Actueel

april
2
2015

Leergang Strategisch Talentmanagement

2 april, 14 april, 28 april in Breukelen
Er is toenemende aandacht voor ‘talent’. Wat is talent, wie zijn het en wie hebben het? Wat kunnen organisaties ermee? Hoe optimaliseer je het rendement op talent? Welke rol kan een HR-professional hierin spelen? Die vragen worden in drie modules vanuit verschillende disciplines en op verschillende niveaus besproken.
3 dagen | € 3995
april
7
2015

Masterclass Flexibel Organiseren en Job Crafting

dinsdag 7 april in Nieuwegein
In deze interactieve masterclass analyseren en bespreken Jan Tjerk Boonstra en Dorien Kooij hoe een ontwikkeling naar een (meer) flexibele en wendbare organisatie vorm en inhoud kan worden gegeven. Centraal staat daarbij de flexibiliteit van de organisatie en de rol die onder andere Job Crafting daarin heeft.
1 dag | € 790
april
14
2015

Gratis webinar: Rechten en plichten WW eigenrisicodragerschap

dinsdag 14 april
Alle (semi-)overheids- en onderwijswerkgevers zijn verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Dit houdt in dat zij de WW-uitkeringen en de re-integratie van werkzoekende ex-werknemers moeten bekostigen. Dit kan een behoorlijke kostenpost vormen. Daar staat tegenover dat werkgevers met gericht beleid die kosten ook zelf kunnen terugdringen. In dit webinar krijgt u de antwoorden.
Gratis | 11:00 tot 12:00
april
14
2015
+ meer data

Seminar Ken- en stuurgetallen toepassen

Meer data en locaties beschikbaar
Leer stuurgetallen te selecteren, te ontwikkelen en toe te passen voor diagnose, besturing en verantwoording van uw beleid richting directie.
1 dag | € 590
april
16
2015

In drie stappen naar een optimaal duurzaam inzetbaarheidsbeleid

donderdag 16 april in Nieuwegein
Een uitgebalanceerd duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen uw organisatie leidt tot een daling van het personeelsverloop, de daaraan gerelateerde kosten van werving en selectie, minder verzuim, een hogere productiviteit en een positiever imago. Hoe kunt u als HR-professional de effectiviteit van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw personeel optimaal beïnvloeden? Tijdens dit interactieve programma gaat u hiermee aan de slag!
1 dag Masterclass en 1 webinar | € 890
april
20
2015

Vitaliteit: Kritische succesfactor voor uw organisatie

maandag 20 april in Huizen
Vitaliteit is in het HRM-beleid een centraal thema. Vitale en gelukkige werknemers in een gezonde en dynamische werkomgeving wordt door het management gezien als een kritische succesfactor. Hoe je een efficiënt vitaliteitsbeleid vorm geeft is het centrale thema tijdens dit Kijkje in de Keuken bij SAS. Met inspirerende praktijkcases!
€ 390
april
22
2015

Webinar: Do's en Don'ts bij reorganisatie en afspiegelingsbeginsel

woensdag 22 april
Een reorganisatie is nooit leuk, zeker niet voor de medewerkers die onderdeel zijn van de reorganisatie, maar ook niet voor degenen die de reorganisatie moeten uitvoeren. Allerlei emoties, allerlei onrust en wantrouwen worden je deel. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je steun hebt aan heldere regels. Niet om je daarachter te verschuilen, maar om op een zo objectief mogelijke wijze de reorganisatie te doen.
1 uur | € 85
april
23
2015

Gratis webinar: Werkstress preventie

donderdag 23 april
De werkdruk in Nederland is hoog en zal de komende jaren ook hoog blijven. Uitval van medewerkers door aanhoudende werkstress wil je als werkgever voorkomen. Welke preventieve maatregelen kun je nemen, hoe begeleid je medewerkers in de gevarenzone en wie herkent de signalen binnen de organisatie? In dit gratis webinar krijgt u de antwoorden.
Gratis |10:00 tot 11:00
april
23
2015

Actualiteiten Arbeidsrecht 2015

donderdag 23 april in Amersfoort
Binnen het nieuwe arbeidsrecht staan er veel veranderingen aan te komen op het gebied van tijdelijke contracten, ketenregeling en transitievergoeding. Met dit seminar krijgt u het overzicht van het nieuwe arbeidsrecht en bent u in 1 dag up to date! Aan de orde komen o.a. contractvormen, bedingen binnen de arbeidsovereenkomst, het nieuwe ontslagrecht en complexe situaties als loondoorbetaling bij ziekte.
1 dag | € 590
april
29
2015

Webinar: Juridisch verantwoord inzetten van oproepkrachten

woensdag 29 april
De Wet Werk en Zekerheid stelt strikte voorwaarden aan de inzet van flexibele krachten. U dient te voldoen aan de juridische eisen die de wet voorschrijft. Mr. drs. Mark Diebels geeft u in dit webinar de (nieuwe) juridische handvatten bij de inzet van oproepkrachten.
1 uur | € 85

Binnenkort beschikbaar

Cursus Werkkostenregeling 2015: uitstellen kan niet meer!

Uitstellen kan niet meer. De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 een feit. Een belangrijke keuze die financiële impact heeft op uw organisatie. Heeft u al uw zaken op orde?
1 dag | € 590 Meer info >

Effectief Reorganiseren in de praktijk

Het besluit om te reorganiseren is genomen. Er is werk aan de winkel, vooral voor HR. Maar, welke stappen moet u zetten? En in welke volgorde? Welke fouten moet u vermijden? Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? Hoe houd je het overzicht? Tijdens dit seminar nu eens niet de theorie, maar de praktijk aan het woord! Aan de hand van deskundigen en de kennis en inzichten van alle deelnemers verkrijgt u een overzicht van do’s & don’ts , inzicht in valkuilen en mogelijkheden en vooral volop praktische tips!
1 dag | € 590 Meer info >

Employabilitycommunicatie

Arbeidsmarktkennis en arbeidsmarktcommunicatie zijn uitstekend te vertalen naar interne mobiliteit en het vergroten van het (externe) arbeidsmarktperspectief. Door actuele arbeidsmarktkennis te combineren met bewegingsinstrumenten creëert u een dynamiek die de employability bevordert.
1 dag | € 495 | Academie voor arbeidsmarktcommunicatieMeer info >

Employer branding

Een sterk werkgeversmerk geeft u een voorsprong om talent binnen te halen én aan uw organisatie te binden. Goed en aantrekkelijk werkgeverschap spelen hierbij een cruciale rol, evenals ‘company pride’ en de juiste interne (arbeidsmarkt)communicatie. Een sterk werkgeversmerk ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen vraagt om de nodige kennis. Met employer branding kunt u het verschil maken in het behouden en aantrekken van het juiste talent.
1 dag | € 795 | Academie voor arbeidsmarktcommunicatieMeer info >

Event: The Great Workplace to be

Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent én blijft voor talenten? En wat betekent dit voor de werkomgeving op kantoor, thuis of op een third workplace? The Great Workplace to be geeft in één dag nieuwe inzichten, resultaten en innovaties om uw human capital optimaal te laten renderen.
1 dag | € 395 Meer info >

Invoer Werkkostenregeling (WKR) - Incompany training

De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 verplicht. Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving moet u nu al de kosten van uw arbeidsvoorwaarden in kaart brengen en beoordelen wat de (financiële) impact van de werkkostenregeling (WKR) voor u is. Laat uw team informeren over wat u te wachten staat en hoe u de financiële gevolgen in kaart kunt brengen. U maakt met deze training een gedegen start bij deze belangrijke overstap.

Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht

Op zoek naar recente rechtspraak en (voorgenomen) wijzigingen binnen het arbeidsrecht? Schrijf u dan nu in voor de Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht. Op weg naar kantoor wordt u kort en bondig bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen.
Ochtend | € 99 (Gratis voor HR Praktijk Premium leden) Meer info >

OR Training voor HR: Omgaan met medezeggenschap

Deze OR training voor HR gaat in op de veranderingen bij medezeggenschap. Hoe gaat HR om met adviesrecht or en instemmingsrecht OR? Bij wet is geregeld dat werknemers zich met het beleid van de onderneming mogen bemoeien. Veel vragen over de werkwijze, betrokkenheid, instelling en kosten zorgen vaak onnodig tot wrijving met de ondernemingsraad. De positie van HR is in dit proces veranderd, wat moet HR weten?
1 dag | € 590 Meer info >

Recruitment via social media

Met meer dan 8 miljoen Nederlanders op Facebook, 4 miljoen op LinkedIn en 3 miljoen gebruikers op Twitter bieden social media veel kansen voor recruitment. Maar welke social media zijn interessant voor uw doelgroepen en doelstellingen? En hoe zet u social media succesvol en structureel in?
Middag | € 645 | Academie voor arbeidsmarktcommunicatieMeer info >

Succession Planning

Het belang van de juiste kwantiteit én kwaliteit op de juiste plek in uw organisatie, nu en in de toekomst, is cruciaal voor de concurrentievoordeel en misschien wel het voortbestaan van uw organisatie. Vormgeven aan succession planning die ervoor zorgt dat de sleutelposities binnen uw organisatie optimaal bezet zijn en blijven behoort tot de kerntaak van HRM!
2 dagen | € 1490 Meer info >

Update Arbeidsrecht: Arbeidsovereenkomsten en flexwerk

Het arbeidsrecht gaat in 2015 flink op de schop. Na de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari, treden vanaf 1 juli 2015 opnieuw tal van wijzigingen inwerking op basis van de Wet Werk en Zekerheid. Nieuwe bepalingen omtrent het arbeidscontract, flexwerk, een aangepaste ketenregeling, concurrentie- en proeftijdbeding binnen de arbeidsovereenkomst, staan centraal binnen de opleiding Update arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst en flexwerk.
1 dag | € 590 Meer info >

Update Arbeidsrecht: rechten en plichten bij verlof en ziekte

Het nieuwe arbeidsrecht bevat aangepaste regels omtrent vormen van verlof, loondoorbetaling bij ziekte en verzuim en de maximale duur van de WW. Binnen de opleiding Update arbeidsrecht: rechten en plichten en verlof en ziekte staat deze regelgeving centraal. U krijgt praktische en toepasbare informatie die voor u van belang is, zodat u weer helemaal up-to-date bent.
1 dag | € 590 Meer info >

Verandermanagement: in 3 stappen naar een effectief strategisch Veranderplan

Herstructurering, reorganisaties, fusies, overnames, sociale innovatie: de gemene deler is organisatieverandering. Als HR-professional heeft u daarmee een belangrijke rol als verandermanager te vervullen. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging? In deze masterclass en webinar krijgt u de tools aangereikt om het optimale Veranderplan op te stellen.
1 dag | € 790 Meer info >

Webinar Job Crafting

Job crafting bevordert zowel flexibiliteit en verandervermogen als ruimte voor medewerkers. Het is een bepalende factor in het succes van organisaties. HR-professionals spelen een cruciale rol in het toepassen van job crafting.
45 minuten | Meer info >

Webinar: Impact van de nieuwe verlofregelingen

Zeker zo belangrijk is dat per 1 januari 2015 de regels rond de meeste vormen van bijzonder verlof zijn veranderd. Voor de dagelijks praktijk heeft dat meteen invloed. Denk aan verzoeken van de werknemer om een uurtje later te mogen komen vanwege een tandartsafspraak, om eerder weg te mogen vanwege een ziek kind of om zorgverlof, vanwege de zorg voor een zieke ouder. Moet de werkgever daarin meegaan? En wie betaalt dat? De wijzigingen zijn behoorlijk ingrijpend en de positie van de werkgever bij bijzonder verlof is complex.

Webinar: Wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA. De kosten voor de uitkeringen waren voorheen versleuteld in de sectorpremie, zowel voor de Ziektewet als voor de zogenaamde WGA Flex. Vanaf januari 2014 moet iedere werkgever een aparte premie betalen voor de Ziektewet en de WGA Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012.
1 uur | € 85 Meer info >

Wet werk en zekerheid (WWZ) - Incompany training

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd, de Wet werk en Zekerheid (WWZ) is een feit. Wilt u uw team van HR-adviseurs, -medewerkers en (lijn)managers laten bijpraten over de ontwikkelingen in het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/flexcontracten? Kies voor een effectieve oplossing met deze interactieve training onder begeleiding van Arbeidsrecht-expert Mark Diebels.

WOR: De rechten en plichten van de werkgever

Dit seminar behandelt de juridische aspecten over de ondernemingsraad en de samenwerking met de ondernemingsraad.
1 dag | € 590 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten