E-learning opleidingen

E-learning: Aan de slag met alle regels voor verlof en vakantie

De regels rond diverse verlofvormen zijn veranderd. Zo kunnen medewerkers die ouderschapsverlof aanvragen zelf bepalen hoe zij dat invullen. Ook heeft de partner van de moeder tegenwoordig recht op 3 dagen onbetaald verlof bij de geboorte van een kind. Vanaf 1 juli 2015 is ook het zorgverlof gewijzigd. Dit en meer verlofvormen worden behandeld in deze online opleiding. Het geeft u essentiële kennis over vakantie en verlofvormen en helpt u direct aan de slag te gaan.
€ 249

E-learning: Aan de slag met zieke werknemers en Poortwachter

Als een werknemer langdurig is uitgeschakeld dan vloeien er uit de Wet verbetering poortwachter allerlei verplichtingen voort waar u als werkgever aan dient te voldoen. Verzaken van die verplichtingen kosten de werkgever veel geld. Deze online opleiding geeft u kennis van alle aspecten die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft en helpt u direct aan de slag te gaan.
€ 249

E-learning: Aan de slag met het nieuwe ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 is het nieuwe Ontslagrecht van kracht. Ontslag van individuele werknemers gaat dan altijd via de kantonrechter. Daarbij zijn de criteria voor ontslag aanzienlijk aangescherpt. Bij disfunctioneren, een arbeidsconflict of bij fraude zult u een sluitend dossier moeten hebben voor de kantonrechter. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis over de nieuwe ontslagregels en helpt u direct aan de slag te gaan.
€ 249

Actueel

september
10
2015
+ meer data

Seminar: Bezwaar tegen een UWV besluit

Meer data en locaties beschikbaar
Krijg inzicht in de haalbaarheid van een bezwaarzaak. Hoe toetst u de door u ingeschakelde deskundigen? Wat doet u als u het niet eens bent met een opgelegde loondoorbetalingsverplichting of een WIA-claimbeoordeling? En wat zijn uw mogelijkheden als u het niet eens bent met een deskundigenoordeel?
1 dag | € 590
september
17
2015
+ meer data

Masterclass Basics van HR Analytics en Balanced Scorecard

Meer data en locaties beschikbaar
Met HR Analytics kan de impact van HR investeringen en processen in kaart worden gebracht. Het toepassen ervan blijkt voor veel HR-professionals nog een flinke uitdaging! Toch wordt HR in toenemende mate om verantwoording gevraagd. Om hieraan te voldoen moet u op de hoogte zijn van de basics van financiële ratio’s en de Balanced Scorecard. Deze masterclass geeft u een goede theoretische basis en reikt u de juiste financiële tools aan.
1 dag | € 790
september
22
2015

Congres Arbeidsvoorwaarden in de praktijk

dinsdag 22 september in Amersfoort
V&D, Blokker en KLM willen de arbeidsvoorwaarden versoberen. Capgemini ging actief aan de slag met een demotiebeleid. Het is inmiddels ook in de politieke belangstelling gekomen. Modernisering van arbeidsvoorwaarden staat weer hoog op de agenda. Wat betekent dit voor uw functiegebouw en arbeidsvoorwaardenpakket? Hoe loodst u wijzigingen succesvol langs alle stakeholders van uw organisatie? En wat zijn precies uw (juridische) mogelijkheden bij het versoberen van arbeidsvoorwaarden?
1 dag | € 390
september
23
2015
+ meer data

Webinar: Do's en Don'ts bij dossieropbouw

Meer data en locaties beschikbaar
Ontslag is hét hot item in het arbeidsrecht. Maar: in acht van de tien gevallen is het ontslagdossier niet op orde. Dat betekent dat een ontslag duur wordt, of soms zelfs onmogelijk is. Er is een aantal spelregels dat kan bijdragen aan een goede dossieropbouw. Maar het vraagt discipline en zorgvuldigheid. Mr. drs. Mark Diebels geeft u de handvatten voor de optimale dossieropbouw.
1 uur | € 85
september
29
2015

Masterclass Strategisch HRM-plan opstellen

dinsdag 29 september in Nieuwegein
Strategisch HRM is erg belangrijk en krijgt al meer erkenning! Veel organisaties proberen nu invulling te geven aan strategisch HRM, maar de praktijk is weerbarstig. Hoe maakt u nu eigenlijk een strategisch HRM-plan? Waar begint u, wie betrekt u er bij en hoe ziet dat er dan concreet uit!
1 dag | € 790
september
29
2015

Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht

dinsdag 29 september in Nieuwegein
Op zoek naar recente rechtspraak en (voorgenomen) wijzigingen binnen het arbeidsrecht? Schrijf u dan nu in voor de Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht. Op weg naar kantoor wordt u kort en bondig bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen.
Ochtend | € 99 (Gratis voor HR Praktijk Premium leden)
september
30
2015

Webinar: Impact van de nieuwe verlofregelingen

woensdag 30 september
Zeker zo belangrijk is dat per 1 januari 2015 de regels rond de meeste vormen van bijzonder verlof zijn veranderd. Voor de dagelijks praktijk heeft dat meteen invloed. Denk aan verzoeken van de werknemer om een uurtje later te mogen komen vanwege een tandartsafspraak, om eerder weg te mogen vanwege een ziek kind of om zorgverlof, vanwege de zorg voor een zieke ouder. Moet de werkgever daarin meegaan? En wie betaalt dat? De wijzigingen zijn behoorlijk ingrijpend en de positie van de werkgever bij bijzonder verlof is complex.
€ 85
oktober
6
2015

Actualiteiten Arbeidsrecht 2015

dinsdag 6 oktober in Amersfoort
Er is veel veranderd op het gebied van tijdelijke contracten, ketenregeling en transitievergoeding. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe oordeelt de kantonrechter bij ontslagaanvragen? Met dit seminar krijgt u het overzicht van het nieuwe arbeidsrecht! Aan de orde komen o.a. contractvormen, bedingen binnen de arbeidsovereenkomst, het nieuwe ontslagrecht en complexe situaties als loondoorbetaling bij ziekte. Periodiek uw arbeidsrechtelijke kennis opfrissen en op de hoogte zijn van de laatste wettelijke ontwikkelingen is dan ook een must!
1 dag | € 590
oktober
6
2015

Masterclass Flexibel Organiseren en Job Crafting

dinsdag 6 oktober in Nieuwegein
Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteiten van medewerkers optimaal tot hun recht komen? Hoe kunnen mensen effectief werken en duurzaam inzetbaar blijven, zodat de organisatie wendbaar en toekomstbestendig wordt? In deze masterclass krijgt u inzicht in het transitieproces naar een flexibele en wendbare organisatie. Job crafting is hierbij een onmisbaar instrument zijn en HRM speelt een beslissende rol.
1 dag | € 790
oktober
8
2015

Medezeggenschap en de rol van HRM

donderdag 8 oktober in Nieuwegein
Binnen veel organisaties speelt de ondernemingsraad een cruciale rol. Regelmatig leiden vragen over de werkwijze, betrokkenheid, instelling en kosten onnodig tot wrijving tussen HRM, directie en bestuurders en de ondernemingsraad. Hoe gaat HRM daar mee om? Op welke wijze kan HRM proberen een werkbare modus met een OR te krijgen? En zijn er ook alternatieve modellen van medezeggenschap denkbaar? Jan Poortman gaat hierover met u aan de slag.
1 dag | € 590

Binnenkort beschikbaar

Grip hebben én houden op ziekteverzuim

Wist u dat een verzuimende medewerker al gauw zo’n 250 euro per dag kost? Met een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 3,8% in 2014 (bron: CBS), blijkt dus wel dat ziekteverzuim een uiterst kostbare zaak is voor werkgevers. Grip hebben én houden op ziekteverzuim is dan ook absoluut noodzakelijk voor organisaties. Turgut Hefti leidt u langs de formele regels rond ziekteverzuim en de rol van het UWV hierin. Maar minstens zo belangrijk zijn zijn adviezen om ziekteverzuim creatief aan te pakken.
1 dag | € 590 Meer info >

Leergang Strategisch Talentmanagement

Op veel HR-agenda’s heeft Talentmanagement een hoge prioriteit. Nu de economie weer aantrekt wordt deze urgentie alleen maar groter. Talent detecteren, werven en behouden is noodzakelijk. HRM speelt in dit proces een doorslaggevende rol. Wat is talent, wie zijn het en wie hebben het? Hoe optimaliseer je het rendement op talent? Met de leergang Strategische Talentmanagement bouwt u als HR-professional kennis op over detectie, selectie en relevantie van talent en krijgt u inzicht en overzicht om te kunnen groeien in uw eigen professionele ontwikkeling.
3 dagen | € 3995 Meer info >

Masterclass Grensoverschrijdende Arbeid

Het aantal uitzendingen naar het buitenland neemt wereldwijd weer fors toe. Inmiddels is de 30%-regeling op twee punten bijgewerkt en gelden er nieuwe fiscale regels ten aanzien van ontslagvergoedingen aan internationaal opererende werknemers. Bent u op de hoogte van alle wijzigingen? Zorg dat u helemaal up-to-date bent op het gebied van de sociale zekerheid en fiscaliteit bij internationale arbeidsmobiliteit.
1 dag | € 790 Meer info >

Ontbijtsessie Actualiteiten Arbeidsrecht

HR Praktijk organiseert in samenwerking met HR Academy één keer per kwartaal een ontbijtsessie. U wordt ontvangen met een ontbijt, waarna onze arbeidsrecht juristen van Van Diepen Van der Kroef Advocaten u kort en bondig bijpraten over de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.
Ochtend | € 99 Meer info >

Recruitment via social media

Met meer dan 8 miljoen Nederlanders op Facebook, 4 miljoen op LinkedIn en 3 miljoen gebruikers op Twitter bieden social media veel kansen voor recruitment. Maar welke social media zijn interessant voor uw doelgroepen en doelstellingen? En hoe zet u social media succesvol en structureel in?
Middag | € 645 | Academie voor arbeidsmarktcommunicatieMeer info >

Seminar Basics pensioenrecht

Pensioen is een hot topic. Ingrijpende wetswijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Recent zijn de AOW-gerechtigde leeftijd en pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Per 1 januari 2015 is de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen in werking getreden. Als HR-professional zult u regelmatig met vragen over pensioen worden geconfronteerd. Bent u daarop voldoende voorbereid?
1 dagdeel | € 390 Meer info >

Seminar Ken- en stuurgetallen toepassen

Leer stuurgetallen te selecteren, te ontwikkelen en toe te passen voor diagnose, besturing en verantwoording van uw beleid richting directie.
1 dag | € 590 Meer info >

Seminar: Toon de meerwaarde van uw HR dienstverlening

‘Wie is mijn klant?', ‘waar ligt hij wakker van?', en ‘welke bijdrage kan HR hieraan leveren?’ De meerwaarde van HR uit zich in elke organisatie op een andere manier. Verschillende marketing concepten en tools kunnen u helpen bij het definiëren van klantwaarde en de positionering van HRM. Door op een juiste manier in te spelen op de wensen van de (interne) klant, kan Human Resource haar meerwaarde vergroten en concreet bijdragen aan doelgerichte organisatie successen.
1 dag | € 590 Meer info >

Seminar: Wet Modern Migratiebeleid en Wet Arbeid Vreemdelingen

Nederland heeft nog altijd veel behoefte aan buitenlandse werknemers. De praktijk leert dat de procedures voor het legaal in Nederland kunnen werken en wonen voor buitenlandse werknemers en hun werkgevers complex zijn. Daarom krijgt u in dit seminar uitgebreide informatie over het toepassen van de wet modern migratiebeleid en de wet arbeid vreemdelingen.
Middag | € 390 Meer info >

Update Arbeidsrecht: Arbeidsovereenkomsten en flexwerk

Het arbeidsrecht gaat in 2015 flink op de schop. Na de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari, treden vanaf 1 juli 2015 opnieuw tal van wijzigingen inwerking op basis van de Wet Werk en Zekerheid. Nieuwe bepalingen omtrent het arbeidscontract, flexwerk, een aangepaste ketenregeling, concurrentie- en proeftijdbeding binnen de arbeidsovereenkomst, staan centraal binnen de opleiding Update arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst en flexwerk.
1 dag | € 590 Meer info >

Update Arbeidsrecht: rechten en plichten bij verlof en ziekte

Het nieuwe arbeidsrecht bevat aangepaste regels omtrent vormen van verlof, loondoorbetaling bij ziekte en verzuim en de maximale duur van de WW. Binnen de opleiding Update arbeidsrecht: rechten en plichten en verlof en ziekte staat deze regelgeving centraal. U krijgt praktische en toepasbare informatie die voor u van belang is, zodat u weer helemaal up-to-date bent.
1 dag | € 590 Meer info >

Verandermanagement: in 3 stappen naar een effectief strategisch Veranderplan

Herstructurering, reorganisaties, fusies, overnames, sociale innovatie: de gemene deler is organisatieverandering. Als HR-professional heeft u daarmee een belangrijke rol als verandermanager te vervullen. Hoe geeft u hieraan vorm en hoe krijgt u de mensen binnen de organisatie in beweging? In deze masterclass en webinar krijgt u de tools aangereikt om het optimale Veranderplan op te stellen.
1 dag | € 790 Meer info >

Webinar Job Crafting

Job crafting bevordert zowel flexibiliteit en verandervermogen als ruimte voor medewerkers. Het is een bepalende factor in het succes van organisaties. HR-professionals spelen een cruciale rol in het toepassen van job crafting.
45 minuten | Meer info >

Webinar: Do's en Don'ts bij reorganisatie en afspiegelingsbeginsel

Een reorganisatie is nooit leuk, zeker niet voor de medewerkers die onderdeel zijn van de reorganisatie, maar ook niet voor degenen die de reorganisatie moeten uitvoeren. Allerlei emoties, allerlei onrust en wantrouwen worden je deel. Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je steun hebt aan heldere regels. Niet om je daarachter te verschuilen, maar om op een zo objectief mogelijke wijze de reorganisatie te doen.
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Een waterdichte beëindigingsovereenkomst

Een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is het 'in onderling overleg' beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werknemer en werkgever onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Mr. drs. Mark Diebels gaat in dit webinar in hoe u een juridisch waterdicht beëindigingsovereenkomst opstelt.
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Juridisch verantwoord inzetten van oproepkrachten

De Wet Werk en Zekerheid stelt strikte voorwaarden aan de inzet van flexibele krachten. U dient te voldoen aan de juridische eisen die de wet voorschrijft. Mr. drs. Mark Diebels geeft u in dit webinar de (nieuwe) juridische handvatten bij de inzet van oproepkrachten.
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Juridische mogelijkheden bij loondoorbetaling ziekte

Een zieke medewerker, zeker bij langdurende ziekte, is voor de werkgever een kostbare zaak. Tijdens dit webinar bespreekt Mr. Turgut Hefti hoe u om moet gaan bij loondoorbetaling. Wanneer wel en wanneer geen betaling?
1 uur | € 85 Meer info >

Webinar: Juridische valkuilen bij de privacy in het arbeidsrecht

De wet- en regelgeving rond privacy wordt steeds strenger. Overtredingen worden bestraft met forse geldboetes. Maar geldt in alle gevallen dat u niets van uw (aanstaande) medewerkers mag weten? Monique van de Graaf gaat in dit webinar in op de do’s en dont’s rond de privacy in de arbeidsrelatie.

Webinar: Transitievergoeding versus kantonrechtersvergoeding

De invoering van de transitievergoeding is onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Per 1 juli 2015 wordt voor de vergoedingen bij ontslag niet langer aangehaakt bij de kantonrechtersformule. Er ontstaan een tweetal nieuwe vergoedingen, te weten, de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Mr. Remmelt Suir behandelt tijdens dit webinar wanneer de transitievergoeding verschuldigd is en hoe de transitievergoeding wordt berekend.

Webinar: Wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA. De kosten voor de uitkeringen waren voorheen versleuteld in de sectorpremie, zowel voor de Ziektewet als voor de zogenaamde WGA Flex. Vanaf januari 2014 moet iedere werkgever een aparte premie betalen voor de Ziektewet en de WGA Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012.
1 uur | € 85 Meer info >

Wet werk en zekerheid (WWZ) - Incompany training

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd, de Wet werk en Zekerheid (WWZ) is een feit. Wilt u uw team van HR-adviseurs, -medewerkers en (lijn)managers laten bijpraten over de ontwikkelingen in het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/flexcontracten? Kies voor een effectieve oplossing met deze interactieve training onder begeleiding van Arbeidsrecht-expert Mark Diebels.

WOR: De rechten en plichten van de werkgever

Dit seminar behandelt de juridische aspecten over de ondernemingsraad en de samenwerking met de ondernemingsraad.
1 dag | € 590 Meer info >
Zoek een opleiding
Thema:
Extra opties:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
HR Academy nieuwsbrief.

CEDEO-certificering

Alle opleidingen van HR Academy zijn door CEDEO gecertificeerd.
Cedeo certificaat
© Weka Business Media b.v. Auteursrecht voorbehouden.
HR Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten