

Alle handvatten die u als HR-professional nodig heeft om management en medewerkers mee te krijgen in veranderingstrajecten.
1 dag | € 790 Meer info >

Organisatie- en Prestatieverbetering in de Zorg

Zorginstellingen zijn continu bezig met significante prestatieverbetering. Belangrijke factor daarbij is het tempo waarin de zorgprestaties verbeterd worden. Maar niet alleen dat, ook zijn er cultuur- en structuuraanpassingen nodig.
2 dagdelen | € 795 Meer info >

Seminar 'Haal het maximale uit uw team'

In deze training leert u hoe u als HR professional een team begeleidt naar een optimale samenwerking en onderlinge communicatie.
1 dag | € 590 Meer info >

Verandermanagement: in 3 stappen naar een effectief strategisch veranderplan

Herstructurering, reorganisaties, fusies, overnames, sociale innovatie, Het Nieuwe Werken: de gemene deler is organisatieverandering. Als HR-verantwoordelijke heeft u daarmee een belangrijke rol als verandermanager te vervullen. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging? In deze masterclass krijgt u de tools aangereikt om het optimale Veranderplan op te stellen.
1 dag | € 790 Meer info >

Webinar prof. dr. Rob Vinke

Bij de vormgeving van strategisch HRM gaat het er om de prioriteiten van een ondernemings- of organisatiestrategie en de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten die daarin verdisconteerd zijn te vertalen naar een HR-strategie. Wat zijn uw keuzemogelijkheden: taakverdeling door de staf, de lijn, uitbesteden of een combinatie van?
1 uur | Gratis Meer info >

Wet werk en zekerheid (WWZ) - Incompany training

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd, de Wet werk en Zekerheid (WWZ) is een feit. Wilt u uw team van HR-adviseurs, -medewerkers en (lijn)managers laten bijpraten over de ontwikkelingen in het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/flexcontracten? Kies voor een effectieve oplossing met deze interactieve training onder begeleiding van Arbeidsrecht-expert Mark Diebels.

WOR: De rechten en plichten van de werkgever

Dit seminar behandelt de juridische aspecten over de ondernemingsraad en de samenwerking met de ondernemingsraad.
1 dag | € 590 Meer info >

Zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Een herkenbare casus: een jonge, hardwerkende medewerkster is zwanger en gaat met verlof. Ze geeft aan dat ze erna ook ouderschapsverlof wil opnemen. Een langdurige afwezigheid van een medewerkster kan leiden tot onverwachte, lastige situaties op de werkvloer. Toch is er veel mogelijk om dit proces naar beide kanten toe goed en bevredigend te regelen.
1 dag | € 590 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten